e-računi - navodila za uporabo

Dobrodošli na straneh navodil za uporabo programa e-računi

Online poslovni program e-racuni.com [http://www.e-racuni.com] je namenjan podjetnikom, obrtnikom in računovodnjem, na voljo pa je v treh različnih naročniških paketih:

Da bi spoznavanje s programom in uporaba programa bila kar se da enostavna predlagamo, da podrobno preberete navodila. V navodilih so predstavljene in opisane funkcionalnosti, ki so na voljo v paketu PREMIUM in posledično tudi v vseh ostalih paketih. To pomeni, da je predstavljena kompletna funkcionalnost programa od izdajanja računov pa vse do izdelave zaključnih bilanc.

Ob prebiranju navodila se boste naučili kako s pomočjo programa:

Pred začetkom uporabe programa

Priporočamo, da pred prvo uporabo programa preberete kateri so prvi koraki za pravilne nastavitve in pričetek dela v programu.

Za izpis celotnih navodil za uporabo programa ali pa samo navodil za uporabo določene funkcionalnosti se postavite na začetno stran poglavja in kliknite na gumb za izpis poglavja:

tiskanjePoglavja.gif

Program e-racuni.com se neprestano razvija in nadgrajuje ter s tem tudi izboljšuje v skladu z vsemi zahtevanimi spremembami zakonov in uredb.

Vsebina teh navodil, kot tudi uporabljene slike se lahko v nekaterih nepomembnih podrobnostih razlikujejo od trenutnega stanja v programu. Ponudnik zagotavlja, da program vsebuje vso potrebno funkcionalnost navedeno v navodilih. Ponudnik ne garantira, da je v navodilih opisana prav vsa funkcionalnost, ki jo program ponuja (dejansko program lahko ponuja več, kot je mogoče opisati v navodilih).

 

1. Prvi koraki v programu e-računi

 

2. Povezava podjetnika z računovodskim servisom

Program omogoča uporabnikom, ki nimajo zaposlenega svojega računovodje ali morebiti iščejo zunanji računovodski servis za spletno vodenje računovodskih evidenc, da tega poiščejo kar neposredno med obstoječimi uporabniki programa e-racuni. Zahtevek za povezavo z izbranim računovodjem lahko tako podjetnik pošlje računovodji kar neposredno iz programa.

Kratek predstavitveni video je na voljo na naslednji povezavi:
https://youtu.be/eRvtyTCMllY

Osnovni namen programa je centralno vodenje poslovnih evidenc na enem mestu. Program namreč omogoča, da tako podjetnik, kot tudi izbrani računovodja preko spleta dostopata do iste baze podatkov in jih obdelujeta vsak s svojim up. dostopom, s čimer prihranimo čas in denar z nepotrebnimi dvojnimi vnosi in prenosi podatkov v druge računovodske programe.

Po registraciji in vstopu v program se uporabniku na prvi strani v programu [3.4] med ostalimi prikaže tudi fragment za izbiro oz. povezavo z računovodskim servisom, ki uporablja program e-racuni za spletno vodenje računovodstva.

  
Fragment za prikaz zemeljevida s prikazom rač. servisov, ki uporabljajo program e-racuni
  
  Slika 1: Fragment za prikaz zemeljevida s prikazom rač. servisov, ki uporabljajo program e-racuni

V kolikor torej še nimate izbranega računovodskega servisa za vodenje računovodskih evidenc in bi želeli to delo prepustiti računovodji, ki program, kot obstoječi uporabnik že pozna, se lahko z njim povežete na povsem enostaven način.

V nadaljevanju je v treh korakih opisan postopek vzpostavitve povezave z računovodskim servisom, ki bo za vaše podjetje vodil računovodstvo v programu e-racuni:

 

2.1. Pošiljanje zahtevka za povezavo baze z računovodskim servisom

V kolikor bi želeli poiskati računovodjo med aktivnimi uporabniki programa lahko kliknemo na ikono za prikaz zemljevida računovodskih servisov, ki uporabljajo program:

  
Kliknemo za prikaz zemeljevida s prikazom rač. servisov, ki uporabljajo program e-racuni
  
  Slika 2: Kliknemo za prikaz zemeljevida s prikazom rač. servisov, ki uporabljajo program e-racuni

Po kliku na ikono, kot prikazano na sliki zgoraj, se nam odpre zemljevid z obstoječimi rač. servisi v regiji, ki uporabljajo program e-racuni:

  
Prikaz računovodskih servisov v regiji, ki uporabljajo program e-racuni
  
  Slika 3: Prikaz računovodskih servisov v regiji, ki uporabljajo program e-racuni

Zemljevid lahko seveda tudi povečamo oz. približamo in si prikažemo rač. servise v regiji, ki nas zanima. Lahko jih iščemo tudi preko iskalnega polja po kraju, kot označeno na sliki:

  
Zemljevid računovodskih servisov
  
  Slika 4: Zemljevid računovodskih servisov

Po kliku na izbrano lokacijo se nam prikažejo kontaktni podatki izbranega rač. servisa.

Zahtevek za povezavo naše baze z izbranim rač. servisom lahko enostavno pošljemo kar iz programa.

2.1.1 Pošiljanje unikatnega identifikatorja oz. ID naše baze rač. servisu

Ko smo pridobili kontaktne podatke izbranega rač. servisa jim lahko pošljemo zahtevek za povezavo do naše baze kar iz programa na način, da pošljemo unikatni identifikator oz. ID s klikom na gumb, kot kaže slika:

  
Pošiljanje zahtevka računovodji za povezavo do naše baze
  
  Slika 5: Pošiljanje zahtevka računovodji za povezavo do naše baze

Po kliku se nam odpre okno s podatkom o identifikatorju naše baze, ki skupaj z davčno številko našega podjetja enolično označuje našo bazo podatkov v programu e-racuni:

  
Unikatni identifikator naše baze
  
  Slika 6: Unikatni identifikator naše baze

ID oz. token je veljaven le 3 dni od trenutka, ko smo ga kreirali!

Ta podatek pošljemo rač. servisu kar v obliki email zahtevka s klikom na gumb Pošlji email. Odpre se nam vnosna maska za pošiljanje emaila s prednastavljenim besedilom in podatki o ID naše baze, DŠ našega podjetja ter kontaktnimi podatki:

  
Pošiljanje ID na mail
  
  Slika 7: Pošiljanje ID na mail

Ko smo zahtevek poslali počakamo, da računovodstvo nanj odgovori. V kolikor računovodski servis sprejme zahtevek za dostop do naše baze [2.2], bomo morali po naslednji prijavi v program dokončno potrditi vzpostavljeno povezavo [2.3] z rač. servisom.

 

2.2. Sprejem zahtevka za vodenje računovodstva s strani rač. servisa

Ko nam podjetnik pošlje zahtevek s podatki za povezavo z njegovo bazo in smo se skupaj z njim dogovorili, da bomo njegov zahtevek sprejeli, lahko njegovo podjetje preprosto dodamo v seznam podjetij, ki jih vodimo v programu preko menija |Nastavitve |Administracija podjetij tako, da izberemo gumb Poveži se in dodaj obstoječe podjetje - podatkovno bazo, kot kaže slika:

  
Povežemo se s podjetjem, ki nam je poslalo zahtevek za povezavo z njihovo bazo
  
  Slika 8: Povežemo se s podjetjem, ki nam je poslalo zahtevek za povezavo z njihovo bazo

Po kliku na gumb se nam odpre maska za vnos podatkov, ki nam jih je posredovalo podjetje.

  
Vnos podatkov za povezavo z bazo podjetnika
  
  Slika 9: Vnos podatkov za povezavo z bazo podjetnika

Na podlagi prejetega zahtevka vnesemo davčno številko podjetja in ID oznako baze podjetja ter hkrati tudi izberemo ali bomo, kot računovodski servis prevzeli plačilo naročnine za bazo podjetnika ali ne.

NE, lastnik podatkovne baze mora naročnino poravnati samV tem primeru bo podjetnik naročnino za svojo bazo plačal sam, računovodskemu servisu se naročnina v tem primeru ne spremeni
DA, prevzeli bomo plačilo naročnine za dodatno organizacijo in uporabniške računeV tem primeru se računovodskemu servisu naročnina poviša za dodatno podjetje oz. uporabnike v skladu s cenikom

V kolikor želimo vzpostaviti povezavo z bazo podjetja oz. organizacijo, ki še nima aktivne naročniške pogodbe, je treba soglasje obvezno sprejeti!

S klikom na gumb Sprejem zahtevka za povezavo potrdimo povezavo z bazo podjetnika in v kolikor smo podatke pravilno vnesli se bo pojavilo obvestilo o uspešnem sprejemu zahtevka:

  
Sprejem zahtevka za povezavo - potrditev
  
  Slika 10: Sprejem zahtevka za povezavo - potrditev

Po potrditvi sprejema zahtevka je potrebno počakati še na dokončno potrditev povezave [2.3] s strani podjetnika oz. organizacije, ki jo želimo povezati z našo bazo.

 

2.3. Končna potrditev vzpostavljene povezave naše baze z računovodskim servisom

Ko smo poslali zahtevek računovodskemu servisu ter z njimi dogovorili vse potrebno glede pogojev sodelovanja, računovodski servis pa je sprejel naš zahtevek za vodenje računovodstva, moramo dokončno potrditi povezavo oz. dostop računovodji do naše baze podatkov.

Sprejem zahtevka s strani računovodje bomo videli po prvi naslednji prijavi v program.

  
Računovodski servis soglaša s prevzemom plačevanja naše naročnine
  
  Slika 11: Računovodski servis soglaša s prevzemom plačevanja naše naročnine

V postopku potrjevanja dostopa računovodji do naše baze moramo v tem primeru tudi izbrati način povezave in določiti kdo bo lastnik podatkov ter način obračuna naročnine zato predlagamo, da skrbno in natančno preberemo vse možnosti:

 • Želimo ohraniti lastno naročniško razmerje in obdržati lastništvo in kontrolo nad našimi podatki - ta izbira nam omogoča, da kadarkoli sami odstranimo dostop računovodji do naše baze
 • Računovodstvo prevzame plačevanje naročnine, želimo še naprej ostati lastniki podatkov. Računovodstvu lahko kadarkoli blokiramo dostop in podatke prenesemo na drugo računovodstvo - ta izbira prav tako omogoča, da kadarkoli sami odstranimo dostop računovodji do naše baze in jo hkrati prenesemo na drugi računovodski servis
 • Računovodstvo prevzame plačevanje naročnine, odpovedujemo se lastništvu in kontroli nad podatki - v tem primeru bo za prenos podatkov na drugo računovostvo ali lastno naročnino potrebno soglasje računovodje kateremu smo dovolili dostop do naših podatkov

  
Računovodski servis ne soglaša s prevzemom plačevanja naše naročnine
  
  Slika 12: Računovodski servis ne soglaša s prevzemom plačevanja naše naročnine

Kot je na zgornjih slikah razvidno lahko dostop računovodji odobrimo ali pa ga zavrnemo.

Če dostop računovodji zavrnemo potem ta ne bo imel dostopa do naše baze, mi bomo pa lahko kadarkoli ponovili postopek oddaje zahtevka [2.1] drugemu računovodji.

Odločitev lahko tudi začasno prestavimo s klikom na povezavo Preskoči, odločil se bom kasneje. Obvestilo o sprejemu zahtevka iz strani računovodje se nam bo tako ponovno prikazalo ob naslednji prijavi v program.

V kolikor v roku treh dni dostopa računovodji ne potrdimo bo trenutni identifikator naše baze potekel in bo potrebno postopek pošiljanja zahtevka [2.1] ponoviti.

V kolikor smo potrdili dostop zunanjemu računovodji do naše baze bomo v programu vedno imeli na voljo pregled nad statusom naročnine [2.4] in plačili ter uporabniki, katerim je računovodstvo omogočilo dostop do naše baze.

 

2.4. Pregled naročniškega statusa in plačila naročnine

V kolikor smo potrdili dostop računovodji do naše baze bomo v meniju |Nastavitve |Moj račun imeli na voljo pregled našega naročniškega statusa, pregled nad uporabniki rač. servisa, ki imajo dostop do naše baze in tudi pregled nad plačili naročnine:

  
Pregled naročniškega statusa in plačila naročnine
  
  Slika 13: Pregled naročniškega statusa in plačila naročnine

Pregled nad izdanimi računi in plačilom naročnine imajo na voljo le uporabniki, ki imajo dodeljeno administratorsko pravico:

  
Pravica, ki jo potrebujemo za pregled nad izdanimi računi in plačilom naročnine
  
  Slika 14: Pravica, ki jo potrebujemo za pregled nad izdanimi računi in plačilom naročnine

Zunanjemu računovodji lahko dostop do naše baze kadarkoli tudi prekličemo s klikom na gumb Prekliči dostop računovodstvu

Po kliku na gumb za preklic dostopa bo program zahteval potrditev preklica dostopa računovodji v obliki opozorila, kot kaže slika:

  
Potrdimo preklic dostopa računovodji do naše baze
  
  Slika 15: Potrdimo preklic dostopa računovodji do naše baze

Računovodji lahko dostop do naše baze blokiramo oz. odvzamemo le v primeru, če smo dostop računovodji do naše baze potrdili z izbiro ene od teh dveh možnosti:

  
V kolikor smo potrdili dostop računovodje do naše baze z eno od teh dveh opcij lahko kadarkoli prekličemo dostop
  
  Slika 16: V kolikor smo potrdili dostop računovodje do naše baze z eno od teh dveh opcij lahko kadarkoli prekličemo dostop

V primeru, da smo rač. servisu odvzeli dostop do baze našega podjetja, lahko našo bazo povežemo s katerim drugim rač. servisom ali pa ponovno z istim, če npr. želimo spremeniti način plačevanja naročnine. To uredimo tako, da ponovimo postopek pošiljanja zahtevka računovodji [2.1].

 

3. Nastavitve uporabniškega vmesnika in dostopa

V meniju |Nastavitve |Moje nastavitve lahko spreminjate nastavitve, ki se navezujejo na uporabnika samega:

Pregledujemo dostope:

Pregled in nastavitve za izhodno pošto:

 

3.1. Jezikovne nastavitve

Tukaj izbirate med sedmimi jeziki v katerih imamo preveden celotni program. Te nastavitve se vežejo na uporabnika, zato si lahko izberete, da vam jih upošteva pri vseh podjetjih do katerih dostopate.

Jeziki, ki so na voljo so:

 

3.2. Pregledovanje in urejanje izpisov

Vse glede izpisov (tiska) dokumentov si nastavite tukaj.

slika0.jpg

Vrsta aplikacije Izbirate si izpis DOC dokumentov med aplikacijama OpenOffice in pa Microsoft office. Odločite se glede na to, katero imate nameščeno na svojem računalniku.
Privzeti format za izpis poslovnih dokumentov in poročil Tu si izberete kateri format vam bo privzeto izbralo ob kliku na tiskanje: bt-print.gif
Dokumenti tipa MS Word Izberite kako vam odpre tisk dokumenta (isto okno, novo okno - novi zavihek ali pa vam jo prenese na računalnik)
Dokumenti Adobe PDF Izberite kako vam odpre tisk dokumenta (isto okno, novo okno - novi zavihek ali pa vam jo prenese na računalnik)
Dokumenti tipa OpenOffice Write Izberite kako vam odpre tisk dokumenta (isto okno, novo okno - novi zavihek ali pa vam jo prenese na računalnik)

Enake nastavitve za vsa podjetja do katerih dostopam si izberete v primeru, da imate dostop do več podjetij in ne želite za vsako podjetje posebej nastavljati. Nastavitve se vežejo na samega uporabnika, zato imate to možnost izbire.

 

3.3. Orodna vrstica

Orodna vrstica v programu je vrstica, ki se nahaja pod menijsko vrstico in vam omogoča hitrejši dostop do fukcionalnosti, katere uporabljate najbolj pogosto. Lahko ji rečemo z eno besedo - "bližnjice v programu".

Tukaj je mogoče izbrati položaj same orodne vrstice (zgoraj, levo, desno). Pod Vrsto gumba s spustnega menija izberete funkcionalnost v programu ali pa separator, kateri tematsko ločuje sklope: "|".Stolpec Besedilo na gumbu pa vam omogoča poimenovanje teh funkcionalnosti po vaši želji.

Spodaj je prikazana slika za lažjo predstavo izgleda orodne vrstice. Prikazuje nastavitve orodne vrstice, ki so opisane zgoraj. Modro obrobljen kvadrat pa označuje orodno vrstico:

  
Orodna vrstica
  
  Slika 17: Orodna vrstica

 

3.4. Nastavitve prve strani

Tukaj izbrane nastavitve se navezujejo na prikaz prve strani - torej na pokazatelje, okvirje na prvi strani, takoj ko se prijavite v program. Nastavitve so na voljo v meniju |Nastavitve |Moje nastavitve |Prva stran

Imate možnost, da lahko v programu vidite stanja o poslovnih rezultatih, stroških, izdanih fakturah na obdobje... Izbirate lahko med mnogo možnostmi, katere se vam grafično prikažejo na prvi strani.

V stolpcu Opis pokazatelja/okvirčka izberete eno izmed možnosti in v stolpcu Položaj na strani izberete kje na strani se to nahaja.

Spodaj prikazana slika prikazuje primer samih nastavitev:

  
Izgled nastavitev
  
  Slika 18: Izgled nastavitev

Spodaj prikazana slika prikazuje izgled prve strani po nastavitvah:

  
Izgled rezultata po nastavitvah
  
  Slika 19: Izgled rezultata po nastavitvah

 

3.5. Ostale nastavitve uporabniškega vmesnika

Ostalo vam ponuja še nekatere nastavitve, ki se navezujejo na sam vmesnik. V začetku je stanje "Privzeto", lahko se pa odločite med tem ali želite takšno fukcionalnost v programu ali ne:

  
Primer: Če želimo, da se na dokumentu prikaže podatek o šifri artikla, izberemo "Da"
  
  Slika 20: Primer: Če želimo, da se na dokumentu prikaže podatek o šifri artikla, izberemo "Da"

Uporaba naprednih tabel Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Po prijavi v program povečaj okno čez celoten zaslon Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Odpri najdene dokumente v novem oknu Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Uporabi tipko Enter za pomikanje med vnosnimi polji Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Pri tiskanju poročil naj bo ozadje vsake druge vrstice zasenčeno (boljša preglednost za ceno večje porabe tonerja oz. črnila) Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Pri izpisu poročila izriši robove med celicami Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Pri tiskanju poročil naj bo vsaka vrstica podčrtana Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Označi prejeti račun kot plačan takoj po vnosu plačilnega naloga Izbirate med: DA / NE / Privzeto
V uporabniški vmesnik vključi drevesni prikaz za navigacijo po dokumentih Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Drevesni prikaz za navigacijo po dokumentih naj bo vedno prikazan Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Ne prikaži osebne izkaznice kupca na prodajnih dokumentih Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Pri izdanih dokumentih v iskalnih kriterijih zamenjaj dostavni naslov z naročilnico. Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Na dokumentih prikaži stolpec s šifro artikla Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Prikaži nabavno ceno artikla na seznamu pri dodajanju artikla na dokument. Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Na izpis potnega naloga za službena vozila dodaj podatek o začetnem stanju števca km Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Opozorilo ob ponovnem dodajanju artikla, ki je že dodan na dokumentu Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Vedno sortiraj prejete račune po zaporedni številki in ne po datumu. Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Prikaži priponke na dokumentu po človeško berljivih formatih (najprej slike in pdf-ji in nato ostalo) Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Ne prikaži opozorila, če je obdobje opravljene storitve/dobave izven poslovnega leta Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Ne prikaži opozorila, če je datum dobave dobavnice izven poslovnega leta Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Vedno sortiraj naročila dobavitelju po zaporedni številki Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Na izdanih dokumentih v iskalnih kriterijih zamenjaj poslovno enoto z državo kupca Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Na pregledu dokumenta prikaži naziv in opis postavke Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Če obstaja na temeljnici knjižba z opisom, ki je edinstven, ga kopiraj pri ročnem knjiženju na temeljnico Izbirate med: DA / NE / Privzeto
Na dokumentu prikaži stolpec s privzeto lokacijo artikla v skladišču Izbirate med: DA / NE / Privzeto

Enake nastavitve si lahko nastavite za uporabo pri vseh podjetjih, do katerih dostopate.

 

3.6. Poslovanje

V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje najdemo različne nastavitve podjetja, ki nam bodo prihranile čas v našemu poslovanju.

Na temu mestu si lahko izberemo nastavitve kot so kraj izstavitve dokumetov, glavno poslovno enoto, privzeto veljavnost za ponudbe in plačilni rok za račun, model sklica za UPN obrazce, privzet standard črtne kode itd.

Z zgoraj omenjenimi nastavitvami na nivoju podjetja, poenostavimo uporabo spletne aplikacije za vse uporabnike, ki dostopajo do tega podjetja.

Pod dodatnimi možnostmi najdemo različne opcije, ki si jih lahko vključimo ali po želji izključimo. Dodatne možnosti so:

 

3.6.1. Pri tiskanju poročil naj bo ozadje vsake druge vrstice zasenčeno (boljša preglednost za ceno večje porabe tonerja oz. črnila)

 

3.6.2. Pri tiskanju poročil naj bo vsaka vrstica podčrtana

 

3.6.3. Pri izpisu poročila izriši robove med celicami

 

3.6.4. Na poročilu "Izpis bruto bilance" se zneski na sintetičnih kontih izpišejo odebeljeno

 

3.6.5. Na tiskanih dokumentih ne izpisuj podatka o kontrolni količini

 

3.6.6. Na tiskanih dokumentih ne izpisuj podatka o stroškovnem mestu

 

3.6.7. Na izpisu računa ne prikazuj podatka o vezi na dobavnico

 

3.6.8. Omogoči vnos/izstavitev blag. prejemka/izdatka za preteklo poslovno leto

 

3.6.9. Onemogoči prodajo artikla katerega cena s popustom je pod nabavno ceno

 

3.6.10. Ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstavi blagajniški prejemek, ob stornaciji pa izstavi blagajniški izdatek

 

3.6.11. Pri dodajanju artiklov prikaži stolpec z zadnjo prodajno ceno artikla za kupca izbranega na prodajnih dokumentih

 

3.6.12. Pri izvozu prodajnih dokumentov v Excel dodaj stolpec s fiskalno številko dokumenta

 

3.6.13. Na izpisu dokumentov poleg fiskalne številke računa izpiši tudi interno številko dokumenta

 

3.6.14. Na izpisu dokumenta vedno izpiši interno številko kot vodilno

 

3.6.15. Blokiraj dodajanje artikla na dobavnico, če ni zaloge v nobenem skladišču

 

3.6.16. Pri izdelavi plačilnega naloga iz prejetega računa ne zabeleži plačila

 

3.6.17. Pri iskanju dokumentov po stroškovnem mestu upoštevaj tudi stroškovna mesta na postavkah dokumentov

 

3.6.18. Prikaži stolpec s kataloško številko artikla na prevzemnici

 

3.6.19. Obvezen vnos bančnega računa dobavitelja pri vnosu prejetega računa

 

3.6.20. Na tiskanih dokumentih prikaži podatek o skupni teži artiklov

 

3.6.21. Na tiskanih prodajnih dokumentih, razen na izdanih računih, prikaži email in telefon kupca

 

3.6.22. Na tiskanih dobavnicah prikaži dostavni naslov in naslov za izstavitev, po vzoru na račun

 

3.6.23. Na vrednostnih dobavnicah omogoči količinske dobavnice

 

3.6.24. Pri dodajanju artiklov na dokument prikaži dodatni stolpec z izračunom naročene zaloge na osnovi odprtih naročil dobavitelju

 

3.6.25. Pri dodajanju artiklov na dokument prikaži dodatni stolpec z izračunom rezervirane zaloge na osnovi odprtih naročil kupcev

 

3.6.26. Pri dodajanju artiklov na dokument prikaži dodatni stolpec z izračunom razpoložljive zaloge na osnovi dejanske in rezervirane zaloge

 

3.6.27. Pri izstavitvi prodajnih dokumentov iz drugih prodajnih dokumentov, vedno nastavi datum opravljene storitve na datum dokumenta

 

3.6.28. Namen na UPN obrazcu izpolni vedno kot "Račun št. XXXXX"

 

3.6.29. Na prejetem računu prikaži opozorilo, ko je številka dokumenta dobavitelja enaka že vneseni številki dokumenta ne glede na to, kdo je dobavitelj

 

3.6.30. Na tiskanih reverzih (konsignacijah) prikaži dostavni naslov in naslov za izstavitev, po vzoru na račun

 

3.6.31. Onemogočeno antidatiranje izhodnih dokumentov

 

3.6.32. Ob izstavitvi računa ali dobavnice avtomatsko ustvari delovni nalog za konverzijo sestavnih delov v izdelek, če izdelka oz. artikla z definirano kosovnico ni na zalogi

 

3.6.33. Ob izstavitvi dobavnice, na postavkah nastavi LOT številke po sistemu FIFO

 

3.6.34. Obvezen vnos stroškovnega mesta na prodajnih dokumentih

 

3.6.35. Obvezen vnos stroškovnega mesta na prejetih dokumentih

 

3.6.36. Avtomatska dodelitev šifre partnerja ob vnosu novega partnerja

 

3.6.37. Združi postavke za isti artikel v eno postavko na dobavnici (pri avtomatski izstavitvi dobavnice)

 

3.6.38. Na izpisu delovnega naloga, prikaži uporabljeni material urejeno in zbirno po artiklih

 

3.6.39. Na dokumentih prikaži stolpec s šifro artikla

 

3.6.40. Na pregledu dokumenta prikaži naziv in opis postavke

 

3.6.41. Na dokumentu prikaži stolpec s privzeto lokacijo artikla v skladišču

 

3.6.42. Vedno dodaj kupca v šifrant kupcev (tudi za maloprodajne gotovinske račune brez obstoja dolžniškega razmerja)

 

3.6.43. Pri kreiranju prejetega računa iz prevzema, kopiraj datume iz prevzema

 

3.6.44. Pri kreiranju prejetega računa iz prevzema, kopiraj dobaviteljevo št. dobavnice v polje št. dokumenta

 

3.6.45. Pri uvozu prejetih dokumentov, nastavi poslovno leto glede na nastavitve privzetega poslovnega leta in ne na podlagi datumov v dokumentu

 

3.6.46. Izpis dokumenta za kuverto z okencem na desni strani (velja samo za osnovne html nastavitve)

 

3.6.47. Na izpis avtomatsko dodaj klavzulo z navedbo razloga oprostitve oz. znižanja stopnje DDV

 

3.6.48. Prikaži opozorilo o preseženi razpoložljivi zalogi na postavki naročila kupca

 

3.6.49. Pri tiskanih dokumentih prikaži identifikator dokumenta v obliki črtne kode

Za lažje iskanje dokumenta v programu, ko imamo npr. ločeno fakturiranje in izdajo blaga, lahko v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje obkljukamo možnost "Pri tiskanih dokumentih prikaži identifikator dokumenta v obliki črtne kode". Če to nastavitev obkljukamo, se bo na vseh dokumentih izpisanih na podlagi privzetih oz. sistemskih predlog v glavi dokumenta izpisovala črtna koda. To črtno kodo lahko s čitalcem črtnih kod poskeniramo in se nam bo ne glede na to kje se nahajamo v programu, odprl dokument s skenirano črtno kodo.

Črtna koda se v primeru sistemskih oz. privzetih predlog [4.32.1] za izpis dokumentov vedno generira v formatu CODE39. V kolikor bi želeli ta identifikator dokumenta izpisati v obliki črtne kode v formatu QR ali CODE128 pa je to mogoče le z uporabo lastne predloge [4.32.2] izdelane v formatu HTML.

V primeru, ko za izpis dokumenta uporabljamo predlogo izdelano po meri, je potrebno v ta namen v predlogo vstaviti zaznamek, s katerim bomo na željenem mestu izpisali identifikator. V ta namen imamo na voljo naslednje zaznamke:

DokumentIdentifikatorQRKoda dokumenta QR. Kodo si lahko nastavimo na izpis in po skeniranju le te kjer koli v programu dobimo na vpogled točno ta dokument.
DokumentIdentifikatorCrtnaKoda128Koda dokumenta CODE128. Kodo si lahko nastavimo na izpis in po skeniranju le te kjer koli v programu dobimo na vpogled točno ta dokument.
DokumentIdentifikatorCrtnaKoda39Koda dokumenta Code-39. Kodo si lahko nastavimo na izpis in po skeniranju le te kjer koli v programu dobimo na vpogled točno ta dokument.

Kako torej ta koda deluje?

Primer:

Prvi korak: Izpišemo dokument (npr. račun), ki vsebuje to kodo in shranimo. Primer kode na računu:

identifikator01.gif

Drugi korak: Kasneje bi želeli preko te kode priti na točno ta dokument v programu, da ga npr. dodatno uredimo, preverimo plačila itd. S skenerjem skeniramo kodo kjerkoli v spletni aplikaciji e-racuni (spodaj prikazan primer skeniranja na prvi strani) in imamo račun pred sabo:

  
Kodo skeniramo lahko tudi na prvi strani s skenerjem...
  
  Slika 21: Kodo skeniramo lahko tudi na prvi strani s skenerjem...

  
... račun se nam nemudoma odpre.
  
  Slika 22: ... račun se nam nemudoma odpre.

 

3.7. Kontaktni podatki o uporabniku

V kontaktnih podatkih o uporabniku lahko vnesete svoj mail, katerega program uporablja za pošiljanje vseh dokumentov po mail-u.

Dodatno, če izberete [+] pod vnosom vašega e-mail naslova, si lahko določite podpis, ki se bo privzeto izpisoval ob vsakem mail-u. To funkcijo lahko uporabite tudi kot privzeto besedilo, katero boste vedno pošiljali poleg dokumentov v priponki.

V program lahko vnesete vašo mobilno številko. Z avtorizacijo številke mobilnega telefona boste omogočili funkcije sprejema elektronske dokumentacije preko MMS sporočil in prijavo v program s pomočjo enkratnih gesel poslanih preko SMS sporočil.

Po avtorizaciji pa boste lahko tudi pošiljali sms-e stranki iz programa. Ta funkcija je proti plačilu.

  
Nastavitve kontaktnih podatkov
  
  Slika 23: Nastavitve kontaktnih podatkov

 

3.8. Osnove dela z dokumenti: pregled in iskanje dokumentov

Ko delamo z različnimi dokumenti (računi, potni nalogi, ...) se v programu vseskozi ponavlja enak vzorec uporabe programa. Pri dostopanju do dokumentov vedno najprej dokument poiščemo, ga izberemo, in ga šele nato spreminjamo oz. izvedemo druge funkcije, ki so dovoljene na izbranem dokumentu. Opisan vzorec uporabe je prikazan na naslednji sliki:

  
Pregled in iskanje dokumentov
  
  Slika 24: Pregled in iskanje dokumentov

  
detajlni prikaz dokumenta
  
  Slika 25: detajlni prikaz dokumenta

Iskanje, izbira in urejanje dokumentov poteka v 3 korakih.

 1. V vnosnih poljih za iskalne kriterije ( ) vnesemo kriterije iskanja dokumentov (npr. številko dokumenta ali datumsko obdobje). Po vnosu kriterijev kliknemo na gumb Iskanje.
 2. Po kliku na gumb za iskanje nam program izpiše seznam najdenih dokumentov ( ). S klikom na željen dokument klikprejet1.gif se prikaže stran z detajlnim prikazom dokumenta ( ).
 3. Ko se prikaže stran z detajlnimi podatki dokumenta ( ), lahko dokument urejamo ali pa na njem izvajamo druge funkcije, ki so relevantne za prikazani dokument.

Ob gumbu Iskanje je na strani za pregled dokumentov uporabnikom z ustreznimi privilegiji [20.10.1.5] na voljo tudi gumb za vnos novih dokumentov. S klikom na gumb za vnos novega dokumenta se vam odpre vnosna maska, kjer lahko vnesete nove dokumente, ki jih še nimate v računalniku.

Na strani za pregled in iskanje dokumentov ja večkrat dostopen gumb dodatne01. Po kliku na ta gumb se vam odpre meni, kjer so dostopne funkcije s katerimi lahko izvajate masovne operacije nad najdenimi dokumenti (npr. knjiženje ali masovni izpis najdenih dokumentov,ipd.). Seznam funkcij, ki so na voljo v meniju |Dodatne možnosti se prilagaja prikazanemu seznamu dokumentov ter privilegijem [20.10.1.5] trenutno prijavljenega uporabnika.

Program omogoča tudi uporabo naprednih tabel. Vsi podatki v naprednih tabelah so zbrani v eni tabeli, kar pomeni, da se podatki s pomikanjem navzdol avtomatsko nalagajo. Dokumente v tabeli pa lahko tudi sortiramo, kar pri navadnih tabelah ni mogoče.

Novi dokument lahko ustvarimo tudi tako, da pritisnemo tipko Insert  brez uporabe miške.


Uporaba naprednih tabel se vklopi v meniju |Nastavitve |Moje nastavitve |Ostalo kot kaže spodnja slika:

  
Odkljukamo možnost za uporabo naprednih tabel
  
  Slika 26: Odkljukamo možnost za uporabo naprednih tabel

Bližnjice s katerimi boste lahko hitreje dostopali do najpogostejših funkcij in bodo prikazane v orodni vrstici [3.3], lahko nastavite v meniju |Nastavitve |Moje nastavitve |Orodna vrstica kot kaže spodnja slika:

  
Nastavitve bližnjic v orodni vrstici
  
  Slika 27: Nastavitve bližnjic v orodni vrstici

Z nastavitvami prve strani [3.4] lahko določite katere podatke/grafe/tabele želite imeti prikazane na prvi strani:

  
Nastavitve izgleda prve strani
  
  Slika 28: Nastavitve izgleda prve strani

Primer napredne tabele:

  
Primer napredne tabele
  
  Slika 29: Primer napredne tabele

 

3.9. Orodna vrstica dokumenta

V celotnem programu se na skoraj vsaki strani uporablja standardna orodna vrstica programa z gumbi s katerimi sprožimo najbolj pogosto uporabljane funkcije. S pomikom miške na posamezni gumb se nam prikaže namig z daljšim opisom namena določenega gumba v orodni vrstice ter z navedbo tipke oz. kombinacije tipk s katero lahko najhitreje sprožimo te funkcije brez potrebe po uporabi miške.

  
Izgled standardne orodne vrstice.
  
  Slika 30: Izgled standardne orodne vrstice.

Pomen posameznih ikon v orodni vrstici ter tudi na drugih mestih v programu je naslednji:

GumbNazaj.gifS klikom na to ikono se vrnemo nazaj na prejšne opravilo. To ni nujno prejšna stran. Če smo npr. iz potnega naloga prišli na knjiženje temeljnice potnega naloga, se lahko s pritiskom na ta gumb vrnemo na prikaz potnega naloga. Ta funkcija je dosegljiva tudi preko tipkovnice s tipko Esc .
GumbNoviDokument.gifS klikom na to ikono se prikaže vnosna maska za novi dokument. Novi dokument je istega tipa, kot dokument na katerem smo se nazadnje nahajali. Če npr. na prikazu potnega naloga, kliknete na to ikono, se bo prikazala vnosna maska za vnos novega potnega naloga.
GumbKopiranje1.gifS klikom na to ikono lahko kopiramo trenutno prikazani dokument. Po kliku se nam prikaže vnosna maska za novi dokument v katero so skopirani podatki iz trenutno prikazanega dokumenta.
GumbLupa.gifS klikom na to ikono se nam prikaže maska za pregled in iskanje dokumentov. Če smo npr. na prikazu potnega naloga, bomo s klikom na to ikono prišli v obrazec za pregled in iskanje potnih nalogov. Ta funkcija je dosegljiva tudi preko tipkovnice s tipko Shift+Home .
GumbPrejsnjiDokument.gifIkona omogoča hitro listanje po najdenih dokumentih. Če smo npr. v pregledu in iskanju dokumentov izbrali določen dokument iz seznama, lahko s pritiskom na to ikono prikažemo dokument, ki se je v seznamu nahajal pred prikazanim dokumentom. Na ta način se nam ni potrebno vračati nazaj v rezultat iskanja ter izbrati prejšni dokument, temveč samo pritisnemo na to ikono. Ta funkcija je dosegljiva tudi preko tipkovnice s tipko Ctrl+<- .
GumbNaslednjiDokument.gifPodobno, kot prejšna ikona le-ta omogoča, da se premaknemo na naslednji dokument iz seznama v pregledu in iskanju dokumentov. Ta funkcija je dosegljiva tudi preko tipkovnice s tipko Ctrl+-> .
GumbSpremeni1.gifS pritiskom na to ikono lahko spreminjamo podatke na prikazanem dokumentu. Ta funkcija je dosegljiva tudi preko tipkovnice s tipko F8 .
GumbShrani.gifS pritiskom na to ikono shranimo spremembe na dokumentu. Ko je dokument spremenjen bo ta gumb utripal saj nas s tem opozarja, da je potrebno shraniti spremembe. Ta funkcija je dosegljiva tudi preko tipkovnice s tipko F2 .
GumbTiskanje2.gifS pritiskom na ta gumb se odpre nova stran z dokumentom pripravljenim za tiskanje. Odvisno od vrste dokumenta se dokument pripravi v formatih HTML [3.13], RTF ali PDF. Če je na podlagi prikazanih podatkov možen izpis več različnih obrazcev, lahko format in vrsto dokumenta izberemo tudi s klikom na desno stran gumba button-rightEndDown01.gif tako, da se nam prikaže meni iz katerega izberemo željen izpis.
GumbIzmenjavaPodatkov.gifS klikom na to ikono lahko vidimo možnosti izmenjave podatkov (v kolikor jo omgoča vrsta dokumenta na kateri se nahajamo). Tukaj najdemo možne izmenjave z npr. davčno upravo ali pa različne izvoze, ki so na voljo na trenutnem dokumentu.
GumbPoslji.gifS klikom na to ikono lahko vidimo vse načine pošiljanja, ki jih dokument omogoča.
GumbVec2.gifS klikom na to ikono lahko vidimo kakšne so še dodatne možnosti na obstoječemu dokumentu.
GumbPriponka.gifS klikom na to ikono lahko k dokumentu pripnemo razne priponke, ki se shranijo na dokumentu in jih lahko prenesemo nekje lokalno iz spletne aplikacije, kadarkoli.
GumbZgodovinaSprememb.gifS klikom na to ikono lahko vidimo kdo je kdaj spreminjal dokument. Vsakič, ko dokument spreminjamo se to zabeleži tako, da lahko kontroliramo zgodovino vnosa podatkov.
GumbDodajBelezko.gifS klikom na to ikono lahko na dokument dodamo beležko, ki nosi informacijo in se zabeleži z datumom in časom vnosa. Beležke so različno obarvane, v kolikor jih vnaša več različnih uporabnikov. Ni jih možno spreminjati, kar nam omogoča verodostojnost vnosa na dan in čas, ki je zabeležen. Beležke se lahko skrije.

Če je posamezni gumb prikazan v sivi barvi t.j. je neaktiven, potem to pomeni, da določena funkcija na trenutni strani ni na voljo oz. je onemogočena. Do tega lahko pride tako zaradi manjkajočih uporabniških privilegijev, kot tudi zaradi tega, ker stanje v katerem se nahaja dokument ne dovoljuje izvedbe funkcionalnosti na katero se nanaša gumb.

 

3.10. Na splošno o vnosu podatkov

3.10.1 Vnosna polja, kjer je vnos obvezen

V primeru, da se pri vnosu podatkov zahteva, da se nek podatek vedno vnese, je vnosno polje označeno z zvezdico *. Primer:

  
Vnosno polje z obveznim vnosom
  
  Slika 31: Vnosno polje z obveznim vnosom

V primeru, da potrdimo obrazec brez vnosa obveznega podatka nas program na to opozori z ustreznim sporočilom.

3.10.2 Vnos denarnih zneskov

Številke vnašamo z uporabo decimalne vejice. Primer: 100,2.

Če vnesemo številko, ki vsebuje piko, se le-ta razume kot pika, ki ločuje tisoč in se ignorira. Primer: 100.000,22.

Pri vnosu denarnih zneskov lahko uporabimo tudi aritmetična operatorja za seštevanje + in odštevanje -. Če v vnosno polje vnesemo npr. 100,24+25, bo program to razumel, kot vnos zneska 125,24.

3.10.3 Vnosna polja za vnos datumov

Datume lahko vnašate tako, da kliknete na gumb calendar01.gif in le-tega izberete iz prikazanega koledarčka.

Datume pa lahko vpisujete tudi v skrajšani obliki, npr. vnos števila 3 pomeni tretji dan tekočega meseca v tekočem letu. Lahko pa vpišete celoten datum, kot npr. 1.4.2004. Program pravilno spozna tudi datume, ki so zapisani v formatu 0104 ali pa tudi 01042004. Takšne vnose bo program avtomatsko razumel kot 1.4.2004.

3.10.4 Izbor vnaprej določenih vrednosti

Podatke v opisni oblikiIzbiraPodatkov.gif določite tako, da kliknete v kombinirano polje in pritisnete na tipko s prvo črko podatka, nato ga poiščete v seznamu. Izbiro potrdite tako, da kliknete nanjo.

 

3.11. Pregled vseh prijav v program

Fukcija, ki vam omogoča vpogled prijav. Seznanjeni ste z informacijo kdo se je prijavil v program (IP številka in ime računalnika) in kdaj je bila ta prijava (datum in ura).

  
Pregled prijav v program
  
  Slika 32: Pregled prijav v program

 

3.12. Tiskanje dokumentov in obrazcev v formatu PDF (Adobe Acrobat Reader)

V programu se za ustrezni izgled tiskanih dokumentov generirajo dokumenti v računalniškem formatu PDF. Za prikaz in tiskanje tovrstnih dokumentov je nujno, da si na računalniku na katerem uporabljate program namestite program Adobe Acrobat Reader (velja za računalnike z operacijskim sistemom Windows).

Kot alternativo programu Adobe Acrobat Reader priporočamo program FoxIt Reader, ki omogoča tudi dodajanje poljubnega besedila v dokumente PDF.

Program FoxIt Reader najdete na naslovu http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php

Namestitev programa Adobe Acrobat Reader in reševanje najpogostejših problemov z uporabo Adobe Acrobat Readerja je opisana v nadaljevanju.

3.12.1 Namestitev programa Adobe Acrobat Reader

Program Adobe Acrobat Reader si lahko brezplačno prenesete z internetne strani http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Stran, na kateri si lahko snamemo najnovejšo verzijo Adobe Readerja izgleda približno takole:

  
Na tej strani si lahko snamemo najnovejšo verzijo Adobe Readerja
  
  Slika 33: Na tej strani si lahko snamemo najnovejšo verzijo Adobe Readerja

Kliknemo na gumb Install now kot prikazuje zgornja slika in prenos namestitvenega programa se bo pričel. Po končanem prenosu program namestimo tako, da sledimo navodilom v okviru namestitvenega programa.

3.12.2 Kaj narediti, če se dokumenti ne izpisujejo pravilno?

Izpis obrazcev iz programa Adobe Acrobat Reader je načeloma enak prikazu obrazcev na zaslonu. Na določenih tiskalnikih pa lahko zaradi nekompatibilnosti gonilnikov s programom Adobe Acrobat Reader pri do sledečih napak:

Obe zgoraj omenjeni težavi rešimo tako, da v oknu, kjer je prikazan dokument v Acrobat Reader-ju kliknemo na ikono printAdobe01.gif in prikažejo se nam nastavitve tiskanja, kot vidimo na spodnji sliki:

  
Nastavitve tiskanja dokumenta
  
  Slika 34: Nastavitve tiskanja dokumenta


Na temu mestu obkljukamo  Print as image .

Sedaj potrdimo spremenjene nastavitvem in lahko natisnemo dokument.

3.12.3 Kaj narediti, če se Adobe Acrobat Reader sploh ne odpre?

Program Adobe Acrobat Reader predvsem rad blokira in tako onemogoči nadaljne prikazovanje dokumentov v formatu PDF.

V primeru, da se zgodi, da se dokumenti PDF ne dajo več odpreti odprite seznam programov (Windows Task Manager) in zaustavite proces Adobe Acrobat Reader DC (32 bit) (glej spodnjo sliko).

  
Zaustavitev procesa Adobe Acrobat Reader DC (32 bit)
  
  Slika 35: Zaustavitev procesa Adobe Acrobat Reader DC (32 bit)

 

3.13. Tiskanje dokumentov HTML iz brskalnika

Program e-obračuni generira dokumente v formatu HTML, ki jih lahko natisnemo z brskalniki Internet Explorer 11.0.9600.18666 in brskalniki Mozilla/Firefox. Dokumente je možno natisniti tudi z brskalnikom Opera vendar ta podpore za izpis dokumentov z brskalnikom Opera ne zagotavljamo.

3.13.1 Tiskanje dokumentov iz brskalnika Internet Explorer

Pri tiskanju dokumentov iz brskalnika Internet Explorer priporočamo, da si v nastavitvah tiskanja nastavite izpis brez glave in noge strani. V nasprotnem primeru vam bi brskalnik avtomatsko na spodnjem delu strani izpisal tudi naslov internetne strani in datum ter uro izpisa.

Izpis glave in noge strani izklopimo v meniju |File |Page setup oz. |Datoteka |Priprava strani.

  
Okno za nastavitev izgleda strani v brskalniku Internet Explorer
  
  Slika 36: Okno za nastavitev izgleda strani v brskalniku Internet Explorer

Kot je razvidno iz slike je potrebno izbrati "-Prazno-" Glava  in Noga  ter nato pritisnete V redu.

3.13.2 Tiskanje dokumentov iz brskalnika Mozilla Firefox

Podobno, kot pri tiskanju iz brskalnika Internet Explorer tudi tukaj priporočamo, da si nastavite izpis brez glave in noge strani. To naredite tako, da v meniju |File izberete opcijo |Page setup....

  
Okno za nastavitev izpisa glave in noge strani v brskalniku Mozilla
  
  Slika 37: Okno za nastavitev izpisa glave in noge strani v brskalniku Mozilla

V brskalniku Mozilla je potrebno vse nastavitve postaviti na vrednost -blank-.

 

3.14. Google Cloud print

Google Cloud print je možno izbrati pod |Nastavitve |Moje nastavitve |Cloud print, kjer si lahko nastavite tiskanje preko Google Cloud tiska oz. tiskalnikov, ki jih uporabljamo na Google Cloud print spletni aplikaciji.

3.14.1 V kolikor želimo tiskati preko Google Cloud je potrebno pred tem urediti spodnje nastavitve:

3.14.2 Povezava e-racuni.com s Google Cloud print

Potrebno je, da si na spletni strani uredimo Google račun [http://tinyurl.com/zd25573] v kolikor ga še nismo ustvarili v preteklosti.

v Google Cloud Print je potrebno imeti nastavljene tiskalnike za tisk. V kolikor si še to nismo uredili, si lahko kar po naslednjih navodilih [3.15].

Ta isti Google račun vnesemo v spodnjo masko pod |Nastavitve |Moje nastavitve |Cloud print in izberete gumb Prijava na Google print.

  
Prijava na Google print
  
  Slika 38: Prijava na Google print

Izbira gumba nas preusmeri na izbiro google računa ali vpis Google računa, v kolikor nimamo shranjenih prijav na brskalniku.

  
Prijava v Google račun
  
  Slika 39: Prijava v Google račun

Po vnosu našega Google računa, je potrebno dovoliti spletni aplikaciji e-racuni.com, da upravlja s tiskalniki shranjenimi na Google Cloud print.


  
Varnostno opozorilo
  
  Slika 40: Varnostno opozorilo

Povezava spletne aplikacije e-racuni.com s Google Cloud printom je uspela in lahko zapremo okno.

  
Dodajanje Google računa je uspešno
  
  Slika 41: Dodajanje Google računa je uspešno

Po uspešnih nastavitvah dobimo v naši spletni aplikaciji spodnjo masko, kjer si lahko izberemo privzeti tiskalnik za tisk dokumentov.

  
Izbira privzetega tiskalnika za tisk
  
  Slika 42: Izbira privzetega tiskalnika za tisk

 

3.15. Google Cloud Print dodajanje tiskalnikov za tisk

Za dodajanje tiskalnikov v Google Cloud Print spletne aplikacije, je potrebno imeti že ustvarjen Google račun in pa nameščen brskalnik Google Chrome.

