Vnos, urejanje in registracija poslovnega prostora

V modulu |Nastavitve |Šifranti podjetja |Poslovne enote lahko s klikom na gumb Dodaj novo poslovno enoto vnesete podatke o poslovni enoti:

  
Vnos poslovne enote
  
  Slika 1: Vnos poslovne enote

S klikom na "Več:" je mogoče masovno uvoziti podatke o poslovnih enotah [1] iz datoteke.

Za oznako poslovnega prostora lahko koristimo števila od 0-9 ali črke od A-Z brez presledkov. Oznaka, ki jo tukaj določite kot oznako poslovnega prostora se upošteva pri številčenju računov, dobropisov in avansnih računov, ki so vezani na to poslovno enoto.

ŠTEVILČENJE DOKUMENTOV

Znotraj maske za vnos podatkov o poslovnih prostorih lahko določimo tudi način številčenja dokumentov:

  
Izbira načina številčenja
  
  Slika 2: Izbira načina številčenja

V kolikor izberemo zaporedje se vodi centralno na nivoju PE, potem lahko v nadaljevanju določimo način številčenja dokumentov, vezanih na to izbrano poslovno enoto.

V polju Zaporedje se prične s številko: lahko določimo:

V kolikor v polju Način številčenja izberemo zaporedje se vodi na nivoju blagajne, potem podatek o Zaporedje se prične s številko vpišemo na enak način, kot navedeno zgoraj, le da preko modula |Blagajna |Blagajne.

Številčenje davčno potrjenih računov oz. začetno številko zaporedja davčno potrjenih dokumentov nastavimo na blagajni v meniju |Blagajna |Blagajne.


Vnos potrdimo s klikom na gumb V redu. Za prijavo poslovnega prostora na FURS, izberemo povezavo desno od statusa PE:

  

S klikom na "Prijava poslovnega prostora na FURS" se nam odpre še spodnji potrditveni obrazec v katerem pregledamo podatke in potrdimo z gumbom V redu:

  
Ponovno preverjanje podatkov za vnos
  
  Slika 4: Ponovno preverjanje podatkov za vnos

Prijavljene in pravilno vnešene poslovne enote imajo vnešen podatek od kdaj registracija enote velja in kdaj je bila izvedena:


  
Tabela poslovnih enot registriranih na FURS-u
  
  Slika 5: Tabela poslovnih enot registriranih na FURS-u


Pred "prijavo poslovnega prostora na FURS" je potrebno prethodno uvoziti digitalni certifikat za davčno potrjevanje. Prav tako preverite datume pri vnosu certifikata, da so pravilni (datum vnosa poslovne enote ali starejši). V kolikor vam program sporoči, da ne zazna certifikata, je verjetno napaka v datumu certifikata.

 

1. Uvoz poslovnih enot

Poslovne enote je mogoče v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovne enote ročno vnesti s klikom na gumb Dodaj novo poslovno enoto ali uvoziti iz datoteke. Možnost uvoz najdemo na naslednji lokaciji:

  
Kliknite tukaj za upload manjkajoče slike
  
  Slika 6: Uvoz poslovnih enot iz datoteke

Spodaj pripeta struktura za uvoz poslovne enote:

UvozPoslovnihEnot.xls
Velikost: 8,36 kB

Podatki obvezni za uvoz:

Oznaka PE Oznaka poslovne enote, ki se vpiše v "Oznako PE" v spletni aplikaciji. Oznaka naj ne vsebuje šumnikov, presledkov in posebnih znakov.
Naziv PE Naziv poslovne enote, ki se vpiše v "Naziv PE" v spletni aplikaciji.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024