Ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstavi blagajniški prejemek, ob stornaciji pa izstavi blagajniški izdatek

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2022