  
Prijava na Google Cloud print
  
  Slika 43: Prijava na Google Cloud print

  
Spletna aplikacije Google Cloud Print
  
  Slika 44: Spletna aplikacije Google Cloud Print

  
Dodajanje tiskalnikov
  
  Slika 45: Dodajanje tiskalnikov

Izberemo gumb Add printers.

  
Izbira tiskalnikov, ki se bodo uporabljali v Google Cloud Print
  
  Slika 46: Izbira tiskalnikov, ki se bodo uporabljali v Google Cloud Print

 

3.16. Nastavitve elektronske pošte

V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve za pošiljanje elektronske pošte in v meniju |Nastavitve |Moje nastavitve |Nastavitve za pošiljanje elektronske pošte lahko uredimo nastavitve izhodne pošte na nivoju podjetja ali na nivoju uporabnika.

Privzeto se za pošiljanje izhodne pošte uporablja privzeti SMTP strežnik smtp.amis.net in elektronska pošta se pošilja neposredno z e-mail naslovom pošiljatelja v glavi sporočila. Nastavitve izhodnega strežnika za pošiljanje elektronske pošte uporabimo v primeru, ko imamo elektronsko pošto na domeni oz. strežniku, ki ne dovoli pošiljanja elektronske pošte iz drugih SMTP strežnikov. V tem primeru gremo ali na nastavitve uporabnika (veljajo samo za uporabnika) ali na nastavitve podjetja (veljajo za vse uporabnike na podjetju) in odpre se nam naslednja stran:

  
Nastavitve izhodnega strežnika za pošiljanje elektronske pošte
  
  Slika 47: Nastavitve izhodnega strežnika za pošiljanje elektronske pošte

V kolikor obkljukamo dodatno funkcijo "Izhodna sporočila se pošljejo iz naslova outbox@e-racuni.com. Naslov pošiljatelja se vstavi v polje "Reply-To" Lako vso elektronsko pošto pošiljamo tako, da se namesto pošiljatelja uporabi e-mail naslov outbox@e-racuni.com, v dodatno polje "Reply-To:" pa se bo avtomatsko vpisal vaš e-mail naslov. To pomeni, da ko bo prejemnik sporočila odgovarjal na vaš mail se ta ne bo poslal na outbox@e-racuni.com temveč na vaš pravi e-mail naslov. Na tak način lahko za pošiljanje elektronske pošte še vedno uporabljate privzeti strežnik SMTP.

V nastavitvah imamo razen privzetega načina pošiljanja, dve dodatni možnosti za nastavitev pošiljanja elektronske pošte iz programa:

1. Vaša elektronska pošta se pošilja preko vašega SMTP strežnika. V primeru te izbire morate vnesti naslov vašega SMTP strežnika, ki mora dovoliti pošiljanje elektronske pošte iz IP naslovov strežnikov e-racuni.com (kontaktirajte podporo). Namesto omejitve na IP naslov lahko vnesete tudi uporabniško ime in geslo za vaš poštni predal tako, da se bo program pred pošiljanjem elektronske pošte prijavil v strežnik SMTP. Vnos številke porta ni obvezen, vnesite samo v primeru ne-standardnih portov. Če želite, da se povezava vzpostavi preko šifriranega protokola SSL, potem pred naslovom strežnika vnestite besedilo ssl:, primer ssl:smtp.moja-domena.si oz. za TLS protokol primer: tls:smtp.moja-domena.si.

Na spustnem seznamu lahko izberemo našega ponudnika e-pošte, kot je prikazano na spodnji sliki:

  

Ko smo izbrali našega ponudnika, če je ta na voljo, se bodo podatki o SMTP strežniku in portu samodejno izpolnili po prednastavljenih nastavitvah. Potrebujemo pa še sami vnesti uporabniško ime in geslo za naš poštni predal:

  

V spodnjih povezavah opisani najbolj pogosti primeri uporabe lastnega SMTP strežnika:


2. Uporabljate Gmail poštni odjemalec in se vaša izhodna pošta pošilja preko nastavitev za Gmail tako, da našo spletno aplikacijo povežemo z Gmail računov. Več s klikom tukaj [3.16.3].

 

3.16.1. Nastavitve elektronske pošte za odjemalec Yahoo

V kolikor imamo elektronski naslov odprt pri Yahoo si lahko nastavimo nastavitve smtp izhodnega strežnika za pošto v meniju:

Naslov strežnika: ssl:smtp.mail.yahoo.com
Port: 465
Up. ime: vaš email naslov na yahoo mailu, npr. test.eracuni@yahoo.com
Geslo: vaše aktivno geslo za prijavo v yahoo mail

Poleg zgornjih nastavitev v našem programu pa je potrebno v yahoo mailu še dodatno vklopiti dostop za druge aplikacije. To naredimo na naslednji način:

Prijavimo se v yahoo mail preko spletnega brskalnika, na naslovu mail.yahoo.com. Ko smo prijavljeni je potrebno odpreti naslednjo povezavo:https://login.yahoo.com/account/security#other-apps in vključiti opcijo "Allow apps that use less secure sign in", kot kaže spodnja slika:

smtpYahoo.gif

Nato bomo prejeli potrditveni email, da smo to storitev vključili in s tem bo pošiljanje iz našega sistema omogočeno.

 

3.16.2. Nastavitve elektronske pošte za odjemalec Gmail

V kolikor imamo elektronski naslov odprt pri Gmail, si lahko nastavimo nastavitve smtp izhodnega strežnika za pošto v meniju:

Naslov strežnika: ssl:smtp.gmail.com
Port: 465
Up. ime: vaš email naslov na google mailu, npr. test.eracuni@gmail.com
Geslo: vaše aktivno geslo za prijavo v google mail

Nastavitve smtp strežnika za gmail in yahoo mail zahtevajo še dodatne nastavitve opisane na primeru v nadaljevanju!

Poleg zgornjih nastavitev v našem programu je potrebno v gmailu še dodatno vklopiti dostop za druge aplikacije. To naredimo na naslednji način:

Prijavimo se v gmail preko spletnega brskalnika, na naslovu mail.google.com. Ko smo prijavljeni je potrebno odpreti naslednjo povezavo:

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps in izbrati opcijo "Turn on", kot kaže spodnja slika:

smtpGmail01.gif

Nato bomo prejeli potrditveni email, da smo to storitev vključili in s tem bo pošiljanje iz našega sistema omogočeno.


V vašem poštem predalu Gmail, je potrebno nastaviti v "Nastavitve -> Posredovanje in POP/IMAP -> Prenos POP", da POP omgoči za vso pošto.


  
Nastavitve v vašem poštnem predalu Gmail
  
  Slika 50: Nastavitve v vašem poštnem predalu Gmail

 

3.16.3. Povezava z računom Gmail

V kolikor uporabljamo Gmail naslov za pošiljanje izhodne pošte iz sistema e-racuni.com, si lahko naš račun kar samodejno povežemo z e-racuni.com.

To lahko uredimo pod:

Povezavo si uredimo po naslednjih korakih:

  
Izbira povezave z Gmail računom
  
  Slika 51: Izbira povezave z Gmail računom

  
Prijava v naš Gmail račun
  
  Slika 52: Prijava v naš Gmail račun

  
Nadaljevanje kljub opozorilu za ne preverjeno aplikacijo
  
  Slika 53: Nadaljevanje kljub opozorilu za ne preverjeno aplikacijo

  
Odobritev za pošiljanje pošte v vašem imenu
  
  Slika 54: Odobritev za pošiljanje pošte v vašem imenu

  
Odobritev za upravljanje osnutkov in pošiljanje v vašem imenu
  
  Slika 55: Odobritev za upravljanje osnutkov in pošiljanje v vašem imenu

  
Končna potrditev vseh dovoljenj
  
  Slika 56: Končna potrditev vseh dovoljenj

Sedaj imamo povezavo z Gmail računom urejeno in jo lahko naknadno prekličemo. Uspešno urejana povezava je vidna na naslednji način:

  
Gmail račun je uspešno povezan
  
  Slika 57: Gmail račun je uspešno povezan

 

3.17. Računovodski servisi in delo z več podjetji

Program računovodskim servisom omogoča, da lahko z enim uporabniškim imenom vodijo podatke za več podjetij. Uporabniki, ki imajo privilegij za dostop do podatkov več podjetij, imajo v zgornjem desnem vogalu okna možnost hitre izbire trenutnega podjetja.


  
Možnost hitre izbire trenutno aktivnega podjetja.
  
  Slika 58: Možnost hitre izbire trenutno aktivnega podjetja.

S preklopom na drugo podjetje se odpre novo okno s podatki izbranega podjetja. Po odjavi iz programa se uporabnik avtomatsko odjavi iz vseh podjetij.

 

3.18. Uporaba internih beležk na dokumentih

Na posameznem dokumentu si lahko zabeležimo oz. pripišemo beležke (sticky notes) za potrebe interne komunikacije med uporabniki programa e-racuni znotraj našega podjetja.

V orodni vrstici dokumenta je na voljo ikona za vnos nove beležke:

  
Vnos nove beležke
  
  Slika 59: Vnos nove beležke

Odpre se nam polje za vnos besedila naše interne beležke na trenutnem dokumentu:

  
Vnos besedila v beležko
  
  Slika 60: Vnos besedila v beležko

Beležka se nam prikaže v desnem spodnjem kotu, ki jo lahko odpremo tako, da kliknemo nanjo:

  
Pregled že vnesenih beležk na dokumentu
  
  Slika 61: Pregled že vnesenih beležk na dokumentu

Posamezne beležke ni mogoče spreminjati oz. urejati ali dokončno pobrisati, lahko pa jo skrijemo. Skrijemo jo tako, da kliknemo na X za brisanje oz. skrivanje, kot kaže slika:

  
Beležko lahko skrijemo
  
  Slika 62: Beležko lahko skrijemo

Ko smo beležko pobrisali oz. skrili, jo lahko ponovno prikažemo tako, da kliknemo na eni od obstoječih beležk na gumb za prikaz skritih beležk:

  
Prikaz skritih beležk
  
  Slika 63: Prikaz skritih beležk

Skrite beležke so od ostalih ločene z barvo ozadja saj so prikazane s sivim ozadjem, kot kaže slika:

  
Skrita beležka
  
  Slika 64: Skrita beležka

Na dokumentu so privzeto vidne največ tri beležke.
Če bomo na dokument dodali več, kot tri beležke, se bodo vse nadaljne shranile v skupino beležk, kot je vidno na spodnji sliki:

  
Privzet pregled beležk
  
  Slika 65: Privzet pregled beležk

V kolikor bi kasneje želeli videti tudi preostale beležke iz skupine shranjenih beležk, kliknemo na skupino za prikaz le teh:

  
Pregled vseh beležk, tudi tistih iz skupine
  
  Slika 66: Pregled vseh beležk, tudi tistih iz skupine

Beležki lahko določimo tudi višji ali nižji nivo dostopa do podatkov odvisno do tega komu je namenjena oz. kateri izmed uporabnikov lahko le to tudi vidijo

  
Posamezni beležki lahko določimo različen nivo dostopa do podatkov
  
  Slika 67: Posamezni beležki lahko določimo različen nivo dostopa do podatkov

Uporabnik lahko vidi le tiste beležke, ki so na istem ali nižjem nivoju dostopa do podatkov, kot je uporabnik sam

Kako se nivo dostopa določi na uporabniku pa je opisano v poglavju Dodeljevanje nivoja dostopa na uporabniku [20.10.1.3]

 

3.19. Zagon paketnih obdelav in priprava poročil ter izpisov

Poglavje opisuje standardne postopke priprave izpisov v programu.

Zagon paketnih obdelav je dostopen preko menija |Poročanje |Vsa poročila. Tukaj imate drevesno strukturo vseh poročil v programu:

  
Poročanje pregled
  
  Slika 68: Poročanje pregled

Zgoraj na sliki imate prikazan tudi iskalnik, kamor vpišete niz iskanja (ni potrebno, da je celota, dovolj je beseda) in poiščete ustrezno poročilo.

  
Iskanje poročila
  
  Slika 69: Iskanje poročila

Na sliki spodaj je prikazana vnosno masko s kriteriji, ki jih moramo vnesti pred pripravo poročila. Po vnosu kriterijev se poročilo zažene in dobimo rezultat v izbranem zapisu (PDF, MS Word, RTF...).

  
Vnos kriterij za zagon poročila
  
  Slika 70: Vnos kriterij za zagon poročila

V kolikor izberemo zavihek "Končana poročila", dobimo pogled vseh zaključenih poročil za izbrano vrsto poročila.

  
Pregled zaključenih poročil
  
  Slika 71: Pregled zaključenih poročil

 

3.20. Kaj je HelpDesk in kako ga uporabljamo?

HelpDesk programa e-računi [http://www.e-racuni.com] je poseben modul namenjen komunikaciji med skrbniki sistema e-računi [http://www.e-racuni.com] ter uporabniki.

HelpDesk lahko uporabljate za posredovanje sporočil o napakah v programu, za postavljanje vprašanj o delovanju programa ter za sporočanje predlogov za izboljšave v programu e-računi [http://www.e-racuni.com].

3.20.1 V čem se HelpDesk razlikuje od telefona ali e-maila?

Če primerjamo sporočanje preko telefona s HelpDesk-om hitro ugotovimo naslednje prednosti uporabe HelpDesk-a:

In zakaj je HelpDesk boljši od e-maila?

 

4. Prodaja

Modul prodaje je namenjen izdajanju računov, predračunov/ponudb, naročil kupca, avansnih računov, dobropisov in bremepisov.

Poleg običajnega ročnega izdajanja računov je omogočeno tudi avtomatsko masovno fakturiranje na podlagi periodičnih obračunov, prav tako pa je modul integriran z ostalimi moduli programa ter tako omogoča dodatne možnosti prefakturiranja stroškov in izstavljanja dokumentov na podlagi pogodb, dobavnic, ponudb ali turističnih rezervacij.

Posebej za ponudnike internetnih storitev je koristna možnost avtomatskega uvoza in knjiženja računov, ki so izdani v sistemu Mobitel Moneta. Modul za izdajanje računov poleg tega nudi tudi več možnosti izpisa izdanih računov, kakor tudi različna poročila prodaje.

Modul za izdajanje računov tako nudi naslednje funkcije:

 

4.1. Kako začeti?

Pred začetkom uporabe modula Računi vam priporočamo, da na hitro preletite naslednje točke ter si v kolikor je to potrebno z uporabo nastavitev prilagodite delovanje programa.

4.1.1 Pred prvim izdanim dokumentom

4.1.2 Pred tiskanjem dokumentov

V primeru težav pri določanju izgleda izdanih dokumentov nam pošljite sporočilo v HelpDesk-u [3.20] in naši vzdrževalci vam bodo z veseljem pomagali pri spoznavanju uporabe programa.

 

4.2. Sprememba iz nezavezanca za DDV v zavezanca ali nazaj

Preden izstavimo prvi izdani dokument v programu je treba v podatkih o podjetju v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Osnovni podatki podjetja nastaviti ali smo davčni zavezanec za DDV ali ne oz. smo morebiti le ddv zavezanec v EU. Na podlagi te nastavitve se bodo v programu ustrezno izstavljali računi, ki se bodo ali pa ne bodo obračunavali za namene DDV-ja.

  
Zavezanec za ddv ali ne
  
  Slika 72: Zavezanec za ddv ali ne

Kadar sredi tekočega poslovanja preidemo iz davčnega nezavezanca v zavezanca za DDV moramo biti pozorni na to, da na ustrezni datum prehoda spremenimo zgoraj omenjeno nastavitev, da smo davčni zavezanec za DDV.

Do datuma prehoda tako izstavljamo račune, ki se ne bodo obračunavali za namene DDV, po tej spremembi pa bomo izstavljali račune, ki se bodo obračunavali za namene DDV.

Pogosto se zgodi, da uporabnik prepozno ugotovi ali celo pozabi pravočasno spremeniti to nastavitev in posledično še naprej izstavlja račune, ki ne bodo obračunani za namene DDV.

Recimo, da smo z dnem 15.10.2019 prešli iz davčnega nezavezanca za DDV v zavezanca za DDV in smo pozabili na dan 15.10.2019 spremeniti nastavitev v podatkih o podjetju, da smo zavezanec za DDV. Vsi izdani računi po 15.10.2019 posledično ne bodo obračunani za namene DDV, kar pa seveda ni prav in bomo v prekršku!

V takšnem primeru ne smemo kar spremeniti zgoraj omenjeno nastavitev, da smo davčni zavezanec za DDV ampak je potrebno v podatkih o podjetju nastaviti oz. pustiti status, da nismo davčni zavezanec za DDV in za vse izstavljene račune po 15.10.2019 izstaviti dobropis. Šele nato spremenimo status iz davčnega nezavezanca v zavezanca za DDV ter ponovno izstavimo te račune tako, da bodo obračunani za namene DDV-ja.


Ko smo spremenili nastavitev iz nezavezanca v zavezanca za ddv ali obratno je treba torej dodatno preveriti še naslednje:

 • ali imamo nastavljene pravilne stopnje ddv in vrsto prodaje [4.11] na artiklih v šifrantu artiklov
 • ali so maloprodajne cene z vključenim ddv pravilno nastavljene ali jih je treba prilagoditi glede na stopnjo ddv-ja
 • ali smo v nastavitvah videza dokumentov popravili podatke v skladu s to nastavitvijo (npr. zamenjali našo davčno številko z ID za DDV, v kolikor za izpis uporabljamo predloge je potrebno urediti predloge tako, da bodo na dokumentu izpisani vsi podatki v skladu z zahtevami FURS, odstranili klavzulo da nismo DDV zavezanec oz. jo dodali, če podjetje ni več zavezanec za ddv, itd.)

 

4.3. Na splošno o vnosu in izdajanju dokumentov

Ko izdajamo račun, ponudbo, dobropis ali drug dokument, se v programu vedno uporablja standardna vnosna maska, ki ima v splošnem naslednji izgled:

  
Standardna vnosna maska za izdane dokumente
  
  Slika 73: Standardna vnosna maska za izdane dokumente

Vnosno masko lahko razdelimo na 5 glavnih področij vnosa podatkov:

 1. Podatki o kupcu t.j. ime in sedež poslovnega partnerja, ki mu izdajamo dokument. Ti podatki se izpišejo v glavi dokumenta. Vnos podatkov o kupcu [4.4] oz. partnerju poteka enako pri vseh izdanih dokumentih (računih, dobropisih, ponudbah...). Za podrobnejša navodila glej stran Vnos podatkov o kupcu oz. partnerju [4.4]
 2. Podatki o poslovnem partnerju, kot so zapisani v šifrantu. S klikom na partnerja preidemo v šifrant partnerjev in lahko spreminjamo podatke v šifrantu ali dobimo več informacij.
 3. Podatki v glavi dokumenta se razlikujejo glede na to, ali gre za izdane račune [4.5.1], izdane ponudbe [4.6.1], izdane avansne račune [4.8.1] ali pa za izdane dobropise [4.9.1].
 4. Večina dokumentov vsebuje vnos začetnega besedila, ki se izpiše nad tabelo postavk.
 5. Pozicije dokumenta (zaračunane postavke - to so lahko bodisi artikli, bodisi proste postavke, ki jih vnesemo vsakič posebej). Pri vseh izdanih dokumentih so pozicije dokumenta podobne, posebnost so le izdani dokumenti turističnih agencij.
 6. Zaključno besedilo na dokumentu, ki je običajno enako pri vseh izdanih dokumentih.

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na tej strani

F9Izstavitev dokumenta
EnterDodajanje artikla na račun (AJAX forma)
Ctrl+EnterDodajanje artikla na račun (nova stran z vsemi artikli, cenami, stanji zalog itd.)
InsertDodajanje postavke na račun
CTRL + ->Prehod med dokumenti naprej
CTRL + <-Prehod med dokumenti nazaj
EscIzhod iz vnosa, dodajanja postav ter artiklov

 

4.4. Vnos podatkov o kupcu oz. partnerju

Za vnos ali spreminjanje podatkov o kupcu (naziv, naslov, ID št.) na izdanem dokumentu moramo najprej izbrati ali pričeti z vnosom izdanega dokumenta. Prikaže se predogled izdanega dokumenta.

  
Predogled in spreminjanje izdanega dokumenta
  
  Slika 74: Predogled in spreminjanje izdanega dokumenta

Vnos podatkov o kupcu pričnemo tako, da kliknemo na gumb Spremeni v zgornjem levem delu računa oz., kot je le-to prikazano na sliki:

VnosKupcaSpremeni.gif.

Odpre se nam stran za vnos podatkov o kupcu, kjer lahko vpišemo naziv in naslov poslovnega partnerja tako, kot naj se ti podatki izpišejo na izdanem dokumentu.

  
Vnos podatkov o partnerju oz. kupcu na izdanem dokumentu
  
  Slika 75: Vnos podatkov o partnerju oz. kupcu na izdanem dokumentu

ID št. za DDVS klikom na ikono lupe GumbLupa.gif lahko kupca oz. partnerja poiščemo v vašem šifrantu ali javnih registrih. V primeru, da želimo izdati dokument za novega kupca, enostavno vpišemo ID št. za DDV ali davčno številko in kliknemo na lupo GumbLupa.gif. Program avtomatsko preverja pravilnost vnosa ID številke za DDV za slovenske in druge evropske zavezance.
Zavezanec za DDVČe je kupec zavezanec za DDV, to označimo s kljukica1.gif. V primeru vnosa ID številke se polje avtomatsko označi.
Naziv kupcaVpišemo naziv kupca ali pa ga s klikom na lupo GumbLupa.gif poiščimo v vašem šifrantu in poslovnih registrih.
Naziv dodatnoČe naziva kupca nismo mogli v celoti vpisati v zgornje polje, tukaj vpišemo manjkajoči del naziva.
UlicaVpišemo naslov kupca.
Poštna št./KrajVpišemo poštno številko in računalnik nam avtomatsko izpiše tudi kraj s to poštno številko.
DržavaS klikom na dropDown.gif se nam odpre kombinirano okno, kjer lahko izberetmo ustrezno državo, tako da kliknemo nanjo.

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos podatkov.

Hiter vnos kupca

Kupca je možno hitreje vnesti na način, da ga enostavno izberete iz seznama s klikom na povezavo (kliknite tukaj za izbor poslovneag partnerja...) kot to kaže spodnja slika:

  
Hitro izberemo kupca iz seznama poslovnih partnerjev
  
  Slika 76: Hitro izberemo kupca iz seznama poslovnih partnerjev

S klikom na to povezavo se nam odpre polje v katerega lahko vnesemo delni naziv partnerja, ki ga nato samo izberemo iz seznama, kot npr. na tej sliki:

  
Vnesemo del naziva kupca in ga izberemo iz seznama
  
  Slika 77: Vnesemo del naziva kupca in ga izberemo iz seznama

Ko smo kupca izbrali potrdimo vnos s tipko Enter in podatki o kupcu se nam izpolnijo, kot lahko vidimo na spodnji sliki:

  
Izpis podatkov o kupcu na računu
  
  Slika 78: Izpis podatkov o kupcu na računu

 

4.5. Računi

Če kliknemo na zavihek |Računi se prikaže stran Izdani računi - pregled in iskanje, kot je prikazana na spodnji sliki.

  
Pregled izdanih računov
  
  Slika 79: Pregled izdanih računov

Omenjena stran nam omogoča iskanje izdanih računov po različnih kriterijih, prikaz seznama izdanih računov, dodajanje, tiskanje, kopiranje ter brisanje računov in sicer: po številki dokumenta, kupcu, Datumu dokumenta od - do in po Statusu dokumenta. Ob prvi prijavi oz. kliku na omenjeno stran se nam prikažejo vsi izdani računi. Prikaz omejimo z izbiro enega od omenjenih parametrov. Npr. če želimo prikaz samo izdanih računov v okencu status izberemo ustrezen status "izstavljen dokument" ter kliknemo na gumb Iskanje.

Na tej strani so na voljo naslednje funkcionalnosti:

Vnos novega računa: Nov račun dodamo tako, da kliknemo na gumb Novi račun!

Kopiranje: Nov račun lahko ustvarimo tudi tako, da skopiramo obstoječi račun ter nato ta nov račun ustrezno popravimo oz. spremenimo. Kopiramo tako, da v vrstici ob ustreznem računu kliknemo na gumb GumbKopiranje1.

Tiskanje: Račun natisnemo tako, da kliknemo na ikono (slikico) tiskalnika GumbTiskanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka računa.

Brisanje: Račun brišemo tako, da kliknemo na ikono GumbBrisanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka računa, ki ga želimo izbrisati.

Prikaz seštevka izbranih dokumentov: Vsoto zneskov izbranih dokumentov lahko prikažemo tako, da poklikamo vrstice z dokumenti in kliknemo na gumb GumbVsota. Po kliku na ta gumb, se bo odprlo novo okno z rekapitulacijo izbranih vrstic oz. dokumentov. Kako to storimo, je opisano tukaj [4.28].

Dodatne možnosti: Pregled računov omogoča dodatne akcije nad prikazanimi izdanimi računi oz. dokumenti. Na sliki spodaj je prikazan izgled menija, ki se odpre ob kliku na gumb Več....

  
Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi računi
  
  Slika 80: Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi računi


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na tej strani

EnterIskanje
InsertVnos novega izdanega računa
Shift+InsertRačunovodski vnos računa

 

4.5.1. Vnos / Spreminjanje izdanih računov

V meniju |Prodaja |Računi na strani Izdani računi-pregled in iskanje s klikom na gumb Novi račun odpremo masko za vnos novega računa:

  
Vnos novega računa
  
  Slika 81: Vnos novega računa

Kliknimo na gumb Spremeni v zgornjem desnem kotu, nad datumi računa in pred nami je naslednja stran, na kateri lahko vnesemo podatke za glavo računa.

  
Vnos podatkov za glavo računa
  
  Slika 82: Vnos podatkov za glavo računa

KrajObvezno moramo vpisati kraj, ki bo viden v glavi računa. Kraj izstavitve lahko vpišemo privzeto pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje.
Datum računaObvezen je tudi datum računa, zato ga vpišemo. NASVET!S klikom na calendar01.gif aktiviramo priročni koledarček v katerem izberemo željeni datum.
ZapadlostV prvi okvirček vpišemo št. dni na podlagi česar se izračuna datum zapadlosti.
Dobava/Storitev (od)-(do)Vpišemo datum dobave oz. opravljene storitve.
Denarna valutaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano okno, v katerem lahko izberemo ustrezno denarno valuto, tako da kliknemo nanjo.
NaročilnicaVpišemo oznako naročilnice.
DobavnicaVpišemo oznako dobavnice.
Način dostave Način dostave, v kolikor obstaja.
PogodbaVnos št. pogodbe.
Naša št. pogodbeVnos naše št. pogodbe.
Vrsta prodaje (DDV)S klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano okno, kjer lahko izberemo ustrezno vrsto prodaje [4.11]. Vrsta prodaje [4.11] se izbira za celoten račun in se lahko prenese na postavke. V kolikor se izbor ne potrdi ostaja izbrana vrsta prodaje Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji. Več o temu katero vrsto prodaje je potrebno izbrati s klikom na povezavo [4.11].
Način plačilaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano polje, kjer lahko izberemo ustrezen način plačila. V primeru, da ustrezen način plačila ni na voljo, ga dodamo pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Možni načini plačila.
Stroškovno mestoIzbira stroškovnega mesta v kombiniranem oknu s klikom na dropDown01.gif. V kolikor ne uporabljamo stroškovnih mest, se nam možnost ne prikaže.
Poslovna enotaV kolikor jih je na voljo več, se nam nastavi privzeta, s klikom na dropDown01.gif, si jo lahko spremenimo.
Davčna knjigaV primeru, da račune številčimo po davčnih knjigah v padajočem meniju izberemo davčno knjigo. V nasprotnem primeru, se to polje ne prikaže.
BlagajnaV kolikor blagajna [9.1] obstaja, se nam pojavi okno za možnost izbire le te.
SkladiščeIzberemo skladišče iz padajočega menija.
Jezikovna variantaIzberemo ustrezen jezik oz. ga izberemo s klikom na dropDown01.gif. V kolikor ne spreminjamo ničesar, se uporabi domači jezik - slovenščina.
Dokumentna predlogaV padajočem meniju izberemo predlogo na katero bomo natisnili račun, v kolikor imamo pred tem že vnešeno katero predlogo. V nasprotnemu primeru, se nam možnost ne pokaže. Izbira ni obvezna, v kolikor pustimo prazno, se uporabi privzeta možnost tiska.
TRRNaš bančni račun vnešen v modulu Banka. V kolikor jih je več, da ga lahko izberemo iz spustnega seznama. Če tega še nimamo vnešenega ga lahko vnesemu na temu mestu in se shrani v |Banka |Bančni računi
Tip računaIzberemo ustrezen tip računa - ali gre za veleprodajni račun ali maloprodajni. Privzeto, se nam nastavi tip računa glede na tip nastavljen na skladišču.
Ponavljanje računaV kolikor želimo vključiti račun med ponavljajoče račune, mu tukaj določimo ponavljanje.
Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumentaV prazen prostor vpišemo besedilo, za katerega želimo, da se izpiše na dnu dokumenta.

Ko smo nastavili podatke za glavo računa in jih shranili, kliknemo na gumb Dodaj postavko in odpre se nam nslednja maska za vnos podatkov za postavko.

  
Vnesemo novo postavko na račun
  
  Slika 83: Vnesemo novo postavko na račun

Vrsta blaga-storitevV prazen prostor vpišemo za katero vrsto blaga oz. za katero storitev gre.
Cena brez DDV/Maloprodajna cena z DDVVnesemo ceno brez DDV/ceno z DDV v prvi okvirček, v drugem pa s klikom na dropDown01.gif izberemo ustrezno denarno valuto.
KoličinaVpišemo ustrezno količino.
Enota mereS klikom na dropDown01.gif izberemo ustrezno enoto mere (kg, l,kos...)
Popust %Privzeta izbira je 0,00. Če je popust, potem vpišemo ustrezno stopnjo.
Stopnja DDVPrivzeta izbira je 22%, s klikom na dropDown01.gif pa lahko izberemo tudi drugo. Pomembno za obračun DDV. V kateri stolpec v obračunu DDV, se bo vpisala vrednost. V kolikor se izbor ne potrdi ostaja izbrana vrsta prodaje Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji.
Stroškovno mestoLahko izbermo stroškovno mesto, na katerega vežemo postavko. V kolikor stroškovnih mest ne uporabljamo, se možnost ne ponudi.

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos podatkov in pred nami je vnosna maska računa oz. izdanega dokumenta, ki ima v splošnem naslednji izgled:

  
Slika vnešenega računa
  
  Slika 84: Slika vnešenega računa

Račun je potrebno shraniti s klikom na gumb Shrani, ki utripa tako dolgo, dokler tega ne storimo.

S klikom na gumb Dodajanje artiklov pridemo na stran Dodajanje artiklov na račun, kjer lahko izberemo željeni artikel in ga avtomatsko dodamo na račun tako, da kliknemo na gumbDodaj zraven šifre artikla (1). Artikel se bo premaknil v zgornjo tabelo, kjer lahko artikel spreminjamo tako, da kliknemo na opis artikla (2), kar lepo vidimo na spodnji sliki:

  
Dodajanje artiklov na račun
  
  Slika 85: Dodajanje artiklov na račun

Ko smo kliknili na opis artikla, se odpre novo okno, kjer lahko spreminjamo podatke o artiklu:

  
Spreminjanje podatkov artikla
  
  Slika 86: Spreminjanje podatkov artikla

Pri urejanju nabavne in prodajne cene imamo tudi samodejno omejitev, ki nam ne omogoča, da prodamo artikel ceneje, kot je nabavna cena. To vidimo na sliki spodaj.

VnosNovegaArtiklaOpozoriloCena.gif

Na račun se vrnemo s klikom na gumb GumbNazajNaDokument.gifj S tem smo artikel avtomatsko prenesli na račun:

VnosNovegaRacunaNazaj.gif

S klikom na gumb Izstavi račun pa se nam odpre naslednja stran:

VnosNovegaRacunaIzstavitev.gif

Račun je tako pripravljen za knjiženje.

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate pri dodajanju artiklov na račun:

EnterDodajanje artiklov brez spreminjanja podatkov artikla(prvo je potrebno klikniti na vrstico artikla)
Shift+EnterDodajanje in spreminjanje podatkov artikla
EscVrnemo se nazaj na dokument

 

4.5.2. Izdaja računa z obračunanim tujim davkom

V kolikor smo v določeni državi članici EU presegli prag prometa, ki predstavlja pogoj za prijavo v sistem ddv je potrebno za kupce, ki niso zavezanci za ddv v tej državi izdajati račune po njihovih davčnih stopnjah. Pogoj za to, da lahko izstavimo račun z obračunanim tujim davkom je ta, da se v nastavitvah podjetja v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Registracija za DDV v drugih državah vnesejo podatki o pridobljeni ID za DDV v dotični državi članici EU [12.15].

Ko smo vnesli ID za DDV podjetja v državi članici EU, nam bo program omogočil izbiro ustrezne vrste prodaje za obračun tujega davka na izdanem računu.

Postopek za izdajo takšnega računa je enak, kot je opisano v poglavju za Vnos oz. spreminjanje izdanega računa [4.5.1], le da v tem primeru na računu izberemo ustrezno vrsto prodaje za obračun tujega davka, kot je označeno na spodnji sliki:

ObracunTujegaDDV.gif

Ko smo izbrali ustrezno vrsto prodaje bo program ponudil na izbiro tudi državo po katere davčnih stopnjah želimo izdati račun:

  
Izberemo državo za ustrezni obračun tuje davčne stopnje
  
  Slika 87: Izberemo državo za ustrezni obračun tuje davčne stopnje

Program ponudi le tiste države na izbiro, v katerih smo registrirani za poročanje o obračunanem ddv-ju in za katere smo vnesli ID za DDV v šifrant ID za DDV v drugih državah članicah [12.15].

Ko smo izstavili račun po tuji davčni stopnji za kupca, ki ni zavezanec za ddv v svoji državi bomo na predogledu računa videli prikaz tuje davčne stopnje in znesek v tuji valuti, kot kaže slika:

  
Predogled izdanega računa z obračunanim tujim davkom
  
  Slika 88: Predogled izdanega računa z obračunanim tujim davkom

 

4.5.3. Evidentiranje plačila na izdanem računu

Ko smo račun izstavili ga lahko označimo kot plačanega s klikom na gumb Plačila... in izberemo možnost Označi račun kot plačan kot je to lepo vidno na spodnji sliki:

  
Označimo račun kot plačan
  
  Slika 89: Označimo račun kot plačan

V primeru, da je stranka le delno plačala račun pa to označimo s klikom na gumb Plačila... in izberemo možnost Zabeleži plačilo računa kot vidimo na spodnji sliki:

  
Izberemo možnost za delno plačilo računa
  
  Slika 90: Izberemo možnost za delno plačilo računa

Odpre se nam maska za vnos delnega plačila računa, ki izgleda takole:

  
Vnesemo podatke o delnem plačilu računa
  
  Slika 91: Vnesemo podatke o delnem plačilu računa

Vnos potrdimo s klikom na gumb V redu

Račun je sedaj delno plačan, kar vidimo tudi na računu:

  
Račun je delno plačan
  
  Slika 92: Račun je delno plačan

Vnos plačila računa ob izstavitvi računa

V primeru, ko je treba čimhitreje izstaviti račun plačan z gotovino ali s kartico lahko s klikom na gumb Gotovina ali Kartice v istem koraku nastavimo način plačila in račun tudi izstavimo.

  
Prikaz pozicije gumbov
  
  Slika 93: Prikaz pozicije gumbov

S klikom na enega od teh gumbov se nam odpre maska, kjer lahko hitro določimo zneske prejetih plačil po različnih načinih plačila.

  
Razčlenitev plačil
  
  Slika 94: Razčlenitev plačil

V kolikor imate večino računov plačanih z gotovino ali karticami, si lahko nastavite tudi avtomatizem, ki vam ob izstavitvi računa (preko teh dveh gumbov) avtomatsko izda blagajniški prejemek. Navodila za to nastavitev najdete na tej strani [9.7].

 

4.5.4. Vnos obročnih plačil na izdanem računu

Na izdanem računu lahko, v kolikor le ta še ni knjižen, vnesemo zneske obročnih plačil in datume zapadlosti le teh.

Ko smo račun ustvarili, se nam pod zneskom za plačilo pojavi možnost vnosa obročnih plačil in datumov zapadlosti posameznih obrokov:

  
Določi zneske obrokov in zapadlosti za obročno plačevanje
  
  Slika 95: Določi zneske obrokov in zapadlosti za obročno plačevanje

Po kliku na povezavo (glej zgornjo sliko) se nam odpre maska za vnos števila obrokov:

  
Izberemo število obrokov, št. dni zapadlosti prvega in št. dni zapadlosti med obroki
  
  Slika 96: Izberemo število obrokov, št. dni zapadlosti prvega in št. dni zapadlosti med obroki

Po izbiri števila obrokov nam program znesek za plačilo računa razdeli na izbrano število enakomerno porazdeljenih zneskov obročnih plačil za katere lahko določimo še datum zapadlosti. V kolikor se zneski obročnih plačil ne ujemajo s skupnim zneskom za plačilo računa nas program na to tudi opozori:

  
Vnos zneskov in števila dni zapadlosti obročnih plačil
  
  Slika 97: Vnos zneskov in števila dni zapadlosti obročnih plačil

Znesek posameznega obroka lahko tudi ročno popravimo oz. spremenimo.

Program ne dovoli potrditi podatkov, dokler ne vpišemo pravilnih zneskov.

Ko smo ustrezno vnesli in potrdili obročna plačila se nam pod zneskom za plačilo računa ti tudi izpišejo:

  
Obročna plačila na izdanem računu
  
  Slika 98: Obročna plačila na izdanem računu

Račun shranimo in izstavimo.

Obročna plačila se upoštevajo tudi pri knjiženju računa.S klikom na gumb Knjizenje se nam kreira temeljnica na kateri bo za terjatev več knjižb s postavkami za vsak posamičen obrok s svojo zapadlostjo:

  
Temeljnica izdanega računa z obročnimi plačili
  
  Slika 99: Temeljnica izdanega računa z obročnimi plačili

 

4.5.5. Masovno knjiženje prikazanih izdanih računov

Rumeni kvadrat nas opozarja, da izdani račun še ni knjižen, rdeč kvadrat v stolpcu "Za plačilo" pa nas opomni, da je še delno ali v celoti neplačan.

  
Račun še ni knjižen in ni plačan
  
  Slika 100: Račun še ni knjižen in ni plačan

S klikom na gumb Več... izberemo |Knjiženje prikazanih dokumentov , kot nam to kaže slika:

MasovnoKnjizenjeVec.gif

Po zagonu knjiženja, se nam pokaže seznam izdanih računov, ki se bodo knjižili:

  
Knjiženje izdanih računov
  
  Slika 101: Knjiženje izdanih računov

V seznamu, ki ga prikazuje zgornja slika označimo katere račune bomo knjižili.S klikom na gumb Knjiženje izbranih računov potrdimo, da želimo knjižiti izdane označene račune. Po kliku na ta gumb se nam prikaže poknjižena delovna temeljnica izdanih računov. Rumeno utripajoča disketa Shrani01.gif nas opozarja, da moramo temeljnico shraniti v glavno knjigo in tako so izdani računi poknjiženi.

  
Temeljnica
  
  Slika 102: Temeljnica

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljamo na knjiženju izdanih računov:

Enter ali InsertDodajanje nove knjižbe
EscIzhod iz knjiženja

 

4.5.6. Knjiženje izdanega računa s časovnimi razmejitvami

Za pravilno izkazovanje poslovnega izida obračunskega obdobja je treba prihodke, ki se ne nanašajo nanj, ustrezno razmejiti v času. Tiste, ki so že nastali, a na poslovni izid še ne vplivajo, je treba odložiti v naslednja obdobja. Tiste, ki še niso nastali, a na poslovni izid že vplivajo, pa je treba vračunati vnaprej.

 • Primer:

Izdamo račun za naročnino za obdobje enega leta. Naročnina se prične v tekočem poslovnem letu in zaključi v naslednjem, kot na spodnji sliki:

  
Izdani račun za naročnino za obdobje enega leta
  
  Slika 103: Izdani račun za naročnino za obdobje enega leta

Tak račun moramo poknjižiti na konto prihodkov za del obdobja, ki se nanaša na tekoče poslovno leto, za preostanek obdobja opr. storitve v naslednjem poslovnem letu pa na konto časovnih razmejitev.

Program na podlagi avtomatizma pri knjiženju takega računa samodejno pripravi temeljnico s knjižbami časovnih razmejitev prihodkov, kot je razvidno na sliki:

  
Temeljnica izdanega računa na podlagi knjiženih časovnih razmejitev prihodkov
  
  Slika 104: Temeljnica izdanega računa na podlagi knjiženih časovnih razmejitev prihodkov

V kolikor je račun izdan vnaprej za opravljeno storitev, ki se začne in konča v prihodnjem poslovnem letu, se prihodki v celoti knjižijo na konto časovnih razmejitev kar bo program naredil avtomatsko ob knjiženju izdanega računa. Konto časovnih razmejitev lahko seveda tudi spremenimo v nastavitvah avt. knjiženja [13.1.3]. Privzeto namreč program časovne razmejitve knjiži na konto 291*.

Tak način knjiženja je sedaj privzeto vključen, lahko pa to tudi izklopimo v nastavitvah podjetja v sklopu nastavitev "Računovodstvo", kot kaže slika:

  
Avtomatsko knjiženje časovnih razmejitev lahko tudi izklopimo.
  
  Slika 105: Avtomatsko knjiženje časovnih razmejitev lahko tudi izklopimo.

 

4.5.7. Privilegiji na uporabniku za izdane račune

Novemu ali že obstoječemu uporabniku, ki bo delal v meniju |Prodaja |Računi je potrebno dodeliti ustrezne privilegije za delo z izdanim dokumentom.

Privilegije dodamo v meniju |Partnerji |Uporabniki, kjer si uporabnika izberemo in odpremo ustrezni zavihek Privzeti uporabniški privilegiji:

  
Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za izdani račun
  
  Slika 106: Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za izdani račun

4.5.7.1 Osnovni privilegiji za delo z izdanimi računi

1. Za sam pregled in iskanje prodajnih računov lahko uporabniku dodelimo naslednji privilegij:

 • pregled izdanih računov - privilegij omogoča le pregled, brez urejanja.

2. Za pregled in izstavljanje prodajnih računov pa obkljukamo še dodatno:

 • spreminjanje in izstavljanje računov - privilegij omogoča spreminjanje in izstavljanje računov.

Pri izstavljanju računov, je v primeru, ko imamo materialno poslovanje in razknjižbo blaga obvezen še naslednji:

 • vnos, spreminjanje in izstavljanje dobavnic - privilegij nam v primeru izstavitve računa, kjer je navedeno blago omogoča samodejno izstavitev dobavnice.
 • pregled in iskanje prodajnih artiklov - lahko dodamo na račun prodajni artikel za katerega lahko (ni pa nujno) vodimo zalogo

V primeru da naredimo račun, kjer želimo navesti kupca, sta priporočena nato še naslednja dva:

 • pregled kupcev - samo pregled kupcev in dodajanje na dokument.
 • vnos kupcev - vnos in spreminjanje novega kupca, v primeru, da ta še ne obstaja.

4.5.7.2 Dodatni privilegiji za delo z izdanimi računi

Zgoraj našteti so osnovni privilegiji za delo z izdanimi računi. Lahko pa uporabniku dodelimo dodatne, ki načeloma ne vplivajo samo na izdane računa ampak še na ostale prodajne dokumente:

 • davčna blagajna
 • pregled prodajnih dokumentov na vseh stroškovnih mestih (brez omejitve na stroškovno mesto)
 • izdaja storno dokumentov
 • spreminjanje izdanih neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje že poslanih in še neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje, vnos in brisanje v šifrantu artiklov
 • prodajalec ima vpogled v nabavne cene in RVC
 • računovodski vnos izdanih računov, avansnih računov, dobropisov, bremepisov
 • prikaz statistike prodaje na kartici kupca

 

4.6. Ponudbe / Predračuni

V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetje |Poslovanje si lahko izberemo naziv dokumenta ali bo to Ponudba ali Predračun. Skladno s to nastavitvijo se preimenuje dokument na uporabniškem vmesniku in na izpisu (privzeti izpisi).

ponudba001.gif

(v nadaljevanju navodil bo v uporabi naziv dokumenta ponudba)

Če kliknemo na zavihek |Ponudbe se prikaže stran Izdane ponudbe - pregled in iskanje, kot je prikazana na spodnji sliki.

  
Pregled izdanih ponudb
  
  Slika 107: Pregled izdanih ponudb

Omenjena stran nam omogoča iskanje izdanih ponudb po različnih kriterijih, prikaz seznama izdanih ponudb, dodajanje, tiskanje, kopiranje ter brisanje ponudb in sicer: po številki dokumenta, kupcu, Datumu dokumenta od - do in po Statusu dokumenta. Ob prvi prijavi oz. kliku na omenjeno stran se nam prikažejo vse izdane ponudbe. Prikaz omejimo z izbiro enega od omenjenih parametrov. Npr. če želimo prikaz samo izdanih ponudb v okencu status izberemo ustrezen status "izstavljen dokument" ter kliknemo na gumb Iskanje.

Na tej strani so na voljo naslednje funkcionalnosti:

Vnos nove ponudbe: Novo ponudbo dodamo tako, da kliknemo na gumb Izdelava nove ponudbe!

Kopiranje: Novo ponudbo lahko ustvarimo tudi tako, da skopiramo obstoječo ponudbo ter nato to novo ponudbo ustrezno popravimo oz. spremenimo. Kopiramo tako, da v vrstici ob ustrezni ponudbi kliknemo na gumb GumbKopiranje1.

Tiskanje: Ponudbo natisnemo tako, da kliknemo na ikono (slikico) tiskalnika GumbTiskanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dokumenta.

Brisanje: Ponudbo brišemo tako, da kliknemo na ikono GumbBrisanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dokumenta, ki ga želimo izbrisati.

Prikaz seštevka izbranih dokumentov: Vsoto zneskov izbranih dokumentov lahko prikažemo tako, da poklikamo vrstice z dokumenti in kliknemo na gumb GumbVsota. Po kliku na ta gumb, se bo odprlo novo okno z rekapitulacijo izbranih vrstic oz. dokumentov. Kako to storimo, je opisano tukaj [4.28].

Dodatne možnosti: Pregled izdanih ponudb omogoča dodatne akcije nad prikazanimi izdanimi ponudbami oz. dokumenti. Na sliki spodaj je prikazan izgled menija, ki se odpre ob kliku na gumb Več....

  
Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi ponudbami
  
  Slika 108: Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi ponudbami


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na tej strani

EnterIskanje
InsertVnos novege izdane ponudbe

 

4.6.1. Vnos / Spreminjanje izdanih ponudb

V meniju |Prodaja |Ponudbe na strani Izdane ponudbe - pregled in iskanje s klikom na gumb Izdelava nove ponudbe odpremo masko za vnos nove ponudbe:

PonudbaVnosnaMaska1.gif

Kliknimo na gumb Spremeni v zgornjem desnem kotu, nad datumi ponudbe in pred nami je naslednja stran, na kateri lahko vnesemo podatke za glavo ponudbe.

