eVEM HRS kadrovski vmesnik

Namen eVEM HRS kadrovskega vmesnika je olajšanje prijave zavarovancev na ZZZS in s tem povezanih postopkov. Zavezancem ni več potrebno pošiljati M vloge po pošti ali ročno vpisovati podatke na e-VEM portal ampak lahko vlogo pripravite v sistemu in jo pošljete preko e-VEM sistema na ZZZS.

Najprej morate urediti prijavo oz. registracijo na portalu e-VEM in prijaviti certifikat s katerim boste oddajali obrazce na portal e-VEM. Obrazec za prijavo najdete na http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/.

Po prijavi odjemalca na e-VEM portalu vam e-VEM dodeli posebno številko za prijavo, ki jo vnesete v |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Kadri, obračun plač in letno poročanje v polje e-VEM številka za HRS vmesnik.

Pred pričetkom uporabe je potrebno v sistem tudi uvozit certifikat, ki ste ga prijavili na evem. Navodila za uvoz certifikata najdete na Uvoz digitalnih certifikatov. Pri uvozu je pomembno, da označite tip dig. certifikata certifikat za e-VEM hrs vmesnik.

S klikom na Plače->Vloge hrs kadrovski vmesnik, se nam odpre stran eVEM vloge - pregled in iskanje:

HRSPregled1.png

Kako se kreira nova vloga je opisano v podpoglavju Kreiranje nove vloge

Pregled in iskanje skozi celoten program potekata enako. Podrobnejši opis si lahko pogledamo na strani Pregled in iskanje dokumentov

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023