Elektronska trgovina Shopify

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Shopify.

Trenutno uporabljamo 2019-07 verzijo Shopify API-ja.

1.1 Nastavitve v Shopify

Za vklop izmenjave podatkov s Shopify je potrebno najprej aktivirati "private app" v kateri ustvarite API key in API password. Kako se to naredi je razvidno iz navodil na naslednji povezavi:

http://tinyurl.com/jy7abto

1.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Shopify private app moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

  1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika. V URL naslovu ne smeta biti vključena geslo in API ključ, kot je to prikazano na primeru v nastavitvah API-ja v Shopify-ju.
  2. Geslo (API password)
  3. API ključ (API key)

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za Shopify
  
  Slika 1:  Nastavitve za izmenjavo podatkov za Shopify


1.3 Uvoz naročil preko Webhookov

Po tem ko vklopite izmenjavo podatkov, se naročila v E-račune prenesejo na približno vsako 1 uro. Če želite, da se naročila v E-račune prenesejo takoj, ko so oddana v spletni trgovini, si lahko vključite sinhronizacijo preko webhookov.

  1. Zgenerirajte Unikatni identifikator "Web Hook URL" v nastavitvah spletne trgovine v E-računih.
  2. Dodajte webhooka v spletni trgovini. Settings -> Notifications -> Webhook. (Slika 5) Uporabite spodnje nastavitve:

Pri uporabi webhookov se sinhronizirajo tudi statusi. Tako se naročilom ob spremembi statusa v spletni trgovini ta takoj spremeni tudi v E-računih.


  
Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"
  
  Slika 2:  Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v Shopify
  
  Slika 3:  Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v Shopify

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v Shopify
  
  Slika 4:  Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v Shopify

  
 Primer pravilno nastavljenih webhookov v Shopify
  
  Slika 5:   Primer pravilno nastavljenih webhookov v Shopify

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019