Vnos novega uporabnika v program

Uporabniki v programu so fizične osebe katerim omogočimo dostop do našega podjetja in uporabo modulov z uporabniškimi privilegiji.

Predhodno pa je potrebno za novega uporabnika izpolniti nov obrazec, katerega najdemo pod: |Partnerji |Uporabniki in izbiro na gumb Vnos novega. Obrazec prikazan spodaj na sliki:

  
Vnos podatkov za novega uporabnika
  
  Slika 1: Vnos podatkov za novega uporabnika

Po vnosu novega uprabnika, se naj uporabnik vsaj enkrat prijavi v spletno aplikacijo e-racuni.com s svojim uporabniškim imenom in geslom (po zgornjem primeru sledeč uporabniško ime: "anatestna", geslo: poslano na e-mail: "ana.testna@test.si").


  
Primer prejete pošte z podatki za uporabniški dostop.
  
  Slika 2: Primer prejete pošte z podatki za uporabniški dostop.

Sedaj je uporabnik dodan v e-racune.com in se lahko uspešno prijavi v sistem. V kolikor bo uporabnik izdajal račune, je potrebno preveriti ali ima vnešeno davčno številko. To storite, da greste pod |Partnerji |Vsi partnerji in poiščete uporabnika npr. po imenu in priimku:

  
Iskanje med uporabnika med vsemi partnerji.
  
  Slika 3: Iskanje med uporabnika med vsemi partnerji.

Kliknite na najdeno uporabnico (izbira v rdečem okvirju) in možnost Spremeni, odpre se vam obrazec za izpolnjevanje bolj podrobnih podatkov o uporabniku:

  
Obrazec za izpolnjevanje splošnih podatkov o partnerju.
  
  Slika 4: Obrazec za izpolnjevanje splošnih podatkov o partnerju.

V rdečem okvirju je potrebno obvezno vpisati davčno številko uporabnika in potrditi spremembo z gumbom V redu.

 

1. Administracija uporabnikov in dodeljevanje dostopa do programa

 

1.1. Kako preverimo zakaj se uporabnik ne more prijaviti v program?

Prijava v program se zavrne v naslednjih primerih:

Naslednji postopek opisuje kako najdemo uporabniški račun ter preverimo stanje dostopa.

1.1.1 Kako poiskati uporabnika?

Uporabnika poiščemo, kot vsakega drugega partnerja s to razliko, da v polju Tip  označimo, da se iskanje omeji samo na uporabnike. Poleg iskanja po imenu in priimku lahko iščemo tudi po uporabniškem imenu tako, da v vnosno polje Uporabnik  vnesemo uporabniško ime ter kliknemo gumb Iskanje.

  
Iskanje uporabnikov
  
  Slika 5: Iskanje uporabnikov

Ko najdemo pravega uporabnika, kliknemo nanj in prikažejo sem nam vsi njegovi podatki.

  
Prikaz podatkov o partnerju
  
  Slika 6: Prikaz podatkov o partnerju

1.1.2 Kako preverimo uporabniški dostop?

Uporabniški dostop preverimo tako, pogledamo kaj se izpiše v vrstici Status dostopa . V primeru, da piše, da je uporabniški dostop onemogočen , kliknemo na gumb Spremeni, kot je prejšnji sliki. Prikazala se bo naslednja vnosna maska:

  
Prikaz podatkov o partnerju
  
  Slika 7: Prikaz podatkov o partnerju

V tej vnosni maski lahko spremenimo status dostopa in s tem ponovno aktiviramo dostop. Spremenimo pa lahko tudi uporabniško ime ali geslo ter dodeljujemo privilegije.

Po opravljenih spremembah kliknemo gumb V redu ter nato spremembe shranimo s klikom na shrani.gif v orodni vrstici.

 

1.2. Nastavljanje stopnje zaupnosti uporabnikom

Različnim uporabnikom lahko dodelimo različen stopnjo zaupnosti na dokumentih in uporabnikih.

Najprej je potrebno določiti kateri od uporabnikov bodo imeli možnost dodeljevanja stopnje zaupnosti na dokumentih in ostalih uporabnikih, ki te možnosti nimajo.

