eVEM vmesnik za elektronske bolniške liste in oddajo refundacij

Pred urejanjem nastavitev na strani eVEM je potrebno kontaktirati uporabniško podporo za aktivacijo vmesnika, saj je omogočen le v okviru paketa PREMIUM po vklopu.

Za uvoz elektronskih bolniških listov in oddajo refudacij preko eVEM portala je potrebno prvo urediti prijavo oz. registracijo na portalu e-VEM in prijaviti certifikat s katerim boste oddajali obrazce na portal e-VEM. Obrazec za prijavo najdete na https://ws.spot.gov.si/spot-ndm/cert/register.ndm.

Po prijavi odjemalca na e-VEM portalu vam e-VEM dodeli posebno številko za prijavo, ki jo vnesete v |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Kadri, obračun plač in letno poročanje v polje e-VEM št. za eNDM in eBOL vmesnik.

Pred pričetkom uporabe je potrebno v sistem tudi uvozit certifikat, ki ste ga prijavili na evem. Navodila za uvoz certifikata najdete na Uvoz digitalnih certifikatov.

Po uspešno uvoženemu certifikatu, sledite navodilom na naslednji povezavi: Navodila za eBOL.

Lahko pa oddajate tudi refundacijo na eVEM na naslednji povezavi: Zahtevki refundacij eNDM.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024