  
Vnos podatkov za glavo izdane ponudbe
  
  Slika 109: Vnos podatkov za glavo izdane ponudbe

KrajObvezno moramo vpisati kraj, ki bo viden v glavi ponudbe. Kraj se lahko privzeto vpiše pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje.
Datum ponudbeObvezen je tudi datum ponudbe, zato ga vpišemo. NASVET!S klikom na calendar01.gif aktiviramo priročni koledarček v katerem izberemo željeni datum.
Dokument velja doV okvirček vpišemo datum, do katerega velja ponudba oz. dokument.
Dobava/izvedba do dneDatum do kdaj bvo predvideno izvedena dobava.
Denarna valutaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano okno, v katerem lahko izberemo ustrezno denarno valuto, tako da kliknemo nanjo.
NaročilnicaVpišemo oznako naročilnice.
Način dostave Način dostave, v kolikor obstaja.
PogodbaVnos št. pogodbe.
Naša št. pogodbeVnos naše št. pogodbe.
Vrsta prodaje (DDV)S klikom na dropDown01.gif se nam odpre spustni seznam, kjer lahko izberemo ustrezno vrsto prodaje.
Način plačilaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre spustni seznam, kjer lahko izberemo ustrezen način plačila. V primeru, da ustrezen način plačila ni na voljo, ga dodamo pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Možni načini plačila.
Stroškovno mestoStroškovno mesto izberemo iz seznama s klikom na dropDown01.gif. V kolikor stroškovnih mest ne uporabljamo, je možnost skrita.
Poslovna enotaV kolikor jih je na voljo več, se nam nastavi privzeta, s klikom na dropDown01.gif, si jo lahko spremenimo.
Jezikovna variantaVpišemo ustrezen jezik oz. ga izberemo s klikom na dropDown01.gif.
Dokumentna predlogaV padajočem meniju izberemo predlogo na katero bomo natisnili račun, v kolikor imamo pred tem že vnešeno katero predlogo. V nasprotnemu primeru, se nam možnost ne pokaže. Izbira ni obvezna, v kolikor pustimo prazno, se uporabi privzeta možnost tiska.
TRRNaš bančni račun vnešen v modulu Banka. V kolikor jih je več, da ga lahko izberemo iz spustnega seznama. Če tega še nimamo vnešenega ga lahko vnesemu na temu mestu in se shrani v |Banka |Bančni računi
SkladiščeIzberemo skladišče iz padajočega menija.
Tip računaIzberemo ustrezen tip računa - ali gre za veleprodajni račun ali maloprodajni.
Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumentaV prazen prostor vpišemo besedilo, za katerega želimo, da se izpiše na dnu dokumenta.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Ko smo nastavili podatke za glavo ponudbe in jih shranili, kliknemo na gumb Dodaj postavko in odpre se nam naslednja maska za vnos podatkov za postavko.

  
Vnesemo novo postavko na ponudbo
  
  Slika 110: Vnesemo novo postavko na ponudbo

Vrsta blaga-storitevV prazen prostor vpišemo za katero vrsto blaga oz. za katero storitev gre.
Cena brez DDV/Maloprodajna cena z DDVVnesemo ceno brez DDV/ceno z DDV v prvi okvirček, v drugem pa s klikom na dropDown01.gif izberemo ustrezno denarno valuto.
KoličinaVpišemo ustrezno količino.
Enota mereS klikom na dropDown01.gif izberemo ustrezno enoto mere (kg, l,kos...)
Popust %Privzeta izbira je 0,00. Če je popust, potem vpišemo ustrezno stopnjo.
Stopnja DDVPrivzeta izbira je 22%, s klikom na dropDown01.gif pa lahko izberemo tudi drugo. Pomembno za obračun DDV. V kateri stolpec v obračunu DDV, se bo vpisala vrednost. V kolikor se izbor ne potrdi ostaja izbrana vrsta prodaje Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji.
Stroškovno mestoLahko izbermo stroškovno mesto, na katerega vežemo postavko. V kolikor stroškovnih mest ne uporabljamo, se možnost ne ponudi.

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos podatkov in pred nami je vnosna maska ponudbe oz. izdanega dokumenta, ki ima v splošnem naslednji izgled:

  
Slika vnešene ponudbe
  
  Slika 111: Slika vnešene ponudbe

Ponudbo je potrebno shraniti s klikom na gumb Shrani, ki utripa tako dolgo, dokler tega ne storimo.

S klikom na gumb Dodajanje artiklov pridemo na stran Dodajanje artiklov na ponudbo, kjer lahko izberemo željeni artikel in ga avtomatsko dodamo na ponudbo tako, da kliknemo na gumbDodaj zraven šifre artikla (1). Artikel se bo premaknil v zgornjo tabelo, kjer lahko artikel spreminjamo tako, da kliknemo na opis artikla (2), kar lepo vidimo na spodnji sliki:

  
Dodajanje artiklov na ponudbo
  
  Slika 112: Dodajanje artiklov na ponudbo

Ko smo kliknili na opis artikla, se odpre novo okno, kjer lahko spreminjamo podatke o artiklu:

  
Spreminjanje podatkov artikla
  
  Slika 113: Spreminjanje podatkov artikla

S klikom na gumb Izstavi ponudbo pa se nam odpre naslednja stran:

VnosNovePonudbeIzstavitev.gif

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate pri dodajanju artiklov na račun:

EnterDodajanje artiklov brez spreminjanja podatkov artikla(prvo je potrebno klikniti na vrstico artikla)
Shift+EnterDodajanje in spreminjanje podatkov artikla
EscVrnemo se nazaj na dokument

 

4.6.2. Privilegiji na uporabniku za izdane ponudbe

Novemu ali že obstoječemu uporabniku, ki bo delal v meniju |Prodaja |Ponudbe je potrebno dodeliti ustrezne privilegije za delo z izdanim dokumentom.

Privilegije dodamo v meniju |Partnerji |Uporabniki, kjer si uporabnika izberemo in odpremo ustrezni zavihek Privzeti uporabniški privilegiji:

  
Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za izdano ponudbo
  
  Slika 114: Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za izdano ponudbo

4.6.2.1 Osnovni privilegiji za delo z izdanimi ponudbami

1. Za sam pregled in iskanje prodajnih ponudb lahko uporabniku dodelimo naslednji privilegij:

 • pregled izdanih ponudb (predračunov) - privilegij omogoča le pregled, brez urejanja.

2. Za pregled in izstavljanje prodajnih ponudb pa obkljukamo še dodatno:

 • Izstavljanje in spreminjanje ponudb (predračunov) - privilegij omogoča spreminjanje in izstavljanje ponudb.

V primeru, ko imamo materialno poslovanje in razknjižbo blaga lahko dodamo še privilegij za dodajanje artiklov:

 • pregled in iskanje prodajnih artiklov - lahko dodamo na ponudbo prodajni artikel za katerega lahko (ni pa nujno) vodimo zalogo

V primeru da naredimo ponudbo, kjer želimo navesti kupca, sta priporočena nato še naslednja dva:

 • pregled kupcev - samo pregled kupcev in dodajanje na dokument.
 • vnos kupcev - vnos in spreminjanje novega kupca, v primeru, da ta še ne obstaja.

4.6.2.2 Dodatni privilegiji za delo z izdanimi ponudbami

Zgoraj našteti so osnovni privilegiji za delo z izdanimi ponudbami. Lahko pa uporabniku dodelimo dodatne, ki načeloma ne vplivajo samo na izdane ponudbe ampak še na ostale prodajne dokumente:

 • pregled prodajnih dokumentov na vseh stroškovnih mestih (brez omejitve na stroškovno mesto)
 • izdaja storno dokumentov
 • spreminjanje izdanih neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje že poslanih in še neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje, vnos in brisanje v šifrantu artiklov
 • prodajalec ima vpogled v nabavne cene in RVC
 • računovodski vnos izdanih računov, avansnih računov, dobropisov, bremepisov
 • prikaz statistike prodaje na kartici kupca

 

4.7. Naročila kupcev

Če kliknemo na zavihek |Naročila kupcev se prikaže stran Naročila kupcev - pregled in iskanje, kot je prikazana na spodnji sliki.

  
Pregled izdanih naročil kupcev
  
  Slika 115: Pregled izdanih naročil kupcev

Omenjena stran nam omogoča iskanje izdanih naročil po različnih kriterijih, prikaz seznama izdanih računov, dodajanje, tiskanje, kopiranje ter brisanje naročil in sicer: po številki dokumenta, kupcu, Datumu dokumenta od - do in po Statusu dokumenta. Ob prvi prijavi oz. kliku na omenjeno stran se nam prikažejo vsa naročila kupcev. Prikaz omejimo z izbiro enega od omenjenih parametrov. Npr. če želimo prikaz samo izstavljenih naročil v okencu status izberemo ustrezen status "izstavljen dokument" ter kliknemo na gumb Iskanje.

Na tej strani so na voljo naslednje funkcionalnosti:

Novo naročilo kupca: Novo naročilo vnesemo tako, da kliknemo na gumb Novo naročilo kupca!

Kopiranje: Novo naročilo lahko ustvarimo tudi tako, da skopiramo obstoječe naročilo ter nato ta novo naročilo ustrezno popravimo oz. spremenimo. Kopiramo tako, da v vrstici ob ustreznem računu kliknemo na gumb GumbKopiranje1.

Tiskanje: Naročilo natisnemo tako, da kliknemo na ikono (slikico) tiskalnika GumbTiskanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dokumenta.

Brisanje: Naročilo brišemo tako, da kliknemo na ikono GumbBrisanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dokumenta, ki ga želimo izbrisati.

Prikaz seštevka izbranih dokumentov: Vsoto zneskov izbranih dokumentov lahko prikažemo tako, da poklikamo vrstice z dokumenti in kliknemo na gumb GumbVsota. Po kliku na ta gumb, se bo odprlo novo okno z rekapitulacijo izbranih vrstic oz. dokumentov. Kako to storimo, je opisano tukaj [4.28].

Dodatne možnosti: Pregled naročil kupcev omogoča dodatne akcije nad prikazanimi izdanimi naročili oz. dokumenti. Na sliki spodaj je prikazan izgled menija, ki se odpre ob kliku na gumb Več....

  
Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi naročili kupca
  
  Slika 116: Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi naročili kupca


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na tej strani

EnterIskanje
InsertVnos novega naročila kupcev

 

4.7.1. Vnos / Spreminjanje izdanih naročil kupca

V meniju |Prodaja |Naročila kupcev na strani Naročila kupcev - pregled in iskanje s klikom na gumb Novo naročilo kupca odpremo masko za vnos novegaga naročila:

  
Vnos novega naročila kupcu
  
  Slika 117: Vnos novega naročila kupcu

Kliknimo na gumb Spremeni v zgornjem desnem kotu, nad datumi naročila in pred nami je naslednja stran, na kateri lahko vnesemo podatke za glavo naročila.

  
Vnos podatkov za glavo naročila kupca
  
  Slika 118: Vnos podatkov za glavo naročila kupca

KrajObvezno moramo vpisati kraj, ki bo viden v glavi računa. Kraj izstavitve lahko vpišemo privzeto pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje.
Datum dokumentaObvezen je tudi datum dokumenta, zato ga vpišemo. NASVET!S klikom na calendar01.gif aktiviramo priročni koledarček v katerem izberemo željeni datum.
Dobava/izvedba do dneDatum do katerega bo naročilo kupca izvedeno, zaključeno.
NaročilnicaVpišemo oznako naročilnice.
Prejema naročilaDatum, ko smo naročilo prejeli.
Naročilo oddalOseba, ki je naročilo ustvarila.
Način dostave Način dostave, v kolikor obstaja.
PogodbaVnos št. pogodbe.
Naša št. pogodbeVnos naše št. pogodbe.
Način plačilaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano polje, kjer lahko izberemo ustrezen način plačila. V primeru, da ustrezen način plačila ni na voljo, ga dodamo pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Možni načini plačila.
Stroškovno mestoIzbira stroškovnega mesta v kombiniranem oknu s klikom na dropDown01.gif. V kolikor ne uporabljamo stroškovnih mest, se nam možnost ne prikaže.
Poslovna enotaV kolikor jih je na voljo več, se nam nastavi privzeta, s klikom na dropDown01.gif, si jo lahko spremenimo.
Denarna valutaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano okno, v katerem lahko izberemo ustrezno denarno valuto, tako da kliknemo nanjo.
Vrsta prodaje (DDV)S klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano okno, kjer lahko izberemo ustrezno vrsto prodaje [4.11]. Vrsta prodaje [4.11] se izbira za celoten račun in se lahko prenese na postavke. V kolikor se izbor ne potrdi ostaja izbrana vrsta prodaje Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji. Več o temu katero vrsto prodaje je potrebno izbrati s klikom na povezavo [4.11].
SkladiščeIzberemo skladišče iz padajočega menija.
Jezikovna variantaVpišemo ustrezen jezik oz. ga izberemo s klikom na dropDown01.gif. V kolikor ne spreminjamo ničesar, se uporabi domači jezik - slovenščina.
Dokumentna predlogaV padajočem meniju izberemo predlogo na katero bomo natisnili račun, v kolikor imamo pred tem že vnešeno katero predlogo. V nasprotnemu primeru, se nam možnost ne pokaže. Izbira ni obvezna, v kolikor pustimo prazno, se uporabi privzeta možnost tiska.
Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumentaV prazen prostor vpišemo besedilo, za katerega želimo, da se izpiše na dnu dokumenta.

Ko smo nastavili podatke za glavo naročila kupca in jih shranili, kliknemo na gumb Dodaj postavko in odpre se nam nslednja maska za vnos podatkov za postavko.

  
Vnesemo novo postavko na naročilu
  
  Slika 119: Vnesemo novo postavko na naročilu

Vrsta blaga-storitevV prazen prostor vpišemo za katero vrsto blaga oz. za katero storitev gre.
Cena brez DDV/Maloprodajna cena z DDVVnesemo ceno brez DDV/ceno z DDV v prvi okvirček, v drugem pa s klikom na dropDown01.gif izberemo ustrezno denarno valuto.
KoličinaVpišemo ustrezno količino.
Enota mereS klikom na dropDown01.gif izberemo ustrezno enoto mere (kg, l,kos...)
Popust %Privzeta izbira je 0,00. Če je popust, potem vpišemo ustrezno stopnjo.
Stopnja DDVPrivzeta izbira je 22%, s klikom na dropDown01.gif pa lahko izberemo tudi drugo. Pomembno za obračun DDV. V kateri stolpec v obračunu DDV, se bo vpisala vrednost. V kolikor se izbor ne potrdi ostaja izbrana vrsta prodaje Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji.

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos podatkov in pred nami je vnosna maska naročila oz. izdanega dokumenta, ki ima v splošnem naslednji izgled:

  
Slika vnešenega naročila
  
  Slika 120: Slika vnešenega naročila

Naročilo je potrebno shraniti s klikom na gumb Shrani, ki utripa tako dolgo, dokler tega ne storimo.

S klikom na gumb Dodajanje artiklov pridemo na stran Dodajanje artiklov na naročilo kupca, kjer lahko izberemo željeni artikel in ga avtomatsko dodamo na naročilo tako, da kliknemo na gumbDodaj zraven šifre artikla (1). Artikel se bo premaknil v zgornjo tabelo, kjer lahko artikel spreminjamo tako, da kliknemo na opis artikla (2), kar lepo vidimo na spodnji sliki:

  
Dodajanje artiklov na naročilo kupca
  
  Slika 121: Dodajanje artiklov na naročilo kupca

Ko smo kliknili na opis artikla, se odpre novo okno, kjer lahko spreminjamo podatke o artiklu:

  
Spreminjanje podatkov artikla
  
  Slika 122: Spreminjanje podatkov artikla

S klikom na gumb Izstavitev dokumenta pa se nam odpre naslednja stran:

VnosNovegaNaročiloIzstavitev.gif

Izstavljenemu naročilu kupca se po izstavitvi spremeni status iz osnutek v odprto naročilo. Status je zasenčen z rdečo barvo.

Vsak status ima lastno barvo, v večini so statusi samodejni. Ti se spreminjajo glede na izstavljene dokumente iz naročila kuca ali nastavijo glede na spletno trgovino [24] s katero imamo lahko vzpostavljeno samodejno sinhronizacijo. Lahko pa jih spremenimo tudi ročno z dvoklikom na status, kjer naslednjega izberemo iz spustnega seznama:

izbiraStatusaNarocilo.gif

Pomagajo nam pri orientaciji na pregledu in iskanju naročil kupcev, kjer želimo imeti na pregled točno določeni status oz. nam sporočajo ali je že naročilo obdelano, zaključeno, stornirano itd.

Seznam in pomen vseh statusov:

 • statusNar1.gif - status ponazarja šele ustvarjeno naročilo brez veze na nadaljni dokument.
 • statusNar2.gif - status se nastavi ročno v kolikor je naročilo ravnokar v izvedbi.
 • statusNar3.gif - statu se samodejno nastavi, v kolikor izstavimo dobavnico za delno vsebino naročila kupca (upoštevani so le artikli za katere se vodi zaloga).
 • statusNar4.gif - status se samodejno nastavi v kolikor izstavimo dobavnico za celotno naročilo kupca.
 • statusNar5.gif - status se samodejno nastavi v kolikor izstavimo račun le za delno vsebino naročila kupca.
 • statusNar6.gif - status se samodejno nastavi za izstavljen račun za celotno vsebino naročila kupca.
 • statusNar7.gif - status se samodejno nastavi v kolikor je izstavljen račun storniran, izstavljen dobropis itd.
 • statusNar8.gif - status lahko nastavimo ročno
 • statusNar9.gif - status lahko nastavimo ročno za vračilo blaga (npr. stornacija vezane dobavnice)
 • statusNar10.gif - status lahko nastavimo ročno v kolikor je na naročilu kupca potreben popravek ali dodatni vpogled pred nadaljno izvedbo.
 • statusNar11.gif - status lahko nastavimo ročno za odpremljeno blago (dostavljeno)
 • statusNar12.gif - status lahko nastavimo ročno v kolikor želimo, da se zanj upošteva le začasna rezervacija.

Pomen statusov pa ni le za našo lažjo orientacijo ampak tudi za rezervacijo zaloge [18.2.5]. V spletni aplikaciji lahko pod stanjem zalog preverjamo tudi rezervirano zalogo.

Primer: Izstavili smo novo naročilo kupca. Ta dobi status: statusNar1.gif. Iz tega naročila še nismo izstavili ne dobavnice, ne računa (delno ali v celoti), kar pomeni, da je blago le naročeno - torej rezervirano. Ni pa statusNar1.gif edini status, ki drži rezervacijo.

Statusi, zaradi katerih je artikel na rezervaciji:

 • statusNar1.gif
 • statusNar2.gif
 • statusNar3.gif
 • statusNar12.gif

Delno dobavljeno je naročilo, ki ni bilo izvedeno v celoti, zato drži delno zalogo. Za vsak artikel se preverijo zgoraj našteti statusi - od tega se odšteva zaloga, ki je že bila dobavljena po dobavnici.


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate pri dodajanju artiklov na račun:

EnterDodajanje artiklov brez spreminjanja podatkov artikla(prvo je potrebno klikniti na vrstico artikla)
Shift+EnterDodajanje in spreminjanje podatkov artikla
EscVrnemo se nazaj na dokument

 

4.7.2. Privilegiji na uporabniku za izdana naročila kupcev

Novemu ali že obstoječemu uporabniku, ki bo delal v meniju |Prodaja |Ponudbe je potrebno dodeliti ustrezne privilegije za delo z izdanim dokumentom.

Privilegije dodamo v meniju |Partnerji |Uporabniki, kjer si uporabnika izberemo in odpremo ustrezni zavihek Privzeti uporabniški privilegiji:

  
Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev
  
  Slika 123: Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev

4.7.2.1 Osnovni privilegiji za delo z naročili kupca

1. Za sam pregled in iskanje naročil kupca lahko uporabniku dodelimo naslednji privilegij:

 • pregled naročil kupcev - privilegij omogoča le pregled, brez urejanja.

2. Za pregled in izstavljanje naročil kupca pa obkljukamo še dodatno:

 • spreminjanje, vnos in brisanje naročil kupcev - privilegij omogoča spreminjanje in izstavljanje naročil kupca.

V primeru, ko imamo materialno poslovanje in razknjižbo blaga lahko dodamo še privilegij za dodajanje artiklov:

 • pregled in iskanje prodajnih artiklov - lahko dodamo na naročilo prodajni artikel za katerega lahko (ni pa nujno) vodimo zalogo

V primeru da naredimo naročilo kupcu, kjer želimo navesti kupca, sta priporočena nato še naslednja dva:

 • pregled kupcev - samo pregled kupcev in dodajanje na dokument.
 • vnos kupcev - vnos in spreminjanje novega kupca, v primeru, da ta še ne obstaja.

4.7.2.2 Dodatni privilegiji za delo z naročili kupca

Zgoraj našteti so osnovni privilegiji za delo z naročili kupca. Lahko pa uporabniku dodelimo dodatne, ki načeloma ne vplivajo samo na naročila kupcev ampak še na ostale prodajne dokumente:

 • pregled prodajnih dokumentov na vseh stroškovnih mestih (brez omejitve na stroškovno mesto)
 • izdaja storno dokumentov
 • spreminjanje izdanih neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje že poslanih in še neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje, vnos in brisanje v šifrantu artiklov
 • prodajalec ima vpogled v nabavne cene in RVC
 • prikaz statistike prodaje na kartici kupca

 

4.8. Avansni računi

Če kliknemo na zavihek |Avansni računi se prikaže stran Izdani avansni računi - pregled in iskanje, kot je prikazana na spodnji sliki.

  
Pregled izdanih avasnih računov
  
  Slika 124: Pregled izdanih avasnih računov

Omenjena stran nam omogoča iskanje izdanih avasnih računov po različnih kriterijih, prikaz seznama izdanih avasnih računov, dodajanje, tiskanje, kopiranje ter brisanje avasnih računov in sicer: po številki dokumenta, kupcu, Datumu dokumenta od - do in po Statusu dokumenta. Ob prvi prijavi oz. kliku na omenjeno stran se nam prikažejo vsi izdani avasnih računov. Prikaz omejimo z izbiro enega od omenjenih parametrov. Npr. če želimo prikaz samo izdanih avasnih računov v okencu status izberemo ustrezen status "izstavljen dokument" ter kliknemo na gumb Iskanje.

Na tej strani so na voljo naslednje funkcionalnosti:

Vnos novega avasnega računa: Nov avansni račun dodamo tako, da kliknemo na gumb Nov avansni račun!

Kopiranje: Nov avansni račun lahko ustvarimo tudi tako, da skopiramo obstoječi avans ter nato ta nov dokument ustrezno popravimo oz. spremenimo. Kopiramo tako, da v vrstici ob ustreznemu avansnemu računu kliknemo na gumb GumbKopiranje1.

Tiskanje: Avansni račun natisnemo tako, da kliknemo na ikono (slikico) tiskalnika GumbTiskanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dokumenta.

Brisanje: Avansni račun brišemo tako, da kliknemo na ikono GumbBrisanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dokumenta, ki ga želimo izbrisati.

Prikaz seštevka izbranih dokumentov: Vsoto zneskov izbranih dokumentov lahko prikažemo tako, da poklikamo vrstice z dokumenti in kliknemo na gumb GumbVsota. Po kliku na ta gumb, se bo odprlo novo okno z rekapitulacijo izbranih vrstic oz. dokumentov. Kako to storimo, je opisano tukaj [4.28].

Dodatne možnosti: Pregled avansnih računov omogoča dodatne akcije nad prikazanimi avansnimi računi oz. dokumenti. Na sliki spodaj je prikazan izgled menija, ki se odpre ob kliku na gumb Več....

  
Dodatne možnosti oz. operacije nad avansnimi računi
  
  Slika 125: Dodatne možnosti oz. operacije nad avansnimi računi


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na tej strani

EnterIskanje
InsertVnos novega izdanega avansnega računa
Shift+InsertRačunovodski vnos avansnega računa

 

4.8.1. Vnos / Spreminjanje izdanih avansnih računov

  

Ko bomo kliknili na gumb Spremeni kot nam kaže slika, se nam bo odprla stran, kjer bomo lahko vnesli podatke za glavo izdanega avansnega računa:

  
Vnos podatkov za glavo izdanega avansnega računa
  
  Slika 127: Vnos podatkov za glavo izdanega avansnega računa

KrajObvezno moramo vpisati kraj, ki bo viden v glavi ponudbe. Kraj se lahko privzeto vpiše pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje.
Datum računaObvezen je tudi datum avansnega računa, zato ga vpišemo. NASVET!S klikom na calendar01.gif aktiviramo priročni koledarček v katerem izberemo željeni datum.
Predvidena dobava/Storitev (od)- (do)V okvirček vpišemo datum, za katerega je predvidena dobava oz. storitev.
Denarna valutaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre spustni seznam, v katerem lahko izberemo ustrezno denarno valuto, tako da kliknemo nanjo.
NaročilnicaVpišemo oznako naročilnice.
Vrsta prodaje (DDV)S klikom na dropDown01.gif se nam odpre spustni seznam, kjer lahko izberemo ustrezno vrsto prodaje.
Način plačilaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre spustni seznam, kjer lahko izberemo ustrezen način plačila. V primeru, da ustrezen način plačila ni na voljo, ga dodamo pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Možni načini plačila.
Stroškovno mestoStroškovno mesto izberemo iz seznama s klikom na dropDown01.gif. V kolikor stroškovnih mest ne uporabljamo, je možnost skrita.
Jezikovna variantaVpišemo ustrezen jezik oz. ga izberemo s klikom na dropDown01.gif.
Za izpis uporabi predlogoV padajočem meniju izberemo predlogo na katero bomo natisnili račun, v kolikor imamo pred tem že vnešeno katero predlogo.
TRRIzberemo TRR iz padajočega menija.
SkladiščeIzberemo skladišče iz padajočega menija.
Tip računaIzberemo ustrezen tip računa - ali gre za veleprodajni račun ali maloprodajni.
Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumentaV prazen prostor vpišemo besedilo, za katerega želimo, da se izpiše na dnu dokumenta.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu in pred nami je osnutek avansnega računa:

  
Vnešeni podatki na avansni račun
  
  Slika 128: Vnešeni podatki na avansni račun

S klikom na gumb Dodaj artikel pridemo na stran "Prodajni artikli-pregled in iskanje", kjer lahko izberemo željeni artikel in ga avtomatsko dodamo na vaš avansni račun tako da kliknemo na aktivno povezavo. Podrobnejša navodila za vnos artikla najdemo na strani Vnos/Spreminjanje izdanih računov [4.5.1].

Če kliknemo na gumb Dodaj postavko se nam odpre stran, kjer lahko vnesemo manjkajoče postavke:

  
Vnos postavk
  
  Slika 129: Vnos postavk

Vrsta blaga-storitevV prazen prostor vpišemo, za katero vrsto blaga oz. za katero storitev gre.
Cena brez DDVVnesemo ceno brez DDV v prvi okvirček, v drugem pa s klikom na dropDown.gif izberiemo ustrezno denarno valuto.
Stopnja DDVPrivzeta izbira je 20%, s klikom na dropDown.gif pa lahko izberemo tudi drugo.
KoličinaVpišemo ustrezno količino.
Enota mereS klikom na dropDown.gif izberemo ustrezno enoto mere (kg, l,kos...)
Popust %Privzeta izbira je 0,00. Če je popust, potem vpišemo ustrezno stopnjo.

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos postavk in prikaže se nam dopolnjena vnosna maska avansnega računa.

S klikom na gumb Izstavi avansni račun odpremo naslednjo stran:

  
Izstavitev avansnega računa
  
  Slika 130: Izstavitev avansnega računa

Klik na gumb Izstavi račun nam odpre račun...

Pri podatkih o kupcu lahko s klikom na ikono kovcek.gif preidemo v šifrant partnerjev na podatke o kupcu.

V kolikor iz avansnega računa izstavimo račun z gumbom Izstavi iz dokumenta, se nam samodejno veže avans na račun in ustvari zabeleženo plačilo po avansu. Račun se označi kot plačan.

 

4.8.2. Privilegiji na uporabniku za avansne račune

Novemu ali že obstoječemu uporabniku, ki bo delal v meniju |Prodaja |Avansni računi je potrebno dodeliti ustrezne privilegije za delo z omenjenim dokumentom.

Privilegije dodamo v meniju |Partnerji |Uporabniki, kjer si uporabnika izberemo in odpremo ustrezni zavihek Privzeti uporabniški privilegiji:

  
Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev
  
  Slika 131: Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev

4.8.2.1 Osnovni privilegiji za delo z avansnimi računi

1. Za sam pregled in avansnih računov lahko uporabniku dodelimo naslednji privilegij:

 • pregled avansnih računov - privilegij omogoča le pregled, brez urejanja.

2. Za pregled in izstavljanje naročil kupca pa obkljukamo še dodatno:

 • izstavljanje avansnih računov - privilegij omogoča spreminjanje in izstavljanje avansnih računov.

V primeru, ko imamo materialno poslovanje in razknjižbo blaga lahko dodamo še privilegij za dodajanje artiklov:

 • pregled in iskanje prodajnih artiklov - lahko dodamo na naročilo prodajni artikel za katerega lahko (ni pa nujno) vodimo zalogo

V primeru da naredimo avansni račun, kjer želimo navesti kupca, sta priporočena nato še naslednja dva:

 • pregled kupcev - samo pregled kupcev in dodajanje na dokument.
 • vnos kupcev - vnos in spreminjanje novega kupca, v primeru, da ta še ne obstaja.

4.8.2.2 Dodatni privilegiji za delo z avansnimi računi

Zgoraj našteti so osnovni privilegiji za delo z avansnimi računi. Lahko pa uporabniku dodelimo dodatne, ki načeloma ne vplivajo samo na avansne račune ampak še na ostale prodajne dokumente:

 • pregled prodajnih dokumentov na vseh stroškovnih mestih (brez omejitve na stroškovno mesto)
 • izdaja storno dokumentov
 • spreminjanje izdanih neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje že poslanih in še neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje, vnos in brisanje v šifrantu artiklov
 • prodajalec ima vpogled v nabavne cene in RVC
 • računovodski vnos izdanih računov, avansnih računov, dobropisov, bremepisov
 • prikaz statistike prodaje na kartici kupca

 

4.9. Dobropisi

Če kliknemo na zavihek |Dobropisi se prikaže stran Izdani dobropisi - pregled in iskanje, kot je prikazana na spodnji sliki.

  
Pregled izdanih dobropisov
  
  Slika 132: Pregled izdanih dobropisov

Omenjena stran nam omogoča iskanje izdanih dobropisov po različnih kriterijih, prikaz seznama izdanih dobropisov, dodajanje, tiskanje, kopiranje ter brisanje dobropisov in sicer: po številki dokumenta, kupcu, Datumu dokumenta od - do in po Statusu dokumenta. Ob prvi prijavi oz. kliku na omenjeno stran se nam prikažejo vsi izdani dobropisi. Prikaz omejimo z izbiro enega od omenjenih parametrov. Npr. če želimo prikaz samo izdanih dobropisov v okencu status izberemo ustrezen status "izstavljen dokument" ter kliknemo na gumb Iskanje.

Na tej strani so na voljo naslednje funkcionalnosti:

Vnos novega dobropisa: Nov račun dodamo tako, da kliknemo na gumb Novi dobropis!

Kopiranje: Nov dobropis lahko ustvarimo tudi tako, da skopiramo obstoječi dobropis ter nato ta nov dokument ustrezno popravimo oz. spremenimo. Kopiramo tako, da v vrstici ob ustreznem dobropisu kliknemo na gumb GumbKopiranje1.

Tiskanje: Dobropis natisnemo tako, da kliknemo na ikono (slikico) tiskalnika GumbTiskanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dobropisa.

Brisanje: Dobropis brišemo tako, da kliknemo na ikono GumbBrisanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dobropisa, ki ga želimo izbrisati.

Prikaz seštevka izbranih dokumentov: Vsoto zneskov izbranih dokumentov lahko prikažemo tako, da poklikamo vrstice z dokumenti in kliknemo na gumb GumbVsota. Po kliku na ta gumb, se bo odprlo novo okno z rekapitulacijo izbranih vrstic oz. dokumentov. Kako to storimo, je opisano tukaj [4.28].

Dodatne možnosti: Pregled dobropisov omogoča dodatne akcije nad prikazanimi izdanimi dobropisi oz. dokumenti. Na sliki spodaj je prikazan izgled menija, ki se odpre ob kliku na gumb Več....

  
Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi dobropisi
  
  Slika 133: Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi dobropisi


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na tej strani

EnterIskanje
InsertVnos novega izdanega dobropisa
Shift+InsertRačunovodski vnos dobropisa

 

4.9.1. Vnos / Spreminjanje izdanih dobropisov

NoviDobropis.gif

Ko bomo kliknili na gumb Spremeni kot nam kaže slika, se nam bo odprla stran, kjer bomo lahko vnesli podatke za glavo izdanega dobropisa:

VnosnaMaskaDobropisa.gif

KrajObvezno moramo vpisati kraj, ki bo viden v glavi dobropisa. Kraj se lahko privzeto vpiše pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje.
Datum računaObvezen je tudi datum dobropisa, zato ga vpišemo. NASVET!S klikom na calendar01.gif aktiviramo priročni koledarček v katerem izberemo željeni datum.
ZapadlostVpišemo datum zapadlosti izdanega dobropisa.
Dobava/Storitev (od)- (do)V okvirček vpišemo datum v kateremu bo urejena dobava storitev/blaga.
Potrjen dok. prejet dneV prazno okence vpišemo, kdaj je bil dokument prejet.
Denarna valutaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano okno, v katerem lahko izberemo ustrezno denarno valuto, tako da kliknemo nanjo.
Način dostaveVpišemo način dostave.
NaročilnicaVpišemo oznako naročilnice.
Pogodba Vpišemo številko pogodbe.
Naša št. pogodbeVpišemo našo številko pogodbe.
Vrsta prodaje (DDV)S klikom na dropDown01.gif se nam odpre spustni seznam, kjer lahko izberemo ustrezno vrsto prodaje.
Način plačilaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre spustni seznam, kjer lahko izberemo ustrezen način plačila. V primeru, da ustrezen način plačila ni na voljo, ga dodamo pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Možni načini plačila.
Stroškovno mestoStroškovno mesto izberemo iz seznama s klikom na dropDown01.gif. V kolikor stroškovnih mest ne uporabljamo, je možnost skrita.
Poslovna enotaV kolikor jih je na voljo več, se nam nastavi privzeta, s klikom na dropDown01.gif, si jo lahko spremenimo.
Davčna knjigaVpišemo številko davčne knjige oz. jo izberemo v kombiniranem oknu s klikom na dropDown01.gif
BlagajnaV kolikor blagajna [9.1] obstaja, se nam pojavi okno za možnost izbire le te.
Jezikovna variantaVpišemo ustrezen jezik oz. ga izberemo s klikom na dropDown01.gif. V kolikor ne izbiramo druge jezikovne variante se privzeto nastavi materni jezik - slovenščina.
Za izpis uporabi predlogoV padajočem meniju izberemo predlogo na katero bomo natisnili račun, v kolikor imamo pred tem že vnešeno katero predlogo.
SkladiščeIzberemo skladišče iz padajočega menija.
Tip računaIzberemo ustrezen tip računa - ali gre za veleprodajni račun ali maloprodajni.
Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumentaV prazen prostor vpišemo besedilo, za katerega želimo, da se izpiše na dnu dokumenta.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu in pred nami je osnutek dobropisa:

DobropisSPodatki.png

S klikom na gumb Dodaj artikel pridemo na stran "Prodajni artikli-pregled in iskanje", kjer lahko izberemo željeni artikel in ga avtomatsko dodamo na vaš dobropis tako da kliknemo na aktivno povezavo. Podrobnejša navodila za vnos artikla najdemo na strani Vnos/Spreminjanje izdanih računov [4.5.1].

Če kliknemo na gumb Dodaj postavko se nam odpre stran, kjer lahko vnesemo manjkajoče postavke:

DobropisDodajanjePostavke.gif

Vrsta blaga-storitevV prazen prostor vpišemo, za katero vrsto blaga oz. za katero storitev gre.
Cena brez DDVVnesemo ceno brez DDV v prvi okvirček, v drugem pa s klikom na dropDown.gif izberemo ustrezno denarno valuto.
KoličinaVpišemo ustrezno količino.
Enota mereS klikom na dropDown.gif izberemo ustrezno enoto mere (kg, l,kos...)
Popust %Privzeta izbira je 0,00. Če je popust, potem vpišemo ustrezno stopnjo.

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos postavk in prikaže se nam dopolnjena vnosna maska dobropisa.

Stopnja DDVPrivzeta izbira je 20%, s klikom na dropDown.gif pa lahko izberemo tudi drugo.
Stroškovno mestoSpustni seznam se nam ponudi, le v primeru, da uporabljamo stroškovna mesta. Izberemo ga v primeru, ko želimo postavko vezati na drugo stroškovno mesto.

S klikom na gumb Izstavi dobropis odpremo naslednjo stran:

IzstavljenDobropis.gif

Pri podatkih o kupcu lahko s klikom na ikono kovcek.gif preidemo v šifrant partnerjev na podatke o kupcu.

 

4.9.2. Privilegiji na uporabniku za izdane dobropise

Novemu ali že obstoječemu uporabniku, ki bo delal v meniju |Prodaja |Dobropisi je potrebno dodeliti ustrezne privilegije za delo z omenjenim dokumentom.

Privilegije dodamo v meniju |Partnerji |Uporabniki, kjer si uporabnika izberemo in odpremo ustrezni zavihek Privzeti uporabniški privilegiji:

  
Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev
  
  Slika 134: Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev

4.9.2.1 Osnovni privilegiji za delo z dobropisi

1. Za sam pregled in izdanih dobropisov lahko uporabniku dodelimo naslednji privilegij:

 • pregled dobropisov - privilegij omogoča le pregled, brez urejanja.

2. Za pregled in izstavljanje naročil kupca pa obkljukamo še dodatno:

 • izstavljanje dobropisov - privilegij omogoča spreminjanje in izstavljanje dobropisov.

V primeru, ko imamo materialno poslovanje in razknjižbo blaga lahko dodamo še privilegij za dodajanje artiklov:

 • pregled in iskanje prodajnih artiklov - lahko dodamo na naročilo prodajni artikel za katerega lahko (ni pa nujno) vodimo zalogo

V primeru da naredimo dobropis, kjer želimo navesti kupca, sta priporočena nato še naslednja dva:

 • pregled kupcev - samo pregled kupcev in dodajanje na dokument.
 • vnos kupcev - vnos in spreminjanje novega kupca, v primeru, da ta še ne obstaja.

4.9.2.2 Dodatni privilegiji za delo z dobropisi

Zgoraj našteti so osnovni privilegiji za delo z dobropisi. Lahko pa uporabniku dodelimo dodatne, ki načeloma ne vplivajo samo na dobropise ampak še na ostale prodajne dokumente:

 • pregled prodajnih dokumentov na vseh stroškovnih mestih (brez omejitve na stroškovno mesto)
 • izdaja storno dokumentov
 • spreminjanje izdanih neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje že poslanih in še neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje, vnos in brisanje v šifrantu artiklov
 • prodajalec ima vpogled v nabavne cene in RVC
 • računovodski vnos izdanih računov, avansnih računov, dobropisov, bremepisov
 • prikaz statistike prodaje na kartici kupca

 

4.10. Bremepisi

Če kliknemo na zavihek |Bremepisi se prikaže stran Izdani bremepisi - pregled in iskanje, kot je prikazana na spodnji sliki.

  
Pregled izdanih bremepisov
  
  Slika 135: Pregled izdanih bremepisov

Omenjena stran nam omogoča iskanje izdanih bremepisov po različnih kriterijih, prikaz seznama izdanih bremepisov, dodajanje, tiskanje, kopiranje ter brisanje bremepisov in sicer: po številki dokumenta, kupcu, Datumu dokumenta od - do in po Statusu dokumenta. Ob prvi prijavi oz. kliku na omenjeno stran se nam prikažejo vsi izdani bremepisi. Prikaz omejimo z izbiro enega od omenjenih parametrov. Npr. če želimo prikaz samo izdanih bremepisov v okencu status izberemo ustrezen status "izstavljen dokument" ter kliknemo na gumb Iskanje.

Na tej strani so na voljo naslednje funkcionalnosti:

Vnos novega bremepisa: Nov račun dodamo tako, da kliknemo na gumb Novi bremepis!

Kopiranje: Nov bremepis lahko ustvarimo tudi tako, da skopiramo obstoječi bremepis ter nato ta nov dokument ustrezno popravimo oz. spremenimo. Kopiramo tako, da v vrstici ob ustreznem bremepisu kliknemo na gumb GumbKopiranje1.

Tiskanje: Bremepis natisnemo tako, da kliknemo na ikono (slikico) tiskalnika GumbTiskanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka bremepisa.

Brisanje: Bremepis brišemo tako, da kliknemo na ikono GumbBrisanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka bremepisa, ki ga želimo izbrisati.

Prikaz seštevka izbranih dokumentov: Vsoto zneskov izbranih dokumentov lahko prikažemo tako, da poklikamo vrstice z dokumenti in kliknemo na gumb GumbVsota. Po kliku na ta gumb, se bo odprlo novo okno z rekapitulacijo izbranih vrstic oz. dokumentov. Kako to storimo, je opisano tukaj [4.28].

Dodatne možnosti: Pregled bremepisov omogoča dodatne akcije nad prikazanimi izdanimi bremepisi oz. dokumenti. Na sliki spodaj je prikazan izgled menija, ki se odpre ob kliku na gumb Več....

  
Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi bremepisi
  
  Slika 136: Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi bremepisi


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na tej strani

EnterIskanje
InsertVnos novega izdanega bremepisa
Shift+InsertRačunovodski vnos bremepisa

 

4.10.1. Vnos / Spreminjanje izdanih bremepisov

NoviBremepis01.gif

Ko bomo kliknili na gumb Spremeni kot nam kaže slika, se nam bo odprla stran, kjer bomo lahko vnesli podatke za glavo izdanega bremepisa:

VnosnaMaskaBremepisa.gif

KrajObvezno moramo vpisati kraj, ki bo viden v glavi bremepisa. Kraj se lahko privzeto vpiše pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje.
Datum dokumentaObvezen je tudi datum bremepisa, zato ga vpišemo. NASVET!S klikom na calendar01.gif aktiviramo priročni koledarček v katerem izberemo željeni datum.
ZapadlostVpišemo datum zapadlosti izdanega bremepisa.
Dobava/Storitev od/doV okvirček vpišemo datum, za katerega je predvidena dobava oz. storitev.
Denarna valutaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano okno, v katerem lahko izberemo ustrezno denarno valuto, tako da kliknemo nanjo.
NaročilnicaVpišemo oznako naročilnice.
Način dostaveVpišemo način dostave.
Pogodba Vpišemo številko pogodbe.
Naša št. pogodbe Vpišemo številko naše pogodbe.
Vrsta prodaje (DDV)S klikom na dropDown01.gif se nam odpre spustni seznam, kjer lahko izberemo ustrezno vrsto prodaje.
Stroškovno mestoStroškovno mesto izberemo iz seznama s klikom na dropDown01.gif. V kolikor stroškovnih mest ne uporabljamo, je možnost skrita.
Poslovna enotaV kolikor jih je na voljo več, se nam nastavi privzeta, s klikom na dropDown01.gif, si jo lahko spremenimo.
Davčna knjigaVpišemo številko davčne knjige oz. jo izberemo v kombiniranem oknu s klikom na dropDown01.gif
Jezikovna variantaVpišemo ustrezen jezik oz. ga izberemo s klikom na dropDown01.gif. V kolikor ne izbiramo druge jezikovne variante se privzeto nastavi materni jezik - slovenščina.
BlagajnaV kolikor blagajna [9.1] obstaja, se nam pojavi okno za možnost izbire le te.
Jezikovna variantaIzberemo ustrezen jezik oz. ga izberemo s klikom na dropDown01.gif. V kolikor ne spreminjamo ničesar, se uporabi domači jezik - slovenščina.
Dokumentna predlogaV padajočem meniju izberemo predlogo na katero bomo natisnili račun, v kolikor imamo pred tem že vnešeno katero predlogo.
SkladiščeIzberemo skladišče iz padajočega menija.
Tip računaIzberemo ustrezen tip računa - ali gre za veleprodajni račun ali maloprodajni.
Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumentaV prazen prostor vpišemo besedilo, za katerega želimo, da se izpiše na dnu dokumenta.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu in pred nami je osnutek bremepisa:

BremepisSPodatki.png

S klikom na gumb Dodaj artikel pridemo na stran "Prodajni artikli-pregled in iskanje", kjer lahko izberemo željeni artikel in ga avtomatsko dodamo na naš bremepis tako da kliknemo na aktivno povezavo. Podrobnejša navodila za vnos artikla najdemo na strani Vnos/Spreminjanje izdanih računov [4.5.1].

Če kliknemo na gumb Dodaj postavko se nam odpre stran, kjer lahko vnesemo manjkajoče postavke:

BremepisDodajanjePostavke1.gif

Vrsta blaga-storitevV prazen prostor vpišemo, za katero vrsto blaga oz. za katero storitev gre.
Cena brez DDVVnesemo ceno brez DDV v prvi okvirček, v drugem pa s klikom na dropDown.gif izberemo ustrezno denarno valuto.
KoličinaVpišemo ustrezno količino.
Enota mereS klikom na dropDown.gif izberemo ustrezno enoto mere (kg, l,kos...)
Popust %Privzeta izbira je 0,00. Če je popust, potem vpišemo ustrezno stopnjo.

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos postavk in prikaže se nam dopolnjena vnosna maska dobropisa.

Stopnja DDVPrivzeta izbira je 20%, s klikom na dropDown.gif pa lahko izberemo tudi drugo.
Stroškovno mestoSpustni seznam se nam ponudi, le v primeru, da uporabljamo stroškovna mesta. Izberemo ga v primeru, ko želimo postavko vezati na drugo stroškovno mesto.

S klikom na gumb Izstavi Bremepis odpremo naslednjo stran:

IzstavljenBremepis.gif

Pri podatkih o kupcu lahko s klikom na ikono kovcek.gif preidemo v šifrant partnerjev na podatke o kupcu.

 

4.10.2. Privilegiji na uporabniku za izdane bremepise

Novemu ali že obstoječemu uporabniku, ki bo delal v meniju |Prodaja |Bremepisi je potrebno dodeliti ustrezne privilegije za delo z omenjenim dokumentom.

Privilegije dodamo v meniju |Partnerji |Uporabniki, kjer si uporabnika izberemo in odpremo ustrezni zavihek Privzeti uporabniški privilegiji:

  
Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev
  
  Slika 137: Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev

4.10.2.1 Osnovni privilegiji za delo z bremepisi

1. Za sam pregled in izdanih dobropisov lahko uporabniku dodelimo naslednji privilegij:

 • pregled bremepisov - privilegij omogoča le pregled, brez urejanja.

2. Za pregled in izstavljanje naročil kupca pa obkljukamo še dodatno:

 • izstavljanje bremepisov - privilegij omogoča spreminjanje in izstavljanje bremepisov.

V primeru, ko imamo materialno poslovanje in razknjižbo blaga lahko dodamo še privilegij za dodajanje artiklov:

 • pregled in iskanje prodajnih artiklov - lahko dodamo na naročilo prodajni artikel za katerega lahko (ni pa nujno) vodimo zalogo

V primeru da naredimo bremepis, kjer želimo navesti kupca, sta priporočena nato še naslednja dva:

 • pregled kupcev - samo pregled kupcev in dodajanje na dokument.
 • vnos kupcev - vnos in spreminjanje novega kupca, v primeru, da ta še ne obstaja.

4.10.2.2 Dodatni privilegiji za delo z bremepisi

Zgoraj našteti so osnovni privilegiji za delo z bremepisi. Lahko pa uporabniku dodelimo dodatne, ki načeloma ne vplivajo samo na bremepise ampak še na ostale prodajne dokumente:

 • pregled prodajnih dokumentov na vseh stroškovnih mestih (brez omejitve na stroškovno mesto)
 • izdaja storno dokumentov
 • spreminjanje izdanih neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje že poslanih in še neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje, vnos in brisanje v šifrantu artiklov
 • prodajalec ima vpogled v nabavne cene in RVC
 • računovodski vnos izdanih računov, avansnih računov, dobropisov, bremepisov
 • prikaz statistike prodaje na kartici kupca

 

4.11. Vrste prodaje (DDV)

V kolikor smo zavezanci za DDV [4.2], smo dolžni poročati v obračun DDV [12] bodisi mesečno ali tromesečno. Za vsak izdani dokument je potrebno določiti vrsto prodaje. Glede na to vrsto prodaje se nato izdani dokumenti pravilno zavedejo v obračun DDV, ko nastane obveznost za poročanje.

Vrsto prodaje si nastavimo lahko za vsako postavko posebej:

  
Urejanje vrste prodaje na določeni postavki dokumenta
  
  Slika 138: Urejanje vrste prodaje na določeni postavki dokumenta

ali za celotni dokument:

  
Urejanje vrste prodaje za celotni dokument
  
  Slika 139: Urejanje vrste prodaje za celotni dokument

V kolikor nastavljamo enotno vrsto prodaje na nivoju dokumenta, je potrebno obkljukati Ponastavi vrsto prodaje na vseh postavkah.

