Varnost pri delu

S klikom na varnost pri delu v kadrovski evidenci lahko vnašamo prihajajoče termine za opravljanje varnosti pri delu za zaposlenega.

  
Pregled in urejanje varnost pri delu
  
  Slika 1: Pregled in urejanje varnost pri delu

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024