eVEM vmesnik za elektronske bolniške liste in oddajo refundacij

Pred urejanjem nastavitev na strani eVEM je potrebno kontaktirati uporabniško podporo za aktivacijo vmesnika, saj je omogočen le v okviru paketa PREMIUM po vklopu.

Za uvoz elektronskih bolniških listov in oddajo refudacij preko eVEM portala je potrebno prvo urediti prijavo oz. registracijo na portalu e-VEM in prijaviti certifikat s katerim boste oddajali obrazce na portal e-VEM. Obrazec za prijavo najdete na https://ws.spot.gov.si/spot-ndm/cert/register.ndm.

Po prijavi odjemalca na e-VEM portalu vam e-VEM dodeli posebno številko za prijavo, ki jo vnesete v |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Kadri, obračun plač in letno poročanje v polje e-VEM št. za eNDM in eBOL vmesnik.

Pred pričetkom uporabe je potrebno v sistem tudi uvozit certifikat, ki ste ga prijavili na evem. Navodila za uvoz certifikata najdete na Uvoz digitalnih certifikatov.

Po uspešno uvoženemu certifikatu, sledite navodilom na naslednji povezavi: Navodila za eBOL [1].

Lahko pa oddajate tudi refundacijo na eVEM na naslednji povezavi: Zahtevki refundacij eNDM [2].

 

1. eBOL - elektronski bolniški list

Program omogoča uvoz elektronskih bolniških listov iz eVEM portala. Uporabnik mora imeti privilegije za uvoz el. bolniških listov in pošiljanje refundacij na e-VEM. Za uvoz je potrebno na eVEM-u prijaviti certifikat in potem v program vpisati dodeljeno številko, ki jo dobimo na eVEM in vnesti certifikat (podrobnejši opis eVEM vmesnik za eBOL in ENDM).


S klikom na Plače->Bolniški listi eBOL, se nam odpre stran Bolniški listi - pregled in iskanje:

ebolPreview.png

Na pregledu bolniških listov imamo možnost iskanja posameznih bolniških listov po osnovnih kriterijih. Zraven gumba za iskanje pa se nahaja tudi gumb za uvoz bolniških listov s katerih sprožimo uvoz bolniških listov. V oknu, ki se nam ob uvozu bolniških listov prikaže mora vnesti obdobje za bolniške liste v katerem so bili bolniški listi izdani. Uvoz bolniških listov je možen za največ 50 dni.

uvozEBOL.png


V nastavitvah podjetju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Kadri, obračun plač in letno poročanje si lahko označite, da se bolniški listi uvažajo avtomatsko Omogoči avtomatski uvoz bolniških listov (vsako nedeljo ponoči). V tem primeru se potem vsako nedeljo ponoči sproži uvoz in se uvozijo bolniški listi, ki še niso uvoženi v sistemu. Uvozijo se bolniški listi izdani zadnjih 50 dni.


Ob kreiranju obračuna plače se preverijo tudi elektronski bolniški listi in se bolniške za refundacijo tudi avtomatsko prenesejo v obračune plač zaposlenih.

 

2. eNDM - zahtevki refundacij eNDM

Program omogoča kreiranje zahtevkov za refundacijo iz obračuna plače in pošiljanje na eVEM. Uporabnik mora imeti privilegije za uvoz el. bolniških listov in pošiljanje refundacij na e-VEM. Za uvoz je potrebno na eVEM-u prijaviti certifikat in potem v program vpisati dodeljeno številko, ki jo dobimo na eVEM in vnesti certifikat (podrobnejši opis eVEM vmesnik za eBOL in ENDM).

S klikom na |Plače |Zahtevki refundacij eNDM, se nam odpre stran Zahtevki refundacij eNDM - pregled in iskanje:

endmPreview.png

Na pregledu zahtevkov za refundacijo imamo možnost iskanja posameznih zahtevkov po osnovnih kriterijih. Poleg gumba Iskanje pa se nahaja tudi gumb Priprava nove vloge. Vlogo lahko pripravimo ročno z izbiro gumba za pripravo vloge:

endmRocno.png

Bolj pogosto pa se odločamo, da podatke o refundaciji prenašamo avtomatsko iz obračuna plače v meniju |Plače |Obračuni plač. Možnost za prenos refundacij med zahtevke se nam ponudi, v kolikor je obračun plače zaključen in iz njega lahko izpišemo refundacijski obrazec, kar pomeni, da smo imeli bolezen nad 30 dni, za katero imamo izpolnjeno zadržanost.

endmIzPlace.png

Ob kreiranju obračuna plače se preverijo tudi elektronski bolniški listi in se bolniške za refundacijo tudi avtomatsko prenesejo v obračune plač zaposlenih.

V kolikor želimo refundacijski zahtevek uspešno oddati na eVEM, nas kontrola opozori na morebitne manjkajoče priponke, te so lahko:

endm04.png

Opozorila ni, v kolikor uporabljamo tudi eBOL [1] in na podlagi uvoženega bolniškega lista za zaposlenega iz spustnega seznama izberemo eBOL ID:

endm005.png

Ko izpolnimo vse pogoje, se nam pojavi gumb  Pošlji zahtevek na eVEM.

endm07.png

Zahtevek nato na podlagi oddaje na eVEM iz njihovega portala lahko pridobi naslednje statuse:

- Vloga je vložena v sistem in čaka na obdelavo
- Vloga je v vrsti za pošiljanje
- Vloga se pošilja na ZZZS
- ZZZS je prejel vlogo
- Zahtevek zapisan v tabelo paketov in čaka na prepis v nabiralnike
- Zahtevek prepisan v nabiralnike in čaka na avtomatsko vsebinsko kontrolo
- Zahtevek čaka na obravnavo pri referentu
- Zahtevek v obravnavi pri referentu
- Vloga je zavrnjena
- Vloga je odobrena
- Vloga (zahtevek) je delno odobrena in delno izplačana
- Zahtevek vsebuje tehnične napake, obravnava zaključena
- Vloga je razveljavljena
- Pri procesu prenosa ali obdelave vloge je prišlo do napake


Na podlagi teh statusov lahko na pregledu in iskanju vseh zahtevkov tudi zahtevke filtriramo, pregledujemo, iščemo med njimi itd.

endm06.png

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024