Uvoz inventurnega stanja zaloge v osnutek popisa

Pogoj za izdelavo popisa zaloge oz. inventure so že vnešeni artikli v šifrantu artiklov.

Poleg ročnega vnosa inventurnih količin v osnutek popisa nam program omogoča tudi vnos inventurnih količin v excel datoteko in nato uvoz te datoteke z inventurnim stanjem zaloge v pripravljen osnutek popisa zaloge.

Vzorčno datoteko si lahko prenesete na spodnji povezavi in jo dopolnite s svojimi artikli in njihovimi vrednostmi.

Popis_zalog.xls
Velikost: 10,00 kB
Vzorec za uvoz popisa zalog.

Ko smo vnesli vse inventurne količine v excel datoteko za uvoz v program e-racuni.com, odpremo osnutek popisa zaloge v meniju |Zaloge |Popis zaloge, ki smo ga pripravili v ta namen.

Na seznamu popisov zaloge kliknemo na naš osnutek popisa v katerega želimo uvoziti inventurno stanje zaloge:

  
Pregleda dokumentov popisa zaloge
  
  Slika 1: Pregleda dokumentov popisa zaloge

Na osnutku popisa nato v meniju za izmenjavo podatkov izberemo možnost uvoza popisnih količin iz excel datoteke, kot kaže slika:

  
Uvoz popisnih količin iz excel datoteke
  
  Slika 2: Uvoz popisnih količin iz excel datoteke

Pred uvozom podatkov nas program opozori na zahtevano strukturo stolpcev v datoteki, ki jo bomo uvozili, kot kaže slika:

  
Pred uvozom lahko dodatno označimo če želimo, da se pri uvozu podatkov prazni stolpci v datoteki ignorirajo
  
  Slika 3: Pred uvozom lahko dodatno označimo če želimo, da se pri uvozu podatkov prazni stolpci v datoteki ignorirajo

Za uvoz inventurnih količin iz excel datoteke program zahteva točno določeno strukturo. Najlažje jo pridobimo tako, da na osnutku popisa izvozimo postavke v excel. Struktura datoteke za izvoz je namreč identična strukturi, ki jo program zahteva za uvoz tako, da v datoteki, ki jo izvozimo iz programa, lahko vnesemo nove inventurne količine in po potrebi nabavne cene ter jo uvozimo nazaj v osnutek popisa

Datoteko izberemo in potrdimo s klikom na gumb Uvozi podatke. Trajanje uvoza je odvisno od števila artiklov v datoteki in lahko traja tudi dlje časa. Po končanem uvozu nas program obvesti še o številu uvoženih artiklov (slika spodaj) in o vrsticah, ki so bile morebiti preskočene ter tudi pojasnilo zakaj je temu tako.

  
Obvestilo ob koncu uvoza
  
  Slika 4: Obvestilo ob koncu uvoza

Popis zaloge smo tako uspešno uvozili in ga le še enkrat preverimo preden zaključimo popis s klikom na gumb Zaključi popis.

  
Ko smo preverili uvožene podatke in v kolikor so ti pravilni popis zaključimo
  
  Slika 5: Ko smo preverili uvožene podatke in v kolikor so ti pravilni popis zaključimo

Zadnji popisni list za posamezno skladišče lahko kadarkoli vrnemo nazaj v osnutek s klikom na gumb Prekliči popisni list, kot kaže slika:

  
Popisni list lahko tudi vrnemo v osnutek, ga popravimo in ponovno zaključimo
  
  Slika 6: Popisni list lahko tudi vrnemo v osnutek, ga popravimo in ponovno zaključimo

Pri popravljanju oz. spreminjanju inventurnih količin nastanejo inventurni viški ali inventurni manjki, oz. popisne razlike, ki jih je potrebno v računovodstvu knjižiti glede na izbrani način vrednotenja zalog blaga.

Popis zalog knjižimo samo v primeru, ko smo vnesli popis, kot začetno stanje naše zaloge ali, ko smo spreminjali stanje zaloge na osnovi inventure. V kolikor po končani inventuri ni bilo sprememb v stanju zaloge na popisu, tega zaključimo in le izpišemo. Poknjižiti ga ni potrebno.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024