Potrditev kompenzacije

Ko smo prejeli potrditev kompenzacije, na izstavljeni kompenzaciji kliknemo na Potrditev:

  
Potrditev kompenzacije.
  
  Slika 1: Potrditev kompenzacije.

Vnesemo datum potrditve:

  
Vnos datuma potrditve kompenzacije.
  
  Slika 2: Vnos datuma potrditve kompenzacije.

Status potrjene kompenzacije:

  
Status potrjene kompenzacije.
  
  Slika 3: Status potrjene kompenzacije.

Kompenzacijo knjižimo s klikom na gumb Knjiženje:

  
Knjiženje kompenzacije.
  
  Slika 4: Knjiženje kompenzacije.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024