4.12. Seznam vrst prodaje (DDV)

Vrste prodaje za DDV katere imamo na voljo in primer v kateremu primeru vrsto prodaje uporabimo:

  
Urejanje vrste prodaje za celotni dokument
  
  Slika 140: Urejanje vrste prodaje za celotni dokument

Obdavčen promet blaga in storitev v SlovenijiUporablja se za prodajo blaga in storitev, ki jo davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo. V temu primeru uporabljamo 5%, 9,5% ali 22% DDV stopnjo.V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11. DDV pa se zavede bodisi v 21, 22 ali 22a (glede na izbrano stopnjo DDV)
Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU Uporablja se za dobavo blaga v druge države članice Evropske unije. Vrsta oprostitve je vezana na rekapitulacijsko poročilo. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 12.
Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po carinskih postopkih 42 in 63Uporablja se za prodajo blaga v države članice, kjer je potrebno uveljavljati carinske postopke po postopku 42 ali postopku 63. Vrsta oprostitve je vezana na rekapitulacijsko poročilo. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 12.
Oproščen promet - tristranske dobave blaga znotraj EUUporablja se za dobave blaga tristranskih poslov (primer: naročnik je podjetje v članici EU X in plačnik je podjetje v članici EU Y). Vrsta oprostitve je vezana na rekapitulacijsko poročilo. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 12.
Oproščen promet - storitve v EU, od katerih plača DDV prejemnikUporablja se za zaračunavanje storitve kupcu v državo članico Evropske unije. Vrsta oprostitve je vezana na rekapitulacijsko poročilo. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 12.
Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po skladiščenju na odpoklicUporablja se za prodajo blaga, katero je bilo skladiščeno na odpoklic (Blago je bilo posredovano iz skladišča države članice Evropske unije v skladišče druge države članice Evropske unije). Vrsta oprostitve je vezana na rekapitulacijsko poročilo. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 12.
Oproščen promet - izvoz blaga izven EUUporablja se za prodajo blaga iz Slovenije v tretje države. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11.
Oproščen promet - s pravico do odbitka vstopnega DDVUporablja se za prodajo po 42. členu, ki se je v celoti uporabljalo za namene oproščenih dejavnosti oziroma transakcij (primer: bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba, zdravstvena oskrba, socialno varstvene storitve, storitve varstva otrok in mladostnikov ter dobava blaga in storitev...). V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11.
Oproščen promet - brez pravice do odbitka vstopnega DDVUporablja se za prodajo po 66. členu, kjer zavezanec nima pravice do odbitka DDV (primer: prodaja plovil, zrakoplovov, osebnih avtomobilov, stroškov reprezentance in stroškov prehrane). V obrazcu DDV-O se zavede v polje 15.
Neobdavčljiv promet s pravico do odbitka vstopnega DDV (prometi izven SLO)Uporablja se za promete iz Slovenije v tretje države. Ne gre v obrazec DDV-O ampak se v evidenci izdanih računov zavede v polje 23.
Neobdavčen promet - ne gre v DDV evidenceUporablja se za prodajo prometa, kateri ni last prihodka podjetja (prodaja preko posrednika). Ne gre v obrazec DDV-O, niti v evidence izdanih računov.
Neobdavčen promet - dobava blaga zunaj Unije (tretje države)Uporablja se za dobavo blaga v tretje države, pri čemer se blago giblje le znotraj tretje države. Vrsta prodaje ni predmet davčnega potrjevanja.
Dobava blaga in storitev v SLO, DDV obračuna prejemnikUporablja se za dobavo blaga in storitev v Slovenijo po 76.a členu. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11a. DDV pa se zavede bodisi v 21, 22 ali 22a (glede na izbrano stopnjo DDV)
Posebna ureditev za rabljeno blagoUporablja se za prodajo rabljenega blaga, kjer je davčna osnova razlika v ceni, ki jo doseže preprodajalec, zmanjšana za DDV, ki se nanaša na razliko v ceni. Razlika v ceni je razlika med prodajno ceno, ki jo zaračuna preprodajalec za navedeno blago in nabavno ceno. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11.
Posebna ureditev za rabljeno blago - oproščen prometUporablja se, kadar se prodaja rabljeno blago, ki se izvaža in so izpolnjeni pogoji iz 31. člena ZDDV je promet naštetih vrst blaga (blago iz prvega odstavka 48. člena ZDDV) oproščen plačila DDV. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11.

4.13. Seznam vrst prodaje (DDV) za obračun tujega DDV

V kolikor imamo zakupljen modul:

 • Fakturiranje in obračun DDV po tujih davčnih stopnjah (prodaja na daljavo, montaža v tujini) ali
 • Obračun DDV po posebni ureditvi za elektronske storitve v EU

imamo na voljo še dodatne vrste prodaje (DDV), katere se uporablja za obračun tujega DDV:

  
Primer izbire tujega DDV in države
  
  Slika 141: Primer izbire tujega DDV in države

Oproščen promet - montaža v EU (obračun tujega DDV)Uporablja se za prodaja storitev na nepremičnini v Evropski uniji.
Oproščen promet - prodaja blaga na daljavo (obračun tujega DDV)Uporablja se za internetno trgovino, ki preko pošte pošilja/prodaja artikle v drugi državi, kjer je zavezanec registriran za DDV. To pomeni, da je promet oproščen v SLO ampak se zaračunava tuji DDV.
Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (obračun tujega DDV)Uporablja se za prodajo telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega oddajanja ter elektronskih storitev. Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti ureditev poročanja MOSS.
Izvoz storitev iz EU končnim potrošnikom v državi izven EU (obračun tujega DDV)Uporablja se za izvoz storitev za državo izven EU, kjer smo registrirani za obračun tujega DDV (primer Velika Britanija).

Vrste prodaje za podjetja, ki so vključene v sistem obračuna DDV v EU sistem OSS [12.15.2].

Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (Obračun tujega DDV)Uporablja se za dobavo elektronskih storitev končnemu potrošniku v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.
Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v EU (OSS)Uporablja se za prodajo blaga končnim potrošnikom v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.
Prodaja storitev končnim potrošnikom v EU (OSS)Uporablja se za prodajo storitev končnim potrošnikom v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.
Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v SLO (OSS)Uporablja se za prodajo blaga končnim potrošnikom iz Slovenije preko elektronskega vmesnika, ko blago ni v skladišču prodajalca ampak v skladišču dobavitelja v državi znotraj EU, ki pa sicer nima sedeža v EU.

Vrste prodaje za podjetja, ki so vključene v sistem obračuna DDV (IOSS) [12.15.3]

Prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga končnim potrošnikom v EU (IOSS)Uporablja se za prodajo blaga na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga z vrednostjo do 150 EUR oziroma t. i. “sistem vse na enem mestu za uvoz” (sistem VEM za uvoz). Obračunamo DDV po stopnji države članice končnega potrošnika (prejemnika blaga).V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.

4.14. Posebna pravila

Za poročanje v obračun DDV je splošno pravilo, da se račun zajame v obračun DDV po datumu opravljene storitve. Poznamo pa še nekaj izjem:

 1. V primeru prodaje blaga in storitev doma (Slovenija): če je plačilo v celoti izvedeno, pred datumom opravljene storitve, nastane obveznost za obračun DDV na datum prejetega plačila.

 2. V primeru dobave blaga v EU: če je datum računa pred datumom opravljene storitve, nastane obveznost za obračun DDV naslednji mesec po datumu izstavitve

 

4.15. Nastavitve privzetega načina plačila v programu

V modulu |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Možni načini plačila si lahko izberete privzeti način plačila, kar se navezuje na vse izdane račune v programu - kot privzeto plačilo.

Prikaz spodaj na sliki:

  
Izbor privzetega načina plačila
  
  Slika 142: Izbor privzetega načina plačila

Opis stolpcev v tabeli:

IzbiraOznačimo način plačila, ki ga želimo uporabljati.
PrivzetoOznačinmo privzeti način plačila. Privzeti način plačila je lahko le eden.
Račun smatraj, kot plačanOznačimo, če želimo račun s tem načinom plačila takoj po izstavitvi prikazati, kot plačan.
Avt. izstavi blag. dok.Označimo, če želimo ob izstavitvi računa oz. storno računa s tem načinom plačila izdati tudi bl. prejemek oz. bl. izdatek. Ta funkcionalnost deluje le v kolikor smo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje aktivirali avtomatsko izdajanje bl. prejemkov in izdatkov ob izdaji računov.

 

4.16. Tiskanje dokumentov

Zaradi narave interneta in različnih potreb uporabnikov program nudi več možnosti tiskanja izdanih dokumentov. Sledeča slika prikazuje različne možnosti pri izpisu dokumentov.

  
Tiskanje dokumentov
  
  Slika 143: Tiskanje dokumentov

Po kliku na puščico, ki kaže navzdol na desni strani gumba Tiskanje v orodni vrstici se torej prikaže meni z naslednjimi možnostmi tiskanja dokumentov:

 1. Tiskanje direktno iz internetnega brskalnika [3.13]. To možnost uporabimo ponavadi le takrat, kadar želimo hiter predogled dokumenta. Sicer priporočamo tiskanje s programi Adobe Acrobat in MS Word saj brskalniki ne omogočajo tako natančnega oblikovanja izpisa dokumentov.
 2. Odpiranje in tiskanje dokumenta v urejevalniku besedil MS Word. Dokument se nam odpre v MS Word-u, kjer ga lahko pred tiskanjem po želji tudi dopolnimo.
 3. Odpiranje in tiskanje dokumenta v urejevalniku OpenOffice Write. Enako, kot v Word-u lahko dokumente v programu OpenOffice urejamo in natisnemo.
 4. Tiskanje z uporabo programa Adobe Acrobat Reader. Ta možnost je najbolj priporočljiva saj omogoča hiter predogled in tiskanje dokumentov.
 5. Tiskanje s kuverto na drugi strani (Amerkianka 110x229mm)
 6. Tiskanje računa na posebno položnico (UPN) z uporabo programa Adobe Acrobat Reader:
  1. Izpis na obrazec UPN QR (položnica spodaj)
  2. Izpis na obrazec UPN QR (položnica zgoraj)
 7. Predloged tiskanja nam omogoča predogled prve strani tiska, preden natisnemo dokument. Predogled uporabljamo za vizualni prikaz, ki ga ni mogoče tiskati ali shranjevati
 8. Nastavitve oblike in tiskanja dokumentov [4.32]


Spreminjanje dokumentov v formatu PDF ni mogoče.

V kolikor želimo račun natisniti na **UPN QR obrazec npr. položnica spodaj** izberemo opcijo |Tiskanje |Izpis na obrazec UPN QR (položnica spodaj)

Po kliku na to opcijo, se nam odpre račun na posebni položnici, ki izgleda takole:

  
Izgled dokumenta na posebni položnici (PP01)
  
  Slika 144: Izgled dokumenta na posebni položnici (PP01)

 

4.17. Izpis na obrazec UPN QR - položnica spodaj

Za sam tisk računov si lahko pregledate nastavitve tiskanja [4.16] računov.

Posebnost je izpis na obrazec UPN (položnica spodaj), izpis na obrazec UPN (položnica zgoraj), izpis na obrazec UPN QR (položnica spodaj) ali izpis na obrazec UPN QR (položnica zgoraj). Tukaj lahko pride do horizontalnega ali vertikalnega pomika, kar povzroči, da je tisk na obrazec izven polj na obrazcu.

Za odpravljanje takšne napake sledite spodnjim korakom:

4.18. 1. Nastavitev tiskalnika

Potrebno je po odprtju obrazca v PDF pred tiskom urediti nastavitev samega tiskalnika. Obrazci UPN namreč niso formata A4 ampak malenkost večjega formata. Zaradi tega je potrebno obvezno izklopiti na samem tiskalniku možnost "Fit to printer margins" ali pa "Scale to paper size".

Kako to izključiti se razlikuje med posameznimi tiskalniki. Problematično je, ker zgornji funkciji podata tiskalniku ukaz naj prilagodi tisk formatu papirja, ki je v tiskalniku (A4, A3...), ni pa namenjen tiskanju UPN, katerega format ni noebeden izmed standardnih.

  
Primer nastavitve tiskalnika
  
  Slika 145: Primer nastavitve tiskalnika

4.19. 2. Nastavitev tiska v programu

V kolikor ste preverili zgornjo alinejo in uredili tisk na samem tiskalniku, pa vam vseeno pri tiskanju na UPN obrazec položnica spodaj ali položnica zgoraj zamika tisk, je potrebno spremeniti nastavitve za tiskanje v programu.

To pomeni, da greste v meni |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Nastavitve videza dokumentov (logotipi, besedila...):

  
Pot do nastavitev
  
  Slika 146: Pot do nastavitev

Na tem mestu izberete npr.Vrsto dokumenta: UPN QR obrazec - položnica spodaj in odprete zavihek Dodatne nastavitve. Tukaj imate možnost, da v polja horizontalni in vertikalni pomik vpisujete vrednost v pikah.

V kolikor želite popraviti zamik za "1 cm", vpišite v polje vrednost "7".

  
Nastavitve horizontalnega in vertikalnega pomika
  
  Slika 147: Nastavitve horizontalnega in vertikalnega pomika

 

4.20. Pošiljanje računov ali ponudb na SMS kupcu

Iz računov ali ponudb, ki jih najdete pod: |Prodaja |Računi ali |Prodaja |Ponudbe, je možno poleg tiskanja dokumenta in pošiljanja po pošti, poslati dokument tudi kupcu v obliki SMS-a.

V kolikor klinete na izbran račun ali ponudbo imate možnost pošiljanja SMS-a na ikoni GumbPoslji.gif, kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Izberemo možnost "Pošlji SMS"
  
  Slika 148: Izberemo možnost "Pošlji SMS"

Po kliku se odpre vnosno okno:

  
Izberemo možnost "Vnos vsebine"
  
  Slika 149: Izberemo možnost "Vnos vsebine"

Prejemnik SMS je kupec, ki je vnešen na dokumentu. Prenese se mobilna številka kupca, vnešena pod |Partnerji |Kupci na izbranemu kupcu. V kolikor mobilne številke na samemu kupcu nimamo vpisane, jo lahko vpišemo kar na vnosni maski za pošiljanje SMS-a.

Besedilo sporočila je besedilo, ki ga bo kupec prejel.

Z gumbom Vrini povezavo (link) na dokument lahko vnesete v besedilo sporočila povezavo do samega računa, katerega si lahko prejemnik s klikom na povezavo odpre in pregleda.

Testni izgled računa s strani prejemnika po odprtju povezave spodaj:

  
Kupec odpre povezavo do računa 1/1
  
  Slika 150: Kupec odpre povezavo do računa 1/1

  
Kupec odpre povezavo do računa 1/2
  
  Slika 151: Kupec odpre povezavo do računa 1/2


Dobroimetje lahko napolnimo v meniju |Nastavitve |Moj račun tako, da kliknemo na gumb "Tukaj":

  

V kolikor že imate dobroimetje in bi želeli dodati večji znesek, kontaktirajte našo uporabniško podporo.

 

4.21. Masovno tiskanje izdanih dokumentov

Opcija za masovno tiskanje dokumentov je dosegljiva na strani pregled in iskanje izdanih računov [4.5], kjer kliknemo na gumb "Tiskanje", kar je lepo vidno na spodnji sliki:

  
Masovno tiskanje izdanih dokumentov
  
  Slika 153: Masovno tiskanje izdanih dokumentov

Po kliku na to pocijo, se nam odpre stran, kjer lahko izberemo nastavitve tiskanja in pa format izpisa računov:

  
Pred zagonom izberemo ustrezne nastavitve
  
  Slika 154: Pred zagonom izberemo ustrezne nastavitve

Obdelavo poženemo s klikom na gumb Zaženi

Pri masovnem izpisu si lahko najprej z iskalnimi kriteriji omejite seznam računov, nato pa le-te vse naenkrat natisnete. Izpišejo se le tisti izdani računi, ki so v seznamu izdanih računov na strani pregled in iskanje izdanih računov [4.5]. To je npr. primerno za mesečno fakturiranje.

 

4.22. Periodično izstavljanje dokumentov

V kolikor želimo periodično izdajati večjo skupino računov nam program omogoča, da si pri tem pomagamo z dodatnim atributom na samem izdanem računu.

Postopek za periodično izstavljanje večje skupine računov je tako naslednji:

1. Račun pri prvem vnosu oz. ob prvi izstavitvi označimo kot ponavljajoč račun. Ponavljanje se lahko določi kot "mesečno", "kvartalno", "polletno", itd.

PonavljanjeRacuna.gif

2. Ko bomo želeli izstaviti račune za naslednje obdobje najprej v seznamu prikazanih računov z iskalnimi filtri omejimo prikaz samo na račune predhodnega obdobja, ki jih bomo potem masovno kopirali v novo obdobje (tukaj pomaga, če imamo vnešen podatek o tem ali se račun ponavlja, kot opisano v točki 1)

PonavljanjeVsakKoledarskiMesec.gif

3. Ko je izbor računov omejen na tiste, ki se ponavljajo izberemo opcijo za masovno kopiranje računov [4.23]

PonavljanjeKopiranje.gif

4. Ob masovnem kopiranju vnesemo podatke za novo obdobje in potrdimo kopiranje računov. Račune lahko neposredno izstavimo ali ustvarimo osnutke, ki jih potem lahko še preverimo/dopolnimo in ročno izstavimo

 

4.23. Masovno kopiranje dokumentov

Opcija za masovno kopiranje dokumentov je dosegljiva na strani pregled in iskanje izdanih računov [4.5] in sicer preko menija |Več... |Masovno kopiranje prikazanih dokumentov kot vidimo na spodnji sliki:

  
Masovno kopiranje prikazanih dokumentov
  
  Slika 155: Masovno kopiranje prikazanih dokumentov

Po kliku na to opcijo, se nam prikaže stran, kjer lahko vpišemo kriterije za kopiranje računov. Stran, ki se prikaže izgleda takole:

  
Maska za vnos kriterijev kopiranja računov
  
  Slika 156: Maska za vnos kriterijev kopiranja računov

Status, v katerega se bodo kopirali računiV padajočem meniju izberemo status kakršnega bodo imeli novi računi
Datum dokumentaVpišemo datum na novo ustvarjenih dokumentov
ZapadlostV padajočem meniju izberemo kakšno zapadlost naj imajo novi računi
Dobava/Storitev od: do:Vpišemo datum dobave oz. storitve za nove račune
zamenjava datumov v besedilu/opisu artiklaOdkljukamo v primeru, da želimo spremeniti datume
preračunaj po novem cenikuOdkljukamo v primeru, da želimo preračunati cene artiklov po novem ceniku
Za izpis uporabi predlogo Uporaba posebne predloge za tisk kopiranih dokumentov.
Vpišite besedilo, se bo izpisalo na dnu dokumenta Zključno besedilo, v kolikor bo vsem identično

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije to potrdimo s klikom na gumb V redu in prikaže se nam stran z vsemi računi, ki se nahajajo v seznamu izdanih računov, na strani pregled in iskanje izdanih računov [4.5]. Stran izgleda takole:

  
Izberemo račune, ki jih bomo kopirali
  
  Slika 157: Izberemo račune, ki jih bomo kopirali

Odkljukamo vse tiste račune, ki jih bomo kopirali.

Ko smo označili vse račune, ki jih želimo kopirati potrdimo izbiro s klikom na gumb Kopiraj izbrane. S tem je postopek kopiranja končan.

 

4.24. Masovno storniranje dokumentov

Možnost masovnega storniranja dokumentov je dosegljiva na strani pregled in iskanje izdanih računov [4.5] in sicer preko menija |Dodatne možnosti |Masovno kopiranje prikazanih dokumentov kot vidimo na spodnji sliki:

  
Masovno storniranje prikazanih dokumentov
  
  Slika 158: Masovno storniranje prikazanih dokumentov

Po kliku na to možnost, se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kriterij, da nam program preskoči že stornirane dokumente in opravi storniranje le za ostale.

  
Dodatni parametri za stornacijo
  
  Slika 159: Dodatni parametri za stornacijo

Ko smo ko smo izbrali dodatno možnost ali program preskoči že prej stornirane račune, to potrdimo s klikom na gumb V redu in prikaže se nam stran z vsemi računi, ki se nahajajo v seznamu izdanih računov, na strani pregled in iskanje izdanih računov [4.5]. Stran izgleda takole:

  
Izberemo račune, ki jih bomo stornirali
  
  Slika 160: Izberemo račune, ki jih bomo stornirali

Odkljukamo vse tiste račune, ki jih ne bomo stornirali.

Ko so označeni vsi računi, ki jih želimo stornirati potrdimo izbiro s klikom na gumb Storniraj dokumente. S tem je postopek storniranja računov končan.

Program nam prav tako omogoča, da lahko seznam računov, ki jih želimo stornirati uvozi preko XLS datoteke [4.25].

 

4.25. Stornacija dokumentov na podlagi seznama številk

Možnost masovnega storniranja dokumentov na podlagi seznama številk je dosegljiva na strani pregled in iskanje izdanih računov [4.5] in sicer preko menija |Dodatne možnosti |Stornacija dokumentov na podlagi seznama številk kot vidimo na spodnji sliki:

  
Stronacija dokumentov na podlagi seznama številk
  
  Slika 161: Stronacija dokumentov na podlagi seznama številk

Po kliku na to možnost, se nam odpre okno, kjer uvozimo datoteko XLS in imamo možnost obkljukati, da nam program preskoči že stornirane dokumente in opravi storniranje le za ostale.

  
Dodatni parametri za masovno stornacijo na podlagi seznama
  
  Slika 162: Dodatni parametri za masovno stornacijo na podlagi seznama

Datoteka, ki jo uvažamo more biti tipa XLS in vsebuje en izpolnjen stolpec, kjer naj bodo številke računov v programu, ki jih želimo stornirati.

 

4.26. Izmenjava podatkov za direktne obremenitve

Program omogoča izvoz datoteke za direktne obremenitve, ki je potrebna za izmenjavo podatkov s pogodbeno banko oz. Zbirnim centrom.

Pred prvim izvozom datoteke je potrebno vnesti še nekaj nastavitev, ki jih najdemo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronsko bančništvo. Prikaže se nam vnosna maska za vnos podatkov o podjetju, kjer moram vnesti naslednje podatke:

Zaporedna številka upnika v ZCTo je število, ki enolično določa upnika v Zbirnem centru. Pridobite jo ob sklenitvi pogodbe z Zbirnim centrom za dodelitev otvoritvenih stilov .
Frekvenca plačilaFrekvenca plačila pove, v katerem dnevu v mesecu se bo bremenil dolžnikov oz. plačnikov račun. Tukaj vpišete frekvenco plačila, kot ste jo navedli v pogodbi za dodelitvi otvoritvenih stilov z Zbirnim centrom.

Brez teh nastavitev oz. z nepravilno vnešenimi nastavitvami bo paket za izmenjavo podatkov napačen in zavrnjen s strani Zbirnega centra.


  
Vnosna maska za nastavitve podatkov o podjetju - podatki so testni
  
  Slika 163: Vnosna maska za nastavitve podatkov o podjetju - podatki so testni


Izvoz datoteke za izmenjavo podatkov za direktne obremenitve je možen v predogledu izdanih računov (|Računi |Izdani računi), če kliknemo na gumb dodatne01. Po kliku na ta gumb se nam odpre meni, kjer izberemo |Izvoz podatkov |paket za direktne obremenitve.

  
Izvoz datoteke za izmenjavo podatkov za direktne obremenitve
  
  Slika 164: Izvoz datoteke za izmenjavo podatkov za direktne obremenitve

Po kliku na to opcijo se nam odpre okno v katerem lahko označimo katere račune bomo izvozili v datoteko:

  
Izberemo oz. označimo vse račune, ki jih bomo izvozili v datoteko
  
  Slika 165: Izberemo oz. označimo vse račune, ki jih bomo izvozili v datoteko

Ko smo označili vse željene račune in izbiro potrdili s klikom na gumb Zaženi se nam odpre okno internetnega brskalnika za shranjevanje/odpiranje datoteke. Datoteko shranimo na svoj računalnik, ter jo na način, ki ga določa pogodbena banka oz. Zbirni center, posredujemo na pogodbeno banko oz. Zbirni center.

Shranjena datoteka vsebuje paket z zapisi za izmenjavo podatkov za direktne obremenitve.

Izmenjava podatkov za direktne obremenitve je možna samo, v kolikor ste predhodno z Zbirnim centrom oz. pogodbeno banko sklenili pogodbo za pridobitev otvoritvenih stilov in izmenjavo podatkov.

V paketu bodo vključeni samo izdani računi, ki so prikazani v predogledu izdanih računov, računi ki so izdani (niso osnutek računa), računi, ki še niso označeni kot plačani računi in katerih način plačila je direktna obremenitev.

Možnost izvoza paketa za izmenjavo podatkov za direktne obremenitve ne bo na voljo, če v predogledu izdanih računov ni nobenega računa, ki še ni izdan in ima način plačila direktna obremenitev.

Pred izvozom paketa za izmenjavo podatkov za direktne obremenitve je potrebno v nastavitvah podatkov o podjetju (|Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronsko bančništvo) vpisati nastavitve, ki so potrebne za avtomatsko generiranje paketa za direktne obremenitve (zaporedna številka upnika v ZC, frekvenca plačila).

 

4.27. Izpisa opomina na podlagi izdanih računov brez potrebe po knjiženju

Izpis opomina lahko izpišemo le za enega kupca naenkrat, zatorej moramo s pomočjo iskalnih kriterijev omejiti izpis seznama izdanih računov tako, da poiščemo račune po ustreznem statusu in kupcu, kot to prikazuje naslednja slika:

  
Iskalni kriteriji pomembni za izdelavo opomina
  
  Slika 166: Iskalni kriteriji pomembni za izdelavo opomina

Brez zgoraj naštetih kriterijev se opomin ne da izpisati

Ko smo prikazali vse odprte terjatve za željenega kupca, lahko preko menija |Več... |Druga poročila in izpisi |Izpis opomina tako kot to kaže slika:

  
Izpis opomina
  
  Slika 167: Izpis opomina

Izdela se opomin, ki izgleda npr. tako:

  
Opomin
  
  Slika 168: Opomin

 

4.28. Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic v tabeli prodajnih dokumentov

Opcija za prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic je dosegljiva na pregledu seznama vseh prodajnih dokumentov (Izdani računi, avansni računi, dobavnice, ponudbe/predračuni, dobropisi, bremepisi).

Na pregledu seznama vnešenih prodajnih dokumentov lahko poklikamo vrstice dokumentov za katere želimo prikaz vsote. Da je vrstica izbrana lahko vidite tako, da se bo vrstica obarvala modro. Ko smo izbrali vrstice, kliknemo na gumb GumbVsota kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Izbira vrstic in klik na gumb "Vsota" (ikona z grško črko sigma)
  
  Slika 169: Izbira vrstic in klik na gumb "Vsota" (ikona z grško črko sigma)

Program v novem oknu prikaže rekapitulacijo izbranih vrstic oz. dokumentov:

  
Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih dokumentov
  
  Slika 170: Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih dokumentov


Prikaz vsote je na voljo tudi na postavkah posameznih izdanih računov. Na računu lahko poklikamo vrstice postavk (1) in kliknemo na gumb grške črke "sigma" (2), kot je prikazano na spodnji sliki:

  

Program v novem oknu prikaže seštevek izbranih postavk na računu:

  

 

4.29. Kartica kupca

Na predogledu prodajnega dokumenta lahko skrajno levo prikažemo tudi kartico kupca in statistiko kupca. Kartico kupca sestavljajo osnovni podatki o kupcu ter najbolj pomembni statistični podatki kupca.

Kartica kupca, vključno s statistiko kupca se prikaže le na dokumentu na katerem imamo vezanega določenega kupca in sicer vedno na levi strani v obliki stranske tabele, kot kaže slika:

  
Prikaz kartice kupca
  
  Slika 173: Prikaz kartice kupca

V osnovi se prikažejo le osnovni podatki o kupcu (označeno z rdečo barvo na zgornji sliki). V kolikor pa smo uporabniku pri kreiranju up. dostopa [20.10] dodelili tudi pravico Pregled statistike kupca v sklopu pravic Prodaja pa se v kartici kupca prikaže tudi statiska prodaje za tega kupca (na zgornji sliki obarvano z modro barvo).

  
Pravica za pregled statistike kupca se nahaja v sklopu pravic za modul prodaje
  
  Slika 174: Pravica za pregled statistike kupca se nahaja v sklopu pravic za modul prodaje

Na ta način lahko na enem mestu vidimo najbolj pomembne prodajne informacije za dotičnega kupca.

V kolikor nas kartica kupca ovira pri delu oz. bi jo želeli začasno skriti lahko kliknemo na gumb, kot kaže slika:

  
Kartico kupca lahko tudi skrijemo
  
  Slika 175: Kartico kupca lahko tudi skrijemo

Kartico kupca smo tako začasno odstranili, jo pa lahko kadarkoli ponovno prikažemo s klikom na ikono, kot prikazano na sliki:

  
Kartico kupca lahko kadarkoli ponovno prikažemo
  
  Slika 176: Kartico kupca lahko kadarkoli ponovno prikažemo

 

4.30. Prodajna poročila in izpisi

V modulu |Poročanje |Vsa poročila |Prodaja so na voljo naslednji izpisi:

 • Izpis cenika artiklov [4.30.1]
 • Izpis izdanih računov po strankah [4.30.2]
 • Izdani računi po strankah z že plačanimi zneski [4.30.3]
 • Izpis postavk po kupcih [4.30.4]
 • Izpis prodaje po kupcih [4.30.5]
 • Poročilo o prodaji artiklov za obdobje [4.30.6]
 • Prodaja artiklov v obdobju, podrobno glede na uro prodaje
 • Seznam najbolj prodajanih artiklov [4.30.7]
 • Poročilo o prodaji artiklov po skupinah artiklov za obdobje [4.30.8]
 • Zaslužek po artiklih za obdobje [4.30.9]
 • Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje [4.30.10]
 • Prodaja artiklov za obdobje, z detajlnim prikazom kalkulacije cen [4.30.11]
 • Statistika prodaje [4.30.12]
 • Ponudbe po izstaviteljih za obdobje [4.30.13]
 • Prodaja po dobaviteljih [4.30.14]

POS client:

 • Rekapitulacija dnevnega iztržka POS prodajnih mest po uporabnikih in načinu plačila [4.30.15]
 • Rekapitulacija dnevnega POS iztržka za obdobje [4.30.16]
 • Poročilo o POS prodaji artiklov za obdobje [4.30.17]
 • POS statistika prodaje [4.30.18]
 • POS seznam najbolj prodajanih artiklov [4.30.19]
 • POS prodaja artiklov v obdobju, podrobno glede na uro prodaje [4.30.20]

Darilni boni:

 • Seznam izstavljenih darilnih bonov [4.30.21]

Kontrolni izpisi prodaje:

 • Primerjava evidence opravljenega dela s fakturiranimi zneski po strankah [4.30.22]

 

4.30.1. Izpis cenika artiklov

  
Izpis cenika artiklov
  
  Slika 177: Izpis cenika artiklov

 

4.30.2. Izpis izdanih računov po strankah

  
Izpis izdanih računov po strankah
  
  Slika 178: Izpis izdanih računov po strankah

 

4.30.3. Izdani računi po strankah z že plačanimi zneski

  
Izpis izdanih računov po strankah
  
  Slika 179: Izpis izdanih računov po strankah

 

4.30.4. Izpis postavk po kupcih

  
Izpis postavk po kupcih
  
  Slika 180: Izpis postavk po kupcih

 

4.30.5. Izpis prodaje po kupcih

  
Izpis prodaje po kupcih
  
  Slika 181: Izpis prodaje po kupcih


  
Izpis že plačanega zneska in odstotka deleža v prodaji
  
  Slika 182: Izpis že plačanega zneska in odstotka deleža v prodaji


  
Izpis prodaje po dobaviteljih in artiklih
  
  Slika 183: Izpis prodaje po dobaviteljih in artiklih


  
Izpis prodaje po artiklih
  
  Slika 184: Izpis prodaje po artiklih


  
Izpis prodaje po dobaviteljih
  
  Slika 185: Izpis prodaje po dobaviteljih

 

4.30.6. Poročilo o prodaji artiklov za obdobje

  
Izpis prodaje artiklov za obdobje
  
  Slika 186: Izpis prodaje artiklov za obdobje

 

==Prodaja artiklov v obdobju, podrobno glede na uro prodaje=

  
Izpis prodaje artiklov v obdobju, podrobno glede na uro prodaje
  
  Slika 187: Izpis prodaje artiklov v obdobju, podrobno glede na uro prodaje

  
Kliknite tukaj za upload manjkajoče slike
  
  Slika 188: Izpis prodaje artiklov v obdobju, podrobno glede na uro prodaje

 

4.30.7. Seznam najbolj prodajanih artiklov

  
Izpis seznama najbolj prodajanih artiklov
  
  Slika 189: Izpis seznama najbolj prodajanih artiklov

 

4.30.8. Poročilo o prodaji artiklov po skupinah artiklov za obdobje

  
Izpis prodaje artiklov po skupinah artiklov za obdobje
  
  Slika 190: Izpis prodaje artiklov po skupinah artiklov za obdobje

 

4.30.9. Zaslužek po artiklih za obdobje

Prikaz zaslužka na določen artikel v izbranem časovnem obdobju.Izpolnimo vse kriterije (kot kaže slika).

  
Zaslužek po artiklih za obdobje tabela - začetna
  
  Slika 191: Zaslužek po artiklih za obdobje tabela - začetna

Rezultat je prikaz, kot ga vidimo spodaj.

  
Zaslužek po artiklih za obdobje tabela - končna
  
  Slika 192: Zaslužek po artiklih za obdobje tabela - končna

 

4.30.10. Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje

  
Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje
  
  Slika 193: Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje

 

4.30.11. Prodaja artiklov za obdobje, z detajlnim prikazom kalkulacije cen

  
Prodaja artiklov za obdobje, z detajlnim prikazom kalkulacije cen
  
  Slika 194: Prodaja artiklov za obdobje, z detajlnim prikazom kalkulacije cen

 

4.30.12. Statistika prodaje

  
Statistika prodaje
  
  Slika 195: Statistika prodaje

 

4.30.13. Ponudbe po izstaviteljih za obdobje

  
Ponudbe po izstaviteljih za obdobje
  
  Slika 196: Ponudbe po izstaviteljih za obdobje

 

4.30.14. Prodaja po dobaviteljih

  
Prodaja po dobaviteljih
  
  Slika 197: Prodaja po dobaviteljih

 

4.30.15. Rekapitulacija dnevnega iztržka POS prodajnih mest po uporabnikih in načinu plačila

  
Rekapitulacija dnevnega iztržka POS prodajnih mest po uporabnikih in načinu plačila
  
  Slika 198: Rekapitulacija dnevnega iztržka POS prodajnih mest po uporabnikih in načinu plačila

 

4.30.16. Rekapitulacija dnevnega POS iztržka za obdobje

  
Rekapitulacija dnevnega POS iztržka za obdobje
  
  Slika 199: Rekapitulacija dnevnega POS iztržka za obdobje

 

4.30.17. Poročilo o POS prodaji artiklov za obdobje

  

 

4.30.18. POS statistika prodaje

  
POS statistika prodaje
  
  Slika 201: POS statistika prodaje

 

4.30.19. POS seznam najbolj prodajanih artiklov

  
POS seznam najbolj prodajanih artiklov
  
  Slika 202: POS seznam najbolj prodajanih artiklov

 

4.30.20. POS prodaja artiklov v obdobju, podrobno glede na uro prodaje

  
POS prodaja artiklov v obdobju, podrobno glede na uro prodaje
  
  Slika 203: POS prodaja artiklov v obdobju, podrobno glede na uro prodaje

 

4.30.21. Seznam izstavljenih darilnih bonov

  
Seznam izstavljenih darilnih bonov
  
  Slika 204: Seznam izstavljenih darilnih bonov

 

4.30.22. Primerjava evidence opravljenega dela s fakturiranimi zneski po strankah

  
Primerjava evidence opravljenega dela s fakturiranimi zneski po strankah
  
  Slika 205: Primerjava evidence opravljenega dela s fakturiranimi zneski po strankah

 

4.31. Stari obrazci, ki so bili na voljo za tisk

Seznam starih obrazcev, ki so bili na voljo za tiskanje - arhiva:

 • Tiskanje na obrazce PP01 [4.31.1]

 

4.31.1. Masovno tiskanje dokumentov na posebne položnice PP01

Opcija za masovno tiskanje dokumentov na posebne položnice je dostopna preko menija |Dodatne možnosti |Masovno tiskanje prikazanih dokumentov na strani pregled in iskanje izdanih računov [4.5].

Pri masovnem izpisu si lahko najprej z iskalnimi kriteriji omejite seznam računov, nato pa le-te vse naenkrat natisnete. Na PP01 se izpišejo le tisti izdani računi, ki so v seznamu izdanih računov na strani pregled in iskanje izdanih računov [4.5]. To je npr. primerno za mesečno fakturiranje.

Postopek tiskanja na PP01 (posebna položnica) prikazuje spodnja slika:

  
Masovno tiskanje prikazanih dokumentov
  
  Slika 206: Masovno tiskanje prikazanih dokumentov

Odpre se nam maska, kjer lahko izberete kako želite natisniti prikazane dokumente. V tem primeru izberete Račun na obrazcu PP01(posebna položnica) kot to prikazuje spodnja slika.

  
Račune bomo izpisali na posebne položnice PP01
  
  Slika 207: Račune bomo izpisali na posebne položnice PP01

S klikom na gumb Zaženi se bodo izpisali računi na posebnih položnicah.

 

4.31.2. Nastavitve tiskanje plačilnih nalogov na BN01 A4

Nastavitve tiskanja za plačilne naloge na BN01 so dosegljive v meniju |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Nastavitve videza dokumentov (Logotipi, besedila...) kot lahko vidimo na spodnji sliki:

  
Meni tiskanje in opcija Nastavitve oblike in tiskanja dokumentov
  
  Slika 208: Meni tiskanje in opcija Nastavitve oblike in tiskanja dokumentov

Po kliku na to opcijo, se nam odpre stran z nastavitvami tiskanja, ki je lepo vidna na spodnji sliki:

  
Nastavitve tiskanja za plačilne naloge na BN01 A4
  
  Slika 209: Nastavitve tiskanja za plačilne naloge na BN01 A4

Kot vrsto dokumenta izberemo Plačilni nalog na BN01 A4 in kliknemo na zavihek Dodatne nastavitve kot to prikazuje spodnja slika:

  
Nastavitve tiskanja - dodatne nastavitve
  
  Slika 210: Nastavitve tiskanja - dodatne nastavitve

V razdelku Pomik izpisa za centriranje pri tiskanju na predtiskane formularje vpišemo oba pomika in potrdimo vnos s klikom na gumb Potrdi vnos

 

4.32. Nastavitve oblike izpisa izdanih dokumentov

Obliko izpisa izdanih dokumentov nastavimo tako, da v predogledu izdanega dokumenta kliknemo na Nastavitve oblike in tiskanja dokumentov ali izberemo meni |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve videza dokumentov.

  
Nastavitve tiskanja izdanih dokumentov
  
  Slika 211: Nastavitve tiskanja izdanih dokumentov

Po kliku na ta meni se nam prikaže stran z nastavitvami oblike izpisa dokumentov, kjer moramo pred spreminjanjem nastavitev izbrati:

 1. vrsto dokumenta za katerega urejamo izpis (račun, ponudba, dobavnica...).
 2. jezikovno varianto za katero urejamo izpis (v kolikor želimo nastavitve urediti za točno določeno jezikovno varianto)
 3. stroškovno mesto (v kolikor želimo nastavitve urediti za točno določeno stroškovno mesto)

V nastavitvah videza dokumentov lahko izbiramo med več privzetimi izgledi, ki so na voljo v galeriji predlog [4.32.1]

  
Izbira vrste dokumentov za katere določamo obliko izpisa
  
  Slika 212: Izbira vrste dokumentov za katere določamo obliko izpisa

V kolikor stroškovnega mesta ne izberemo bodo nastavitve veljale za to vrsto dokumenta in izbrano jezikovno varianto na vseh stroškovnih mestih za katere še nismo potrdili nastavitev.

Za vsako vrsto dokumenta (račun [4.5.1], predračun/ponudba [4.6.1], dobropis [4.9.1], opomin [13.10.23], IOP obrazec [13.10.22], kompenzacija [13.6.2],...) si lahko izberemo različen izgled dokumenta.

Prav tako lahko imajo dokumenti različen izgled glede na to v kateri jezikovni varianti in na katerem stroškovnem mestu jih izdamo.

Urejamo lahko nastavitve besedil, glavo dokumenta, nogo dokumenta in dodatne nastavitve [4.32.6]

 

4.32.1. Galerija predlog - privzeti izgled

Za tiskanje dokumenta imamo na voljo različne oblike izpisa izdanih dokumentov.

S klikom na zavihek Galerija predlog si odpremo izbiro izpisa za naše podjetje in vrsto dokumenta na kateri urejamo nastavitve (npr. račun).

 • za tiskanje s privzetimi nastavitvami je trenutno v uporabi "uporabi izgled iz stare verzije programa" (kar je že privzeto izbrano v galeriji). Lahko pa si seveda izberemo Privzeti izgled, kar pomeni:
  • Tisk bo bistveno hitrejši, kot je bil v stari verziji programa
  • Za tiskanje se ponudi format PDF (ne pa več OpenOffice in Word)
 • za tiskanje obrazcev UPN lahko izbiramo med dvema (glede na pozicijo izpisa položnice na dokumentu): Izpis na obrazec UPN QR (položnica spodaj) ali Izpis na obrazec UPN QR (položnica zgoraj)
 • Dodatno pa si lahko pod plus.gif dodamo predlogo [4.32.2] za izpis določene vrste dokumenta. Predloga je po meri narejena podoba izgleda podjetja. Urejamo jo, kadar nam ostale možnosti (privzeta in UPN QR izpis) ne zadoščata.

Trenutna nastavitev za tiskanje (iz stare verzije):

  
Splošne nastavitve tiskanja dokumentov - privzeti izgled iz stare verzije programa:
  
  Slika 213: Splošne nastavitve tiskanja dokumentov - privzeti izgled iz stare verzije programa:

Priporočljiva izbira za tiskanje (novi privzeti izgled):

  
Splošne nastavitve tiskanja dokumentov - privzeti izgled
  
  Slika 214: Splošne nastavitve tiskanja dokumentov - privzeti izgled

V primeru, da smo izbrali:

 • Privzeti izgled, se bo dokument natisnil na podlagi nastavitev besedil [4.32.3] ter izpis podatkov o podjetju, logotipov JPG, ki smo jih izbrali, bodisi za tisk v glavi [4.32.4] ali nogi [4.32.5] dokumenta.
 • Uporabi izgled iz stare verzije programa, se bo dokument natisnil na podlagi nastavitev besedil [4.32.3], stolpci izpisani na podlagi dodatnih nastavitev [4.32.6] ter izpis podatkov o podjetju, logotipov JPG, ki smo jih izbrali, bodisi za tisk v glavi [4.32.4] ali nogi [4.32.5] dokumenta.

 

4.32.2. Uporaba lastne predloge za tiskanje dokumentov

Z uporabo lastnih predlog za tiskanje dokumentov si lahko poljubno prilagodimo izgled vseh vrst dokumentov (računi, predračuni, dobavnice, delovni nalogi, ...). Dokumentne predloge lahko ustvarimo v formatu oz. z jezikom HTML ali uporabimo urejevalnik besedil kompatibilen z MS Word (Word, Kingsoft office, WPS Office, ...). V nadaljevanju je opisano kako naredimo novo predlogo [4.32.2.1] s katero določimo videz dokumentov. Namesto izdelave lastne predloge za izpis računov lahko za osnovo vzamemo tudi eno od že narejenih predlog iz naše galerije izdelanih predlog, ki jo nato samo prilagodimo v skladu z našimi zahtevami.

Za izdelavo predloge za izgled računov in ostalih vrst dokumentov lahko uporabimo naslednje programe:

 • če obvladate jezik HTML lahko predlogo ustvarite v vsakem urejevalniku besedil,
 • urejevalnik MS Word, ki je na voljo za Windows in Mac računalnike,
 • urejevalnik KingsoftOffice Writer, ki je prav tako na voljo za Windows in Mac računalnike in ga najdete na naslednjem spletnem naslovu: http://www.kingsoftstore.com/download/ . Urejevalnik odlikuje enostavnost uporabe, polna kompatibilnost z MS Word in za podjetja predvsem izredno ugodna cena.
 • na računalnikih z operacijskim sistemom Linux lahko predlogo za tiskanje računov ustvarimo z uporabo programa WPS Office for Linux, ki ga najdemo na spletnem naslovu http://wps-community.org/download.html.
 • predloge lahko urejamo in prilagodimo tudi z uporabo programov iz paketa OpenOffice/LibreOffice, ki deluje na računalnikih Windows, Mac in Linux. Predloge izdelane s paketom LibreOffice je potrebno shraniti v formatu MS Word.

  
Dodajanje predloge za tiskanje dokumenta
  
  Slika 215: Dodajanje predloge za tiskanje dokumenta

Ko smo predlogo ustvarili v formatu HTML ali MS Word, jo v spletno aplikacijo uvozimo tako, da s klikom na plus.gif odpremo novo okno, kjer v polje Oznaka: vpišemo naziv predloge, nato pa jo s klikom na gumb izberi1.gif poiščemo lokalno med svojimi datotekami. Ko izberemo ustrezno predlogo, jo dodamo s klikom na gumb Uvozi podatke.

Naredimo lahko več različnih predlog in vse prenešene predloge se nam izpišejo spodaj. S klikom v radioButton.gif izberemo, katera predloga naj se uporabi kot privzeta za izbrano vrsto dokumenta v izbrani jezikovni različici (in za izbrano stroškovno mesto, če uporabljamo stroškovna mesta).

Za administracijo predloge imamo nato naslednje možnosti:

  
Delo s predlogo
  
  Slika 216: Delo s predlogo

 • Onemogoči izbiro predloge: Predlogo na ta način obdržimo na strežniku, vendar ni na voljo za tisk. V kolikor jo želimo nato ponovno aktivirati imamo na voljo Aktiviraj predlogo za uporabnike.
 • Pretoči predlogo s strežnika: Predlogo si lokalno prenesemo na računalnik z namenom, da imamo arhivo ali jo uredimo. Po urejanju jo lahko nato ponovno uvozimo kot novo ali pod Ažuriraj predlogo.
 • Ažuriraj predlogo: Preldogo lahko ponovno uvozimo pod enako oznako/naziv, kar pomeni, da obstoječo prepišemo.
 • Odstrani: V kolikor predloga ni vezana direktno na dokument, jo lahko odstranimo iz strežnika.
 • Nastavi naziv predloge: Predlogo preimenujemo.

Pri uporabi predlog za tiskanje se ravnamo v skladu z naslednjimi pravili:

 • Za hitrejše tiskanje dokumentov priporočamo uporabo predlog v formatu HTML saj bo tiskanje vsaj 4x hitrejše, ko z uporabo predlog v formatu Word.
 • Predlogo za tiskanje poskušamo narediti čimmanjšo, ker bomo s tem pospešili hitrost tiskanja računov še posebej v primeru velikega števila računov.
 • Velikost predlog je omejena na 600 KB za WORD predloge in 25KB za HTML predloge.
 • Ob prvem uvozu predloge v program se le-ta preveri ali ustreza pogojem za uporabo znotraj programa. Preveri se velikost datoteke, izvede se testni izpis in naredi se kontrolo prisotnosti virusov.
 • Znotraj predloge lahko uporabljamo vse privzete sistemske fonte ter fonte za izpis črtne kode.
 • V primeru nejasnosti ali, če potrebujete pomoč pri oblikovanju predloge kontaktirajte podporo.

 

4.32.2.1. Kako naredimo predlogo za tiskanje dokumenta v MS Wordu?

4.32.2.1.1 Nastavitve MS Word-a za lažje oblikovanje predlog

Preden pričnemo z oblikovanjem predloge za tiskanje dokumentov si v MS Wordu nastavimo, da se nam v dokumentu označijo mesta, kjer vpišemo zaznamke (bookmark). To naredimo po naslednjem postopku:

 1. V meniju programa MS Word izberemo opcijo |File |Options.
 2. Kliknemo na možnost |Advanced |Show document contents.
 3. Označimo  Show bookmarks .
 4. Potrdimo s klikom na gumb OK. Glej sliko:
    
  Vklop opcije za prikaz zaznamkov v dokumentu.
    
    Slika 217: Vklop opcije za prikaz zaznamkov v dokumentu.

Sedaj se bodo v dokumentu na vseh mestih, kjer uporabljamo zaznamke pojavile oznake [].


