eVEM HRS kadrovski vmesnik

Namen eVEM HRS kadrovskega vmesnika je olajšanje prijave zavarovancev na ZZZS in s tem povezanih postopkov. Zavezancem ni več potrebno pošiljati M vloge po pošti ali ročno vpisovati podatke na e-VEM portal ampak lahko vlogo pripravite v sistemu in jo pošljete preko e-VEM sistema na ZZZS.

Najprej morate urediti prijavo oz. registracijo na portalu e-VEM in prijaviti certifikat s katerim boste oddajali obrazce na portal e-VEM. Obrazec za prijavo najdete na http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/.

Po prijavi odjemalca na e-VEM portalu vam e-VEM dodeli posebno številko za prijavo, ki jo vnesete v |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Kadri, obračun plač in letno poročanje v polje e-VEM številka za HRS vmesnik.

Pred pričetkom uporabe je potrebno v sistem tudi uvozit certifikat, ki ste ga prijavili na evem. Navodila za uvoz certifikata najdete na Uvoz digitalnih certifikatov. Pri uvozu je pomembno, da označite tip dig. certifikata certifikat za e-VEM hrs vmesnik.

S klikom na Plače->Vloge hrs kadrovski vmesnik, se nam odpre stran eVEM vloge - pregled in iskanje:

HRSPregled1.png

Kako se kreira nova vloga je opisano v podpoglavju Kreiranje nove vloge [1]

Pregled in iskanje skozi celoten program potekata enako. Podrobnejši opis si lahko pogledamo na strani Pregled in iskanje dokumentov

 

1. Kreiranje nove vloge

Za kreiranje nove vloge na pregledu vseh vlog kliknemo na gumb "Priprava nove vloge". Odpre se nam okno, kjer izberemo podatek o vrsti obrazca, podlagi zavarovanja in zaposlenem.

  
Kreiranje nove vloge
  
  Slika 1: Kreiranje nove vloge

Po nastavitvi in potrditvi teh podatkov pridemo na novo stran, kjer je potrebno vnesti podatke glede na izbrano vrsto obrazca in podlago zavarovanja. Podatki o zavezancu in zavarovancu so samo prikazani in se vzamejo iz podatkov podjetja oz. zaposlenega in jih na sami formi ni možno spreminjati. Podatki o samem zavarovanju pa se vzamejo iz zadnje zaposlitve in jih lahko na sami vlogi tudi spremenimo in dopišemo.

  
Podatki za vlogo
  
  Slika 2: Podatki za vlogo

Ko imamo vse podatke vpisane formo potrdimo in vlogo shranimo. Ko vlogo prvič shranimo potem le ta dobi tudi enolično oznako dokumenta, ki jo lahko vidimo na podatkih vloge. Podatke iz same vloge lahko kasneje tudi spreminjamo, vendar le dokler vloga ni oddana na evem. Ko smo vlogo enkrat oddali in so jo ne eVEM-u sprejeli je več ne moremo spreminjati in brisati.


  
Vloga
  
  Slika 3: Vloga

Na vlogo lahko dodamo tudi priponke, ki se bodo skupaj z vlogo poslale [2] na e-VEM.

 

2. Pošiljanje vloge na e-VEM kadrovski vmesnik

Ko smo vlogo uspešno vnesli in shranili imamo na vrhu vloge gumb za pošiljanje vloge na e-VEM. S klikom na ta gumb se vloga pošlje na e-VEM in dobimo iz e-VEM odgovor ali je bila vloga sprejeta ali ne. V kolikor je vloga sprejeta se nam izpiše e-VEM številka, pod katero na e-VEM vodijo to vlogo, sicer dobimo seznam z napakami.

  
Obvestilo o uspešni oddaji vloge na e-VEM
  
  Slika 4: Obvestilo o uspešni oddaji vloge na e-VEM

  
Obvestilo o neuspešni oddaji vloge na e-VEM in izpis napak
  
  Slika 5: Obvestilo o neuspešni oddaji vloge na e-VEM in izpis napak

Če je bila vloga uspešno oddana na e-VEM potem imamo na vrhu vloge tudi podatek o e-VEM št. vloge in datum in čas oddaje vloge. Po uspešno oddani vlogi na e-VEM le te ne moremo več spreminjati ali brisati.

  
Podatek o e-VEM številki vloge, oddaji in statusu vloge na e-VEM
  
  Slika 6: Podatek o e-VEM številki vloge, oddaji in statusu vloge na e-VEM

Po uspešno oddani vlogi na e-VEM se nam na vlogi pojavi gumb za preverjanje statusa. Po kliku na gumb preverimo status oddane vloge in nam program prikaže status vloge na e-VEM.

  
Po preverjanju status se nam izpiše trenutni status vloge na e-VEM
  
  Slika 7: Po preverjanju status se nam izpiše trenutni status vloge na e-VEM

Vloga ima različne statuse. Pomembni so končni statusi vloge, kateri so:

Vloga je odobrena Vloga je s strani ZZZS odobrena.
Vloga je zavrnjena Vlogo je ZZZS zavrnil. Pri preverjanju sklepa vloge se vam bodo izpisali napake zakaj je bila vloga zavrnjena.
Vloga je v vsebinski dopolnitvi ZZZS je vlogo dal v dopolnitev, ker ni popolna. S preverjanjem sklepa vloge nam vrne seznam napak, ki jih je potrebno dopolniti. Vlogo dopolnite glede na navodila Dopolnitev vloge [3]

Pri vseh teh statusih vloge lahko preverimo sklep vloge. V statusu zavrnjena in dopolnitve nam sklep vrne opis napak, ko pa je vloga odobrena pa dobimo nazaj podatke o prevzemni številki ZZZS, referentu in dokument sklepa. Vsi ti podatki se shranijo in jih kasneje vedno vidimo na vlogi. Dokument sklepa lahko tudi odpremo. Iz vloge, ki je bila odobrena lahko kreiramo tudi M3 ali M2 vlogo.

  
Podatki sklepa vloge, ki je bila odobrena
  
  Slika 8: Podatki sklepa vloge, ki je bila odobrena

 

3. Dopolnitev poslane vloge

Ko je vloga na e-VEM v statusu vsebinske dopolnitve potem imamo na vlogi gumb "Odpri vlogo za dopolnitev". Še pred odpiranje vloge za dopolnitev preverimo sklep vloge, kjer se nam bodo izpisale napake, ki jih je potrebno dopolniti. Po odpiranju vloge za dopolnitev se nam poveča zaporedna številka, podatke na vlogi pa lahko spreminjamo.

  
Vloga ima status vsebinske dopolnitve
  
  Slika 9: Vloga ima status vsebinske dopolnitve

Po dopolnitvi vlogo je postopek dalje enak kot po kreirani novi vlogi - vlogo pošljemo na e-VEM in preverjamo statuse dokler ne pride vloga do končnega statusa.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023