Evidenca prisotnosti na delu - beleženje delovnega časa

Evidenca prisotnosti za beleženje delovnega časa je namenjena enostavnemu beleženju in spremljanju prisotnosti delavcev na delovnem mestu s pomočjo povezave, katero delavec odpre na napravi.

Povezava do kratkega predstavitvenega youtube posnetka uporabe modula na to temo: https://youtu.be/D3HJ8SW1vbY.

Za aktivacijo beleženja prisotnosti na delo je potrebno, da za osebo vključeno v delovni proces (zaposleni v podjetju, direktor, študent...) v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca vpišemo kontaktni e-mail naslov ali mobilni telefon na katerega bomo kasneje poslali povezavo - link za beleženje časa.

  
Vnos kontakta na delavca
  
  Slika 1: Vnos kontakta na delavca

Povezavo za aktivacijo beleženja delovnega časa lahko pošljemo masovno več zaposlenim hkrati ali vsakemu zaposlenemu posebej v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca.

Navodila, kako delavcem poslati povezavo za beleženje delovnega časa so na voljo na strani Pošiljanje povezave za beleženje delovnega časa [5.1].

Navodila, kako si delavec lahko aktivira svojo napravo in evidentira prisotnost so na voljo na strani Aktivacija naprave in beleženje iz mobilne naprave [5.2].

1. Uporaba povezave za beleženje delovnega časa

Povezavo za beleženje delovnega časa uporablja vsaka oseba vključena v delovni proces (direktor, zaposleni v podjetju, študenti v podjetju, upokojenci, vajenci...).

Na povezavi si delavec beleži prihode/odhode in vse spremembe znotraj delovnega časa, za lažji dostop pa si lahko tako na Android napravi [5.2.1], kot tudi iPhone napravi [5.2.2] doda povezavo kot bližnjico na domači zaslon za lažji dostop do evidence.

Več o sami uporabi povezave pa si je mogoče prebrati s klikom na naslednja navodila [5.3].

2. Pregled in urejanje evidence

Delavci preko mobilnih naprav vodijo ure dela, malice, premora, mi pa jih lahko nato spremljamo v meniju|Partnerji |Kadrovska evidenca |Evidenca prisotnosti na delu po delavcih posebej ali pa v meniju |Plače |Evidenca prisotnosti na delu skupaj za vse delavce.

  
Pregled prenešenih ur dela iz mobilne naprave in urejanje podatkov
  
  Slika 2: Pregled prenešenih ur dela iz mobilne naprave in urejanje podatkov

Planirano prikazuje dnevni oz. tedenski plan, ki je odvisen od delovnega časa v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Kadri, obračun plač in letno poročanje in dodatno od podatkov v zaposlitvi, kjer vnašamo število delovnih ur na teden in števila dni v tednu.

mobilnoVodenjeNew01.gif

V primeru, da podatka o delovnem času nimamo vpisanega v nastavitvah podjetja, se plan izračunava le iz delovnih ur v tednu in števila delovnih dni vnesenih v zaposlitvi.

mobilnoVodenjeNew02.gif

Ročno lahko ure delovnega časa urejamo tako, da dodajamo nove vhode in odhode v pregled s pomočjo gumba Novi vhod/izhod.

  
Dodajanje vhoda, izhoda v evidenco
  
  Slika 3: Dodajanje vhoda, izhoda v evidenco

Dodatno pa lahko podatke o prisotnosti urejamo tudi preko urejevalnika za vsak dan posebej:

  
Dodajanje vhoda, izhoda v evidenco za vsak dan posebej
  
  Slika 4: Dodajanje vhoda, izhoda v evidenco za vsak dan posebej

3. Izpis in pošiljanje evidence prisotnosti za delavca

Za delavca je mogoče v meniju |Poročanje izpisati poročilo: "Poročilo iz evidence delovnega časa za delavca", ki je rezultat vsakodnevnega beleženje delovnega časa delavca v evidenci prisotnosti.

Navodilo za pripravo tega poročila najdemo tukaj.

Dodatno pa je mogoče masovno pošiljanje evidence delovnega časa delavcem na e-mail naslov. Omenjena obdelava je ravno tako na voljo v meniju |Poročanje in jo najdemo med vsemi obdelavami pod nazivom "Masovno pošiljanje evidence delovnega časa za delavca".

  

Navodila za pripravo obdelave pošiljanja najdemo tukaj.

Na ta način bomo izpolnili zakonsko dolžnost in s pomočjo obdelave pošiljanja evidence delovnega časa na e-mail naslov, delavce redno obveščali o prisotnosti na delo.

