Zaposlitve (pogodbe o delu)

S klikom na urejanje podatkov zaposlitve v kadrovski evidenci lahko:

  
Pregled zaposlitve
  
  Slika 1: Pregled zaposlitve

Ob kliku na novo zaposlitev ali urejanje obstoječe, pa se nam ponudijo še dodatne možnosti kot so:

  

  

  

  

  

  

  

Novo vnešeni ali spremenjeni podatki v zaposlitvi so nato upoštevani v naslednjemu obračunu plače.

Podatki o zaposlitvah so na voljo v pregled tudi na začetni strani kadrovske evidence za zaposlenega:

  
Pregled zaposlitve na začetnih podatkih zaposlenega v kadrovski evidenci
  
  Slika 9: Pregled zaposlitve na začetnih podatkih zaposlenega v kadrovski evidenci

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021