Vzdrževani družinski člani

S klikom na vzdrževane družinske člane imamo možnost izbrati gumb Dodaj preko katerega vnašamo podatke o vzdrževanemu članu.

Za naknadno urejanje vzdrževanega člana pa kliknemo kar na ime člana v tabeli:

  
Pregled vzdrževanega člana
  
  Slika 1: Pregled vzdrževanega člana

Vnešeni vzdrževani člani se prenesejo na obračun plače pod zavihek Bonitete in olajšave.

Pregled podatkov o vzdrževanih članih je na voljo tudi na začetni strani kadrovske evidence za zaposlenega:

  
Pregled podatkov o vzdrževanih članih na začetni strani kadrovske evidence
  
  Slika 2: Pregled podatkov o vzdrževanih članih na začetni strani kadrovske evidence

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024