Obdelavo pošiljanja delovnih evidenc na e-mail naslov je mogoče izvajati ročno ali avtomatsko in tako nastaviti avtomatsko izvajanje obdelave na osnovi prednastavljenega urnika podobno, kot je to na voljo za ostala poročila in obdelave.

Tako bi program avtomatsko pošiljal delavcem na mail evidenco delovnega časa za načrtovani interval (dnevno, vsak delovni dan, vsak petek, mesečno itd.).

4. Kopiranje podatkov v evidenco za obračun delovnih ur

Urejeno evidenco prisotnosti lahko nato prenašamo v evidenco in obračun delovnih ur, ki se nahaja v meniju |Plače |Evidenca in obračun delovnih ur.

  
Prenos ur v evidenco za obračun delovnih ur
  
  Slika 6: Prenos ur v evidenco za obračun delovnih ur

Več o samem prenosu podatkov v evidenco za obračun delovnih ur, kar je osnova za obračun plače si lahko preberemo v naslednjih navodilih [5.4].


5. Upravljanje naprav za vodenje delovnega časa

Za vsakega delavca večkrat srečamo naslednjo ikono:

  

Ikona nam ponuja možnosti, da upravljamo z napravami delavca. Lahko jih bodisi deaktiviramo ali ponovno aktiviramo, aktiviramo nove.

  
Urejanje naprav za beleženje časa
  
  Slika 8: Urejanje naprav za beleženje časa

 

5.1. Pošiljanje povezave za beleženje delovnega časa

Povezavo za beleženje delovnega časa lahko zaposlenemu pošljemo neposredno iz modula |Plače |Evidenca prisotnosti na delu, kjer je to mogoče urediti s klikom na ikono prikazano na sliki spodaj:

mobilnoVodenjeE6.gif

Povezavo za beleženje delovnega časa pa lahko pošljemo tudi masovno za več delavcev hkrati. To uredimo kar v meniju |Plače |Evidenca prisotnosti na delu, kjer označimo več delvcev hkrati in pošiljemo povezave za beleženje delovnega časa:

mobilnoVodenjeE5.gif

Lahko pa povezavo pošiljamo tudi iz Kadrovske evidence v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca, kjer izberemo delavca in v orodni vrstici kliknemo na meni z dodatnimi možnostmi Več.... Tam najdemo pošiljanje povezavo bodisi na telefon (SMS) ali e-mail delavca.

  
Pošiljanje povezave iz kadrovske evidence
  
  Slika 9: Pošiljanje povezave iz kadrovske evidence

  
Pošiljanje povezave iz kadrovske evidence na tel. številko
  
  Slika 10: Pošiljanje povezave iz kadrovske evidence na tel. številko

Pošiljanje SMS-ov iz programa je dodatno plačljiva storitev tako, da je predhodno potrebno vplačati dobroimetje. Izdelava ponudbe v ta namen je na voljo v meniju |Nastavitve |Moj račun


  
Pošiljanje povezave iz kadrovske evidence na e-mail naslov
  
  Slika 11: Pošiljanje povezave iz kadrovske evidence na e-mail naslov

Zaposleni aktivira svojo napravo [5.2] s klikom na povezavo, ki jo je prejel po sms-u oz. po e-pošti.

 

5.2. Aktivacija naprave zaposlenega in beleženje iz mobilne naprave

Delavec prejme povezavo na mail ali v obliki SMS in s klikom na to povezavo aktivira svojo napravo:

  
Aktivacija naprave
  
  Slika 12: Aktivacija naprave

Za aktivacijo naprave in pa vsako spremembo statusa (prijava na delo) je potrebno dovoljenje deljenja lokacije, v kolikor je tako določeno v nastavitvah podjetja.

slikaAktivacija.gif

  • Za dovoljenje deljenja lokacije na iOS operacijskemu sistemu navodila: tukaj [5.2.3].
  • Za primer dovoljenja deljenja lokacije na Android operacijskemu sistemu navodila: tukaj

Za čim bolj natančno določanje lokacije je mogoče v nastavitvah mobilne naprave, ki delujejo na Android OS, v meniju "Nastavitve -> lokacija -> lokacijske storitve" v poglavju "Izboljšana natančnost" označiti "Iskanje Wi-Fi" in "Iskanje Bluetooth". Te nastavitve bi naj izboljšale natančnost lokacije predvsem, če se nahajamo v zaprtem prostoru.

Po aktivaciji naprave si je mogoče povezavo dodati kot bližnjico na domači zaslon za hitrejši dostop in beleženje delovnega časa.

 

5.2.1. Dodajanje bližnjice za beleženje delovnega časa na domači zaslon - Android

Po aktivaciji naprave si lahko na Android napravi dodamo evidenco za beleženje prisotnosti kot bližnjico oz. aplikacijo na začetni zaslon naprave.