4.32.2.1.2 Primer oblikovanja predloge za tiskanje dokumentov

V MS Wordu najprej odpremo dokument iz katerega bomo naredili predlogo za tiskanje računov ali drugih dokumentov. Za predlogo lahko uporabimo nov prazen dokument. Če smo dosedaj račune pisali v MS Word-u na roke, pa lahko kot osnovo uporabimo že obstoječi račun, kjer konkretne podatke zamenjamo z zaznamki.

Za vsak dokument imamo tako na voljo določene zaznamke oz. bookmarke [4.32.2.3], vendar ni nujno, da uporabimo vse. Oglejmo si izdelavo predloge na konkretnem primeru:

 • Napišemo "Račun št."
 • Nato se postavimo na mesto, kjer se naj izpiše številka dokumenta. Tukaj bomo vstavili zaznamek StevilkaDokumenta , kot je razvidno iz spodnje slike, kjer so zaznamki označeni z modro barvo:
    
  Primer predloge računa v MS Wordu z vidnimi zaznamki
    
    Slika 218: Primer predloge računa v MS Wordu z vidnimi zaznamki
 • Ko smo se postavili na ustrezno mesto v besedilu, gremo z miško v glavni meni in izberemo opcijo |Insert |Links |Bookmark... (v slovenski verziji je to meni |Vstavi |Povezave |Zaznamek...). Primer:
    
 • Sedaj se nam odpre okno, kjer izberemo ali vnesemo ime zaznamka ter ga s klikom na gumb Add (v slovenski verziji Dodaj) dodamo v dokument, kot nam to kaže slika:
    

Postopek ponovimo za vse postavke dokumenta in nato predlogo shranimo. Ko imamo predlogo narejeno, jo lahko dodamo med ostale predloge. Postopek dodajanja je opisan na strani predloge za tiskanje [4.32.2].

Ko bomo kasneje predlogo uporabili, nam program zaznamke avtomatsko zamenja s konkretnimi podatki iz izdanega dokumenta.

POMEMBNO: Določen zaznamek se lahko v dokumentu Word uporabi samo enkrat. Če želite določen podatek izpisati večkrat, potem je potrebno uporabiti naslednji zaznamek z istim podatkom (glej tabelo zaznamkov).

Torej, če isti zaznamek ponovno vstavite na drugem mestu v dokumentu se bo ta avtomatsko prestavil s prejšne pozicije na novo pozicijo, kjer ste ga vstavili.

 

4.32.2.2. Kako pripravimo predlogo za tiskanje v jeziku HTML?

4.32.2.2.1 Struktura datoteke s predlogo

Predlogo za tiskanje dokumentov v formatu HTML oblikujemo kot skupek več datotek v kompresiranem arhivu tipa ZIP.

ZIP arhiv vsebuje naslednje datoteke:

 • doc_template.html - v tej datoteki določimo izgled glave in celotne vsebine dokumenta (račun, predračun, ...). Datoteka mora biti obvezno prisotna v arhivu ZIP.
 • doc_template_footer.html - v tej datoteki določimo izgled noge dokumenta. Poleg noge dokumenta lahko določimo tudi pozicijo in način številčenja strani. Če datoteka ni prisotna v arhivu, potem se dokumenti izpisujejo brez noge.
 • ostale datoteke (slike, CSS, itd.). Prisotnost drugih datotek je opcijska.

Maksimalna dovoljena velikost za uvoz predloge je 250KB


4.32.2.2.2 Določitev formata strani in kvalitete izpisa

Velikost strani in druge lastnosti datotek PDF določimo znotraj datoteke doc_template.html na začetku datoteke znotraj poglavja HEAD z atributi oznake HTML2PDF. Primer:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...Format določimo z naslednjimi atributi:

page-sizeVpišemo velikost strani npr. A4, A3, B5, Letter, ipd.
orientationVpišemo "Portrait" za pokončno postavitev strani in "Landscape" za ležeč izpis.
dpiVpišemo s kakšno ločljivostjo želimo izpis slik.
margin-bottomVpišemo odmik od spodnjega roba strani. Odmik nastavimo tako, da imamo dovolj prostora za izpis noge dokumenta.
margin-topVpišemo odmik glave in vsebine od zgornjega roba strani.
lowqualityVpišemo "1" (tudi "yes" ali "true"), če želimo datoteke PDF z manjšo velikostjo na račun nižje kvalitete izpisa slik.
grayscaleVpišemo "1", če ne želimo barvnega tiska.

4.32.2.2.3 Kako dodamo zaznamke in določimo kje se izpišejo podatki

Spodnji primer z zaznamki s podatki o kupcu in glavi dokumenta prikazuje kako znotraj datoteke HTML določimo kje se izpišejo podatki in določimo zaznamke v datoteki HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
    ...
    <section id="podatki-glava">
        <p id="podatki-stranka">
            <strong><data bookmark="KupecNaziv">Janez Novak</data></strong>
            <dataSection bookmark="KupecNaziv2" removeEmpty="true"><strong><br><data>ACME COMPANY d.o.o.</data></strong></dataSection>
            <dataSection bookmark="KupecUlica" removeEmpty="true"><br><data>Slepa ulica 123</data></dataSection>
            <br><data bookmark="xmlBookmarkKupecPosta">1000</data>   <data bookmark="xmlBookmarkKupecKraj">Ljubljana</data>
            <br><br><dataSection bookmark="KupecDavcnaStevilka" removeEmpty="true">ID DDV: <data>123456789</data></dataSection>
        </p>
        <p id="podatki-racun">
            <strong>RAČUN ŠT.: <data bookmark="StevilkaDokumenta">01-0001-1</data></strong>
            <br><br><data bookmark="KrajIzstavitveDokumenta">Šentilj</data>, dne: <data bookmark="DatumInCasIzstavitveDokumenta">1.4.2018 10:52</data>
            <br>Zapadlost: <data bookmark="DatumZapadlosti">15.4.2018</data>
            <br>Datum dobave: <data bookmark="DatumOpravljeneStoritve">1.4.2018</data>
            <br><br>Način plačila: <data bookmark="NacinPlacila">gotovina</data>
        </p>
    </section>
    ...


Kot je razvidno iz primera se podatki izpišejo znotraj HTML oznake data. Ime zaznamka s podatki določa atribut bookmark.

Če želimo, da se pred podatkom izpiše določeno besedilo samo v primeru prisotnosti podatka v zaznamku (npr. besedilo "ID DDV:" samo v primeru, če je na računu prisotna DDV številka), potem celoten izsek HTML vpišemo znotraj oznake dataSection, ki ji v atributu bookmark določimo na kateri zaznamek se le-ta nanaša. V primeru uporabe za več istočasnih pogojev se lahko poslužujemo vgnezdenih oznak dataSection. V temu primeru jih lahko definiramo zaporedoma (dataSection, dataSection2,...). Maksimalni nivo oz. število vgnezdenih je 5 (dataSection5).

Spodnji primer prikazuje kake se izpisuje država kupca v primeru tujega kupca/države. Podatek se bo izpisal le v koliko ta obstaja vpisan na kupcu:

...
<dataSection bookmark="KupecDrzavaSamoTujina" removeEmpty="true">
       <dataSection2 bookmark="KupecDrzava" removeEmpty="true">
               <data bookmark="KupecDrzava">Avstrija</data>
       </dataSection2>
</dataSection>
...


V dataSection lahko z atributom removeEmpty="true" določimo, da se izsek HTML znotraj dataSection izpiše samo v primeru prisotnosti podatka znotraj zaznamka na katerega se nanaša dataSection. Če podatka v zaznamku ni, potem bo celotna vsebina dataSection izpuščena iz končnega dokumenta. Na tak način lahko določene dele dokumenta HTML pogojno generiramo samo v primeru prisotnosti določenega podatka na dokumentu.

V dataSection lahko z atributom showOnValue="podatek" določimo, da se izsek HTML znotraj dataSection izpiše samo v primeru, da je vrednost podatka v bookmarku enaka vrednosti vpisani znotraj showOnValue. Na ta način lahko določene dele dokumenta HTML pogojno izpišemo samo v primeru prisotnosti točno določenega podatka na dokumentu.

Spodnji primer prikazuje kako se bo izpisal0 skupaj za plačilo z besedo, le pod pogojem, da je valuta dokumenta evro:

...
<dataSection bookmark="DenarnaValuta" showOnValue="EUR">
       <data bookmark="SkupajZaPlaciloZBesedami">stopeTdeset</data>
</dataSection>  
...

4.32.2.2.4 Izpis postavk v tabelah

Spodnji primer prikazuje kako oblikujemo in določimo pozicijo izpisa podatkov o postavkah dokumenta. Oznaka dataTableRow določa izsek HTML, ki se ponavlja za vsako postavko. Ob vsaki ponovitvi se oznake data napolnijo s podatki naslednje postavke dokumenta.

...
<dataTable bookmark="Postavke">
       <table>
               <tr>
                       <th>Zap. št.</th>
                       <th>Šifra artikla</th>
                       <th width="500mm">Vrsta blaga - storitve</th>
                       <th>kol</th>
                       <th>ME</th>
                       <th>cena brez DDV</th>
                       <th>pop %</th>
                       <th>Vrednost brez DDV</th>
                       <th>Vrednost z DDV</th>
               </tr>
               <dataTableRow>
                       <tr>
                               <td><data bookmark="PostavkePozicija">1</data></td>
                               <td><data bookmark="PostavkeSifraArtikla">12334</data></td>
                               <td><data bookmark="PostavkeOpis">Tu je opis prvega artikla</data></td>
                               <td><data bookmark="PostavkeKolicina">9</data></td>
                               <td><data bookmark="PostavkeEnotaMere">kos</data></td>
                               <td><data bookmark="PostavkeCenaZDDV">104,576</data></td>
                               <td><data bookmark="PostavkePopust">45</data></td>
                               <td><data bookmark="PostavkeZnesekBrezDDV">194,392</data></td>
                               <td><data bookmark="PostavkeZnesekZDDV">181,753</data></td>
                       </tr>
               </dataTableRow>
               <dataSample>
                       <tr>
                               <td>2</td>
                               <td>01085CA0</td>
                               <td>Drugi artikel</td>
                               <td>10</td>
                               <td>kos</td>
                               <td>114,162</td>
                               <td>19</td>
                               <td>193,687</td>
                               <td>150,471</td>
                       </tr>
                       <tr>
                               <td>3</td>
                               <td>E282A4A1</td>
                               <td>Zadnji artikel v tabeli</td>
                               <td>5</td>
                               <td>kos</td>
                               <td>155,450</td>
                               <td>11</td>
                               <td>131,949</td>
                               <td>100,868</td>
                       </tr>
               </dataSample>
       </table>
</dataTable>
...


Na primeru je razvidna tudi oznaka dataSample, ki jo uporabljamo med oblikovanjem HTML dokumenta. Celoten odsek kode znotraj oznake dataSample se med generiranjem izpisa ignorira. Ta koda je namenjena samo lažjemu oblikovanju predloge in ne bo vključena v končni dokument.

4.32.2.2.5 Kako vključimo slike

V predlogo lahko vključimo poljubno število slik, ki jih uporabimo za logotipe ali predtiskane podpise na dokumentih. Slike dodajamo z uporabo HTML oznake img in jih preko atributa src referenciramo preko relativne lokacije glede na lokacijo datoteke doc_template.html. Slike vključimo v arhiv ZIP kot ločene datoteke ali pa jih zakodiramo v base64 in dodamo na način "inline" znotraj datoteke HTML.

V kolikor uporabljate slike v ločenih datotekah (PNG, JPEG, GIF), potem bodo le-te vključene samo v izpis dokumenta v formatu PDF. Če želite dokumente izpisovati kar direktno iz brskalnika z uporabo formata HTML, potem morajo biti datoteke vključene v HTML na način "embedded base64 data".

4.32.2.2.6 Kako vključimo izpis črtnih kod, kod QR in slik artiklov na dokument

Slike za katere obstaja zaznamek lahko v dokument vključimo z uporabo običajne HTML oznake img, kjer ne namesto atributa src uporabimo kar atribut bookmark in v njem navedemo ime zaznamka s sliko. Uporabo zaznamkov za slike je razvidna iz sledečega praktičnega primera, ki prikazuje pogojni izpis podatkov in kode QR za davčno potrjevanje računov:

  ...
   <dataSection bookmark="DokumentZOI" removeEmpty="true">
      <div id="code">
          EOR: <data bookmark="DokumentEOR">0868b4c0-4e21-4083-9764-24fdc26c0917</data><br> ZOI: <data bookmark="DokumentZOI">0b9134fd98dd37514235652373b46150</data>
      </div>
      <div id="barcode">
         <img bookmark="DokumentZOIQR">
      </div>
   </dataSection>
   ...


Možnost imamo določene paranetre ob določenih pogojih skriti in prikazati, ko so le ti izpolnjeni ali enaki 0 - primer DDV stopnja, osnova in znesek:

  ...
      <dataSection bookmark="OsnovaDDV1" removeEmptyOrZeroValue="true">
         <tr>
            <td colspan="6">Osnova za DDV 9,5%:</td>   
            <td></td>  
            <td><data bookmark="OsnovaDDV1">30</data></td>     
         </tr>
         <tr>
             <td colspan="6">Znesek 9,5% DDV:</td>
             <td></td>
             <td><data bookmark="ZnesekDDV1">125</data></td>   
         </tr>
      </dataSection>
   ...


Za seznam možnih zaznamkov preberite poglavje s seznamom vseh zaznamkov [4.32.2.3] ali za pomoč kontaktirajte tehnično podporo.

V predlogah narejenih v jeziku HTML lahko vsak zaznamek uporabite poljubno krat.


4.32.2.2.7 Splošni napotki za oblikovanje predlog v jeziku HTML

Pri oblikovanju predlog v jeziku HTML se ravnajte v skladu s smernicami za oblikovanje dokumentov HTML za tisk. Namesto relativnega pozicioniranja lahko uporabljate absolutno pozicioniranje in mersko enoto mm (milimeter). Za zahtevne predloge priporočamo, da delo prepustite profesionalcem.

Več napotkov za oblikovanje dokumentov HTML za izpis na tiskalniku boste našli na internetu, npr. https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

4.32.2.3. Bookmarki oz. zaznamki za predlogo

Ko želimo v Ms Wordu ali HTML narediti predlogo za tiskanje dokumenta, imamo na voljo določene zaznamke oz. bookmarke, vendar pa ni nujno, da v eni predlogi uporabimo vse. Na voljo so nam naslednji zaznamki oz. bookmarki:

Za izpis podatkov o našemu podjetju v glavi ali nogi dokumenta se uporabljajo naslednji bookmarki oz. zaznamki. Podatki se preberejo iz |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Osnovni podatki:

PodjetjeNaziv Naziv našega podjetja, vpisan v nastavitvah.
PodjetjeUlica Ulica sedeža podjetja.
PodjetjePostaKraj Pošta in kraj sedeža podjetja.
PodjetjeDrzava Država podjetja.
PodjetjeTelefon Telefonska številka podjetja.
PodjetjeFax Fax številka podjetja.
PodjetjeMobilniTelefon Mobilni telefon podjetja.
PodjetjeEmail E-mail naslov podjetja.
PodjetjeSpletnaStran Spletna stran podjetja.
PodjetjeDavcnaStevilka Davčna številka podjetja.
PodjetjeIDZaDDV ID za DDV podjetja.
PodjetjeIDZaDDVZaProdajoVEU ID za DDV - prodaja v EU za podjetje.

Za izpis podatkov o kupcu in dokumentu, se uporabljajo naslednji bookmarki oz. zaznamki:

BesediloZgorajBesedilo, ki se na dokumentu izpiše nad postavkami.
BesediloSpodajBesedilo, ki se na dokumentu izpiše pod postavkami.
BesediloSpodajLevoBesedilo, ki se izpiše na dnu dokumenta levo.
BesediloSpodajDesnoBesedilo, ki se izpiše na dnu dokumenta desno.
DokumentSkeniranPodpisSlikaZaznamek izpiše sliko skeniranega podpisa, ki smo ga uvozili pod zavihkom Dodatne nastavitve v originalni velikosti.
DokumentSkeniranPodpisPovecavaZaznamek izpiše sliko skeniranega podpisa, ki smo ga uvozili pod zavihkom Dodatne nastavitve in ob tem upošteva tudi nastavitve povečave slike v programu.
KupecNazivNaziv kupca.
KupecNazivDvojnikNaziv kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecNazivDvojnik2Naziv kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat.
KupecNaziv2Naziv kupca v vrstici za dodatni naziv.
KupecNaziv2DvojnikNaziv kupca v vrstici za dodatni naziv v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecNaziv2Dvojnik2Naziv kupca v vrstici za dodatni naziv v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat.
KupecKontaktnaOsebaKontaktna oseba kupca.
KupecUlicaUlica kupca.
KupecUlicaDvojnikUlica kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecUlicaDvojnik2Ulica kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat.
KupecPostaKrajPoštna številka in kraj kupca.
KupecPostaKrajDvojnikPoštna številka in kraj kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecPostaKrajDvojnik2Poštna številka in kraj kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat.
KupecPostaSamo poštna številka kupca.
KupecPostaDvojnikSamo poštna številka kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecPostaDvojnik2Samo poštna številka kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat.
KupecKrajKraj kupca.
KupecKrajDvojnikKraj kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecKrajDvojnik2Kraj kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše trikrat.
KupecDrzavaDržava kupca.
KupecDrzavaDvojnikDržava kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecDrzavaSamoTujinaDržava kupca, ki pa se izpiše samo v primeru, če ni iz Slovenije.
KupecDrzavaSamoTujinaDvojnikDržava kupca, ki pa se izpiše samo v primeru, če ni iz Slovenije v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecFaxFAX številka kupca v kolikor je le ta vpisan v podatkih kupca.
KupecFaxDvojnikFAX številka kupca v kolikor je le ta vpisan v podatkih kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecEmailElektronski naslov kupca v kolikor je le ta vpisan v podatkih kupca.
KupecEmailDvojnikElektronski naslov kupca v kolikor je le ta vpisan v podatkih kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecTelefonTelefonska številka kupca v kolikor je le ta vpisana v podatkih kupca.
KupecTelefonDvojnikTelefonska številka kupca v kolikor je le ta vpisana v podatkih kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
MobilniTelefonŠtevilka mobilnega telefona kupca v kolikor je le ta vpisana v podatkih kupca.
MobilniTelefon2Številka mobilnega telefona kupca v kolije le ta vpisana v podatkih kupca v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecDavcnaStevilkaID št. za DDV kupca. Za račune pred 1.5.2004 je to vedno davčna številka kupca. V primeru, da kupec ni zavezanec za DDV je to davčna številka.
KupecDavcnaStevilkaDvojnikID št. za DDV kupca. Za račune pred 1.5.2004 je to vedno davčna številka kupca. V primeru, da kupec ni zavezanec za DDV je to davčna številka. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
KupecOpombeIzpis opomb, ki so shranjene na partnerju - kupcu v šifrantu kupcev.
BesediloDavcnaAliDdvStevilka

Besedilo za ime identifikacije kupca:

 • Če je zavezanec za DDV, potem se izpiše ID št. za DDV.
 • Če ni zavezanec za DDV, se izpiše Davčna številka.
BesediloDavcnaAliDdvStevilkaDvojnik

Besedilo za ime identifikacije kupca:

 • Če je zavezanec za DDV, potem se izpiše ID št. za DDV.
 • Če ni zavezanec za DDV, se izpiše Davčna številka.
 • Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
StevilkaDokumentaŠtevilka dokumenta (račun, ponudba, avansni račun, dobropis). Zaznamek izpiše v primeru dokumenta, ki je bil davčno potrjen, predpisano številko računa s strani davčne, v primeru da pa ni bil potrjen izpiše interno številko dokumenta.
StevilkaDokumenta2V primeru, da želimo da se podatek iz zaznamka StevilkaDokumenta izpiše dvakrat.
StevilkaDokumenta3V primeru, da želimo da se podatek iz zaznamka StevilkaDokumenta izpiše trikrat.
StevilkaDokumentaDavcnaŠtevilka dokumenta generirana za dačno upravo (račun, avansni račun, dobropis, bremepis). Po 01.01.2016 bo identičen izpis kot bookmark "StevilkaDokumenta".
StevilkaDokumentaInternaInterna številka dokumenta, ki se generira v programu e-računi. (račun, avansni račun, dobropis, bremepis)
LabelaInStevilkaStorniranegaDok Številka storniranega dokumenta. V primeru, da je ta davčno potrjen, bookmark izpiše fiskalno številko in ne interne.
StevilkeStornoDokumentov Številka storno dokumenta, katero lahko izpišemo na storniranemu dokumentu.
DokumentNazivInStevilkaCode128Zaznamek izpiše kodo CODE128, ki po skeniranju vrne tip dokumenta+letnico+zaporedno številko npr: DOB-2021-0000001
BesediloKopijaZZapStIzpis zaporedne kopije računa (v primeru, da gre za original, prvo generiranje izpisa, se nič ne izpiše). Tukaj se šteje število zapisov v dnevniku spremmeb na dokumentu, kamor se zapisuje tudi datum in čas generiranja izpisa dokumenta.
DokumentEORIzpis enkratne identifikacijske oznake dokumenta.
DokumentZOIIzpis zaščitne oznake izdajatelja dokumenta.
ZOICrtnaKoda2VrsticiIzpis ZOI niz-a v 2 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo.
ZOICrtnaKoda3VrsticeIzpis ZOI niz-a v 3 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo. - Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo izpis črtne kode v 3 vrsticah.
ZOICrtnaKoda4VrsticeIzpis ZOI niz-a v 4 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo. - Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo izpis črtne kode v 4 vrsticah.
ZOICrtnaKoda5VrsticIzpis ZOI niz-a v 5 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo. - Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo izpis črtne kode v 5 vrsticah.
ZOICrtnaKoda6VrsticIzpis ZOI niz-a v 6 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo. - Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo izpis črtne kode v 6 vrsticah.
KrajIzstavitveDokumentaKraj izstavitve dokumenta.
DatumDokumentaDatum dokumenta.
DatumDokumenta2Datum dokumenta v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
SifraPartnerjaŠifra partnerja, ki je vpisana v podatkih o partnerju.
SifraPartnerja2Šifra partnerja. Uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
SifraKupcaŠifra kupca, ki je vpisana v podatkih o kupcu.
SifraKupca2Šifra kupca. Uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
TRRŠtevilka transakcijskega računa izdajatelja dokumenta.
IBANIBAN številka transkacijskega računa izdajatelja.
IBAN2IBAN številka transkacijskega računa izdajatelja drugič.
IBAN3IBAN številka transkacijskega računa izdajatelja tretjič.
SklicSklic dokumenta po modulu 05 s kontrolno številko.
Sklic2Sklic dokumenta po modulu 05 s kontrolno številko v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
SklicZNicloSklic dokumenta po modulu 00 t.j. 00, ki mu sledi številka dokumenta brez kontrolne številke.
SklicZNiclo2Sklic dokumenta po modulu 00 t.j. 00, ki mu sledi številka dokumenta brez kontrolne številke v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
SWIFT Bic kode, ki je vpisana na TRR.
NarocilnicaVeza na naročilnico - izpis polja, kjer se naročilnica vnaša.
StevilkaPogodbeŠtevilka pogodbe.
PoslovnaEnotaPoslovna enota izbrana na dokumentu.
DokumentTecajDomValIzpis tečaja domače valute na dan, ko je bil izstavljen račun.
StroskovnoMestoStroškovno mesto.
StroskovnoMesto2Stroškovno mesto dvojnik.
StroskovnoMestoOpisOpis stroškovnega mesta.
StroskovnoMestoAliNicV kolikor imamo v nastavitvah podjetja (poslovanje) izbrano, da želimo izpis stroškovnega mesta, se bo ta izpisal, če obstaja.
DokumentIzstavilIme in priimek uporabnika, ki je izstavil dokument.
DokumentIzstavilTelefon Izpis telefona partnerja, ki je izstavil dokument.
DokumentIzstavilMobitel Izpis mobilnega telefona partnerja, ki je izstavil dokument.
DokumentIzstavilMobitelAliTelefon Izpis telefona ali mobilnega telefona partnerja, ki je izstavil dokument.
DokumentIzstavilEmail Izpis poštnega naslova partnerja, ki je izstavil dokument.
CasIzstavitveDokumentaČas izstavitve dokumenta.
DatumInCasIzstavitveDokumentaDatum in čas izstavitve dokumenta.
DatumIzstavitveDokumentaDatum izstavitve dokumenta.
DokumentZacetnoBesediloUvodno besedilo dokumenta.
DokumentBesediloSpodajZaključno besedilo dokumenta. Vpišemo ga pri vnosu podatkov za glavo dokumenta (vnosno polje "Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumenta"). Tukaj se v določenih primerih izpiše poleg besedila, tudi klavzula za vrsto prodaje.
DokumentSamoBesediloSpodajZaključno besedilo dokumenta. Vpišemo ga pri vnosu podatkov za glavo dokumenta (vnosno polje "Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumenta").
DokumentKlavzulaVrstaProdajeIzpis klavzule za vrsto prodaje, ki se izpiše v določenih primerih.
KontrolnaKolicinaV ta zaznamek se vpiše vsota količin vseh postavk na dokumentu. Podatek je včasih koristen za kontrolo količin pri ročnem vnosu dokumentov.
KontrolnaKolicinaBrezDecimalkEnak izpis kot v zgornjem zaznamku, le da se ne izpišejo decimalke.
KontrolnaKolicinaAliNicV kolikor imamo v nastavitvah podjetja (poslovanje) izbrano, da želimo izpis kontrolne količine na dokumentih, se bo ta izpisala, če obstaja.
NacinDostaveNačin dostave, ki je vpisan na dokumentu. Pri dobavnici gre za način odpreme.
NacinPlacilaNačin plačila, ki je vpisan na dokumentu.
TipRacuna Izpiše tip računa (oz. ostalih dokumentov), izpis: maloprodajni - cene vključujejo DDV ali veleprodajni - cene so brez DDV.
DostavniNaslovCelotni dostavni naslov kupca, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostavniNaslovDvojnikCelotni dostavni naslov kupca, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostavniNaslovNazivNaziv pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostavniNaslovNaziv2Naziv pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostNasNazivDodatni naziv pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostNasNaziv2Dodatni naziv pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostNasUlicaUlica pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostNasUlica2Ulica pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostNasPostaPošta pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostNasPosta2Pošta pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostNasKrajKraj pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostNasKraj2Kraj pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostNasPostaKrajPošta in kraj pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostNasPostaKraj2Pošta in kraj pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostNasDrzavaDržava pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostNasDrzava2Država pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostNasDrzavaSamoTujinaDržava, ko ne gre za SLO, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostNasDrzavaSamoTujina2Država, ko ne gre za SLO, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostNasTelefonTelefon pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostNasTelefon2Telefon pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostNasFaxFAX številka pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov.
DostNasFax2FAX številka pri dostavnem naslovu, v primeru da se dokument pošilja na dostavni naslov. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
DostavniAliPrivzetiNaslovNazivIzpis naziva dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naziv kupca iz dokumenta.
DostavniAliPrivzetiNaslovNaziv2Izpis naziva dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše dodatni naziv kupca iz dokumenta.
DostavniAliPrivzetiNaslovUlicaIzpis ulica dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta.
DostavniAliPrivzetiNaslovPostnaStIzpis poštne številke dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta.
DostavniAliPrivzetiNaslovKrajIzpis kraja dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta.
DostavniAliPrivzetiNaslovPostaKrajIzpis poštne številke in kraja dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta.
DostavniAliPrivzetiNaslovDrzavaIzpis države dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta.
DostavniAliPrivzetiNaslovTelefonIzpis telefona dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta.
DostavniAliPrivzetiNaslovFaxIzpis fax-a dostavnega naslova, če je le ta vezan na dokument, če ni se izpiše naslov kupca iz dokumenta.
KodaDostavnegaNaslovaIzpis kode dostavnega naslova, če je dostavni naslov izbran na dokumentu.
DokumentBesediloSpodajArtikliZdružen izpis komercialno tehničnih pogojev oz. drugega besedila, ki se izpiše na dnu dokumenta iz artiklov.

Poleg teh zaznamkov so za posamezne dokumente (račune [4.32.2.4], avansne račune [4.32.2.5], dobropise [4.32.2.6], ponudbe [4.32.2.7]) na voljo še posebni zaznamki.

Za tabelo postavk je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

PostavkePozicijaZaporedna številka postavke.
PostavkePozicijaSPikoZaporedna številka postavke s piko.
PostavkeSifraArtiklaŠifra artikla za postavko.
PostavkeOpisOpis postavke.
PostavkeDolgiOpisDolgi opis postavke za artikel.
PostavkeOpisZDolgimOpisomKratki in dolgi opis artikla.
PostavkeKolicinaKoličina za postavko.
PostavkeKolicinaBrezDecimalkKoličina za postavko brez decimalk.
PostavkeKolicinaPakiranjaKoličina v pakiranju.
PostavkeKolicinaSKolicinoPakiranjaKoličina pakiranja s količino.
PostavkeTezaArtiklaTeža artikla.
PostavkeTezaSKolicinoArtiklaTeža artikla s količino (teža * količina).
PostavkeEnotaMereEnota mere za postavko.
PostavkeEnotaMereSKolicinoPakiranjaEnota mere s količino pakiranja .
PostavkeArtikelCarinskaTarifaCarinska tarifa, katero vnesemo na artiklu.
PostavkeDrzavaPoreklaDržava porekla, katero izberemo na artiklu (Intrastat)
PostavkeCenaBrezDDVCena postavke brez DDV.
PostavkeCenaBrezDDVVDomValCena postavke brez DDV v domači valuti.
PostavkeCenaBrezDDV2DecCena postavke brez DDV na dve decimalki natančno.
PostavkeCenaBrezDDV2DecVDomValCena postavke brez DDV na dve decimalki natančno v domači valuti.
PostavkeCenaBrezDDV4DecCena postavke brez DDV na štiri decimalke natančno.
PostavkeCenaKosVPakiranjuBrezDDVCena kosa pakiranja znotraj postavke brez DDV.
PostavkeCenaBrezDDVSPopustomCena postavke brez DDV s popustom.
PostavkeCenaBrezDDVSPopustomVDomValCena postavke brez DDV s popustom v domači valuti.
PostavkeCenaBrezDDVSPopustom2DecCena postavke brez DDV s popustom na dve decimalki natančno.
PostavkeCenaBrezDDVSPopustom2DecVDomValCena postavke brez DDV s popustom na dve decimalki natančno v domači valuti.
PostavkeZnesekBrezDDVBrezCelotenPopustCena postavke brez DDV brez upoštevanega popusta na celotni dokument (je pa vključen popust dodan na postavkah).
PostavkeCenaZDDVCena postavke z DDV.
PostavkeCenaZDDVVDomValCena postavke z DDV v domači valuti
PostavkeCenaZDDV2DecCena postavke z DDV na dve decimalki natančno
PostavkeCenaZDDV2DecVDomValCena postavke z DDV na dve decimalki natančno v domači valuti.
PostavkeCenaKosVPakiranjuZDDVCena kosa pakiranja znotraj postavke z DDV.
PostavkePopustOdstotek popusta za postavko.
PostavkePopust2Odstotek popusta za postavko, če želimo ta podatek izpisati dvakrat.
PostavkePopustSProcentomOdstotek popusta iz izpisom %
PostavkePopust2DecOdstotek popusta za postavko na dve decimalki natančno.
PostavkePopustNaPostavkiOdstotek popusta določen za postavko (ne vsebuje generalnega popusta na celotni dokument)
PostavkeZnesekPopustaNaPostavki Znesek popusta za postavko (ne vsebuje generalnega popusta na celotni dokument)
PostavkePopustZnesekBrezDDVZnesek popusta brez DDV.
PostavkePopustZnesekBrezDDVVDomValZnesek popusta brez DDV v domači valuti.
PostavkePopustZnesekZDDVZnesek popusta z DDV.
PostavkePopustZnesekZDDVVDomValZnesek popusta z DDV v domači valuti.
PostavkeStopnjaDDVStopnja DDV za postavko.
PostavkeZnesekBrezDDVVrednost postavke brez DDV (cena * količina popust).
PostavkeZnesekBrezDDV4DecVrednost postavke brez DDV (cena * količina popust) na štiri decimalke natančno.
PostavkeZnesekBrezDDVVDomValVrednost postavke brez DDV (cena * količina popust) v domači valuti.
PostavkeZnesekBrezDDVBrezPopustaVrednost postavke brez DDV brez popusta (cena * količina).
PostavkeZnesekBrezDDVBrezPopustaVDomValVrednost postavke brez DDV brez popusta (cena * količina) v domači valuti.
PostavkeZnesekDDVZnesek DDV.
PostavkeZnesekDDVVDomValZnesek DDV v domači valuti.
PostavkeZnesekZDDVVrednost postavke z DDV ((cena * količina popust) + DDV).
PostavkeZnesekZDDVVDomValrednost postavke z DDV ((cena * količina popust) + DDV) v domači valuti.
PostavkeZnesekBrezPopustaZDDVVrednost postavke brez popusta(cena * količina).
PostavkeZnesekBrezPopustaZDDVVDomValVrednost postavke brez popusta(cena * količina) v domači valuti.
PostavkeCrtnaKodaČrtna koda artiklov.
PostavkeCrtnaKodaZZvČrtna koda izpisana z zvezdico spredaj in zadaj (uporabno v primeru izpisa grafike črtne kode s pomočjo specifičnih pisav v wordu).
PostavkeKataloskaStevilkaKataloška številka artiklov.
PostavkeSerijskeStevilkeSerijske številke artiklov.
PostavkeLOTLOT številke artiklov.
PostavkeArtikelPrivzetaLokVSkladiscuIzpis privzete lokacije, ki je določena na skladišču.
PostavkeVezaNarociloKupcaVeza posamezne postavke na naročilo kupca.
PostavkeVezaNarociloKupcaNarocilnicaVeza posamezne postavke na naročilo kupca (izpiše se podatek "Naročilnica" iz tega veznega naročila).
PostavkeDobaviteljArtiklaČe je na postavki artikel se izpiše njegov dobavitelj.
PostavkeZnamkaArtiklaČe je na postavki artikel se izpiše njegova znamka.
PostavkeArikelDodAtribut1Prvi dodatni atribut za artikel, ki je vpisan na artiklu.
PostavkeArikelDodAtribut2Drugi dodatni atribut za artikel, ki je vpisan na artiklu.
PostavkeArikelDodAtribut3Tretji dodatni atribut za artikel, ki je vpisan na artiklu.
PostavkeArikelDodAtribut4Četrti dodatni atribut za artikel, ki je vpisan na artiklu.
PostavkeArikelDodAtribut5Peti dodatni atribut za artikel, ki je vpisan na artiklu.
PostavkeKosovNaKgSKolicinoIzpis kosov na mersko enoto s količino (količina / težo artikla), zaokroženo brez decimalk.
PostavkeKolicinaEmbalazeIzpis količine enmbalaže, zaokroženo (količina / količino pakiranja).
PostavkeCenaZaTisocEnotCena brez DDV za tisoč enot (cena artikla * 1000).
PostavkeCenaZDDVZaTisocEnotCena z DDV za tisoč enot.
PostavkeIzracunanaKolIzKolPakiranjaIzračunana količina iz količine pakiranja (količina pakiranja / količina).
PostavkeStKosovVPakiranjuNaKgŠtevilo kosov v pakiranju na kilograme (količina pakiranja / teža artikla).
PostavkeArtikelPrimarnaSkupinaIzpis primarne skupine artikla (le v primeru postavke artikla).
PostavkeArtikelSekundarnaSkupinaIzpis sekundarne skupine artikla (le v primeru postavke artikla).
PostavkeTezaArtiklaIzEnoteMereIzpis teže glede na enoto mere (če je enota mere "kg" se vrne kar količina, drugače se izračuna teža iz količine in teže artikla, če je le ta vnesena)
PostavkeGarancijskaDobaArtiklaIzpis garancijske dobe artikla.
PostavkeKolicinaIzTezeArtiklaKoličina izračunana na podlagi teže artikla, če je ta vnesena in je enota mere artikla "kg" (količina * teža)
PostavkeCenaIzTezeArtiklaVP cena izračunana na podlagi teže artikla, če je ta vnesena in je enota mere artikla "kg" (VP cena / teža)
PostavkeCenaZaTisocEnotIzTezeArtiklaVP cena izračunana na podlagi teže artikla, če je ta vnesena in je enota mere artikla "kg", za 1000 enot((VP cena / teža) * 1000)

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek Postavke .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za postavke ne vsebuje zaznamka Postavke  se postavke ne bodo izpisale na računu.

Za vsote postavk so na voljo naslednji zaznamki:

SkupajBrezDDVinPopustaVsota zneskov postavk brez DDV in brez popusta.
SkupajBrezDDVinPopustaVDomValVsota zneskov postavk brez DDV in brez popusta v domači valuti.
SkupajZnesekBrezPopustaZDDVVsota zneskov postavk z DDV in brez popusta.
SkupajZnesekBrezPopustaZDDVVDomValVsota zneskov postavk z DDV in brez popusta v domači valuti
SkupajZnesekPopustaSkupni znesek popusta.
SkupajZnesekPopusta2Skupni znesek popusta, ko podatek izpiše drugič.
PopustNaCelotenDokument Popust, ki se vnaša v polje "Dodatni popust na celotni znesek računa", izpiše odstotek.
ZnesekPopustaNaCelotenDokument Popust, ki se vnaša v polje "Dodatni popust na celotni znesek računa".
ZnesekPopustaNaCelotenDokument2Dec Popust, ki se vnaša v polje "Dodatni popust na celotni znesek računa" zaokrožen na dve decimalni mesti.
SkupajZnesekPopustaVDomValSkupni znesek popusta v domači valuti.
SkupajZnesekPopusta2VDomValSkupni znesek popusta v domači valuti.
SkupajZnesekPopustaPozitivnoSkupni znesek popusta pozitivno.
SkupajZnesekPopustaPozitivno2Skupni znesek popusta pozitivno.
SkupajZnesekPopustaPozitivnoVDomValSkupni znesek popusta pozitivno v domači valuti.
SkupajZnesekPopustaPozitivno2VDomValSkupni znesek popusta pozitivno v domači valuti.
SkupajZnesekPopustaZDDVSkupni znesek popusta z DDV.
SkupajZnesekPopustaZDDV2Skupni znesek popusta z DDV.
SkupajZnesekPopustaZDDVVDomValSkupni znesek popusta z DDV v domači valuti.
SkupajZnesekPopustaZDDV2VDomValSkupni znesek popusta z DDV v domači valuti.
SkupajZnesekPopustaZDDVPozitivnoSkupni znesek popusta z DDV pozitivno.
SkupajZnesekPopustaZDDVPozitivno2Skupni znesek popusta z DDV pozitivno.
SkupajZnesekPopustaZDDVPozitivnoVDomValSkupni znesek popusta z DDV pozitivno v domači valuti.
SkupajZnesekPopustaZDDVPozitivno2VDomValSkupni znesek popusta z DDV pozitivno v domači valuti.
SkupajZnesekDDVSkupni znesek DDV celotnega računa.
SkupajZnesekDDV2Enako, kot prej, skupni znesek DDV celotnega računa. Zaznamek se uporabi v primeru, ko se naj na računu ta znesek izpiše dvakrat.
SkupajZnesekDDVVDomValSkupni znesek DDV celotnega računa v domači valuti.
SkupajZnesekDDVV2DomValEnako, kot prej, skupni znesek DDV celotnega računa v domači valuti. Zaznamek se uporabi v primeru, ko se naj na računu ta znesek izpiše dvakrat.
SkupajPopustOdstotek popusta glede na znesek celotnega računa.
PopustNaCelotenDokument Odstotek dodatnega popusta na celotni račun.
SkupajBrezDDVVsota zneskov postavk brez DDV.
SkupajBrezDDV2Vsota zneskov postavk brez DDV.
SkupajBrezDDVVDomValVsota zneskov postavk brez DDV v domači valuti.
SkupajBrezDDV2VDomValVsota zneskov postavk brez DDV v domači valuti.
SkupajOproscenPrometSkupni znesek postavk z oproscenim prometom (brez neobdavcljivih postavk).
SkupajOproscenPromet2Enako, kot prej, skupni znesek postavk z oproscenim prometom. Zaznamek se uporabi v primeru, ko se naj na računu ta znesek izpiše dvakrat.
DenarnaValutaDenarna valuta dokumenta.
DenarnaValuta2 Denarna valuta, v kolikor podatek izpišemo dvakrat.
VATCurrencyDenarna valuta DDV-ja pri izstavitvi dokumenta
DomacaValutaDomača valuta.
OsnovaDDV0Osnova za DDV po stopnji 0%
OsnovaDDV0DrugicOsnova za DDV po stopnji 0% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
OsnovaDDV0VDomValOsnova za DDV po stopnji 0% v domači valuti.
OsnovaDDV0DrugicVDomValOsnova za DDV po stopnji 0% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
OsnovaDDV1Osnova za DDV po stopnji 9,5%
OsnovaDDV1DrugicOsnova za DDV po stopnji 9,5% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
OsnovaDDVTuji1Osnova za DDV po znižani tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
OsnovaDDVTuji1DrugicOsnova za DDV po znižani tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat
OsnovaDDV1VDomValOsnova za DDV po stopnji 9,5% v domači valuti.
OsnovaDDV1DrugicVDomValOsnova za DDV po stopnji 9,5% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
OsnovaDDVTuji1VDomValOsnova za DDV po nižji tuji davčni stopnji, v domači valuti
OsnovaDDV2Osnova za DDV po stopnji 22%
OsnovaDDV2DrugicOsnova za DDV po stopnji 22% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
OsnovaDDVTuji2Osnova za DDV po višji tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
OsnovaDDVTuji2DrugicOsnova za DDV po višji tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat
OsnovaDDV2VDomValOsnova za DDV po stopnji 22% v domači valuti
OsnovaDDV2DrugicVDomValOsnova za DDV po stopnji 22% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
OsnovaDDVTuji2VDomValOsnova za DDV po višji tuji davčni stopnji v domači valuti
OsnovaDDV4Osnova za DDV po stopnji 5%
OsnovaDDV4DrugicOsnova za DDV po stopnji 5% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
OsnovaDDV4VDomValOsnova za DDV po stopnji 5% v domači valuti
OsnovaDDV4DrugicVDomValOsnova za DDV po stopnji 5% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
OsnovaDDVTuji3Osnova za DDV po posebni tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
OsnovaDDVTuji3DrugicOsnova za DDV po posebni tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat
ZnesekDDV0Znesek DDV 0%
ZnesekDDV0DrugicZnesek DDV 0% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekDDV0VDomValZnesek DDV 0% v domači valuti
ZnesekDDV0DrugicVDomValZnesek DDV 0% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekDDV1Znesek DDV 9,5%
ZnesekDDV1DrugicZnesek DDV 9,5% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekDDVTuji1Znesek DDV po nižji tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
ZnesekDDVTuji1DrugicZnesek DDV po nižji tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekDDV1VDomValZnesek DDV 9,5% v domači valuti
ZnesekDDV1DrugicVDomValZnesek DDV 9,5% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekDDVTuji1VDomVal Znesek DDV po nižji tuji davčni stopnji, v domači valuti.
ZnesekDDV2Znesek DDV 22%
ZnesekDDV2DrugicZnesek DDV 22% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekDDVTuji2Znesek DDV po višji tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
ZnesekDDVTuji2DrugicZnesek DDV po višji tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekDDV2VDomValZnesek DDV 22% v domači valuti
ZnesekDDV2DrugicVDomValZnesek DDV 22% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekDDVTuji2VDomVal Znesek DDV po nižji tuji davčni stopnji, v domači valuti.
ZnesekDDV4Znesek DDV 5%
ZnesekDDV4DrugicZnesek DDV 5% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekDDV4VDomValZnesek DDV po stopnji 5% v domači valuti
ZnesekDDV4DrugicVDomValZnesek DDV po stopnji 5% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekDDVTuji3Znesek DDV po posebni tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
ZnesekDDVTuji3DrugicZnesek DDV po posebni tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDV0Znesek z DDV 0%
ZnesekZDDV0DrugicZnesek z DDV 0% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDV0VDomValZnesek z DDV 0% v domači valuti
ZnesekZDDV0DrugicVDomValZnesek z DDV 0% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDV1Znesek z DDV 9,5%
ZnesekZDDV1DrugicZnesek z DDV 9,5% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDVTuji1Znesek z DDV po nižji tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
ZnesekZDDVTuji1DrugicZnesek z DDV po nižji tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDV1VDomValZnesek z DDV 9,5% v domači valuti
ZnesekZDDV1DrugicVDomValZnesek z DDV 9,5% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDV2Znesek z DDV 22%
ZnesekZDDV2DrugicZnesek z DDV 22% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDVTuji2Znesek z DDV po višji tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
ZnesekZDDVTuji2DrugicZnesek z DDV po višji tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDV2VDomValZnesek z DDV 22% v domači valuti
ZnesekZDDV2DrugicVDomValZnesek z DDV 22% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDV4Znesek z DDV 5%.
ZnesekZDDV4DrugicZnesek z DDV 5% v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDV4VDomValZnesek z DDV 5% v domači valuti
ZnesekZDDV4DrugicVDomValZnesek z DDV 5% v domači valuti, v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
ZnesekZDDVTuji3Znesek z DDV po posebni tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
ZnesekZDDVTuji3DrugicZnesek z DDV po posebni tuji davčni stopnji glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
StopnjaDDV0Izpis stopnje DDV v obliki "0%"
StopnjaDDV0DrugicIzpis stopnje DDV v obliki "0%" v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
StopnjaDDV1Izpis stopnje DDV v obliki "9,5%"
StopnjaDDV1DrugicIzpis stopnje DDV v obliki "9,5%" v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
StopnjaDDVTuji1Izpis nižje tuje stopnje DDV v obliki npr. "8,5%" glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
StopnjaDDVTuji1DrugicIzpis nižje tuje stopnje DDV v obliki npr. "8,5%" glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
StopnjaDDV2Izpis stopnje DDV v obliki "22%"
StopnjaDDV2DrugicIzpis stopnje DDV v obliki "22%" v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
StopnjaDDVTuji2Izpis višje tuje stopnje DDV v obliki npr. "22%" glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
StopnjaDDVTuji2DrugicIzpis višje tuje stopnje DDV v obliki npr. "22%" glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
StopnjaDDV4Izpis stopnje DDV v obliki "5%"
StopnjaDDV4DrugicIzpis stopnje DDV v obliki "5%" v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
StopnjaDDVTuji3Izpis posebne tuje stopnje DDV v obliki npr. "8%" glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje)
StopnjaDDVTuji3DrugicIzpis posebne tuje stopnje DDV v obliki npr. "8%" glede na državo, izbrano pri vrsti prodaje (tuje davčne stopnje), v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat.
SkupajArtikelDodAtribut1 Izpis skupne vrednosti za 1. dodatni atribut, torej le suma stolpce, brez, da se upošteva količina.
SkupajArtikelDodAtribut2 Izpis skupne vrednosti za 2. dodatni atribut, torej le suma stolpce, brez, da se upošteva količina.
SkupajArtikelDodAtribut1SKolicino Izpis skupne vrednosti za 1. dodatni atribut, v kolikor je ta številka: količina * cena v vrstici oz. suma teh zneskov.
SkupajArtikelDodAtribut2SKolicino Izpis skupne vrednosti za 2. dodatni atribut, v kolikor je ta številka: količina * cena v vrstici oz. suma teh zneskov.
SkupajZaPlaciloSkupaj znesek za plačilo.
SkupajZaPlacilo2Skupaj znesek za plačilo. Zaznamek se uporabi v primeru, ko se naj na računu ta znesek izpiše dvakrat.
SkupajZaPlacilo3Skupaj znesek za plačilo. Zaznamek se uporabi v primeru, ko se naj na računu ta znesek izpiše trikrat.
SkupajZaPlaciloZBesedami Skupaj znesek za plačilo. Zaznamek se uporabi v primeru, kadar želimo skupni znesek izpisati z besedami.
SkupajZaPlaciloVDomValSkupaj znesek za plačilo v domači valuti.
SkupajZaPlacilo2VDomValSkupaj znesek za plačilo v domači valuti. Zaznamek se uporabi v primeru, ko se naj na računu ta znesek izpiše dvakrat.
SkupajZaPlacilo3VDomValSkupaj znesek za plačilo v domači valuti. Zaznamek se uporabi v primeru, ko se naj na računu ta znesek izpiše trikrat.
SkupajZaPlaciloSITSkupaj za plačilo v SIT po centralnem paritetnem tečaju.
SkupajZaPlaciloEURSkupaj za plačilo v EUR po centralnem paritetnem tečaju za dvojno označevanje računov izdanih v SIT.
SkupajZePlacanoŽe prejeto plačilo.
SkupajZePlacanoVDomValŽe prejeto plačilo, izpis zneska v domači valuti, če gre za račun v tuji valuti.
SkupajOstaneZaPlaciloPreostanek za plačilo.
SkupajOstaneZaPlacilo2Preostanek za plačilo. Bookmark vstavimo v kolikor želimo znesek za plačilo izpisati na dveh različnih mestih.
SkupajOstaneZaPlaciloVDomValPreostanek za plačilo, izpis zneska v domači valuti, če gre za račun v tuji valuti.
SkupajOstaneZaPlacilo2VdomValPreostanek za plačilo, izpis zneska v domači valuti, če gre za račun v tuji valuti. Bookmark vstavimo v kolikor želimo znesek za plačilo izpisati na dveh različnih mestih.
SkupajVraciloZnesekSkupaj znesek za vračilo.
SumAmountForPaymentInVATCurrSkupaj za plačilo v valuti DDV
SkupajTezaArtiklovSkupna teža artiklov glede na količino.
SkupnaTezaArtiklaAliNicV kolikor imamo v nastavitvah podjetja (poslovanje) izbrano, da želimo izpis teže na dokumentih, se bo ta izpisala, če obstaja.
SkupajZnesekPopustaPoTipihCenSkupaj popust glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni).
SkupajZnesekPopustaPoTipihCenVDomValZgornji zaznamek "SkupajZnesekPopustaPoTipihCen" izpisan v domači valuti.
SkupajZnesekPopustaPoTipihCenPozitivnoSkupaj popust glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) pozitivno.
SkupajZnesekPopustaPoTipihCenPozVDomValZgornji zaznamek "SkupajZnesekPopustaPoTipihCenPozitivno" izpisan v domači valuti.
SkupajTezaArtiklaIzEnoteMereSeštevek teže artikla izračunene glede na enoto mere (glej zaznamek "PostavkeTezaArtiklaIzEnoteMere" za podrobnejši opis)
KontrolnaKolicinaEmbalaze Vsota v tabeli postavk za zaznamek "PostavkeKolicinaEmbalaze".

