Na poročilu "Izpis bruto bilance" se zneski na sintetičnih kontih izpišejo odebeljeno

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023