To uredimo tako, da sprva aktiviramo napravo:

  
Aktivacija naprave Android
  
  Slika 13: Aktivacija naprave Android

Nato izberemo skrajno desno meni z več možnostmi in "Namestitev aplikacije" ter se strinjamo s tem:

  
Namestitev aplikacije za vodenje delovnega časa
  
  Slika 14: Namestitev aplikacije za vodenje delovnega časa
  
Potrditev namestitve aplikacije na Android napravi
  
  Slika 15: Potrditev namestitve aplikacije na Android napravi

Tako imamo na domačem zaslonu bližnjico za dostop do aplikacije, kjer dnevno evidentiramo prisotnost na delovnem mestu.

  
Aplikacija za vodenje delovnega časa na Android napravi
  
  Slika 16: Aplikacija za vodenje delovnega časa na Android napravi

 

5.2.2. Dodajanje bližnjice za beleženje delovnega časa na domači zaslon - iPhone

Po aktivaciji naprave si lahko na iOS napravi dodamo evidenco za beleženje prisotnosti kot bližnjico na začetni zaslon naprave.

To uredimo tako, da sprva aktiviramo napravo:

  
Aktivacija naprave iPhone
  
  Slika 17: Aktivacija naprave iPhone

Nato dovolimo uporabo lokacije za to povezavo ter dodamo povezavo kot bližnjico na domači zaslon:

  
Dovolitev deljenja lokacije iPhone
  
  Slika 18: Dovolitev deljenja lokacije iPhone
  
Dodajanje bližnjice na domači zaslon iPhone
  
  Slika 19: Dodajanje bližnjice na domači zaslon iPhone

Tako imamo na domačem zaslonu bližnjico za dostop do aplikacije, kjer dnevno evidentiramo prisotnost na delovnem mestu.

  
Aplikacija za vodenje delovnega časa na iPhone napravi
  
  Slika 20: Aplikacija za vodenje delovnega časa na iPhone napravi

 

5.2.3. Deljenje lokacije (GPS) na iOS za beleženje časa iz mobilne naprave

Na iOS (Apple) mobilnih napravah ni možnosti direktno vključiti GPS, ko ga potrebujemo ampak se ta samodejno vključi za aplikacije, kjer to dovolimo v nastavitvah.

ios1.gif

ios02.gif

ios3.gif

ios4.gif

ios5.gif

 

5.3. Beleženje delovnega časa na napravi

Uporaba povezave za beleženje delovnega časa je zelo enostavna in beleži spremembe (vhod/izhod) delavca tekom delovnega časa.

Na voljo imamo naslednje možnosti beleženja v delovnem času:

S klikom na izbiro začne teči čas izbrane aktivnosti npr. "Delo od doma".

  
Prijava na delo od doma
  
  Slika 21: Prijava na delo od doma

Spremembo aktivnosti spremenimo s klikom na drug gumb izmed ponujenih in tako teče čas druge aktivnosti (primer: malica).

Na mobilni napravi pa je mogoče spremljati tudi našo prisotnost v preteklosti in imamo tako kratki povzetek že kar na sami napravi:

  
Vpogled v evidence preteklih dneh
  
  Slika 22: Vpogled v evidence preteklih dneh

Vse spremembe pa se že takoj beležijo v spletni aplikaciji e-racuni.com v sklopu evidence prisotnosti, katero najdemo v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca |Evidenca prisotnosti na delu za posameznega delavca oz. v meniju |Plače |Evidenca prisotnosti na delu, kjer je pregled za vse delavce hkrati.

Delavci preko mobilnih naprav vodijo ure dela (redno delo, delo od doma...) in odsotnost (malica, odmor...) in so podatki nemudoma vidni v spletni aplikaciji v Evidenci prisotnosti na delu. Na tem mestu lahko podatke o delavcu po potrebi popravimo (primer: delavec je pozabil beležiti malico).

mobilnoVodenjeNew04.gif

 

5.4. Prenos ur iz evidence prisotnosti v evidenco za obračun delovnih ur

Urejeno evidenco prisotnosti lahko nato prenašamo v evidenco in obračun delovnih ur, ki se nahaja v meniju |Plače |Evidenca in obračun delovnih ur.

  
Prenos ur v evidenco on obračun delovnih ur
  
  Slika 23: Prenos ur v evidenco on obračun delovnih ur

Pred prenosom lahko podatke tudi ročno popravimo ter spremenimo ure po potrebi.

  
Urejanje ur za prenos v evidenco on obračun delovnih ur
  
  Slika 24: Urejanje ur za prenos v evidenco on obračun delovnih ur

Nato v nadaljevanju te ure uporabimo za obračun plače.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024