V tem sklopu programa najdemo nastavitve, ki so vezane na splošne nastavitve podjetja in podatke o podjetju, nastavitve procesov in integracije ter tudi nastavitve e-pošte.

1.1 Splošne nastavitve podjetja


1.2 Procesi in integracija

1.3 Šifranti podjetja

1.4 Nastavitev e-pošte

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024