Kreiranje nove vloge

Za kreiranje nove vloge na pregledu vseh vlog kliknemo na gumb "Priprava nove vloge". Odpre se nam okno, kjer izberemo podatek o vrsti obrazca, podlagi zavarovanja in zaposlenem.

  
Kreiranje nove vloge
  
  Slika 1: Kreiranje nove vloge

Po nastavitvi in potrditvi teh podatkov pridemo na novo stran, kjer je potrebno vnesti podatke glede na izbrano vrsto obrazca in podlago zavarovanja. Podatki o zavezancu in zavarovancu so samo prikazani in se vzamejo iz podatkov podjetja oz. zaposlenega in jih na sami formi ni možno spreminjati. Podatki o samem zavarovanju pa se vzamejo iz zadnje zaposlitve in jih lahko na sami vlogi tudi spremenimo in dopišemo.

  
Podatki za vlogo
  
  Slika 2: Podatki za vlogo

Ko imamo vse podatke vpisane formo potrdimo in vlogo shranimo. Ko vlogo prvič shranimo potem le ta dobi tudi enolično oznako dokumenta, ki jo lahko vidimo na podatkih vloge. Podatke iz same vloge lahko kasneje tudi spreminjamo, vendar le dokler vloga ni oddana na evem. Ko smo vlogo enkrat oddali in so jo ne eVEM-u sprejeli je več ne moremo spreminjati in brisati.


  
Vloga
  
  Slika 3: Vloga

Na vlogo lahko dodamo tudi priponke, ki se bodo skupaj z vlogo poslale na e-VEM.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023