Obračun za pol zaposlenega pol invalida ali pol zaposlenega pol invalida nad kvoto

V podjetju imamo zaposlenega "pol zaposlen pol invalid" ali "pol zaposlen pol invalid nad kvoto". V primeru invalida, kateri je zavarovan za polni delovni čas (40ur), za polovico od tega pa delodajalec nadomestilo s strani ZPIZ (Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) je potrebno urediti nastavitve v spletni aplikaciji e-racuni.com.

1. SITUACIJA: POL ZAPOSLEN POL INVALID

Zaposleni je pol zaposlen pol invalid do kvote in je zavarovan za polni delovni čas. Potrebno je urediti podatke o zaposlenemu v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca na naslednji način:

Vnesemo podatke o zaposlitvi, kot bi jih zaposleni imel, če bi delal za 40-urni delavnik (celotna bruto plača in 40 ur zavarovalne osnove).

  
Podatki o zaposlitvi
  
  Slika 1: Podatki o zaposlitvi

Odpremo zavihek "Invalidnost/socialni status" in izberemo vrsto invalidnosti.

  
Podatki o invalidnosti
  
  Slika 2: Podatki o invalidnosti

Odpremo obračun plače, dodamo zaposlenega pol zaposlenega pol invalida, kateremu uredimo obračun plače na način, da obračunamo ure invalidnine kot obračun rednega dela.

Primer plačilne liste za obračun plače zaposlenega, ki je pol zaposlen pol invalid:

  
Plačilna lista za pol zaposlenega pol invalida
  
  Slika 3: Plačilna lista za pol zaposlenega pol invalida

Primer izpisa REK-O obrazca (prispevki):

  
Obrazec REK-O za pol zaposlenega pol invalida
  
  Slika 4: Obrazec REK-O za pol zaposlenega pol invalida2. SITUACIJA: POL ZAPOSLEN POL INVALID NAD KVOTO

Zaposleni je pol zaposlen pol invalid nad kvoto in je zavarovan za polni delovni čas. Potrebno je urediti podatke o zaposlenemu v meniju |Partnerji |Kadrovska evidenca na naslednji način:

Vnesemo podatke o zaposlitvi, kot bi jih zaposleni imel, če bi delal za 40-urni delavnik (celotna bruto plača in 40 ur zavarovalne osnove).

  
Podatki o zaposlitvi
  
  Slika 5: Podatki o zaposlitvi

Odpremo zavihek "Invalidnost/socialni status" in izberemo vrsto invalidnosti.

  
Podatki o invalidnosti
  
  Slika 6: Podatki o invalidnosti

Odpremo obračun plače, dodamo zaposlenega pol zaposlenega pol invalida nad kvoto, kateremu uredimo obračun plače na način, da obračunamo ure invalidnine kot obračun rednega dela.

Primer plačilne liste za obračun plače zaposlenega, ki je pol zaposlen pol invalid nad kvoto:

  
Plačilna lista za pol zaposlenega pol invalida nad kvoto
  
  Slika 7: Plačilna lista za pol zaposlenega pol invalida nad kvoto

Primer izpisa REK-O obrazca (prispevki):

  
Obrazec REK-O za pol zaposlenega pol invalida nad kvoto
  
  Slika 8: Obrazec REK-O za pol zaposlenega pol invalida nad kvoto

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024