Za tabelo rekapitulacije po stopnjah DD, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

VATRecapitulationDescriptionOpis stopnje DDV
VATRecapitulationVATCurrencyAmountZnesek DDV stopnje v valuti DDV
VATRecapitulationAmountZnesek stopnje DDV

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za izpis ne vsebuje zaznamka VATRecapitulationForInvoicingDocuments  se tabela specifikacije DDV ne bodo izpisala na dokumentu.

Za tabelo specifikacije DDV je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

DDVStopnjaSpecOdstotek Izpis stopnje DDV.
DDVStopnjaSpecZnesekDDV Izpis zneska DDV po določeni stopnji.
DDVStopnjaSpecZnesekDDVVDomVal Izpis zneska DDV po določeni stopnji v domači valuti.
DDVStopnjaSpecOsnovaDDV Izpis osnove DDV po določeni stopnji.
DDVStopnjaSpecOsnovaDDVVDomVal Izpis osnove DDV po določeni stopnji v domači valuti.

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za izpis ne vsebuje zaznamka DDVStopnjaSpec  se tabela specifikacije DDV ne bodo izpisala na dokumentu.

4.32.2.3.1 Dodatni bookmarki za uporabo v HTML predlogah

Poleg zgoraj naštetih bookmarkov, katere lahko uporabimo tako v WORD kot HTML predlogah imamo določene, kateri so namenjeni le za uporabo v HTML predlogah:

DokumentZOIQRIzpis QR kode za ZOI.
DokumentNazivInStevilkaQrZaznamek izpiše QR kodo, ki po skeniranju vrne tip dokumenta+letnico+zaporedno številko npr: DOB-2021-0000001
DokumentIdentifikatorQRKoda dokumenta QR. Kodo si lahko nastavimo na izpis in po skeniranju le te kjer koli v programu dobimo na vpogled točno ta dokument.
DokumentIdentifikatorCrtnaKoda128Koda dokumenta CODE128. Kodo si lahko nastavimo na izpis in po skeniranju le te kjer koli v programu dobimo na vpogled točno ta dokument.
DokumentIdentifikatorCrtnaKoda39Koda dokumenta Code-39. Kodo si lahko nastavimo na izpis in po skeniranju le te kjer koli v programu dobimo na vpogled točno ta dokument.

Uporaba sledečih bookmarkov je v tabeli postavk, kjer je potrebno pod naslovno vrstico dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek Postavke .

PostavkeSlikaArtikla Izris slike, katera je uvožena na artiklu v šifrantu artiklov.
PostavkeCrtnaKodaGrafika Izris grafike črtne kode, katera je skenirana v šifrantu artiklov v polju "Črtna koda".
UPNQR Izpis QR kode, katera omogoča branje podatkov za položnico "UPN QR".
QRDocumentURL URL povezava do prikaza predogleda računa in možnost izpisa PDF računa. Običajno se povezava uporablja za pošiljanje SMS sporočil.!

 

4.32.2.4. Dodatni zaznamki za račun

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za račun:

VezaPonudbaČe je bil račun izdan iz ponudbe ali predračuna -> številka ponudbe ali predračuna.
VezaPonudbaDatumČe je bil račun izdan iz ponudbe ali predračuna -> datum ponudbe ali predračuna.
VezaNarociloKupcaČe ima račun vezo na naročilo kupca -> številka dokumenta naročilo kupca.
VezaNarociloKupcaDatumČe ima račun vezo na naročilo kupca -> datum dokumenta naročilo kupca.
VezaNarociloKupcaNarocilnicaČe ima račun vezo na naročilo kupca -> izpis podatka "naročilnica" iz naročila kupca.
VezaDobavnicaŠtevilka dobavnice vezane na račun oz. številka dobavnice, ki je ročno vpisana, kot vezna dobavnica na računu.
VezaDobavnicaAliNicŠtevilka dobavnice vezane na račun oz. številka dobavnice, ki je ročno vpisana, kot vezna dobavnica na računu.
VezaDobavnicaReferencaRocniVnosŠtevilka izdane dobavnice vezane na račun
VezaDobavnicaReferencaDokumentaRočno vnesena številka vezne dobavnice v podatkih o računu.
DobavniceZDostavnimiNasloviČe je na račun vezanih več dobavnic, ta zaznamek izpiše vse dostavne naslove dobavnic.
DobavniceZDatumiČe je na račun vezanih več dobavnic, ta zaznamek izpiše številke dobavnic in njihove datume ločeno z /.
VezaRezervacijaŠtevilka rezervacije na podlagi katere je bil izdan račun.
ZnesekRezervacijeČe je bil račun izdan iz rezervacije se izpiše znesek rezervacije.
PlacilniPogojiČe je bil račun izdan iz rezervacije se izpišejo plačilni pogoji.
ZnesekProvizijeZnesek provizije, če je bil račun izstavljen iz rezervacije.
ZnesekProvizije2Dvojnik zgornjega zaznamka.
ProcentProvizijeProcent provizije, če je bil račun izstavljen iz rezervacije.
OsnovaZaDDVProvizijeOsnova za izračun ddv provizije, če je bil račun izstavljen iz rezervacije.
ZnesekDDVProvizijeZnesek ddv provizije, če je bil račun izstavljen iz rezervacije.
VezaAvansniRacunČe je bil račun izdan iz avansnega računa -> številka avansnega računa.
DatumZapadlostiDatum zapadlosti računa.
DatumZapadlosti2Enako, kot prej, datum zapadlosti računa. Zaznamek se uporabi v primeru, ko se naj na računu datum zapadlosti izpiše dvakrat.
ZapadlostSteviloDniŠtevilo dni od izstavitve dokumenta do dneva zapadlosti (npr. rok plačila 8 dni).
DatumOpravljeneStoritveDatum opravljene storitve. V primeru, ko za datum opravljene storitve vnesete obdobje, se bo na računo izpisalo npr. 1.1.2004-31.1.2004.
MesecOpravljeneStoritveMesec in leto opravljene storitve. Npr. če na računu vnesemo datum opravljene storitve 31.1.2005, se bo pri izpisu računu pod tem zaznamkom izpisalo JANUAR 2005.
DatumZadnjegaPlacilaDatum zadnjega plačila zabeleženega na računu oz., če je račun že bil v celoti plačan, datum polnega plačila računa.
ZnesekSkupniOdprtiSaldoIzpis skupnega odprtega salda kupca iz glavne knjige na določeni datum (če gre za masovno tiskanje računov se vzame nastavljeni datum, pri posameznem izpisu pa se vzame datum na dan izpisa).
ZnesekZSkupnimOdprtimSaldomZnesek računa s skupnim odprtim saldom kupca iz glavne knjige.
LabelaInStevilkaOriginalaAliStornoDokIzpis labele in številke originalnega ali storno dokumenta.
StevilkaStorniranegaDokumentaIzpis številke storniranega dokumenta.
SkupajZePlacanoAvansIzpis že plačanega zneska računa z avansom.
StopnjaDDV1Avans Izpis stopnje DDV 9,5% od že plačanega zneska računa z avansom.
StopnjaDDV2Avans Izpis stopnje DDV 22% od že plačanega zneska računa z avansom.
SkupajOsnovaDDV1AvansIzpis osnove za 9,5% DDV od že plačanega zneska računa z avansom.
SkupajOsnovaDDV2AvansIzpis osnove za 22% DDV od že plačanega zneska računa z avansom.
SkupajStopnjaDDV1AvansIzpis zneska DDV 9,5% od že plačanega zneska računa z avansom.
SkupajStopnjaDDV2AvansIzpis zneska DDV 22% od že plačanega zneska računa z avansom.
SkupajOstaneZaPlaciloAvansIzpis preostalega zneska za plačilo po obračunanih avansih.
SkupajOstaneDDV1AvansIzpis preostalega zneska DDV 9,5% za doplačilo.
SkupajOstaneDDV2AvansIzpis preostalega zneska DDV 22% za doplačilo.

Na računu je možno izpisati tudi obroke, če so le ti nastavljeni zato imamo na voljo posebne zaznamke za obroke.

Za tabelo obrokov je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

ObrokŠtevilka obroka.
ZapadlostObrokaDatum zapadlosti obroka
ZnesekObrokaZnesek obroka.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek Obroki .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za obroke ne vsebuje zaznamka Obroki  se obroki ne bodo izpisali na računu.

Na računu je možno izpisati tudi zabeležena plačila, če so le ta prisotna na računu.

Za tabelo zabeleženih plačil je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

ZabelezenoPlaciloPozicijaZaporedna številka zabeleženega plačila.
ZabelezenoPlaciloDatumPlacilaDatum zabeleženega plačila.
ZabelezenoPlaciloZnesekZnesek zabeleženega plačila.
ZabelezenoPlaciloValutaValuta zabeleženega plačila.
ZabelezenoPlaciloNacinPlacila Način zabeleženega plačila.
ZabelezenoPlaciloOpombeOpombe zabeleženega plačila.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek ZabelezenaPlacila .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za zabeležena plačila ne vsebuje zaznamka ZabelezenaPlacila  se zabeležena plačila ne bodo izpisala na računu.Na računu je možno izpisati tudi seštevek tež prodanih artiklov po primarni/sekundarni skupini.

Za tabelo je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce) za primarne skupine:

TezaPoPrimSkupinahArtiklaPozicijaPozicija s piko.
TezaPoPrimSkupinahArtiklaSkupinaArtiklaIzpis oznake skupine artikla.
TezaPoPrimSkupinahArtiklaTezaSeštevek tež za to skupino artiklov. Teža se izračuna iz enote mere (če je enora mere postavke "kg", je teža kar količina, drugače se izračuna kot količina * teža artikla, če le ta obstaja).

ali za sekundarne skupine:

TezaPoSekSkupinahArtiklaPozicijaPozicija s piko.
TezaPoSekSkupinahArtiklaSkupinaArtiklaIzpis oznake skupine artikla.
TezaPoSekSkupinahArtiklaTezaSeštevek tež za to skupino artiklov. Teža se izračuna iz enote mere (če je enora mere postavke "kg", je teža kar količina, drugače se izračuna kot količina * teža artikla, če le ta obstaja)

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek TezaPoPrimSkupinahArtikla  za primarne skupine in zaznamek TezaPoSekSkupinahArtikla  za sekundarne skupine. Za izpis skupnega seštevka tež, je možno uporabiti zaznamka TezaPoPrimSkupinahArtiklaSkupajTeza  in TezaPoSekSkupinahArtiklaSkupajTeza .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za skupine artiklo ne vsebuje zaznamka TezaPoPrimSkupinahArtikla  ali TezaPoSekSkupinahArtikla  se obroki ne bodo izpisali na računu.


Na računu je možno izpisati tudi seštevek količin prodanih artiklov po primarni/sekundarni skupini in enoti mere.

Za tabelo je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce) za primarne skupine:

KolPoPrimSkupinahArtiklaPozicijaPozicija s piko.
KolPoPrimSkupinahArtiklaSkupinaArtiklaIzpis oznake skupine artikla.
KolPoPrimSkupinahArtiklaEnotaMereIzpis enote mere.
KolPoSekSkupinahArtiklaKolicinaIzpis seštete količine artiklov.
KolPoPrimSkupinahArtiklaTezaSeštevek tež za to skupino artiklov in enoto mere. Teža se izračuna iz enote mere (če je enora mere postavke "kg", je teža kar količina, drugače se izračuna kot količina * teža artikla, če le ta obstaja).

ali za sekundarne skupine:

KolPoSekSkupinahArtiklaPozicijaPozicija s piko.
KolPoSekSkupinahArtiklaSkupinaArtiklaIzpis oznake skupine artikla.
KolPoSekSkupinahArtiklaEnotaMereIzpis enote mere.
KolPoPrimSkupinahArtiklaKolicinaIzpis seštete količine artiklov.
KolPoSekSkupinahArtiklaTezaSeštevek tež za to skupino artiklov in enoto mere. Teža se izračuna iz enote mere (če je enora mere postavke "kg", je teža kar količina, drugače se izračuna kot količina * teža artikla, če le ta obstaja).

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek KolPoPrimSkupinahArtikla  za primarne skupine in zaznamek KolPoSekSkupinahArtikla  za sekundarne skupine. Za izpis skupnega seštevka tež, je možno uporabiti zaznamka KolPoPrimSkupinahArtiklaSkupajTeza  in KolPoSekSkupinahArtiklaSkupajTeza .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za podatke ne vsebuje zaznamka KolPoSekSkupinahArtikla  ali KolPoSekSkupinahArtikla  se podatki ne bodo izpisali na računu.

 

4.32.2.5. Dodatni zaznamki za avansni račun

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za avansni račun:

DatumPrejemaPredplacilaDatum prejema predplačila.
DatumOpravljeneStoritvePredviden datum opravljene storitve.
LabelaInStevilkaOriginalaAliStornoDokIzpis labele in številke originalnega ali storno dokumenta.
StevilkaStorniranegaDokumentaIzpis sštevilke storniranega dokumenta.
VezaRacunŠtevilka računa na podlagi katerega je bil izdan avansni račun.
VezaPonudbaŠtevilka ponudbe iz katere je bil izstavljen avansni račun.

 

4.32.2.6. Dodatni zaznamki za dobropis

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za dobropis:

VezaRacunŠtevilka računa na podlagi katerega je bil izdan dobropis.
VezaAvansniRacunŠtevilka avansnega računa, ki se veže na dobropis.
DatumOpravljeneStoritveDatum opravljene storitve.
LabelaInStevilkaOriginalaAliStornoDokIzpis labele in številke originalnega ali storno dokumenta.
StevilkaStorniranegaDokumentaIzpis sštevilke storniranega dokumenta.

 

4.32.2.7. Dodatni zaznamki za ponudbo

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za ponudbo:

DatumVeljavnostiDatum veljavnosti ponudbe
KupecPonudbaVeljavnostSteviloDniVeljavnost ponudbe v dnevih (vpisana na kupcu)
DatumIzvedbe dobava/izvedba ponudbe do dne

 

4.32.2.8. Dodatni zaznamki za naročilo dobavitelju in dobavnico

DobaviteljNazivNaziv dobavitelja. (Dobavnica)
DobaviteljNazivDvojnikNaziv dobavitelja v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. (Dobavnica)
DobaviteljNaziv2Naziv dobavitelja v vrstici za dodatni naziv. (Dobavnica)
DobaviteljNaziv2DvojnikNaziv dobavitelja v vrstici za dodatni naziv v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. (Dobavnica)
DobaviteljKontaktnaOsebaDobavitelj kontaktna oseba. (Dobavnica)
DobaviteljUlicaUlica dobavitelja. (Dobavnica)
DobaviteljUlicaDvojnikUlica dobavitelja v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. (Dobavnica)
DobaviteljPostaKrajPoštna številka in kraj dobavitelja. (Dobavnica)
DobaviteljPostaKrajDvojnikPoštna številka in kraj dobavitelja v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. (Dobavnica)
DobaviteljPostaSamo poštna številka dobavitelja. (Dobavnica)
DobaviteljKrajKraj dobavitelja. (Dobavnica)
DobaviteljDrzavaDržava dobavitelja. (Dobavnica)
DobaviteljDrzavaSamoTujinaDržava dobavitelja, ki pa se izpiše samo v primeru, če ni iz Slovenije (Dobavnica)
DobaviteljDavcnaStevilkaID št. za DDV dobavitelja. Za račune pred 1.5.2004 je to vedno davčna številka dobavitelja. V primeru, da kupec ni zavezanec za DDV je to davčna številka. (Dobavnica)
DobaviteljDavcnaStevilkaDvojnikID št. za DDV dobavitelja. Za račune pred 1.5.2004 je to vedno davčna številka dobavitelja. V primeru, da kupec ni zavezanec za DDV je to davčna številka. Zaznamek uporabimo v primeru, da želimo da se ta podatek izpiše dvakrat. (Dobavnica)
DobaviteljFaxFAX številka dobavitelja v kolikor je le ta vpisan v podatkih dobavitelja. (Dobavnica)
DobaviteljEmailElektronski naslov dobavitelja v kolikor je le ta vpisan v podatkih dobavitelja. (Dobavnica)
DobaviteljTelefonTelefonska številka dobavitelja v kolikor je le ta vpisana v podatkih dobavitelja. (Dobavnica)
DatumIzvedbeRok dobave/izvedbe (naročilo dobavitelju)
DatumDobaveRok dobave (dobavnica)
RokPlacilaDniRok plačila naročila v dnevih
DatumPlacilaDatum plačila naročila
NarocilNaročnik naročila
DobaviteljFaxFAX številka dobavitelja, v kolikor je le ta vpisana v podatkih dobavitelja.
DobaviteljEmailElektronski naslov dobavitelja, v kolikor je le ta vpisan v podatkih dobavitelja.
DobaviteljTelefonTelefonska številka dobavitelja, v kolikor je le ta vpisana v podatkih dobavitelja.
VezaRacunŠtevilka računa na katerega je vezana dobavnica.
VezaDobropisŠtevilka dobropisa na katerega je vezana dobavnica.
StroskovnoMestoSkladisceStroškovno mesto skladišča vezanega na dobavnico.
LabelaInStevilkaOriginalaAliStornoDokIzpis labele in številke originalnega ali storno dokumenta.
StevilkaStorniranegaDokumentaIzpis sštevilke storniranega dokumenta.
PodpisnikPodpisnik naročila dobavitelju.

Dodatni zaznamki postavk dobavnice:

PostavkeNabavnaCenaNabavna cena postavke.
PostavkeNabavnaVrednostNabavna vrednost postavke.
PostavkeOpombaIzpis opombe vpisane na postavki/artiklu na dobavnici

Dodatna postavka za skupne znske na podlagi zgornjih postavk v tabeli:

SkupajNabavnaVrednostBrezDDVSkupna nabavna vrednost na dokumentu.

 

4.32.2.9. Dodatni zaznamki za opomin

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za opomin.

Zaznamki za izpis posameznih postavk v tabeli:

OpOznakaZaKnjizenjeIzpis številke računa, za katerega se pošilja opomin
OpDatumDokumentaDatum računa, za katerega se izstavlja opomin
OpRokPlacilaDatum zapadlosti računa oz. posamezne postavke
OpZnesekRacunaCelotni znesek računa, za katerega se opominja stranko
OpOstaneZaPlaciloOdprti znesek računa, za katerega se opominja stranko
OpOpisKnjizbeOpis računa, za katerega se izstavlja opomin

 

4.32.2.10. Dodatni zaznamki za naročilo kupca

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za naročilo kupca.

DatumNarocilaDatum (prejema) naročila (ni nujno enako datumu dokumenta v našem sistemu, če ni vpisano vzame datum dokumenta).
DatumIzvedbeDatum dobave/izvedbe naročila.
NarocilKontaktIme osebe, ki je oddala naročilo, poljuben vpis direktno na dokumentu.
VezaPonudbaŠtevilka ponudbe iz katere je bila naročilnica izstavljena.
VezaPonudbaDatumIzpiše datum ponudbe iz katere je bila naročilnica izstavljena.
PostavkeVezaNaDobavnicoVeza posamezne postavke na dobavnico
PostavkeVezaNarociloDobaviteljuVeza posamezne postavke na naročilo odbavitelju.
LabelaInStevilkaOriginalaAliStornoDokIzpis labele in številke originalnega ali storno dokumenta.
StevilkaStorniranegaDokumentaIzpis sštevilke storniranega dokumenta.
VezaPrevzemnicaVeze na prevzemnice.
PostavkeNarociloKupcaDobavljenaKolIzpis že izdobavljene količine v tabeli postavk na naročilu kupca

 

4.32.2.11. Dodatni zaznamki za rezervacijo

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za rezervacijo.

StevilkaDokumentaŠtevilka rezervacije.
KrajIzstavitveDokumentaKraj izstavitve rezervacije.
KrajIzstavitveDokumenta2Kraj izstavitve rezervacije dvojnik.
DestinacijaPolje kamor vpišemo destinacijo potovanja.
Destinacija2Polje kamor vpišemo destinacijo potovanja.
NamestitevPodatek o namestitivi.
Namestitev2Podatek o namestitivi.
RezStPartnerjaRezervacijska števika partnerja.
RezStPartnerja2Rezervacijska števika partnerja dvojnik.
SteviloOsebŠtevilo oseb.
SteviloOseb2Število oseb dvojnik.
RegijaRegija potovanja.
TerminOdDatum od kdaj bo potovanje trajalo.
TerminDoDatum do kdaj bo potovanje trajalo.
TerminOd2Datum od kdaj bo potovanje trajalo.
TerminDo2Datum do kdaj bo potovanje trajalo.
PrvaStoritevPrva storitev rezervacije.
ZadnjaStoritevZadnja storitev rezervacije.
PrvaStoritev2Prva storitev rezervacije dvojnik.
ZadnjaStoritev2Zadnja storitev rezervacije dvojnik.
PrevozPodatek o prevozu.
StoritveStoritve, ko so vključene v rezervacijo.
Storitve2Storitve, ko so vključene v rezervacijo dvojnik.
OpombeRezervacijeOpombe na rezervaciji.
OpombeRezervacije2Opombe na rezervaciji dvojnik.
NosilecNazivNaziv nosilca rezervacije.
NosilecUlicaUlica nosilca rezervacije.
NosilecPostaPošta nosilca rezervacije.
NosilecKrajKraj nosilca rezervacije.
NosilecDrzavaDržava nosilca rezervacije.
NosilecTelefonKontaktni telefon nosilca rezervacije.
OrganizatorPodatek o organizatorju potovanja.
DatumIzdajeDatum izdaje rezervacije.
DatumIzdaje2Datum izdaje rezervacije dvojnik.
ZnesekProvizijeZnesek provizije.
ZnesekProvizije2Dvojnik zgornjega zaznamka.
ProcentProvizijeProcent provizije.
OsnovaZaDDVProvizijeOsnova za izračun ddv provizije.
ZnesekDDVProvizijeZnesek ddv provizije.
RizikoOdpovediZnesek rizika odpovedi.
DokumentIzpisalIzpis uporabnika, ki je izpisal dokument.

Podatki udeležencev:

UdelezenecPozicijaZap. številka udeleženca.
UdelezenecPozicijaSPikoZap. številka udeleženca s piko.
UdelezenecPriimekInImeIme in priimek udeleženca.
UdelezenecDatumRojstvaDatum rojstva udeleženca.
UdelezenecPopustPopust za udeleženca.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek Udelezenci .

Podvojen izpis podatkov udeležencev:

UdelezenecPozicija2Zap. številka udeleženca.
UdelezenecPozicijaSPiko2Zap. številka udeleženca s piko.
UdelezenecPriimekInIme2Ime in priimek udeleženca.
UdelezenecDatumRojstva2Datum rojstva udeleženca.
UdelezenecPopust2Popust za udeleženca.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek Udelezenci2 .

Podatki obračunskih postavk rezervacije:

ObracunPostavkaPozicijaZap. številka obračunske postavke.
ObracunPostavkaPozicijaSPikoZap. številka obračunske postavke s piko.
ObracunPostavkaOpisOpis obračunske postavke.
ObracunPostavkaOpis2Opis obračunske postavke.
ObracunPostavkaKolicinaKoličina na postavki.
ObracunPostavkaZnesekZnesek.
ObracunPostavkaPopustPopust.
ObracunPostavkaSkupajSkupen znesek postavke.
ObracunZnesekZaPlaciloSeštevek znesekov postavk za plačilo.
ObracunZnesekZaPlaciloVDomValSeštevek znesekov postavk za plačilo, v domači valuti.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek ObracunPostavke .

Podatki zabeleženih plačil rezervacije:

PlaciloPozicijaZap. številka plačila.
PlaciloNazivPlacnikaNaziv plačnika.
PlaciloStDokumentaŠtevilka dokumenta, če je bilo plačano s kuponom itd.
PlaciloOpombeOpombe plačila.
PlaciloDatumPlacilaDatum plačila.
PlaciloNacinPlacilaNačin plačila.
PlaciloZnesekZnesek plačila.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek Placila .

 

4.32.2.12. Dodatni zaznamki za medskladiščni prenos

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za izpis medskladiščnice.

Zaznamki za izpis posameznih postavk v tabeli:

IzSkladiscaIz katerega skladišča prenašate artikel.
VSkladisceV katero skladišče prenašate artikel.
PostavkeMedskladiscnicaNabavnaCenaNabavna cena postavke
PostavkeMedskladiscnicaNabavnaVrednostNabavna vrednost postavke (nabavna cena * količina)
PostavkeMedskladiscnicaVeleprodajnaCenaVeleprodajna cena postavke
PostavkeMedskladiscnicaVpVrednostVeleprodajna vrednost postavke (veleprodajna cena * količina)
PostavkeMedskladiscnicaMaloprodajnaCenaMaloprodajna cena postavke
PostavkeMedskladiscnicaMpVrednostMaloprodajna vrednost postavke (maloprodajna cena * količina)
SkupajMedskladiscnicaKolicinaSkupna količina postavk na medskladiščnici
SkupajMedskladiscnicaNabavnaVrednostSkupna nabavna vrednost postavk na medskladiščnici
SkupajMedskladiscnicaVpVrednostSkupna veleprodajna vrednost postavk na medskladiščnici
SkupajMedskladiscnicaMpVrednostSkupna maloprodajna vrednost postavk na medskladiščnici

 

4.32.2.13. Dodatni zaznamki za prevzemni list

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za prevzemni list.

VSkladiscePodatek v katero skladišče gre blago na prevzemnem listu.
KrajPrevzemaDokumentaStroškovno mesto, kjer je bil prevzet dokument.
DokumentPrevzelOseba, ki je prevzela dokument
DatumPrevzemaIzpiše datum prevzema blaga.
ZunanjaStDobavniceIzpiše številko prejete dobavnice.
ZunanjiDatumDobavniceIzpiše datum prejete dobavnice.
KontrolnaKolicinaIzpiše količina za kontrolo blaga.
NarocilnicaIzpiše številko naročilnice.
LabelaInStevilkaOriginalaAliStornoDokIzpis labele in številke originalnega ali storno dokumenta.
StevilkaStorniranegaDokumentaIzpis sštevilke storniranega dokumenta.

Zaznamki za izpis postavk.

PostavkeSerijskeStevilkeSerijske številke artikla.
PostavkeNabavnaCenaNabavna cena artikla.
PostavkeNabavnaVrednostNabavna vrednost artiklov (količina*cena).
PostavkeVpRazlikaVCeniVeleprodajna razlika v ceni, za artikal.
PostavkeVpRazlikaVCeniVrednostSkupaj veleprodajna razlika v ceni (cena*količina).
PostavkeVpMarzaOdstotekOdstotek marže na veleprodajno ceno.
PostavkeVpMarzaCena marže na veleprodajno ceno.
PostavkeVpMarzaVrednostVrednost marže artiklov na veleprodajno vrednost (količina*cena)
PostavkeVpCenaVeleprodajna cena artikla.
PostavkeVpVrednostVeleprodajna vrednost za artikle (cena*količina).
PostavkeMpRazlikaVCeniMaloprodajna razlika v ceni, za artikal.
PostavkeMpRazlikaVCeniVrednostSkupaj maloprodajna razlika v ceni (cena*količina).
PostavkeMpMarzaOdstotekOdstotek marže na maloprodajno ceno.
PostavkeMpMarzaCena marže na maloprodajno ceno.
PostavkeMpMarzaVrednostVrednost marže artiklov na maloprodajno ceno (količina*cena).
PostavkeMpCenaMaloprodajna cena artikla.
PostavkeMpVrednostMaloprodajna vrednost za artikle (količina*cena).
PostavkeMpCenaZDDVMaloprodajna cena z DDV.
PostavkeMpVrednostZDDVMaloprodajna vrednost z DDV (količina*cena).
PostavkeMpCenaZnesekDDVZnesem DDV za maloprodajno ceno.
PostavkeCrtnaKodaČrtna koda artikla.
PostavkeTezaArtiklaTeža artikla.
PostavkeKataloskaStevilkaKataloška številka artikla.
PostavkeDobaviteljevaCenaDobaviteljeva cena artikla.
PostavkeVrednostVDobValutiVrednost artikla v dobavitelje valuti.
PostavkeDobCenaVDomValutiDobaviteljeva cena v domači valuti.
PostavkeDobVrednostVDomValutiDobaviteljeva vrednost v domači valuti.
PostavkeRabatDobaviteljaRabat dobavitelja v procentih.
PostavkeZnesekRabataZnesek rabata na postavki (rabat * količina).
PostavkeDelezStrTransportaDelež stroška transporta.
PostavkeStrosekTransportaStrošek transporta.
PostavkeCarinaCarina.
PostavkeZnesekCarineZnesek carine.
PostavkeVstopniDDVVstopni DDV.
PostavkeZnesekVstopnegaDDVVrednost vstopnega DDV (vstopni ddv * količina).
PostavkeNeposredniStroskiNeposredni stroški.
PostavkeSkupajNeposredniStroskiSkupaj neposredni stroški na postavki.
PostavkeNabVredZVstopnimDDVNabavna vrednost z vstopnim DDV.

Zaznamki za seštevke postavk:

SkupajNabavnaVrednostBrezDDVSkupna nabavna vrednost brez DDV.
SkupajVpMarzaVrednostSkupna vrednost marže na veleprodajno vrednost (znesek * količina).
SkupajVpMarzaSkupni znesek marže na veleprodajno vrednost za eno enoto.
SkupajVpVrednostSkupna veleprodajna vrednost (znesek * količina).
SkupajVpZnesekSkupni veleprodajni znesek za eno enoto.
SkupajVpRazlikaVCeniVrednostSkupna veleprodajna razlika v ceni.
SkupajMpMarzaVrednostSkupna vrednost marže na maloprodajno vrednost (znesek * količina).
SkupajMpMarzaSkupna vrednost marže na maloprodajno vrednost na eno enoto.
SkupajMpVrednostBrezDDVSkupna maloprodajna vrednost brez DDV
SkupajMpRazlikaVCeniVrednostSkupna maloprodajna razlika v ceni.
SkupajMpDDVVrednostSkupna vrednost DDV za maloprodajno vrednost (vrednost * količina).
SkupajMpDDVSkupna vrednost DDV za maloprodajno vrednost na eno enoto.
SkupajMpVrednostSkupna maloprodajna vrednost (znesek * količina).
SkupajMpZnesekSkupna maloprodajna vrednost na eno enoto.
SkupajNabVredZVstopnimDDVSkupaj nabavna vrednost z vstopnim DDV.

Zaznamki za izpis zneseka stroškov transporta, carine, ipd.

SkupajZnesekRabataSkupaj znesek rabat dobavitelja.
SkupajStrosekTransportaSkupaj znesek stroškov transporta.
SkupajZnesekCarineSkupaj znesek carine.
SkupajNeposredniStroskiSkupaj neposredni stroški.
SkupajNabavnaVrednostBrezDDVSkupaj nabavna vrednost artiklov brez ddv.
SkupajVrednostVDobValutiSkupaj vrednost prevzetih artiklov v dobaviteljevi valuti.
SkupajVrednostVDomValutiSkupaj vrednost prevzetih artiklov v domači valuti.
SkupajZnesekVstopnegaDDVSkupaj znesek vstopnega DDV.

 

4.32.2.14. Bookmarki oz. zaznamki za delovni nalog

Ko želimo v MS Wordu narediti predlogo za tiskanje delovnega naloga, imamo na voljo določene zaznamke oz. bookmarke, vendar pa ni nujno, da v eni predlogi uporabimo vse. Na voljo so nam naslednji zaznamki oz. bookmarki:

DNDodeljenZaposlenemuZaposleni, kateremu je DN dodeljen
DNPricetekDelaDatum pričetka dela
DNRokIzvedbeDelaPredvideni datum izvedbe dela
DNDatumIzvedbeDelaDatum izvedbe dela
DNDatumZapiranjaDatum zapiranja DN
DNStatusStatus DN
DNPoslovnoLetoPoslovno leto na DN
DNSkladisceVhodnegaMaterialaSkladišče vhodnega materiala
DNSkladisceGotovihIzdelkovSkladišče gotovih izdelkov
DNValutaDenarna valuta
DNValuta2Denarna valuta, v primeru, ko želimo da se denarna valuta izpiše na dveh mestih
DNOpisNarocilaOpis naročila na DN
DNKontaktnaOsebaNarocnikaKontaktna oseba naročnika
DNLokacijaDelaLokacija dela

Za tabelo postavk naročenih izdelkov je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

PostavkeDNNaroceniIzdelkiPozicijaZaporedna številka postavke naročenih izdelkov
PostavkeDNNaroceniIzdelkiPozicijaSPikoZaporedna številka postavke naročenih izdelkov s piko
PostavkeDNNaroceniIzdelkiSifraArtiklaŠifra artikla oz. naročenega izdelka
PostavkeDNNaroceniIzdelkiNazivNaziv artikla oz. naročenega izdelka
PostavkeDNNaroceniIzdelkiOpisOpis artikla oz. naročenega izdelka
PostavkeDNNaroceniIzdelkiDolgiOpisNaziv in opis artikla oz. naročenega izdelka
PostavkeDNNaroceniIzdelkiKolicinaKoličina artiklov oz. naročenih izdelkov
PostavkeDNNaroceniIzdelkiKolBrezDecKoličina artiklov oz. naročenih izdelkov brez decimalk
PostavkeDNNaroceniIzdelkiEnotaMereEnota mere za postavko
PostavkeDNNaroceniIzdelkiKataloskaStKataloška številka artikla oz. naročenega izdelka
PostavkeDNNaroceniIzdelkiSerijskeStSerijske številke artikla oz. naročenega izdelka
PostavkeDNNaroceniIzdelkiLOTLOT artikla oz. naročenega izdelka
PostavkeDNNaroceniIzdelkiCrtnaKodaČrtna koda artikla oz. naročenega izdelka
PostavkeDNNaroceniIzdelkiKolVSkladiscuKoličina že prenešenih artiklov oz. naročenih izdelkov na skladišče gotovih izdelkov
PostavkeDNNaroceniIzdelkiNabCenaMatNabavna cena materiala
PostavkeDNNaroceniIzdelkiNabVredMatNabavna vrednost materiala (nabavna cena * količina)
PostavkeDNNaroceniIzdelkiCenaMatBrezDDVCena postavke materiala brez ddv
PostavkeDNNaroceniIzdelkiVredMatBrezDDVVrednost postavke materiala brez ddv (cena * količina)
PostavkeDNNaroceniIzdelkiCenaBrezDDVCena postavke naročenega izdelka brez ddv
PostavkeDNNaroceniIzdelkiVrednostBrezDDVVrednost naročenega izdelka brez ddv (cena * količina)

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek PostavkeDNNaroceniIzdelki

Za vsote postavk tabele naročenih izdelkov so na voljo naslednji zaznamki:

SkupajDNNaroceniIzdelkiKolicinaSkupna količina artiklov oz. naročenih izdelkov
SkupajDNNaroceniIzdelkiKolVSkladiscuSkupna količina že prenešenih artiklov oz. naročenih izdelkov na skladišče gotovih izdelkov
SkupajDNNaroceniIzdelkiNabVredMatSkupna nabavna vrednost materiala
SkupajDNNaroceniIzdelkiVredMatBrezDDVSkupna vrednost materiala brez ddv
SkupajDNNaroceniIzdelkiVrednostBrezDDVSkupna vrednost artiklov oz. naročenih izdelkov brez ddv

Za tabelo postavk prevzetega materiala na delovni nalog je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

PostavkeDNPrevzetMaterialPozicijaZaporedna številka postavke prezetega materiala
PostavkeDNPrevzetMaterialPozicijaSPikoZaporedna številka postavke prezetega materiala s piko
PostavkeDNPrevzetMaterialSifraArtiklaŠifra artikla oz. prevzetega materiala na DN
PostavkeDNPrevzetMaterialNazivNaziv artikla oz. prevzetega materiala na DN
PostavkeDNPrevzetMaterialOpisOpis artikla oz. prevzetega materiala na DN
PostavkeDNPrevzetMaterialDolgiOpisNaziv in opis artikla oz. prevzetega materiala na DN
PostavkeDNPrevzetMaterialKolicinaKoličina artikla oz. prevzetega materiala na DN
PostavkeDNPrevzetMaterialKolBrezDecKoličina artikla oz. prevzetega materiala na DN brez decimalk
PostavkeDNPrevzetMaterialEnotaMereEnota mere za postavko
PostavkeDNPrevzetMaterialSerijskeStSerijske številke artikla oz. prevzetega materiala na DN
PostavkeDNPrevzetMaterialLOTLOT artikla oz. prevzetega materiala na DN
PostavkeDNPrevzetMaterialKataloskaStKataloška številka prevzetega materiala na DN
PostavkeDNPrevzetMaterialCrtnaKodaČrtna koda artikla oz. prevzetega materiala na DN
PostavkeDNPrevzetMaterialNabavnaCenaNabavna cena artikla oz. prevzetega materiala na DN
PostavkeDNPrevzetMaterialCenaBrezDDVCena artikla oz. prevzetega materiala na DN brez ddv

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek PostavkeDNPrevzetMaterial

Za vsoto postavk tabele prevzetega materiala na delovni nalog je na voljo naslednji zaznamek:

SkupajDNPrevzetMaterialKolicinaSkupna količina artiklov oz. prevzetih materialov na DN

Za tabelo postavk porabljenega materiala v proizvodnji je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

PostavkeDNPorabljenMaterialPozicijaZaporedna številka postavke porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialPozicijaSPikoZaporedna številka postavke porabljenega materiala s piko
PostavkeDNPorabljenMaterialSifraArtiklaŠifra artikla oz. porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialNazivNaziv artikla oz. porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialOpisOpis artikla oz. porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialDolgiOpisNaziv in opis artikla oz. porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialKolicinaKoličina artikla oz. porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialKolBrezDecKoličina artikla oz. porabljenega materiala brez decimalk
PostavkeDNPorabljenMaterialEnotaMereEnota mere za postavko
PostavkeDNPorabljenMaterialSerijskeStSerijske številka artikla oz. porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialLOTLOT artikla oz. porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialKataloskaStKataloška številka artikla oz. porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialCrtnaKodaČrtna koda artikla oz. porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialSifraIzdelkaŠifra naročenega izdelka za katerega se je porabil material
PostavkeDNPorabljenMaterialNabavnaCenaNabavna cena artikla oz. porabljenega materiala
PostavkeDNPorabljenMaterialNabVredNabavna vrednost artikla oz. porabljenega materiala (nabavna cena * količina)
PostavkeDNPorabljenMaterialCenaBrezDDVCena artikla oz. porabljenega materiala brez ddv
PostavkeDNPorabljenMaterialVredBrezDDVVrednost artikla oz. porabljenega materiala brez ddv (cena * količina)

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek PostavkeDNPorabljenMaterial

Za vsote postavk tabele porabljenega materiala v proizvodnji so na voljo naslednji zaznamki:

SkupajDNPorabljenMaterialKolicinaSkupna količina artiklov oz. porabljenega materiala
SkupajDNPorabljenMaterialNabavnaVrednostSkupna nabavna vrednost artiklov oz. porabljenega materiala
SkupajDNPorabljenMaterialVrednostBrezDDVSkupna vrednost artiklov oz. porabljenega materiala brez ddv
SkupajDNPorabljenMaterialVredBrezDDV2Skupna vrednost artiklov oz. porabljenega materiala brez ddv, v primeru, ko želimo da se vrednost izpiše na dveh mestih

Za tabelo postavk dobavljenega materiala je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

PostavkeDNDobavljenMaterialPozicijaZaporedna številka postavke dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialPozicijaSPikoZaporedna številka postavke dobavljenega materiala s piko
PostavkeDNDobavljenMaterialSifraArtiklaŠifra artikla oz. dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialNazivNaziv artikla oz. dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialOpisOpis artikla oz. dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialDolgiOpisNaziv in opis artikla oz. dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialKolicinaKoličina artikla oz. dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialKolBrezDecKoličina artikla oz. dobavljenega materiala brez decimalk
PostavkeDNDobavljenMaterialEnotaMereEnota mere za postavko
PostavkeDNDobavljenMaterialSerijskeStSerijske številka artikla oz. dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialLOTLOT artikla oz. dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialKataloskaStKataloška številka artikla oz. dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialCrtnaKodaČrtna koda artikla oz. dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialNabavnaCenaNabavna cena artikla oz. dobavljenega materiala
PostavkeDNDobavljenMaterialNabVredNabavna vrednost artikla oz. dobavljenega materiala (nabavna cena * količina)
PostavkeDNDobavljenMaterialCenaBrezDDVCena artikla oz. dobavljenega materiala brez ddv
PostavkeDNDobavljenMaterialVredBrezDDVVrednost artikla oz. dobavljenega materiala brez ddv (cena * količina)
PostavkeDNDobavljenMaterialSkladisceSkladišče iz katerega smo dobavili material
PostavkeDNDobavljenMaterialVezaDobavnicaVeza na dobavnico s katero smo dobavili material

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek PostavkeDNDobavljenMaterial

Za vsote postavk tabele dobavljenega materiala so na voljo naslednji zaznamki:

SkupajDNDobavljenMaterialKolicinaSkupna količina artiklov oz. dobavljenega materiala
SkupajDNDobavljenMaterialVrednostBrezDDVSkupna vrednost artiklov oz. dobavljenega materiala brez ddv
SkupajDNDobavljenMaterialVredBrezDDV2Skupna vrednost artiklov oz. dobavljenega materiala brez ddv, v primeru, ko želimo da se vrednost izpiše na dveh mestih

Za tabelo postavk obračunanih delovnih ur je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

PostavkeDNDelovneUrePozicijaZaporedna številka postavke obračunanih delovnih ur
PostavkeDNDelovneUrePozicijaSPikoZaporedna številka postavke obračunanih delovnih ur s piko
PostavkeDNDelovneUreDatumDatum obračuna delovnih ur
PostavkeDNDelovneUreStrankaStranka za katero smo obračunali delovne ure
PostavkeDNDelovneUreDelavecDelavec, ki je izdelek sestavljal preko tega DN
PostavkeDNDelovneUreTarifaOznaka tarife po kateri se bodo obračunale delovne ure za izdelavo izdelka na DN
PostavkeDNDelovneUreOpisDelaOpis dela
PostavkeDNDelovneUrePorabljenCasPorabljen čas delavca za njegovo delo
PostavkeDNDelovneUreCenaBrezDDVCena urne postavke brez ddv
PostavkeDNDelovneUreVrednostBrezDDVVrednost opravljenega dela brez ddv
PostavkeDNDelovneUreVezaRacunVeza na račun po katerem smo zaračunali opravljeno delo

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek PostavkeDNDelovneUre

Za vsote postavk tabele obračunanih ur so na voljo naslednji zaznamki:

SkupajDNDelovneUrePorabljenCasSkupni porabljen delovni čas
SkupajDNDelovneUreVrednostBrezDDVSkupna vrednost opravljenega dela brez ddv
SkupajDNDelovneUreVrednostBrezDDV2Skupna vrednost opravljenega dela brez ddv, v primeru, ko želimo da se vrednost izpiše na dveh mestih

Za skupni znesek na delovnem nalogu uporabimo naslednji zaznamek:

DNSkupnajZnesekSkupni znesek delovnega naloga.
SkupajDNRazlikaVCeniZnesek razlike v ceni (RVC) med skupno skupno prodajno vrednostjo naročenih izdelkov in skupno nabavno vrednostjo porabljenega materiala, dobavljenega materiala in delovnih ur

 

4.32.2.15. Dodatni zaznamki za dokument nivelacije

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za izpis dokumenta nivelacije cene.

Zaznamki za izpis posameznih postavk v tabeli:

PostavkeNivelacijaSpremembaCeneProcentSprememba cene artikla v %
PostavkeNivelacijaStaraCenaStara cena artikla brez ddv
PostavkeNivelacijaStaraVrednostStara vrednost postavke brez ddv (stara cena * količina)
PostavkeNivelacijaNovaCenaNova cena artikla brez ddv
PostavkeNivelacijaNovaVrednostNova vrednost postavke brez ddv (stara cena * količina)
PostavkeNivelacijaStopnjaDDVStopnja DDV v %
PostavkeNivelacijaStariDDVZnesek DDV v stari zalogi
PostavkeNivelacijaNoviDDVZnesek DDV v novi zalogi
PostavkeNivelacijaRazlikaCenaRazlika med staro in novo ceno artikla brez ddv
PostavkeNivelacijaRazlikaDDVRazlika med starim in novim zneskom ddv
SkupajNivelacijaKolicinaSkupna količina artiklov
SkupajNivelacijaStaraVrednostSkupna stara vrednost brez ddv
SkupajNivelacijaNovaVrednostSkupna nova vrednost brez ddv
SkupajNivelacijaStariDDVSkupna vrednost ddv v stari zalogi
SkupajNivelacijaNoviDDVSkupna vrednost ddv v novi zalogi
SkupajNivelacijaRazlikaCenaSkupna razlika v ceni brez ddv
SkupajNivelacijaRazlikaDDVSkupna razlika v ddv

 

4.32.2.16. Dodatni zaznamki za medsebojno kompenzacijo

Ko želimo v MS Wordu narediti predlogo za tiskanje medsebojne kompenzacije, imamo na voljo določene zaznamke oz. bookmarke, vendar pa ni nujno, da v eni predlogi uporabimo vse. Na voljo so nam naslednji zaznamki oz. bookmarki:

KompPartnerNazivNaziv partnerja.
KompDatumIzstavitvedatum izstavitve kompenzacije.
KrajIzstavitveDokumentaKraj izstavitve kompenzacije.
KompPartnerNaslovNaslov partnerja (izpiše celotni naslov: ulico, v novi vrstici pošto, kraj)
KompPartnerDavcnaAliIDdvStevilkaDavčna številka (za nezavezanca za DDV) oz. ID za DDV za zavezanca za DDV.
KompKontoTerjatevKonto terjatev.
KompOdprteTerjatveZnesekSkupajSkupni znesek odprtih terjatev
KompKontoObveznostiKonto obveznosti.
KompOdprteObveznostiZnesekSkupajSkupni znesek odprtih obveznosti.
KompPredlaganiZnesekPobotaZnesek pobota
KompPredlaganiZnesekPobotaZBesedamiZnesek pobota z besedami

Na medsebojni kompenzaciji imamo na voljo posebne zaznamke za izpis terjatv:

KompOdprteTerjatveDatumDokumentaDatum dokumenta.
KompOdprteTerjatveObdobjeObdobje dokumenta.
KompOdprteTerjatveZapadlostZapadlost dokumenta
KompOdprteTerjatveStroskovnoMestoStroškovno mesto.
KompOdprteTerjatveStTemeljniceŠtevilka temelnjice.
KompOdprteTerjatveDokumentKnjižen dokument.
KompOdprteTerjatveBesediloBesedilo knjižbe.
KompOdprteTerjatveZnesekZnesek knjižbe.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek KompOdprteTerjatve .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za obroke ne vsebuje zaznamka KompOdprteTerjatve  se terjatve ne bodo izpisale na medsebojni kompenzaciji.

