Ob izstavitvi dobavnice, na postavkah nastavi LOT številke po sistemu FIFO

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2022