Ostali podatki zaposlenega

S klikom na ostale podatke v kadrovski evidenci lahko urejamo podatke o zaposlenemu kot so npr. stroškovno mesto, poslovna enota na kateri zaposleni dela, državljanstvo, država rezidenta itd.

Na temu mestu lahko zaposlenemu tudi ročno vpišemo šifro za generiranje PDF dokumenta.

  
Pregled ostalih podatkov zaposlenega
  
  Slika 1: Pregled ostalih podatkov zaposlenega

Pregled podatka o prevozu na delo je na voljo na začetni strani kadrovske evidence za zaposlenega:

  
Pregled prevoznih stroškov na začetni strani kadrovske evidence
  
  Slika 2: Pregled prevoznih stroškov na začetni strani kadrovske evidence

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024