Na medsebojni kompenzaciji imamo na voljo posebne zaznamke za izpis obveznosti:

KompOdprteObveznostiDatumDokumentaDatum dokumenta.
KompOdprteObveznostiObdobjeObdobje dokumenta.
KompOdprteObveznostiZapadlostZapadlost dokumenta
KompOdprteObveznostiStroskovnoMestoStroškovno mesto.
KompOdprteObveznostiStTemeljniceŠtevilka temeljnice.
KompOdprteObveznostiDokumentKnjižen dokument.
KompOdprteObveznostiBesediloBesedilo knjižbe.
KompOdprteObveznostiZnesekZnesek knjižbe.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico in v prvo celico nastaviti zaznamek KompOdprteObveznosti .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za obroke ne vsebuje zaznamka KompOdprteObveznosti  se obveznosti ne bodo izpisale na medsebojni kompenzaciji.

 

4.32.2.17. Dodatni zaznamki za reverz

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za reverz.

KomisionarNazivNaziv komisionarja
KomisionarUlicaUlica komisionarja
KomisionarPostaPošta komisionarja
KomisionarKrajKraj komisionarja
KomisionarPostaKrajPošta in kraj komisionarja
KomisionarDrzavaDržava komisionarja
KomisionarDavcnaStevilkaDavčna številka komisionarja

 

4.32.2.18. Dodatni zaznamki za darilni bon

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za darilne bone:

StevilkaBonaŠtevilka bona (serijska št) katero vnesemo
DatumIzstavitveDatum izdaje darilnega bona
DatumVeljavnostiVeljavnost darilnega bona
PrejemnikNazivNaziv prejemnika darilnega bona
PrejemnikUlicaUlica prejemnika darilnega bona
PrejemnikPostaPošta in kraj prejemnika darilnega bona
NominalnaVrednostNominalna vrednost darilnega bona
NominalnaVrednostZValutoNominalna vrednost, izpisana z valuto npr.: 50 EUR

 

4.32.2.19. Dodatni zaznamki za plačilno listo

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za plačilno listo.

Za izpis podatkov o zaposlenemu uporabimo naslednje zaznamki:

EmployeeDisplayStringIme in priimek zaposlenega.
EmployeeAddressStreetNaslov zaposlenega.
EmployeeAddressPostalCodeAndCityPošta in kraj zaposlenega.
EmployeeDavcnaStDavčna številka zaposlenega.
EmploymentBeginDateDatum zaposlitve na zaposlitvi za katero delamo obračun plače.
EmploymentTotalWorkingPeriodYMDSkupna delovna doba zaposlenega
PayrollSettlementGrossSalaryOsnovna bruto plača zaposlenega.
PayrollSettlementHoursTotalMesečni fond ur zaposlenega.
EmployeeVacationTotalSkupni dopust po odločbi + stari letni dopust.
EmployeeVacationForCurrentYearPreostali tekoči dopust.
EmployeeVacationFromLastYearPreostali stari dopust.

Za tabelo postavk bruto zneskov je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

PaySettGrossItemCodeIzpis oznake vrstice za postavko na obračunu plače.
PaySettGrossItemDescriptionNaziv vrstice za bruto znesek na plačilni listi, ki pripada zgornji oznaki.
PaySettGrossItemParamAmountVrednost parametra postavke npr. 16, kar predstavlja lahko 16 ur ali 16 %.
paySetItemsDictParamDescriptionVrednost parametra postavke npr. 16 kom, kar predstavlja 16 komadov točk.
PaySettGrossItemAmountBruto znesek postavke.
PaySettNetItemAmountNeto znesek postavke.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico (ali dataTableRow) in nastaviti zaznamek PaySettGrossItems .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za postavke ne vsebuje zaznamka PaySettGrossItems  se postavke ne bodo izpisale na računu.

Za tabelo postavk bonitet je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

xmlBookmarkPaySettBonusDescriptionOpis bonitete.
xmlBookmarkPaySettBonusAmountZnesek bonitete.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico (ali dataTableRow) in nastaviti zaznamek xmlBookmarkPaySettBonuses .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za postavke ne vsebuje zaznamka xmlBookmarkPaySettBonuses  se postavke ne bodo izpisale na računu.

Za tabelo postavk povračil je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

xmlBookmarkPaySettCompensationItemDescriptionOpis povračila.
xmlBookmarkPaySettCompensationItemParamDescPodrobnosti o povračilu. Primer: 21 dni x 6,12 EUR.
xmlBookmarkPaySettPaySettCompensationItemAmountZnesek povračila.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico (ali dataTableRow) in nastaviti zaznamek xmlBookmarkPaySettCompensationsItems .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za postavke ne vsebuje zaznamka xmlBookmarkPaySettCompensationsItems  se postavke ne bodo izpisale na računu.

Za tabelo postavk odtegljajev/kreditov je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

PaySettDeductItemDescriptionOpis odtegljaja.
PaySettDeductItemDetailsStringPodrobnosti o odtegljaju. Primer: Sk. kredit:3.254,00 Tr. plač. obrok/Sk. obrokov:12/0 Že odplačano: 384,00.
PaySettDeductItemAmountZnesek odtegljaja.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico (ali dataTableRow) in nastaviti zaznamek PaySettDeductItems .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za postavke ne vsebuje zaznamka PaySettDeductItems  se postavke ne bodo izpisale na računu.

Zaznamki za skupne zneske:

PayrollSettlementTotalNetSalarySkupaj neto izplačilo plače.
PaySettNetTotalCompensationsSkupaj dodatki iz naslova povračil, neobdavčenih izplačil.
PaySettTotalTaxAndContribForPaymentSkupaj vsi prispevki in davki.
PaySettTotalContribPensionFundSkupaj pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
PaySettTotalContribHealthFundSkupaj zdravstveno zavarovanje.
PayrollSettlementTotalGrossSalarySkupaj bruto plača.
PaySettTaxableReimbursementOfCostsSkupaj povračila stroškov nad uredbo.
xmlBookmarkPayrollSettlementTotalBonusesSkupaj znesek bonitet.
PaySettNontaxibleAmountSpecTextSkupaj olajšava za dohodnino - podrobnosti. Primer izpisa: Splošna: 291,67; Skupaj: 291,67;
PaySettNontaxibleAmountSkupaj olajšava za dohodnino (znesek).
PaySettTaxableIncomeSkupaj osnova za obračun davka (znesek).
PaySettTaxAmountSpecTextSkupaj osnova za obračun davka in zneski - podrobnosti. Primer izpisa: Od 2.083,33 = 470,83; 33% od 20,42 = 6,74; 470,83 + 6,74 = 477,57;
PaySettTaxAmountSkupaj znesek obračunanega davka.
PaySettTaxAbroadAmountSkupaj plačan davek v tujini.
PaySettTaxAbroadDifferenceAmountSkupaj za plačilo dohodnine.
PayrollSettlementTotalDeductionsSkupaj odtegljaji.
PayrollSettlementTotalNetSalaryForPaySkupaj znesek za nakazilo (neto plača od katere odštejemo vse odtegljaje in prištejemo povračila oz. neto druga izplačila).

Prispevki in stroški delavca iz bruto plače:

PaySettContribBaseAmountOsnova od katere obračunamo prispevke delavca.
PaySettContribEmployeePensionPctPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (odstotek).
PaySettContribEmployeePensionCalcPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployeePensionPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployeeHealthPctPrispevek za zdravstveno zavarovanje (odstotek).
PaySettContribEmployeeHealthCalcPrispevek za zdravstveno zavarovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployeeHealthPrispevek za zdravstveno zavarovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployeeUnempPctPrispevek za zaposlovanje (odstotek).
PaySettContribEmployeeUnempCalcPrispevek za zaposlovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployeeUnempPrispevek za zaposlovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployeeParentalPctPrispevek za starševsko varstvo (odstotek).
PaySettContribEmployeeParentalCalcPrispevek za starševsko varstvo (znesek obračunani).
PaySettContribEmployeeParentalPrispevek za starševsko varstvo (znesek za plačilo).
PaySettTotalContribEmployeePctSkupaj prispevki zaposlenega (odstotek).
PaySettTotalContribEmployeeCalcSkupaj prispevki zaposlenega (znesek obračunani).
PaySettTotalContribEmployeeSkupaj prispevki zaposlenega (znesek za plačilo).

Prispevki in stroški delodajalca na bruto plačo:

PaySettContribEmployerBaseAmountOsnova od katere obračunamo prispevke delodajalca.
PaySettContribEmployerPensionPctPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (odstotek).
PaySettContribEmployerPensionCalcPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployerPensionPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployerHealthPctPrispevek za zdravstveno zavarovanje (odstotek).
PaySettContribEmployerHealthCalcPrispevek za zdravstveno zavarovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployerHealthPrispevek za zdravstveno zavarovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployerUnempPctPrispevek za zaposlovanje (odstotek).
PaySettContribEmployerUnempCalcPrispevek za zaposlovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployerUnempPrispevek za zaposlovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployerInjuryPctPrispevek za poškodbe pri delu (odstotek).
PaySettContribEmployerInjuryCalcPrispevek za poškodbe pri delu (znesek obračunani).
PaySettContribEmployerInjuryPrispevek za poškodbe pri delu (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployerParentalPctPrispevek za starševsko varstvo (odstotek).
PaySettContribEmployerParentalCalcPrispevek za starševsko varstvo (znesek obračunani).
PaySettContribEmployerParentalPrispevek za starševsko varstvo (znesek za plačilo).
PaySettTotalContributionsEmployerPctSkupaj prispevki delodajalca (odstotek).
PaySettTotalContributionsEmployerCalcSkupaj prispevki delodajalca (znesek obračunani).
PaySettTotalContributionsEmployerSkupaj prispevki delodajalca (znesek za plačilo).
PaySettTotalTaxAndContribForPaymentCalcSkupaj vsi prispevki in davki (delavca in delodajalca) v znesku.

PaySettPensionInsuranceForDifToMinSalaryDodatni prispevek za pokojninsko zavarovanje (znesek za plačilo).
PaySettHealthInsuranceForDifToMinSalaryDodatni prispevek za zdravstvo (znesek za plačilo).
PaySettHealthInsuranceForUnpaidAbsencePokojninsko zavarovanje za neplačano odsotnost (znesek za plačilo).
xmlBookmarkPayrollSettlementVoluntaryPensionInsuranceEmployerPremija PDPZ - prispevek v breme delodajalca (znesek za plačilo).
PayrollSettlementTotalCostSkupaj strošek v breme podjetja.

Ostali zaznamki, ki se uporabijo pri preverjanju pogojev:

PaySettGrossItemParamDescIsHoursZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. 1= vrednost parametra za postavko so ure; 0= vrednost parametra za postavko niso ure.
PaySettGrossItemParamDescIsPctZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. 1= vrednost parametra za postavko je odstotek; 0= vrednost parametra za postavko ni odstotek.
PaySettGrossItemParamDescIsOtherZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. 1= vrednost parametra za postavko je drug parameter, ki ni ura in ni odstotek; 0= vrednost parametra za postavko ni drug parameter, ki ni ura in ni odstotek.

 

4.32.2.20. Dodatni zaznamki za uporabo v privzetih predlogah iz galerije predlog

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za nastavitve izspisa in se uporabljajo trenutno v privzetih predlogah v Galeriji predlog pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve videza dokumentov:

  
Galerija predlog
  
  Slika 221: Galerija predlog

Ti zaznamki so običajno vključeni v oznako dataSection, kjer preverjamo če je pogoj izpolnjen, se izpiše.

Primer uporabe za izpis šifra artikla, če ta obstaja za zaznamek ItemsShowBoolCode

<main>
    <section id="invoice-items">
       <table class="list-table">
           <tr>
                <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                     <th>Šifra artikla</th>
                </dataSection>
            </tr>
        ...
             <dataTableRow bookmark="Postavke">
            <tr>
                 <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                      <td><data bookmark="PostavkeSifraArtikla">123456</data></td>
                 </dataSection>
             </tr>
        ...
        <table>
    </section>
</main>


Primer nam prikazuje, da se bo naslovna prva vrstica "Šifra artikla" v stolpcu tabele postavk izpisala le, če bo izpolnjen pogoj in bo zaznamek ItemsShowBoolCode imel vrednost 1. Podobno velja še za celotni stolpec, ki s eizpolni za šifro artikla. Torej če ta pogoj ni izpolnjen, stolpca za izpis šifre artikla ne bo.

4.32.2.21. Seznam zaznamkov

Zaznamki v povezavi nastavitev glave in pozicije logotipov

DocumentFooterHtmlCustomTypeZaznamek vrne vrednosti prazno "" (prazni podatki v glavi podjetja), "1" ali "2. Višina se samodejno prilagodi na višino slike oz. podatkov za glavo (najvišjo od naštetih).
IsTempMandantPrintBoolZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. Se uporablja samo za pregled predloge (ne potrebujemo spreminjati, ne vpliva na sam izpis po predlogi).
DocumentHeaderHtmlImageScaledZaznamek je odvisen od povečave slike, katero vnesemo v zavihek "Glava dokumenta" in vrne sliko v primerni velikosti.
DokumentSkeniranPodpisHorizontalniZamikVrednost, ki jo zaznamek izpiše je vrednost vpisana v "Horizontalni zamik podpisa:" v zavihku "Dodatne nastavitve".
DocumentHeaderHtmlImageBoolVrednosti zaznamka so lahko 0 - logotip ne obstaja in 1 - logotip obstaja.
DokumentGlavaHtmlSirinaLogotipaVrednost, ki jo zaznamek izpiše je vrednost vpisana v "Povečava logotipa:" v zavihku "Glava dokumenta". Vrednost je v %.
DocumentHeaderTextWidthPercentageVrednost, ki jo zaznamek izpiše je vrednost vpisana v "Širina prostora za logotip:" v zavihku "Glava dokumenta". Vrednost je v %.
DokumentGlavaHtmlPozicijaLogotipaVrednost, ki jo zaznamek izpiše je pozicija logotipa. Lahko je: 0 (levo), 1(sredina) ali 2(desno).
DokumentGlavaHtmlPoravnavaTekstaVrednost, ki jo zaznamek izpiše je pozicija besedila. Lahko je: 0 (levo), 1(sredina) ali 2(desno).
DokumentGlavaBesediloVrednost, ki jo zaznamek izpiše je besedilo, katerega vnašamo v "Glava dokumenta".
DokumentGlavaHtmlPrvaVrsticaKrepkoPogojVrednost, ki jo zaznamek izpiše je 0 (ni povdarjeno) ali 1 (je povdarjeno). Preverja pogoj ali je prva vrstica besedila v "Glava dokumenta" poudarjena ali ne.
DokumentGlavaBesediloPrvaVrsticaVrednost, ki jo zaznamek izpiše je besedilo prve vrstice vpisano v zavihku "Glava dokumenta".
DokumentGlavaBesediloBrezPrveVrsticeVrednost, ki jo zaznamek izpiše je vsebino besedila za "Glava dokumenta" brez prve vrstice.

Zaznamki v povezavi nastavitev dokumenta

DokumentIdentifikatorCrtnaKodaPogojZaznamek bo vrnil v pogoju 0 (ne bo izpisa kode) ali 1 (izpis kode).
SalesDocExceptSalesInvShowEmailPhoneBoolZaznamek bo vrnil 0 (ni obkljukano) ali 1 (je obkljukano), v kolikor imamo v |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje označeno/neoznačeno možnost "Na tiskanih prodajnih dokumentih, razen na izdanih računih, prikaži email in telefon kupca"
StevilkaDokumentaInternaKotVodilnaPogojZaznamek bo vrnil 0 (ni obkljukano) ali 1 (je obkljukano), v kolikor imamo v |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje označeno/neoznačeno možnost "Na izpisu dokumenta vedno izpiši interno številko kot vodilno"
StevilkaDokumentaInternaPogojZaznamek bo vrnil 0 (ni obkljukano) ali 1 (je obkljukano), v kolikor imamo v |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje označeno/neoznačeno možnost "Na izpisu dokumentov poleg fiskalne številke računa izpiši tudi interno številko dokumenta"
DocumentClassIdZaznamek vrne vrsto prodajnega dokumenta (SalesInvoice, SalesQuote itd.)*
DomacBancniRacunPogojZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. V primeru, da je domači bančni račun je vrednot 1, za tujega je 0.

Zaznamki v povezavi tabele postavk

ItemsShowBoolPositionZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis pozicije, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolCodeZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis šifre artikla, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolBarCodeZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis črtne kode, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolBarCodeImageZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis grafike črtne kode, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolIntrastatCn8CodeZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na to ali želimo izpis številke Intrastat ali ne.
ItemsShowBoolCatalogueCodeZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis kataloške številke, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolGroupPrimaryZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis primarne skupine, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolGroupSecundaryZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis sekundarne skupine, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolDescriptionOrDescLongZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis naziva/opisa, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolDescriptionLongZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis naziva+opisa, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolPictureZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis slike artikla, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolAssociatedSerialNumbersZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis serijske številke, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolLotTrackingRecordZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis LOT številke, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolWarrantyPeriodZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis garancijskega besedila, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolQuantityZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis količine, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolPackingQuantityZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis količine pakiranja, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolQuantityWithPackingQuantityZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis količine s količino pakiranja, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolUnitZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis enote mere, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolWeightPerUnitZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis teže na enoto, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot1Zaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis prvega dodatnega atributa, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot2Zaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis drugega dodatnega atributa, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot3Zaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis tretjega dodatnega atributa, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot4Zaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis četrtega dodatnega atributa, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot5Zaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis petega dodatnega atributa, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolPriceZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis cene, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsPriceBySubjectToVATAndPricingTypeZaznamek vrne ceno glede tip računa (veleprodajni tip/maloprodajni tip), pri temu upošteva še podatek zavezanec za DDV/nismo zavezanec za DDV.
ItemsPriceWithDiscBySubToVATAndPrcTypeZaznamek vrne ceno s popustom glede na tip računa (veleprodajni tip/maloprodajni tip), pri temu upošteva še podatek zavezanec za DDV/nismo zavezanec za DDV.
ItemsShowBoolDiscountZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis popusta, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsPriceLabelZaznamek kot vrne vrednost labelo: (Cena z DDV) ali (Cena brez DDV) glede na tip računa.
ItemsShowBoolPriceWithDiscountZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis cene s popustom, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
DokumentDDVZavezanecZaznamek vrne vrednost: vrsto prodaje na dokumentu (vatClauseRegisteredForVAT - zavezanec za DDV, vatClauseRegisteredForEUSuppliesOnly - zavezanec za DDV v EU, vatClauseNotRegisteredForVAT - ni zavezanec za DDV)
ItemsShowBoolVatPercentageZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis odstotka DDV, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolVatAmountZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis zneska DDV, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsShowBoolAmountZaznamek vrne vrednost 0 ali 1 glede na zavihek "Dodatne nastavitve" oz. katero vrstico imamo izbrano. V primeru, da je izbrana vrstica za izpis vrednosti, se bo ta izpisala. (V kolikor uporabljamo privzeto in nimamo izbrane nobene vrstice za generiranje tabele postavk, se privzeto izpišejo: Pozicija, Vrsta blaga storitve, količina, enota mere, MPC/VPC, popust %, DDV % in vrednost z DDV/brez DDV.)
ItemsAmountBySubjectToVATAndPricingTypeZaznamek vrne vrednost znesek z DDV (za veleprodajni tip računa) ali znesek brez DDV (za maloprodajni tip računa).
ItemsAmountLabelZaznamek kot vrne vrednost labelo: (Vrednost z DDV) ali (Vrednost brez DDV) glede na tip računa.

Zaznamki v povezavi skupnih zneskov dokumenta in obročnih plačil:

SkupajZnesekPopustaPoTipihCenZaznamek vrne vrednost: minus znesek popusta (v primeru veleprodajnega tipa računa) ali minus znesek popusta z DDV (v primeru maloprodajnega tipa računa)
SkupajZnesekPopustaPoTipihCenPozitivnoZaznamek vrne vrednost: znesek popusta (v primeru veleprodajnega tipa računa) ali znesek popusta z DDV (v primeru maloprodajnega tipa računa)
DocumentIsInHomeCurrBoolZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. 0 - ni domača valuta, 1 - je domača valuta.
DocumentIsInVATCurrBoolZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. 0 - valuta dokumenta ni enaka valuti obračuna DDV, 1 - valuta dokumenta je enaka valuti obračuna DDV.
SalesInvoiceInstallmentsExistsBoolZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. 0 - obročna plačila ne obstajajo na dokumentu; 1 - obročna plačila obstajajo na dokumentu.
DodajUPNQRPogojUPN QR se bo izpisal v primeru, da je: slovenski bančni račun in slovenski kupec. Istočasno se preverja ali je način plačila "nakazilo na TR", valuta EUR še odprta terjatev do kupce.

Zaznamki v povezavi izpisa zaključnih besedil in noge

DokumentSkeniranPodpisPovecavaZaznamek je odvisen od povečave slike logotipa, katero vnesemo v zavihek "Dodatne nastavitve" in vrne sliko skeniranega podpisa v primerni velikosti.
 • Vrste prodajnih dokumentov so:

 

Primeri predlog za tiskanje računov

V tem poglavju smo pripravili nekaj primerov predlog za tiskanje računov in drugih vrst dokumentov. Predloge so pripravljene za urejanje in takojšno uporabo.

Ko se odločite za konkreten izgled računa morate naredit naslednje:

 • S klikom na predlogo dokumenta prenesete datoteko na vaš računalnik.
 • Predlogo odprete v urejevalniku besedil (za HTML predloge) ali v programu MS Word in jo dopolnite s podatki vašega podjetja.
 • Nato se prijavite v program in predlogo preko menija Prodaja|Šifranti in nastavitve|Nastavitve videza dokumentov(logotipi, besedila...) v zavihku Predloge za tiskanje prenesete v program.


Galerija predlog za tiskanje dokumentov v formatu Word:

Oglejte si vnaprej pripravljene predloge za tisk dokumentov:

 • Enostavne (privzete) predloge

Predloga001
Predloga002
Predloga003

 • Klasične predloge:

Predloga
Predloga2
Predloga6

 • Kompleksne predloge

Predloga4
Predloga42
Predloga43

 • Sodobne predloge

Predloga3
Predloga4
Predloga9


 

4.32.2.21.1. Primer izgleda dokumenta: Enostavna z maloprodajnimi cenami

4.32.2.21.1.1 Datoteke

enostavnaPonudba1.doc
Velikost: 22,00 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
enostavnaRacun001.doc
Velikost: 24,00 kB
Predloga za tiskanje računov.
enostavnaRacunANG001.doc
Velikost: 24,00 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.
enostavnaDobavnica1.doc
Velikost: 14,50 kB
Predloga za tiskanje dobavnic.
enostavnaVrednostnaDobavnica1.doc
Velikost: 18,50 kB
Predloga za tiskanje vrednostnih dobavnic.

4.32.2.21.1.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.2. Primer izgleda dokumenta: Enostavna z veleprodajnimi cenami

4.32.2.21.2.1 Datoteke

enostavnaPonudba2.doc
Velikost: 21,50 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
enostavnaRacun002.doc
Velikost: 24,00 kB
Predloga za tiskanje računov.
enostavnaRacunANG002.doc
Velikost: 24,00 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.
enostavnaDobavnica2.doc
Velikost: 14,50 kB
Predloga za tiskanje dobavnic.
enostavnaVrednostnaDobavnica02.doc
Velikost: 18,50 kB
Predloga za tiskanje vrednostnih dobavnic.

4.32.2.21.2.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.3. Primer izgleda dokumenta: Enostavna - za spletne trgovine

4.32.2.21.3.1 Datoteke

enostavnaPonudba03.doc
Velikost: 22,00 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
enostavnaRacun003.doc
Velikost: 24,50 kB
Predloga za tiskanje računov.
enostavnaRacunANG003.doc
Velikost: 24,00 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.

4.32.2.21.3.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.4. Primer izgleda dokumenta: Klasična

4.32.2.21.4.1 Datoteke

klasikaPonudba1.doc
Velikost: 36,00 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
klasik1davcnoInternaSt1.doc
Velikost: 48,50 kB
Predloga za tiskanje računov.
klasika1ANGdavcnoInternaSt.doc
Velikost: 47,39 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.
klasikaDobavnica1.doc
Velikost: 32,00 kB
Predloga za tiskanje dobavnic.

4.32.2.21.4.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.5. Primer izgleda dokumentov: Klasična - odvetniška

4.32.2.21.5.1 Datoteke


klasikaPonudba2.doc
Velikost: 33,50 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
klasika2davcnoU.doc
Velikost: 21,00 kB
Predloga za tiskanje računov.
klasika2ANGdavcnoU.doc
Velikost: 21,50 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.

4.32.2.21.5.2 Izgled dokumentov na primeru

  

 

4.32.2.21.6. Primer izgleda dokumenta: Klasična

4.32.2.21.6.1 Datoteke

ponudbaKlasika3.doc
Velikost: 48,50 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
računKlasik3davcnoU.doc
Velikost: 33,50 kB
Predloga za tiskanje računov.
klasika3ANGdavcnoU.doc
Velikost: 32,50 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.
dobavnicaKlasika3.doc
Velikost: 35,00 kB
Predloga za tiskanje dobavnic.

4.32.2.21.6.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.7. Primer izgleda dokumenta: Kompleksna

4.32.2.21.7.1 Datoteke

ponudbaKompleksna1.doc
Velikost: 41,00 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
računKompleksna1davcnoUR.doc
Velikost: 46,30 kB
Predloga za tiskanje računov.
kompleksna1ANGdavcnoUR.doc
Velikost: 47,38 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.
dobavnicaKompleksna1.doc
Velikost: 36,68 kB
Predloga za tiskanje dobavnic.

4.32.2.21.7.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.8. Primer izgleda dokumenta: Kompleksna

4.32.2.21.8.1 Datoteke

ponudbaKompleksna2.doc
Velikost: 41,99 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
računKompleksna2davcna.doc
Velikost: 45,50 kB
Predloga za tiskanje računov.
kompleksna2ANGdavcnoU.doc
Velikost: 46,50 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.
dobavnicaKompleksna2.doc
Velikost: 44,50 kB
Predloga za tiskanje dobavnic.

4.32.2.21.8.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.9. Primer izgleda dokumenta: Kompleksna

4.32.2.21.9.1 Datoteke

ponudbaKompleksna3.doc
Velikost: 46,00 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
računKompleksna3davcnoUrej.doc
Velikost: 50,00 kB
Predloga za tiskanje računov.
kompleksna3ANGdavcnoUrejena.doc
Velikost: 50,00 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.
dobavnicaKompleksna3.doc
Velikost: 40,00 kB
Predloga za tiskanje dobavnic.

4.32.2.21.9.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.10. Primer izgleda dokumenta: Sodobna

4.32.2.21.10.1 Datoteke

ponudbaSodobna1.doc
Velikost: 66,00 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
računSodobna11davcnoUr.doc
Velikost: 70,00 kB
Predloga za tiskanje računov.
računSodobna1ANGdavcnoUr.doc
Velikost: 71,00 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.
dobavnicaSodobna1.doc
Velikost: 51,50 kB
Predloga za tiskanje dobavnic.

4.32.2.21.10.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.11. Primer izgleda dokumenta: Sodobna

4.32.2.21.11.1 Datoteke

ponudbaSodobna3.doc
Velikost: 57,00 kB
Predloga za tiskanje ponudb/predračunov.
računSodobna3davcnoUr.doc
Velikost: 61,73 kB
Predloga za tiskanje računov.
računSodobna3ANGdavcnoUr.doc
Velikost: 64,00 kB
Predloga za tiskanje računov v angleški jezikovni varianti.
dobavnicaSodobna3.doc
Velikost: 52,12 kB
Predloga za tiskanje dobavnic.

4.32.2.21.11.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

Primeri predlog za tiskanje računov

V tem poglavju smo pripravili nekaj primerov HTML predlog za tiskanje računov in drugih vrst dokumentov. Predloge so pripravljene za urejanje in takojšno uporabo.

Ko se odločite za konkreten izgled računa morate naredit naslednje:

 • S klikom na predlogo dokumenta prenesete arhivsko ZIP datoteko na vaš računalnik.
 • Predlogo odprete v urejevalniku besedil (za HTML dokumente) in jo dopolnite s podatki vašega podjetja.
 • Nato se prijavite v program in predlogo preko menija Prodaja|Šifranti in nastavitve|Nastavitve videza dokumentov(logotipi, besedila...) v zavihku Predloge za tiskanje prenesete v program.


Galerija predlog za tiskanje dokumentov v formatu HTML:

Oglejte si vnaprej pripravljene predloge za tisk dokumentov:

 • Enostavne (privzete) predloge

Predloga001
Predloga002


 • Klasične predloge:

Predloga
Predloga2


 • Kompleksne predloge

Predloga4
Predloga42


 

4.32.2.21.12. Primer izgleda dokumenta: Enostavna HTML z maloprodajnimi cenami

4.32.2.21.12.1 Datoteke

enostavnaMaloprodajna.zip
Velikost: 5,01 kB
HTML predloga za tiskanje dokumentov z maloprodajnimi cenami.

4.32.2.21.12.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.13. Primer izgleda dokumenta: Enostavna-HTML

4.32.2.21.13.1 Datoteke

enostavnaVeleprodajna.zip
Velikost: 5,01 kB
HTML predloga za tiskanje dokumentov z veleprodajnimi cenami.

4.32.2.21.13.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.14. Primer izgleda dokumenta: Klasična HTML

4.32.2.21.14.1 Datoteke

klasicnaMaloVele.zip
Velikost: 28,76 kB
Klasična HTML predloga za tiskanje dokumentov.


4.32.2.21.14.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.15. Primer izgleda dokumenta: Klasična HTML

4.32.2.21.15.1 Datoteke

klasicnaMaloVeleVezniDokNadPostavkami.zip
Velikost: 28,98 kB
Klasična HTML predloga za tiskanje dokumentov z maloprodajnimi ali veleprodajnimi cenami, z veznimi dokumenti nad postavkami in tabelo o specifikacijo DDV ko je to potrebno.

4.32.2.21.15.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.16. Primer izgleda dokumenta: Kompleksna HTML kupec desno

4.32.2.21.16.1 Datoteke

kompleksnaKupecOknoDesno.zip
Velikost: 7,71 kB
HTML Predloga za tiskanje ponudb/predračunov, ki ima kupca zapisanega v okvirček desno. Vsebuje tudi specifikacijo DDV ko je to potrebno.

4.32.2.21.16.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.17. Primer izgleda dokumenta: Kompleksna HTML kupec levo

4.32.2.21.17.1 Datoteke

kompleksnaKupecOknoLevo.zip
Velikost: 7,71 kB
HTML Predloga za tiskanje ponudb/predračunov, ki ima kupca zapisanega v okvirček levo.Vsebuje tudi specifikacijo DDV ko je to potrebno

4.32.2.21.17.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.2.21.18. Primer izgleda dokumenta: POS tiskalnik 80mm HTML

4.32.2.21.18.1 Datoteke

htmlPredloga80mm.zip
Velikost: 5,66 kB
HTML predloga za tiskanje dokumentov na POS tikalnik širine 80mm. Predloga se lahko uporablja za maloprodajne in veleprodajne račune.

4.32.2.21.18.2 Izgled dokumentov na primeru računa

  

 

4.32.3. Nastavitve besedil

Poleg logotipov lahko na izdanih dokumentih določimo tudi privzeta besedila, ki se izpišejo v vsebinskemu delu dokumenta torej pred in za tabelo s postavkami dokumenta.

Možnosti, ki jih imamo so prikazane na spodnji sliki:

  

  • Vpišemo besedilo, ki se naj izpiše na dokumentu zgoraj.
  • Vpišemo besedilo, ki se naj izpiše na dokumentu spodaj.
  • Vpišemo besedilo, ki se naj izpiše na dokumentu spodaj levo.
  • Vpišemo besedilo, ki se naj izpiše na dokumentu spodaj desno.

V nastavitvah besedil lahko uporabljamo tudi način, ki nam omogoča, da se željeno besedilo izpiše avtomatsko. Na voljo imamo določene besede, ki jih moramo zapisati med dvema znakoma $ in program nam avtomatsko izpiše podatke.

Primer:

$NAZIV$, $SKLIC$, ...

Te besede lahko poljubno vključujemo v besedilo.


NAZIVNaziv mandanta (podjetje, ki izda dokument).
NASLOVNaslov mandanta.
MATICNA_STEVILKAMatična številka mandanta.
DAVCNA_STEVILKADavčna številka mandanta.
DDV_STEVILKAID številka za DDV mandanta.
TELEFONTelefon mandanta.
MOBILNI_TELEFONMobilni telefon mandanta.
FAXFax mandanta.
EMAILE-mail mandanta.
DOC_ISSUER Naziv izdajatelja dokumenta (organizacija)
DOC_ISSUER_EMAIL E-mail izstavljalca dokumenta
DOC_ISSUER_MOBILE Mobilni teelfon izstavljalca
DOC_ISSUER_PHONE Telefon izstavljalca
KRAJ_IZSTAVITVEKraj izstavitve dokumenta (racuna, ponudbe, dobropisa, avansnega racuna).
KRAJ_PREVZEMA Kraj prevzema dokumenta.
DANESDanašnji datum.
DENARNA_VALUTADenarna valuta dokumenta (EUR, ...).
GARANCIJA Garancijsko besedilo.
TRTransakcijski račun mandanta, ki je vnešen pod | Banka |Bančni računi.
IBAN IBAN številka, ki je vnešena na našemu bančnemu računu pod | Banka |Bančni računi.
SWIFT SWIFT/BIC banke, ki je vnešena na našemu bančnemu računu pod | Banka |Bančni računi.
BANK Izpiše naziv banke, ki je vnešen na vašem bančnem računu.
SKLICSklic dokumenta.
VALUTADatum zapadlosti dokumenta.
IZSTAVILOseba, ki je dokument izstavila - izpiše se ime/priimek uporabnika v spletni aplikaciji.
IZSTAVIL_EMAILE-mail izstavljalca dokumenta

Dodatno za avansni račun:

DATUM_PREDPLACILADatum predplačila avansnega računa.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu.

 

4.32.4. Nastavitve glave dokumenta

 • Nastavitve za izpis v glavi dokumenta
 1. V prazno polje vpišemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi dokumenta. Prav tako izberemo ali naj se besedilo izpiše na levi/desni strani oz. na sredini dokumenta.
 2. Poravnamo lahko tudi logotip katerega velikost lahko tudi sami določimo tako, da vpišemo poljubno širino logotipa v % glede na širino glave dokumenta in kolikokrat v % želimo logotip povečati v primeru, da je premajhen.
 3. V kolikor želimo, da se prva vrstica v glavi dokumenta izpiše s krepkimi črkami, to možnost tudi odkljukamo.

  
Nastavitve za glavo dokumenta
  
  Slika 241: Nastavitve za glavo dokumenta

V formatu RTF/PDF lahko določimo glavo dokumenta tako, da se bo v glavi dokumenta izpisala grafična podoba z besedilom, ki ga določimo z datoteko v formatu PNG ali JPEG.

V formatu HTML pa lahko določimo glavo dokumenta tako, da se bo v glavi dokumenta izpisala grafična podoba z besedilom, ki ga določimo z datoteko v formatu GIF ali JPG.

S klikom na gumb Choose file oz. Brskaj poiščemo ustrezno sliko v svojih dokumentih in jo izberemo tako, da kliknemo nanjo. Nato jo dodamo v glavo dokumenta s klikom na gumb Prenesi datoteko:

  

S klikom na gumb Odstrani logotip lahko logotip tudi zbrišemo, če ga več ne želimo v glavi dokumenta.

 

4.32.5. Nastavitve noge dokumenta

 • Nastavitve za izpis v nogi dokumenta
 1. V prazno polje vpišemo besedilo, ki se bo izpisalo v nogi dokumenta. Prav tako izberemo ali naj se besedilo izpiše na levi/desni strani oz. na sredini dokumenta.
 2. Poravnamo lahko tudi logotip katerega velikost lahko tudi sami določimo tako, da vpišemo poljubno širino logotipa v % glede na širino noge dokumenta in kolikokrat v % želimo logotip povečati v primeru, da je premajhen.
 3. V kolikor želimo, da se prva vrstica v nogi dokumenta izpiše s krepkimi črkami, to možnost tudi odkljukamo.

  
Nastavitve za izpis noge dokumenta
  
  Slika 243: Nastavitve za izpis noge dokumenta

V formatu RTF/PDF lahko določimo nogo dokumenta tako, da se bo v nogi dokumenta izpisala grafična podoba z besedilom, ki ga določimo z datoteko v formatu PNG ali JPEG.

V formatu HTML pa lahko določimo nogo dokumenta tako, da se bo v nogi dokumenta izpisala grafična podoba z besedilom, ki ga določimo z datoteko v formatu GIF ali JPG.

S klikom na gumb Browse.gif oz. brskaj.gif poiščemo ustrezno sliko v svojih dokumentih in jo izberemo tako, da kliknemo nanjo. Nato jo dodamo v nogo dokumenta s klikom na gumb Prenesi datoteko:

  

S klikom na gumb Odstrani logotip lahko logotip tudi zbrišemo, če ga več ne želimo v nogi dokumenta.

 

4.32.6. Dodatne nastavitve

V sklopu nastavitev videza dokumentov [4.32] so na voljo tudi dodatne nastavitve izpisa se nanašajo predvsem na:

 • izpis stolpcev v tabeli postavk in pa uvozu podpisa (žig in podpis) podjetja.

  
Dodatne nastavitve za izpis dokumentov
  
  Slika 245: Dodatne nastavitve za izpis dokumentov

V kolikor želimo nastavitve spremeniti, je potrebno v seznamu stolpcev izpisanih pod "Podrobnosti izpisa postavk dokumenta:" izbrati željene.

Pri izbiri stolpec obvezno med klikanjem pridržimo tipko CTRL na tipkovnici. V kolikor izberemo manj kot 3 stolpce, se nam tabela postavk ne izpiše!

 • Pomik izpisa za centriranje pri tiskanju na predtiskane formularje - namenjeno izpisu npr. UPN QR obrazca, kjer centriramo izpis v celico na formularju

Za tisk obrazcev na tiskalnik je potrebno, da tiskamo brez centriranja na A4 ali ožanjem vsebine. Torej izbira za tisk naj bo "none".

 • Skeniran podpis - lahko se podpišemo, žigosamo in skenirajo sliko uvažamo v sistem za izpis. Ta podpis lahko nato pozicioniramo levo/desno in posljubno povečujemo.

 

4.32.7. Šifrant zaključnih besedil

V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Zaključna besedila za dokumente si lahko prednastavimo določena zaključna besedila oz. klavzule za različne vrste prodaje na prodajnih dokumentih.

V kolikor želimo dodati novo zaključno besedilo to storimo s klikom na gumb Novo zaključno besedilo, ki ga najdemo skrajno desno nad seznamom prednastavljenih zaključnih besedil:

ZakljucnoBesediloOverviewAddNew.gif

Pri vnosu lahko izberemo ali bomo besedilo vezali za določeno vrsto prodaje ali bo to poljubno besedilo, ki ga bomo uporabili po želji neodvisno od vrste prodaje na dokumentu. Tako lahko npr. za vrsto prodaje Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU nastavimo klavzulo oz. zaključno besedilo tako, da pri vnosu izberemo vrsto prodaje in jezikovno varianto ter označimo za katere dokumente bo to besedilo veljalo, kot prikazano na spodnji sliki:

ZakljucnoBesediloOproscenPromet01.gif

V kolikor pri vnosu besedila obkljukamo je privzeto besedilo, se bo zaključno besedilo samodejno dodalo na vsak dokument, ki ustreza izbranim nastavitvam. Če te možnosti ne odkljukamo se besedilo ne bo dodalo samodejno, ga bomo pa lahko še vedno sami izbrali na dokumentu, ki ustreza nastavitvam zaključnega besedila.

Vsa vnesena in prednastavljena sistemska besedila (na sliki obkrožena z rdečo barvo) lahko nato vidimo na seznamu, kot prikazano na sliki:

ZakljucnaBesedilaOverview.gif

V šifrantu poleg vnesenih najdemo tudi sistemska zaključna besedila, ki so prednastavljena in vezana za točno določene vrste prodaje. Takšnih besedil ni mogoče spreminjati.

Ko smo besedila shranili v šifrant zaključnih besedil, se nam bo na vseh dokumentih za katere smo besedilo vnesli in kjer bomo izbrali identično vrsto prodaje ter jezikovno varianto, to besedilo tudi prikazalo na samem dokumentu v obliki oblačka:

ZakljucnaBesedilaDokumentPreview.gif

Prednastavljena zaključna besedila so prikazana ločeno od ročno vpisanih besedil na dokumentu in jih lahko tako tudi odstranimo ne da bi ob tem posegali v zaključno besedilo, ki smo ga vpisali neposredno na dokumentu.

 

4.33. Davčno potrjevanje dokumentov

Program e-računi je prilagojen vsem zahtevam katere izhajajo iz zakona o davčnem potrjevanju računov.

Za pošiljanje gotovinskih dokumentov na FURS preko programa e-računi, je potrebno:

 • uvoziti digitalni certifikat [4.33.5],
 • vpisati podatke o poslovnih prostorih in jih posredovati na FURS [4.33.6],
 • vnesti gotovinske blagajne oz. oznake le teh [9.1],
 • dopolniti podatke o uporabnikih programa [20.10],
 • V kolikor ne uporabljate splošnih nastavitev za tisk - urejanje predlog [https://e-racuni.com/siblog/davcne-blagajne-in-kaj-moramo-spremeniti-na-izpisu-racunov-po-1-1-2016/]
 • V kolikor uporabljate POS client ali POS touch - Preverjanje izpisa črtnih kod na POS tiskalnikih [22.10]
 • določiti način številčenja dokumentov (na nivoju blagajne [9.1] ali na nivoju poslovne enote [4.33.6]).

Glede na to, da bo po novi davčni zakonodaji potrebno pošiljati tudi podatke o uporabniku - bolj natančno davčna številka uporabnika je potrebno dopolniti podatke o uporabnikih z njihovo davčno številko. To lahko uredite pod |Partnerji |Vsi partnerji |Uporabniki.

Iz novega zakona o davčnem potrjevanju računov izhaja tudi obvezna dopolnitev vsebine gotovinskih računov, ki vključuje tudi izpis izstavljalca računa $IZSTAVIL$ v eno izmed oken prednastavljenih besedil pod |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Nastavitve videza dokumentov (logotipi, besedila...)

  
Vnos izstavitelja računa
  
  Slika 246: Vnos izstavitelja računa

4.33.1 OBVEZNA DOPOLNITEV PREDLOG ZA TISKANJE DOKUMENTOV

Če gotovinske račune izpisujete na predloge za tiskanje dokumentov, narejene v programu Word, jih boste sedaj morali prilagoditi oz. dopolniti z novimi zaznamki (bookmark-i):

CasIzstavitveDokumentaČas izstavitve dokumenta.
DatumInCasIzstavitveDokumentaDatum in čas izstavitve dokumenta.
DokumentEORIzpis enkratne identifikacijske oznake dokumenta.
DokumentZOIIzpis zaščitne oznake izdajatelja dokumenta.
ZOICrtnaKoda2VrsticiIzpis ZOI niz-a v 2 vrsticah pretvorjenega tako, da bo pisava za črtno kodo "code 128" niz pravilno pretvoril v črtno kodo.

Dopolnitev je obvezna na predlogah za tiskanje računov, avansnih računov in dobropisov.

Za izdelavo takšne predloge, je potrebno, da si predhodno uredite Windows font: CODE128, ki je po zakonodaji obvezen, saj omogoča izpis črtne kode.

Postopek: V vašem urejevalniku dokumentov (npr. Word, OpenOffice, WPS Writter ) preverite ali že imate na razpolago pisavo (font) CODE 128. V kolikor ga še nimate, si lahko novo pisavo namestite iz sledeče povezave: CODE 128 [http://help.e-racuni.com/WikiDoc/files-wiki/code128.ttf].Datoteko "code128.ttf" si kopirajte na mesto: C:\Windows\Fonts in ponovno odprite Word. Sedaj bi nova pisava morala biti na voljo.

4.33.2 ŠTEVILČENJE DOKUMENTOV

Računi, dobropisi in avansni računi izstavljeni v spletni verziji program se po novem številčijo paralelno. Vsak dokument prejme interno številko dokumentov po obstoječem sistemu. Vsak gotovinski dokument, ki je vezan na blagajno pa po novem prejme dodatno davčno (fiskalno) številko.

FURS je namreč predpisal številčenje v enotnem zaporedju ne glede na poslovno leto in vrsto dokumenta. Obstoječi sistem pa je dokumente številčil glede na poslovno leto in vrsto dokumenta. Iz tega razloga smo uvedli vzporedno številčenje po obeh sistemih.

Za ločen izpis davčne in interne številke dokumenta lahko na predlogah v Word uporabite naslednje zaznamke:

BesediloKopijaZZapSt Število kopij - kolikokrat dokument natisnemo. Za izgled dokumenta, je potrebno uporabljati Predogled tiskanja.
StevilkaDokumentaDavcnaŠtevilka dokumenta generirana za davčno upravo. Zaporedje se vodi ne glede na vrsto dokumenta (račun, avansni račun, dobropis, bremepis) in ne glede na poslovno leto, po poslovnih prostorih ali po blagajnah. Pri negotovinskih računih je zaznamek prazen.
StevilkaDokumentaInternaŠtevilka dokumenta v skladu z obstoječim sistemom številčenja po vrsti dokumenta, poslovnem letu, stroškovnih mestih, ipd.

4.33.3 Številčenje v programu POS client

Na gotovinskih računih izstavljenih s programom POS client se NE vodi ločeno zaporedje številk, ker je znotraj POS client-a mogoče izstavljati samo eno vrsto dokumenta - račun. Za vse POS račune velja, da je datum opravljene storitve enak datumu dokumenta zato je interna številka VEDNO enaka davčni številki, uporablja pa se izključno zaporedje vodeno po blagajni zato, da dodeljevanje številk deluje tudi v primeru izpada internetne povezave.

4.33.4 DAVČNO POTRJEVANJE NEGOTOVINSKIH RAČUNOV

Možno je tudi potrjevati negotovinske računa, torej račune, na katerih je izbran način plačila:

 • Nakazilo na TRR
 • PayPal
 • Moneta
 • Direktna obremenitev

Negotovinska plačila se potrdijo s pogojem, da je blagajna izbrana na računu:

  
Vnos blagajne na negotovinski račun pred izstavitvijo.
  
  Slika 247: Vnos blagajne na negotovinski račun pred izstavitvijo.

  
Fiskalizacija takšnega računa
  
  Slika 248: Fiskalizacija takšnega računa

 

4.33.5. Uvoz digitalnega certifikata za davčno potrjevanje

Za pošiljanje gotovinskih dokumentov na FURS je potreben uvoz digitalnega certifikata za davčno potrjevanje. Pridobite ga lahko na FURS-u. Zahtevek za pridobitev digitalnega certifikata lahko oddate sami ali pa za to pooblastite vaš računovodski servis.

Digitalni certifikat je zaupen dokument, katerega uvozimo v modulu |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Procesi in integracija |Digitalni certifikati s klikom na gumb Dodaj novi dig. certifikat:

  
Uvoz digitalnega certifikata za davčno potrjevanje
  
  Slika 249: Uvoz digitalnega certifikata za davčno potrjevanje

V kolikor je certifikat pravilno uvožen v program, mu je dodeljen status - aktiven.

