Oznaka vrste prodaje za uvoz računov

Pri pripravi osnutkov računov iz datoteke ali računovodskemu uvozu izdanih računov je ena izmed preslikav, ki jo lahko uporabimo "Vrsta prodaje (DDV)". Da bomo uspešno preslikali vsebino stolpca z vrsto prodaje v program e-racuni.com je potrebno v stolpcu uporabiti pravilno oznako le te.

Legenda oznak je naslednja:

Podatek v stolpcuVrsta prodaje, ki se bo nastavila po uvozu v aplikaciji e-racuni.com
0Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji
1Oproščen promet - izvoz blaga izven EU
2Oproščen promet - brez pravice do odbitka vstopnega DDV
3Oproščen promet - s pravico do odbitka vstopnega DDV
4Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU
6Oproščen promet - tristranske dobave blaga znotraj EU
7Neobdavčen promet - ne gre v DDV evidence
9Neobdavčljiv promet s pravico do odbitka vstopnega DDV (prometi izven SLO)
10Dobava blaga in storitev v SLO, DDV obračuna prejemnik (76.a člen)
11Oproščen promet - storitve v EU, od katerih plača DDV prejemnik
101Posebna ureditev za rabljeno blago
102Posebna ureditev za rabljeno blago - oproščen promet
103Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po skladiščenju na odpoklic
104Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po carinskih postopkih 42 in 63
105Neobdavčen promet - dobava blaga zunaj Unije (tretje države)

Za lažjo izbiro ustrezne vrste prodaje je na voljo tudi pojasnilo kako se posamezna vrsta prodaje zajame v obračun ddv]]

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023