Matični podatki

S klikom na matične podatke v kadrovski evidenci lahko urejamo podatke o zaposlenemu kot so npr. ime, priimek, datum rojstva itd.

  
Pregled matičnih podatkov
  
  Slika 1: Pregled matičnih podatkov

V kolikor pa izbiramo gumb Spremeni lahko te podatke tudi urejamo:

  
Urejanje matičnih podatkov
  
  Slika 2: Urejanje matičnih podatkov

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024