V meniju |Partnerji |Vsi partnerji lahko poiščemo [1.1] željenega uporabnika po njegovem up. imenu in po navodilih kliknemo na gumb Spremeni. Odprejo se nam podatki o uporabniškem dostopu uporabnika kjer mu dodelimo ali odvzamemo ustrezni privilegij za določanje stopnje zaupnosti drugim uporabnikom in na dokumentih:

  
Privilegij za določanje nivoja zaupnosti na dokumentih in drugih uporabnikih
  
  Slika 8: Privilegij za določanje nivoja zaupnosti na dokumentih in drugih uporabnikih

Uporabnik z dodeljenim označenim privilegijem na zgornji sliki bo lahko ostalim uporabnikom in na dokumentih določal nivo zaupnosti

Sedaj, ko smo vsem uporabnikom dodelili oz. odvzeli omenjen privilegij pa lahko nato samim uporabnikom določimo tudi nivo dostopa do podatkov [1.3].

 

1.3. Dodeljevanje nivoja dostopa na uporabniku

Ko smo na uporabnikih določili privilegije glede administriranja stopnje zaupnosti na dokumentih in ostalih uporabnikih se lahko lotimo nastavljanja nivoja dostopa po dokumentih in ostalih uporabnikih.

Najprej je potrebno poiskati [1.1] uporabnika v meniju |Partnerji |Vsi partnerji. Ko smo uporabnika našli kliknemo nanj in nato v razdelku Uporabnik še na gumb Spremeni. Po kliku se nam bodo prikazali podatki o dostopu uporabnika med katerimi najdemo tudi možnost določanja nivoja dostopa, kot je razvidno na spodnji sliki:

  
Določanje nivoja dostopa na uporabniku
  
  Slika 9: Določanje nivoja dostopa na uporabniku

Nivo dostopa lahko na uporabniku in ostalih dokumentih določimo le v primeru, da imamo dodeljen privilegij [1.2] za spreminjanje stopnje zaupnosti na dokumentih in drugih uporabnikih

Glede na stopnjo zaupnosti, ki smo jo določili na uporabniku bo lahko le ta ob vstopu v program dostopal le do dokumentov z določeno isto stopnjo zaupnosti [1.4].


 

1.4. Dodeljevanje nivoja dostopa na dokumentu

Ko smo na uporabniku določili nivo dostopa [1.3] lahko to storimo še na dokumentih.

Najprej je potrebno na samem dokumentu (konto, STM, itd.) določiti nivo dostopa, kot je razvidno na spodnji sliki (primer za konto):

  
Določanje nivoja dostopa na dokumentu
  
  Slika 10: Določanje nivoja dostopa na dokumentu

Nivo dostopa lahko na uporabniku in ostalih dokumentih določimo le v primeru, da imamo dodeljen privilegij [1.2] za spreminjanje stopnje zaupnosti na dokumentih in drugih uporabnikih

Glede na stopnjo zaupnosti, ki smo jo določili na dokumentu bo lahko do tega dokumenta dostopal le uporabnik, ki je na enakem nivoju. Na ta način preprečimo, da bi uporabnik, ki naj ne bi videl določenih dokumentov, do njih tudi dostopal.


 

1.5. Uporabniški privilegiji

V tem poglavju so našteti vsi uporabniški privilegiji in funkcije, ki jih posamezni privilegiji dostopa omogočajo.

Konkreten uporabnik programa lahko uporablja vse funkcije programa, ki mu jih omogočajo dodeljeni privilegiji.

 

1.5.1. Blagajna: beleženje in izdajanje prejemkov/izdatkov

Uporabniki s tem privilegijem imajo dostop do naslednjih funkcij programa:

 

1.5.2. Blagajna: pregled prejemkov/izdatkov

Uporabniki s tem privilegijem imajo dostop do naslednjih funkcij programa:

 

1.5.3. Blagajna: vnos in spreminjanje šifranta blagajniških mest

Uporabniki s tem privilegijem lahko pregledujejo in urejajo šifrant blagajniških mest.

Funkcije, ki jih omogoča privilegij so:

 

1.5.4. Finance: popravki podatkov

Uporabniki s tem privilegijem lahko uporabljajo naslednje funkcije programa:

 

1.5.5. Finance: vnos temeljnic in pregled kontnega načrta

Uporabniki s tem privilegijem lahko uporabljajo naslednje funkcije programa:

 

1.5.6. Finance: zapiranje in knjiženje temeljnic

Uporabniki s tem privilegijem lahko zapirajo in knjižijo ter odpirajo temeljnice v glavni knjigi.

Funkcije, ki jih omogoča privilegij so:

 

1.5.7. Partner: brisanje partnerjev

Privilegij omogoča naslednje funkcije:

 

1.5.8. Rezervacije: pregled in iskanje

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024