V program se uvozi en digitalni certifikat na podjetje, neglede na število poslovnih enot.

Po uvozu digitalnega certifikata je potrebno vnesti podatke o poslovnih enotah ter jih posredovati na FURS [4.33.6].

 

4.33.6. Vnos, urejanje in registracija poslovnega prostora

V modulu |Nastavitve |Šifranti podjetja |Poslovne enote lahko s klikom na gumb Dodaj novo poslovno enoto vnesete podatke o poslovni enoti:

  
Vnos poslovne enote
  
  Slika 250: Vnos poslovne enote

Za oznako poslovnega prostora lahko koristimo števila od 0-9 ali črke od A-Z brez presledkov. Oznaka, ki jo tukaj določite kot oznako poslovnega prostora se upošteva pri številčenju računov, dobropisov in avansnih računov, ki so vezani na to poslovno enoto.

ŠTEVILČENJE DOKUMENTOV

Znotraj maske za vnos podatkov o poslovnih prostorih lahko določimo tudi način številčenja dokumentov:

  
Izbira načina številčenja
  
  Slika 251: Izbira načina številčenja

V kolikor izberemo zaporedje se vodi centralno na nivoju PE, potem lahko v nadaljevanju določimo način številčenja dokumentov, vezanih na to izbrano poslovno enoto.

V polju Zaporedje se prične s številko: lahko določimo:

 • Enotno številčenje: v polje vpišite 1. S takšnim vnosom določamo, da se s pričetkom novega poslovnega leta številčenje dokumentov nadaljuje oz. se ne prične s številko 1.
 • Številčenje po poslovnih letih: v polje vpišite 16000001 za poslovno leto 2016, 17000001 za leto 2017 in tako dalje. S takšnim vnosom določamo, da se s pričetkom novega poslovnega leta številčenje dokumentov priče v novem zaporedju, torej s številko 1.

V kolikor v polju Način številčenja izberemo zaporedje se vodi na nivoju blagajne, potem podatek o Zaporedje se prične s številko vpišemo na enak način, kot navedeno zgoraj, le da preko modula |Blagajna |Blagajne.

Številčenje davčno potrjenih računov oz. začetno številko zaporedja davčno potrjenih dokumentov nastavimo na blagajni [9.1] v meniju |Blagajna |Blagajne.


Vnos potrdimo s klikom na gumb V redu. Za prijavo poslovnega prostora na FURS, izberemo povezavo desno od statusa PE:

  

S klikom na "Prijava poslovnega prostora na FURS" se nam odpre še spodnji potrditveni obrazec v katerem pregledamo podatke in potrdimo z gumbom V redu:

  
Ponovno preverjanje podatkov za vnos
  
  Slika 253: Ponovno preverjanje podatkov za vnos

Porijavljene in pravilno vnešene poslovne enote imajo vnešen podatek od kdaj registracija enote velja in kdaj je bila izvedena:


  
Tabela poslovnih enot registriranih na FURS-u
  
  Slika 254: Tabela poslovnih enot registriranih na FURS-u


Pred "prijavo poslovnega prostora na FURS" je potrebno prethodno uvoziti digitalni certifikat za davčno potrjevanje [4.33.5]. Prav tako preverite datume pri vnosu certifikata, da so pravilni (datum vnosa poslovne enote ali starejši). V kolikor vam program sporoči, da ne zazna certifikata, je verjetno napaka v datumu certifikata.

 

4.33.7. Uvoz novega digitalnega certifikata za davčno potrjevanje dokumentov, ko poteče trenutni

V primeru, ko poteče trenutni digitalni certifikat za davčno potrjevanje računov, je potrebno najprej pridobiti novega na strani eDavki ter nato novega aktivirati po naslednjem postopku:

 • V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Procesi in integracija |Digitalni certifikati lahko pregledamo naše certifikate. V kolikor je potekel datum veljavnosti trenutnega certifikata bo to v programu označeno z rdečo barvo:

cert2.gif

 • S klikom na certifikat ga izberemo in mu spremenimo status na neaktiven:

cert3.gif

 • Nato uvozimo nov certifikat na enak način, kot smo uvozili prejšnjega oz. po navodilih na strani Uvoz digitalnega certifikata za davčno potrjevanje računov [4.33.5].
 • V seznamu vseh certifikatov tako najdemo predhodnega, ki bo označen, kot neaktiven in nov aktiven certifikat:

cert4.gif

 • Zadnji korak pri aktivaciji novega digitalnega certifikaga je, da pod |Nastavitve |Šifranti podjetja |Poslovne enote prijavimo spremembo na obstoječi poslovni enoti [4.33.6] in jo potrdimo z gumbom Prijava prostora na FURS.

cert5.gif

Šele sedaj lahko nadaljujemo z izdajanjem računov, ki zahtevajo davčno potrjevanje

 

4.33.8. Nastavitve začetne zaporedne številke dokumenta za davčno potrjevanje

Ko smo uvozili digitalni certifikat za davčno potrjevanje računov [4.33.5] in vnesli podatke poslovne enote [4.33.6], je potrebno za pravilno zaporedje številčenja davčno potrjenih dokumentov nastaviti tudi blagajno [9.1]. Blagajna v primeru davčnega potrjevanje računov namreč v programu predstavlja oznako naprave.

Nastavitve številčenja so seveda odvisne tudi od internega akta, ki smo ga ali ga bomo, v skladu s temi nastavitvami tudi pripravili. Kako pripravimo interni akt je opisano na povezavi:

Interni akt za davčno potrjevanje računov [https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=interni_akt_po]

Zaporedje številk davčno potrjenih dokumentov v osnovi ne predvideva številčenja po poslovnih letih in je enotno za vse davčno potrjene dokumente (računi, dobropisi, storno računi, bremepisi, avansni računi), ki se izdajajo na posamezni napravi (blagajni) in poslovni enoti. Številčenje se tako privzeto nadaljuje v enotnem oz. istem zaporedju tudi z vsakim naslednjim poslovnim letom.

V kolikor želimo z začetkom vsakega poslovnega leta začeti zaporedje davčno potrjenih računov s številko 1, lahko to uredimo enostavno tako, da pred izstavitvijo prvega davčno potrjenega dokumenta v naslednjem poslovnem letu ponastavimo začetno številko zaporedja v meniju |Blagajna |Blagajne za vsako blagajno posebej tako, da kliknemo na oznako blagajne in vnesemo začetno številko na način, da prvi dve mesti v številki predstavljata poslovno leto, preostala mesta pa zaporedno številko, kot kaže slika, na primeru za poslovno leto 2021:

  
Vnesemo začetno številko zaporedja davčno potrjenih dokumentov na način da prvi dve mesti predstavljata poslovno leto
  
  Slika 255: Vnesemo začetno številko zaporedja davčno potrjenih dokumentov na način da prvi dve mesti predstavljata poslovno leto

Kot na sliki z modro označeno smo za zaporedno številko rezervirali dovolj mest, da bomo lahko izdali 999.999 računov in se "predpona" 21 ne bo spremenila. V kolikor predvidevamo, da bomo izstavili več davčno potrjenih računov je potrebno dodati še kakšno dodatno 0 pred številko 1, npr. 210000001

V kolikor smo spremenili začetno številko zaporedja je potrebno prijaviti spremembo poslovne enote na FURS. To uredimo tako, da v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovne enote ob poslovni enoti kliknemo na povezavo Prijava spremembe, kot kaže slika:

  
Prijava spremembe poslovne enote na FURS
  
  Slika 256: Prijava spremembe poslovne enote na FURS

Šele sedaj lahko nadaljujemo z izdajanjem računov, ki zahtevajo davčno potrjevanje v tekočem poslovnem letu.

 

5. Nabava in prejeti računi

Modul prejeti računi omogoča spremljanje in knjiženje prejetih računov, avansnih računov in dobropisov. Poleg knjiženja in obračuna DDV vam program omogoča tudi digitalno arhiviranje in dostop do prejete dokumentacije v elektronski obliki. Dostop do dokumentnega arhiva je mogoč preko spletnega in preko mobilnega vmesnika.

  
Pretok podatkov iz modula Prejeti računi
  
  Slika 257: Pretok podatkov iz modula Prejeti računi

Na podlagi vnosa prejetih dokumentov je možno izvajati naslednja opravila:

 • Knjiženje prejetih računov [5.17], dobropisov in avansnih računov.
 • Generiranje elektronskih plačilnih nalogov za plačilo prejetih računov [5.16].
 • Pregled odprtih obveznosti.
 • Vodenje obveznosti za povračila materialnih stroškov.
 • Vodenje evidence računov plačanih s poslovno kartico.
 • Obračun vstopnega DDV in knjiga prejetih računov [12.6].
 • Elektronsko arhiviranje [5.18] prejetih računov, dobropisov in avansnih računov.

V primeru, da ima podjetje zunanje računovodstvo modul prejeti računi omogoča vpogled v podatke tako podjetju t.j. stranki, kot tudi računovodstvu. Stranka lahko samostojno vnaša in plačuje prejete račune, računovodstvo pa prejete račune preveri in knjiži v glavno knjigo.

  
Ena od možnih delitev dela med stranko in računovodstvom
  
  Slika 258: Ena od možnih delitev dela med stranko in računovodstvom

 

5.1. Pregled in iskanje prejetih računov

Do prejetih računov pridemo preko menija |Nabava |Prejeti računi. Odpre se nam seznam prejetih računov:

  
Pregled in iskanje prejetih računov
  
  Slika 259: Pregled in iskanje prejetih računov

Delo s prejetimi računi poteka v skladu s standardnim vzorcem za urejanje dokumentov [3.8]. Prejete račune spreminjamo enako kot pri izdanih računih [4.5].

5.1.1 Kriteriji iskanja

Če želimo dodatno omejiti izpis, so na voljo možnosti v zgornjem delu spletne strani. Tako lahko prejete račune listamo v okviru omejitev, ki smo jih določili z vpisom iskalnih kriterijev.

Št. dok.V primeru, ko poznamo točno številko prejetega dokumenta, jo vpišemo.
Išči poPrivzeta izbira je datum prejema, s klikom na dropDown01.gif pa se nam odpre kombinirano polje in lahko izbiramo tudi med drugimi možnostmi, npr. zapadlost, datum dobave itd.
  
Od dne- do dneV polja vpišete datume, s katerimi želimo omejiti iskanje prejetih računov.Ko bomo iskali račune, se nam bodo pokazali vsi računi, ki so bili prejeti v tem času. NASVET!S klikom na calendar01.gif aktiviramo priročni koledarček v katerem izberemo željeni datum, potrdimo pa ga tako, da kliknemo nanj, kot je to prikazano na sliki:
  
StatusV padajočem meniju izberemo status računov, ki jih želimo prikazati.
Zap. št.Vpišemo zaporedno številko računa v seznamu prejetih računov.
DobaviteljV polje vpišemo dobavitelja prejetega računa, ki ga iščemo.Dovolj je, da vpišemo samo prvo črko in zvezdico, kot nam kaže slika:
  
V kombiniranem polju se nam odpre seznam vseh dobaviteljev s to začetnico. Dobavitelja izberemo s klikom na ime. Če se nam ob vpisu prve črke ne izpiše ime, pomeni, da tega dobavitelja računalnik ne najde.
Način plačilaS klikom na dropDown.gif se nam pokažejo možnosti plačila in med njimi izberemo ustrezno, kot nam to prikazuje slika:
  
Str. m.V polje vpišemo stroškovno mesto prejetega računa, ki ga iščemo. Dovolj je, da vpišemo samo prvo črko in zvezdico, kot je to primer pri dobavitelju.
Znesek Vnesemo znesek prejetega računa, ki ga iščemo in pa valuto. Poleg tega okenca imamo možnost obkljukati, da iščemo po vseh tujih valutah.
Šifra/Bar koda/Opis V temu polju iščemo prejete račune z artiklom, ki ga lahko najdemo po šifri, črtni kodi ali opisu.
ePobot krogV padajočem meniju izberemo krog za ePobot.
Opombe Iščemo lahko po opombah, ki smo jih navedli v prejetemu računu.

Ko vnesemo vse podatke, s klikom na iskanje pričnemo iskanje in računalnik nam izpiše vse račune, ki ustrezajo vnešenim podatkom.

  
Primer vnosa kriterijev iskanja
  
  Slika 264: Primer vnosa kriterijev iskanja

V pregledu prejetih računov nas program z lučko opozarja, da prejeti račun še ni bil knjižen v glavni knjigi [13]. Dodatno nas program z rdeče obarvanim ozadjem pri določenih prejetih računih opozarja, da vnos računa še ni dokončan. Z rdečo barvo nas program opozarja v dveh primerih:

 • Vsota zaračunanih postavk se ne ujema s skupnim zaračunanim zneskom za plačilo.
 • Konto stroška na katerega se knjiži postavka prejetega računa ni določen.

Poleg rumene lučke in rdeče obarvanega ozadja lahko vidimo tudi gumb GumbKopiranje1.gif, ki ga lahko uporabimo v primeru ponavljajočega vnosa mesečnih računov. Dovolj je, da prejeti račun kontiramo samo enkrat nato pa vsak mesec z uporabo gumba GumbKopiranje1.gifskopiramo prejeti račun prejšnega meseca v tekoči mesec ter mu vpišemo nove podatke iz glave računa.

Včasih računalnik ne najde računa, ki bi ustrezal našim iskalnim kriterijem in takrat nas na to tudi opozori.

  
Opozorilo, da računalnik ne najde ustreznega računa
  
  Slika 265: Opozorilo, da računalnik ne najde ustreznega računa

Na strani |Prejeti računi-pregled in iskanje imamo tudi meni z dodatnimi možnostmi |Več.... Izbiramo lahko med možnostmi, kot je to prikazano na sliki:

  

Izbira prve možnosti nam omogoča, da dokument natisnemo v obliki, kot jo vidimo na zaslonu (HTML). Dokument pa lahko natisnemo tudi v obliki tabel, za kar kliknemo na drugo možnost in dokument se nam odpre v programu Excel. S klikom na tretjo možnost lahko dokument knjižimo v prejete račune.

Pod |Več... imamo dodatne možnosti:

 • Knjiženje prikazanih dokumentov - masovno knjiženje prikazanih prejetih računov na novo temljnico.
 • Masovno registriranje dokumentov za ePobot in
 • Druga poročila in izpisi - Excel dokument, kjer lahko izvozimo prejete račune po stroškovnih mestih z razvidno rekapitualcijo.

5.1.2 Brisanje prejetih računov

Prejete račune pa lahko tudi izbrišemo. S klikom na GumbBrisanje.gif lahko obstoječi račun izbrišemo. Ko kliknemo na ta gumb, nas računalnik vpraša ali smo prepričani,da želimo izbrisati račun.

  
Računalnik nas vpraša, ali res želimo izbrisati račun
  
  Slika 267: Računalnik nas vpraša, ali res želimo izbrisati račun

S klikom na gumb Ok se izbrani račun izbriše.


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju prejetih računov:

EnterIskanje
InsterVnos novega izdanega prejetega računa

 

5.2. Vnosna maska prejeti račun

  
Vnosna maska prejetega računa
  
  Slika 268: Vnosna maska prejetega računa

V vnosno masko, ki jo ponazarja zgornja slika, se vpišejo podatki z glave računa. Polja, ki so označena z zvezdico, je potrebno obvezno izpolniti, sicer program ne more dokončati vnosa.

Poslovno letoVpišemo poslovno leto v katerem bomo račun vnesli. Vnos podatka je obvezen.
Davčna knjigaIzberemo iz padajočega menija davčno knjigo na podlagi katere bomo knjižili račun. V primeru, ko knjižimo račune po davčnih knjigah.
Zap št.Vsakemu prejetemu računu se ob vnosu priredi zaporedna številka. Tukaj lahko izberemo ali želimo, da se le-ta dodeli avtomatsko ali pa jo določimo sami.
Datum prejemaVpišemo datum, ko smo prejeli račun.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto. Če naj se v obračunu DDV upošteva določen odbitni delež vstopnega DDV, potem izberemo stroškovno mesto z odbitnim deležem [13.1.4].
DobaviteljDobavitelja lahko izberemo v že obstoječem seznamu s klikom na puščico dropDown.gif ali ga s klikom na daljnogled poiščemo v našem šifrantu in javnih poslovnih registrih. Če ga še ni v seznamu, ga s pritiskom na gumb Vnos novega sami dodamo [5.13] tako, da vpišemo podatke o dobavitelju [5.13].
Št. dokumentaVnesemo številko računa.
Ne gre v DDVOznačimo, da prejeti račun med obračunom DDV [12] ne gre v knjigo P-RAČ [12.6] (v celoti neobdavčen promet).
SamoobdavčitevOznačimo, da gre za samoobdavčitev storitev. Pri obračunu DDV [12] se tako avtomatsko naredi samoobdavčitev in izpolni obrazec DDV-O [12.3] v rubriki 35.
Datum dokumentaVpišemo datum, ko je bil račun izdan.
ZapadlostVpišemo datum roka plačila.
Dobava/Storitev (od-do)Vnesemo obdobje, za katerega je bil izdan račun. Datum je pomemben za kasnejše knjiženje prejetih računov.
Znesek za plačiloVpišemo znesek za plačilo. Če prejmemo račun iz tujine, izberemo ustrezno denarno valuto.
Vred. z DDVVnesemo v posebnih primerih, npr. če se nam na znesek v tuji valuti zaračuna DDV.
Stot. izravnavaPolje pustimo prazno. Vpišemo samo v primeru, če se na koncu vsota zaračunanih postavk na računu ne ujema z zneskom za plačilo.
Način plačilaIzberemo možnost, ki ustreza našemu načinu plačila. Izbira načina plačila vpliva na izbiro konta za avtomatsko knjiženje obveznosti za plačilo računa.
  
Opombe/OpisVpišemo poljubne opombe, ki se nanašajo na prejeti račun.

Pravilen vnos podatkov v zgornja vnosna polja je pomemben zaradi avtomatskega knjiženja prejetih računov. Pri avtomatskem knjiženju obveznosti je še posebno pomemben pravilen vnos v polju Način plačila . Program razlikuje naslednje načine plačila:

 • nakazilo na TR  - izberemo takrat, ko prejmemo račun, ki ga je potrebno plačati z nakazilom na transakcijski račun [5.16].
 • povračilo materialnih stroškov  - izberemo takrat, ko je zaposleni založil lasten denar za podjetje. Znesek Za plačilo  se knjiži, kot obveznost za materialne stroške do zaposlenega, če gre za nosilca s.p. pa na pretoke med gospodinjstvom in s.p. Izbran konto je odvisen od podatkov, ki jih vnesemo pri zaposlenem.
 • plačano s poslovno kartico  - izberemo takrat, ko je račun že plačan s poslovno kartico in moramo knjižiti obveznost do izdajatelja poslovne kartice. Če je račun plačal zaposleni s svojo privatno kreditno kartico, označimo račun kot materialni strošek.
 • drugo  - izberemo takrat, ko obveznost do dobavitelja poravnamo na drug način (že plačano s predplačilom, kompenzacija, asignacija,...). Pri tem načinu plačila lahko tudi izberemo konto na katerega se plačilo knjiži, kot to kaže spodnja slika:

  
Izberemo konto na katerega bomo knjižili plačilo
  
  Slika 270: Izberemo konto na katerega bomo knjižili plačilo

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu. Za tem se izpiše stran s podatki vnešenega računa.

 

5.3. Predogled prejetega računa

Na strani za predogled vnešenih podatkov prejetega računa, lahko dosedaj vnešene podatke prekontroliramo in jih spremenimo, če z vnosom podatkov nismo zadovoljni.

Primer predogleda računa brez postavk:

  
Predogled vnešenih računov brez postavk
  
  Slika 271: Predogled vnešenih računov brez postavk

Na zgornji sliki vidimo, da nismo vnesli nobene postavke prometa.To lahko storimo na dva načina in sicer:

 • s klikom na gumb Vnos prometa, glej Vnos prometa [5.10]
 • s klikom na gumb Vnos postavke prometa, glej Vnos postavke prometa [5.5]

Lahko pa tudi dodamo artikle na naš račun in to naredimo s klikom na gumb Dodajanje artiklov, glej Dodajanje artiklov [5.12].

Ko smo vnesli promet oz. postavko, izgleda predogled računa npr. tako, kot kaže spodnja slika:

  
Predogled vnešenih računov
  
  Slika 272: Predogled vnešenih računov

5.4. Katere funkcije so nam na voljo na tej strani?

Na vrhu strani se nahaja standardna orodna vrstica [3.9], ki je opisana v uvodnem poglavju [3.9] navodil.

Na orodni vrstici je dodaten gumb GumbPriponka.gif. S klikom na ta gumb lahko vnešenim podatkom pripnemo [5.18] slikovno datoteko s skeniranim dokumentom in tako dokument optično elektronsko arhiviramo [5.18].

Pri podatkih o dobavitelju lahko s klikom na ikono GumbVecDobavitelj.gif preidemo v šifrant partnerjev na podatke o dobavitelju.


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na vnosu oz. urejanju prejetega računa:

EnterDodajanje artikla na prejeti račun(AJAX forma)
Ctrl+EnterDodajanje artikla na prejeti račun(nova stran z vsemi artikli, cenami, stanji zalog itd.)
InsterDodajanje postavke na prejeti račun
EscIzhod iz vnosa, dodajanja postav ter artiklov

 

5.5. Vnos postavk prejetega računa

  
Program opozarja, da je potrebno vnesti še postavke račune
  
  Slika 273: Program opozarja, da je potrebno vnesti še postavke račune

Ko smo prišli na to stran, nas računalnik opozori, da nismo vnesli postavk dokumenta. Kliknemo za vnos podatkov o zaračunanih postavkah in odpre se nam naslednja stran.

  
V prazna okenca bomo vnesli manjkajoče postavke računa
  
  Slika 274: V prazna okenca bomo vnesli manjkajoče postavke računa

Vrsta prometaIzberemo vrsto prometa za obračun DDV. Privzeta izbira je promet blaga in storitev. Če je prejet račun za nabavo osnovnih sredstev ali za nakup nepremičnin, potem kliknimo na dropDown.gif in izberimo ustrezno izbiro iz seznama. Izbira vrste prometa je pomembna za pravilnost obračuna DDV [12] in izpolnjevanje obrazcev P-RAČ [12.6], P-RAČ-P [12.7] in DDV-O [12.3].
Vstopni DDV se odbijeOznačimo ali se vstopni DDV lahko odbije ali ne. Če se vstopni DDV sme odbiti, bo znesek DDV vpisan v stolpec 10 knjige P-RAČ [12.6]. V nasprotnem primeru pa v stolpec 11 knjige P-RAČ [12.6]. V primeru pridobitev iz EU pa ima ta nastavitev vpliv na stolpca 13 in 14 knjige P-RAČ-P [12.7]. Za določene konte si lahko v kontnem načrtu [13.1.2] nastavimo, da nam program avtomatsko postavi pravilno izbiro za odbitek vstopnega DDV (npr. konto za reprezentanco, kjer DDV nikoli ne odbijamo).
Ne gre v DDVOznačimo, da gre za neobdavčen promet, ki se ne prikaže v knjigi P-RAČ [12.6].
Opis blaga/storitevNapišemo za kakšno vrsto blaga oz. storitve je bil prejet račun. Pri knjiženju prejetega računa se to besedilo vpiše v besedilo knjižbe.
Vrednost brez DDVVpišete vrednost postavke brez DDV.
KontoIzberete ali vnesete številko konta na katerega se knjiži nakup (osnovno sredstvo, stroški, odhodki,...). Vnos konta ni obvezen, če še ne veste na kateri konto se bo knjižila postavka, lahko pustite prazno in ga določite kasneje.
Stopnja DDVS klikom na dropDown.gif izberemo zaračunano stopnjo DDV.
Znesek DDVPodatek vnesemo samo v primeru, ko se znesek DDV zapisan na prejetem računu ne ujema z izračunom po izbrani stopnji. Zaradi različnega zaokroževanja zneskov lahko pride do neujemanja zneska DDV v stotinih. V tem primeru vpišete točen znesek DDV-ja.
Dat.opr.stor.(DDV)Vnosno polje je namenjeno vnosu prejetih računov, na katerih so zaračunane postavke za različna obdobja. Npr. račun Telekom-a, kjer so zaračunani pogovori za pretekli mesec ter naročnina za prihodnji mesec. S pravilnim vnosom datuma opravljene storitve lahko program avtomatsko razmeji stroške po obdobjih ter hkrati naredi ločen obračun DDV za posamezno postavko na računu.
Veza na rezervacijoVnosno polje se pojavi samo uporabnikom s privilegijem za iskanje in pregled rezervacij [20.10.1.5.8]. Določitev rezervacije na katero se navezuje prejeti račun je potrebna za pravilen izračun razlike v ceni ter obračun DDV po 47. členu ZDDV. Več o tem najdete na strani z opisom posebnosti pri vnosu prejetih računov za turistične agencije [5.14].
Vrsta dohodka za ODO-2Če se zaračunana postavka nanaša na vrsto dohodka za katero se poroča na obrazcu ODO-2 potem izberemo ustrezno vrsto dohodka. Plačila prejetih računov na katerih določimo vrsto dohodka za ODO-2 se izpišejo na obrazcu ODO-2.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu. Za tem se nam ponovno prikaže stran s predogledom prejetega računa [5.3]. S klikom na Poišči rezervacijo lahko poiščemo in določimo rezervacijo na katero se navezuje prejeti račun.

Pri vnašanju postavk imamo možnosti, ki nam olajšajo delo z urejanjem postavkam. V kolikor prejeti račun vsebuje postavke, se nam pod "Več..." ponudi možnost, da porazdelimo postavke po stroškovnih deležih. [5.11]

  
Razdelitev postavk po stroškovnih deležih
  
  Slika 275: Razdelitev postavk po stroškovnih deležih

 

5.6. Vrsta prometa (DDV)

V kolikor smo zavezanci za DDV, smo dolžni poročati v obračun DDV bodisi mesečno ali tromesečno. Za vsak prejeti dokument je potrebno določiti vrsto prometa. Pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko je blago dobavljeno oz. so storitve opravljene, vendar se ta pravica lahko uveljavi šele v obdobju, v katerem davčni zavezanec prejme račune za dobave oz. storitve.

Novo postavko na prejeti dokument vnašamo s gumbom Vnos postavke prometa. Vrsto prometa si nastavimo za vsako postavko posebej:

  
Urejanje vrste prometa na določeni postavki dokumenta
  
  Slika 276: Urejanje vrste prometa na določeni postavki dokumenta

Na postavki si tudi izbiramo ali želimo, da se vstopni DDV odbije ali ne gre v DDV (glej sliko zgoraj).

5.7. Seznam vrst prometa (DDV)

Vrste prometa za DDV katere imamo na voljo in primer v kateremu primeru vrsto prometa uporabimo:

  
Izbira vrste prometa
  
  Slika 277: Izbira vrste prometa

 • promet blaga in storitev (promet gre v obračun DDV po datumu opravljene storitve.)
  1. vrsto prometa uporabimo za nabavo blaga oz. storitev od dobaviteljev znotraj države Slovenije
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 31
    2. DDV: polje 41, 42 ali 42a
  2. če je istočasno izbrana kljukica za samoobdavčitev, se ta vrsta prometa uporablja za prejete storitve tujcev (iz držav EU ali izven EU, odvisno od države kupca)
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova:
     • polje 32a (kupec je iz države članice Evropske Unije) ali
     • polje 31 (kupec je izven držav članic Evropske Unije)
    2. DDV:
     • polje 41,42 oz. 42a in 23a,24a oz. 24c (kupec je iz države članice Evropske Unije) ali
     • polje 25,25a oz. 25b (kupec je izven držav članic Evropske Unije)
 • nabava nepremičnin (promet gre v obračun DDV po datumu prejema oz. datumu opr. storitve (tistemu, ki nastopi prej))
  1. vrsto prometa uporabimo za nabavo nepremičnin od dobaviteljev znotraj države Slovenije
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 31 in 34
    2. DDV: polje 41,42 oz. 42a
 • nabava ostalih osnovnih sredstev (promet gre v obračun DDV po datumu prejema oz. datumu opr. storitve oz. datumu celotnega plačila računa, če je račun izdan, preden je bila storitev opravljena (tisti, ki nastopi prej))
  1. vrsto prometa uporabimo za nabavo ostalih osnovnih sredstev od dobaviteljev znotraj države
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 31 in 35
    2. DDV: polje 41,42 oz. 42a
 • pridobitve blaga znotraj Skupnosti (promet gre v obračun DDV po datumu dokumenta oz. naslednji mesec po izdaji računa, če je račun izdan, preden je bila storitev opravljena)
  1. vrsto prometa uporabimo za pridobitev blaga iz druge države članice Evropske unije
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 32
    2. DDV: polje 41,42 oz. 42a in 23,24 oz. 24b
 • pridobitve osn. sredstev znotraj Skupnosti (promet gre v obračun DDV po datumu dokumenta oz. naslednji mesec po izdaji računa, če je račun izdan, preden je bila storitev opravljena)
  1. vrsto prometa uporabimo za pridobitev osn. sredstev iz druge države članice Evropske unije
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 32 in 35
    2. DDV: polje 41,42 oz. 42a in 23,24 oz. 24b
 • pridobitve nepremičnin znotraj Skupnosti (promet gre v obračun DDV po datumu dokumenta oz. naslednji mesec po izdaji računa, če je račun izdan, preden je bila storitev opravljena)
  1. vrsto prometa uporabimo za pridobitev nepremičnin iz druge države članice EU
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 32 in 34
    2. DDV: polje 41,42 oz. 42a in 23,24 oz. 24b
 • tristranske pridobitve blaga znotraj Skupnosti (promet gre v obračun DDV po datumu prejema oz. datumu opr. storitve oz. datumu celotnega plačila računa, če je račun izdan, preden je bila storitev opravljena (tisti, ki nastopi prej))
  1. vrsto prometa uporabimo za tristransko pridobitev blaga iz druge države članice Evropske unije
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 33
 • Uvoz blaga iz držav izven EU (promet gre v obračun DDV po datumu prejema oz. datumu opr. storitve oz. datumu celotnega plačila računa, če je račun izdan, preden je bila storitev opravljena (tisti, ki nastopi prej))
  1. vrsto prometa uporabimo za uvoz blaga iz države izven EU
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 31
    2. DDV:
     • polje 41,42 oz. 42a in
     • polje 26 (če je istočasno izbrana kljukica za samoobdavčitev)
 • Uvoz osnovnih sredstev iz držav izven EU (promet gre v obračun DDV po datumu prejema oz. datumu opr. storitve oz. datumu celotnega plačila računa, če je račun izdan, preden je bila storitev opravljena (tisti, ki nastopi prej))
  1. vrsto prometa uporabimo za uvoz osnovnih sredstev iz države izven Evropske unije
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 31 in 35
    2. DDV:
     • polje 41,42 oz. 42a in
     • polje 26 (če je istočasno izbrana kljukica za samoobdavčitev)
 • Nabave blaga in storite v v SLO, od katerih plača DDV prejemnik (promet gre v obračun DDV po datumu opravljene storitve)
  1. vrsto prometa uporabimo za nabave blaga in storitev za katere velja obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 31a
    2. DDV: polje
 • Nabave nepremičnin v SLO, od katerih plača DDV prejemnik (promet gre v obračun DDV po datumu opravljene storitve)
  1. vrsto prometa uporabimo za
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje
    2. DDV: polje 41,42 oz. 42a in 25,25a oz. 25b
 • Nabave drugih OS v SLO, od katerih plača DDV prejemnik (promet gre v obračun DDV po datumu opravljene storitve)
  1. vrsto prometa uporabimo za nabave drugih OS za katere velja obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 31a in 35
    2. DDV: polje 41,42 oz. 42a in 25,25a oz. 25b
 • Pridobitve elektronskih storitev (samoobdavčitev) (promet gre v obračun DDV po datumu opravljene storitve)
  1. vrsto prometa se uporablja predvsem za pridobitev elektronskih storitev od zavezancev, ki nimajo sedeža znotraj EU, vendar imajo dodeljeno EU ddv številko v predpisani obliki - EUxxxyyyyyz)
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 32a
    2. DDV: polje 41,42 oz. 42a in 23a,24a oz. 24c

5.8. Posebna pravila

 1. prejeti avansi: če je plačilo opravljeno, preden je blago dobavljeno ali preden je storitev opravljena, nastane obveznost za obračun DDV na dan prejema plačila od prejetega zneska. Pravica do odbitka se lahko uveljavi po prejemu računa za predplačilo.
 1. pridobitve blaga v EU:
  1. pridobitve blaga, če je račun izdan pred pridobitvijo: obveznost za obračun DDV-ja in s tem pravica do odbitka nastane najkasneje 15. naslednji mesec po izdaji računa.
  2. pridobitve blaga, če je račun izdan po pridobitvi: obveznost za DDV in s tem pravica do odbitka nastane na dan izdaje računa, vendar se ta lahko uveljavi po prejemu računa.
  3. avansi za pridobitve blaga v EU niso predmet ddv-ja
 1. račun, izdan pred obdavčljivim dogodkom (znotraj SLO): obveznost za obračun DDV nastane na dan prejema predplačila. Pri prejetih računih brez prejetih avansnih računov to pomeni, da mora bit prejeti račun v celoti plačan. Pravica do odbitka se lahko uveljavlja po prejemu računa.
 1. uvoz blaga: pravico do odbitka DDV je mogoče uveljaviti v obdobju, ko davčni zavezanec prejme uvozni dokument.
 1. samoobdavčitev (storitve po 76. a členu in storitve tujcev izven EU): pravica do odbitka in obveznost za ddv nastane, ko je storitev opravljena.

5.9. EUL (Enotna upravna listina)

V spletni aplikaciji e-racuni.com vnašamo listine EUL pod |Nabava |EUL (Enotna upravna listina).

  
EUL
  
  Slika 278: EUL

 • promet gre v obračun DDV po datumu prepustitve blaga
   • V obrazec DDV-O [12.20.1] se zavede:
    1. Osnova: polje 31
    2. DDV: polje 41,42 oz. 42a in 26(če je izbrana kljukica za samoobdavčitev)

 

5.10. Vnos prometov prejetega računa (računovodski vnos)

Računovodski vnos prejetih računov nam omogoča hiter vnos prejetih računov, ki vsebujejo veliko število postavk. Namesto vnosa posameznih postavk prejetega računa vnašamo samo zneske za DDV evidence ter knjižbe stroškov/odhodkov. Ko kliknemo na gumb Vnos prometa na predogledu prejetega računa se nam odpre maska kot jo prikazuje spodnja slika:

  
Maska za vnos prometa prejetega računa zavezanec za DDV
  
  Slika 279: Maska za vnos prometa prejetega računa zavezanec za DDV

ali spodnja maska:

  
Maska za vnos prometa prejetega računa
  
  Slika 280: Maska za vnos prometa prejetega računa

V vnosno polje Oproščene nabave  na vrhu maske se vpiše znesek tistega, kar je na računu obdavčeno po stopnji 0%.

V vnosna polja vnesemo vse potrebne zneske.

Na dnu maske izberemo konto na katerega bomo knjižili zneske. Lahko izberemo več kontov na katere bomo knjižili!

Ko smo vnesli vse potrebne podatke kliknemo na gumb V redu in program nas vrže nazaj na predogled računa, kjer moramo klikniti na utripajoči gumb Shrani in podatki oz. promet na računu se bo shranil.

Davčno pošiljanje na FURS (davčno potrjevanje) računov vnešenih kot "računovodski vnos" ni omogočeno.

 

5.11. Razdelitev postavk prejetega računa po stroškovnih deležih

Pri prejetih računih imamo možnost, ki se nanaša izključno le na postavke in ne na artikle. Eno postavko lahko s klikom na "Razdelitev postavk po stroškovnih deležih" razdelimo na eno ali več novih.

  
Razdelitev postavk po stroškovnih deležih.
  
  Slika 281: Razdelitev postavk po stroškovnih deležih.

Glavni namen te možnosti je, da program tako omogoča, da vsakemu delu te iste postavke lahko poleg procentualnega deleža določimo tudi svoj konto na katerega se potem delež knjiži.

  
Vnos/izbira vrednosti postavke.
  
  Slika 282: Vnos/izbira vrednosti postavke.

 

5.12. Dodajanje artiklov

Ko smo kliknili na gumb Dodajanje artiklov se nam odpre maska za dodajanje artiklov na račun, kot nam to kaže spodnja slika:

  
Maska za dodajanje artiklov
  
  Slika 283: Maska za dodajanje artiklov

Artikle lahko poiščemo s pomočjo kriterijev iskanja:

 • Šifra artikla
 • Beseda iz opisa
 • Dobavitelj
 • Črtna koda
 • Znamka
 • Skupina artiklov
 • Status artikla
 • Kataloška številka
 • Vrsta artikla
 • Dodatni atributi (Vneseni v nastavitvah podjetja)

Po želji vnesemo iskalne kriterije.

Nato kliknemo na gumb Dodaj in se bo artikel dodal v zgornjo tabelo, kot to prikazuje puščica na spodnji sliki:

  

V kolikor bi želeli spremeniti podatke artikla, lahko to storimo tako, da kliknemo na opis artikla v zgornji tabeli in se nam odpre novo okno:

  

Ko zaključimo z dodajanjem artiklov, kliknemo na gumb Nazaj na dokument, ki nas bo vrnil nazaj na prejeti račun:

  

Ko kliknemo na gumb Shrani, je prejeti račun vnesen v program:

  

V seznamu artiklov se prikažejo tisti artikli, ki smo jih predhodno vnesli v Artikle. V kolikor pa še željenega artikla nismo vnesli pa lahko kliknemo na gumb Vnos novega artikla in odpre se nam maska, kjer lahko vnesemo podatke za novi artikel v seznam artiklov! Kako se vnašajo podatki za artikel lahko preberete v poglavju Vnos artiklov [18.2.2]!

 

5.13. Vnos novega dobavitelja

Ko vnašamo osnovne podatke v nov prejeti račun ali dobropis, moramo med drugim vnesti tudi podatke o dobavitelju. Če dobavitelja še ni v našem šifrantu in ga ne najdemo niti v javnih poslovnih registrih (npr. dobavitelj iz tujine), ga moramo v celoti vnesti sami.

S pritiskom na gumb Vnos novega se nam prikaže vnosna maska za vnos podatkov o dobavitelju stran:

  
Primer vnosa novega partnerja
  
  Slika 288: Primer vnosa novega partnerja

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos in shranimo podatke v naš šifrant partnerjev ter se avtomatsko vrnemo nazaj na vnos prejetega dokumenta [5.2].

 

5.14. Posebnosti pri vnosu prejetih računov za turistične agencije

Posebnost pri vnosu prejetih računov za turistične agencije je, da je pri vnosu postavk zaradi izračuna razlike v ceni potrebno prejeti račun povezati z rezervacijo na katero se le-ta nanaša. Za povezavo prejetega računa z določenim aranžmajem oz. rezervacijo potrebuje uporabnik privilegij za pregled in iskanje rezervacij [20.10.1.5.8].

  
Vnos postavk računa
  
  Slika 289: Vnos postavk računa

Kot je razvidno iz zgornje slike, se nam ob vnosu postavk pojavi tudi gumb Poišči rezervacijo. S klikom na ta gumb pridemo na stran Rezervacije-pregled in iskanje. Rezervacijo poiščemo na enak način, kot iščemo prejete račune. Podrobneje je iskanje razloženo na strani Pregled in iskanje dokumentov [3.8]

Ko nam računalnik izpiše iskano rezervacijo, jo izberemo tako, da kliknemo nanjo, kot prikazuje slika:

izbirarezerva.gif

S tem se nam v prejetem računu aktivira veza na rezervacijo.

  
Prejeti račun z vezo na rezervacijo
  
  Slika 290: Prejeti račun z vezo na rezervacijo

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos in nato se nam prikaže račun:

  
Prikaz prejetega oz. vhodnega računa za turistično rezervacijo
  
  Slika 291: Prikaz prejetega oz. vhodnega računa za turistično rezervacijo

Pri vnosu prejetega računa nas računalnik opozarja na možne napake pri vnosu v naslednjih primerih:

 1. V primeru vnosa prejete fakture za rezervacijo po 47. členu ZDDV vas opozori, da se vstopni DDV na vhodnih fakturah ne sme odbiti. To pomeni, da mora biti pri vnosu postavke prejetega računa vnosno polje  Vstopni DDV se odšteje  odznačeno.
 2. V primeru, ko še ni bil izdan račun za izbrano rezervacijo, vas program opozori, da je račun še potrebno izdati.
 3. V primeru, ko računalnik ugotovi, da je na rezervaciji negativna razlika v ceni, vas tudi na to opozori.
 4. Program opozarja tudi v primeru, če je dosežena razlika v ceni manjša od vnaprej določenega minimalnega odstotka provizije (trenutno fiksna nastavitev 5%).
 5. Program uporabnika opozori tudi v primeru, če se na isto rezervacijo navezuje več vhodnih računov ali dobropisov. V tem primeru ne gre vedno za napako pri vnosu, je pa situacija dovolj neobičajna, da je potrebno uporabnika na to posebej opozoriti.

S klikom na PO-14.gif lahko spremenimo vnos postavke prejetega računa (znesek, opis, ...).

Če kliknemo na aktivno vezo z rezervacijo, kot nam to kaže slika PO-15.gif, se nam prikažejo podrobnosti rezervacije:

  
Prikaz rezervacije na katero se navezuje prejeti račun
  
  Slika 292: Prikaz rezervacije na katero se navezuje prejeti račun

Prejeti račun ni vedno nujno vezan samo na eno rezervacijo. Na enem računu lahko imamo več rezervacij. S klikom na gumb Vnos postavke prometa se nam odpre vnosna maska za dodatno postavko na prejetem računu, ki jo lahko povežemo z drugo rezervacijo. Ko vnos potrdimo z gumbom V redu se nam na računu prikaže še dodatna rezervacija, na katero se tudi navezuje prejeti račun.

  
Prikaz prejetega računa za več rezervacij
  
  Slika 293: Prikaz prejetega računa za več rezervacij

Prav tako pa lahko za eno samo rezervacijo prejmemo več računov, ker lahko eno rezervacijo povežemo z več prejetimi računi.

Vsi tako vnešeni podatki se uporabijo za izračun razlike v ceni, ki je podlaga za obračun DDV-ja na računih izdanih po 47. členu ZDDV. Podrobno je izračun razlike v ceni in zneska DDV-ja razviden iz knjige izdanih računov [12.4] in iz poročila Obračun rezervacij in razlike v ceni [17.8.1].

 

5.15. Vnos prejetega računa na primeru

Vnos prejetega računa bomo najlažje razumeli na podlagi primerov. Denimo, da smo prejeli račun za poštne storitve (glej sliko).

Vnos prejetega računa pričnemo tako, da v modulu prejeti računi pritisnemo gumb Vnos prejetega računa. Ko se nam prikaže vnosna maska vpišemo najprej osnovne podatke iz glave računa, kot je prikazano na naslednji sliki:

  
Preslikava podatkov iz prejetega računa v vnosno masko
  
  Slika 294: Preslikava podatkov iz prejetega računa v vnosno masko

Iz prejetega računa lahko direktno vnesemo podatke v vnosno polje v vnos prejetega računa. Na prejetem računu vidimo, da je bil plačan gotovinsko zato pri Način plačila  vnesemo, da gre za povračilo materialnih stroškov in nato iz seznama izberemo delavca, ki mu bodo povrnjeni potni stroški.

Pravilna izbira dobavitelja in pravilen vnos načina plačila vplivata na pravilno knjiženje prejetih računov saj program na podlagi teh dveh podatkov izbere pravilni konto za knjiženje obveznosti do dobavitelja. Npr. program sam ugotovi, da se obveznost knjiži na konto 2200 za domače dobavitelje, in npr. konto 2551 za gotovinske materialne račune.

Po vnosu osnovnih podatkov iz glave računa je potrebno vnesti še podatke o posameznih zaračunanih postavkah, ki so osnova za knjiženje stroškov.

  
Predogled prejetega računa s podatki iz glave računa
  
  Slika 295: Predogled prejetega računa s podatki iz glave računa

Vidimo, da nas program opozarja, da se znesek za plačilo ne ujema z zaračunanim zneskom. S pritiskom na gumb Vnos postavke prometa lahko vnesemo posamezne zaračunane postavke.

  
Vnosna maska postavka prejetega računa
  
  Slika 296: Vnosna maska postavka prejetega računa

Na tem mestu vnesemo podatke o zaračunanih postavkah na računu. Določimo tudi ali se vstopni DDV odšteje ali ne (npr. za stroške goriva za osebne avtomobile ne moremo odšteti DDV) ter določimo stopnjo DDV. V primeru, da se znesek DDV prikazan na računu ne ujema z izračunanim po izbrani stopnji vnesemo še točen znesek DDV, kot ga je obračunal dobavitelj. V polje Konto  lahko vnesem številko konta na kamor se bo knjižil strošek nakupa (oz. konto za osnovna sredstva). Vnos številke konta ni obvezen, ker lahko račune kontiramo kasneje oz. le-to za vas opravlja zunanje računovodstvo na podlagi vnešenih računov.

V polju Vrsta prometa  določimo vrsto prometa za DDV, ki se uporablja pri obračunu DDV [12] ter izpisu knjige prejetih računov [12.6].

Ko je račun pravilno vnešen, ga lahko shranimo. Ko se vrnemo na pregled vnešenih računov bomo račun videli v evidenci prejetih računov.

  
Pregled in iskanje prejetih računov
  
  Slika 297: Pregled in iskanje prejetih računov

V pregledu prejetih računov nas program z rumenim kvadratom opozarja, da prejeti račun še ni bil knjižen v glavni knjigi. Dodatno nas program z rdeče obarvanim ozadjem pri določenih prejetih računih opozarja, da vnos računa še ni dokončan. Z rdečo barvo nas program opozarja v dveh primerih:

 • Vsota zaračunanih postavk se ne ujema s skupnim zaračunanim zneskom za plačilo.
 • Konto stroška na katerega se knjiži postavka prejetega računa ni določen.

V primeru ponavljajočega vnosa mesečnih računov je dovolj, da prejeti račun kontirate samo enkrat nato pa vsak mesec z uporabo gumba bt-copy.gifskopirate prejeti račun prejšnega meseca v tekoči mesec ter mu vpišete nove podatke iz glave računa.

 

5.16. Plačevanje prejetih računov

Če za plačevanje računov uporabljamo elektronsko bančništvo, nam lahko evidenca prejetih računov zelo poenostavi naše delo. Z uporabo programa se namreč izognemo podvojenemu vnosu podatkov saj lahko na podlagi vnešenih prejetih računov avtomatsko generiramo elektronske plačilne naloge ter tako plačamo prejete račune. Poglejmo si plačilo prejetega računa na primeru:

  
Predogled računa, ki še ni plačan
  
  Slika 298: Predogled računa, ki še ni plačan

Ob vnosu zgoraj prikazanega računa [5.2] smo določili, da je potrebno račun plačati na transakcijski račun dobavitelja, za katerega smo tudi vnesli sklicno številko. S pritiskom na gumb Plačilo računa s plačilnim nalogom preko banke se nam prikaže vnosno polje za vnos plačilnega naloga.

  
Vnosna maska za izdelavo plačilnega naloga za plačilo prejetega računa
  
  Slika 299: Vnosna maska za izdelavo plačilnega naloga za plačilo prejetega računa

S pritiskom na gumb Dodaj plačilni nalog lahko dodamo plačilni nalog v paket plačilnih nalogov za plačilo prejetih računov.

V modulu Banka [8] lahko nato plačilne naloge posredujemo [8.2.6] v izvedbo naši banki. Več o izvedbi plačilnih nalogov [8.2.6] bomo našli v navodilih za modul Banka [8].

 

5.17. Masovno knjiženje prikazanih prejetih računov

Rumeni kvadratek nas opozarja, da prejeti račun še ni knjižen, z rdeče obarvanim ozadjem v stolpcu Št. dok. pa program opozarja, da vnos računa še ni končan oz. da ta račun ne more biti poknjižen. Postavke niso vnešene pravilno ali pa manjka konto, zato je treba napako odpraviti.

PO-181.gif

Prejeti račun lahko knjižimo šele takrat, ko je pravilno vnešen in pripravljen za knjiženje.


S klikom na klikprejet11.gif se vrnemo na stran prikaz računa, kjer lahko vidimo, kaj manjka.

  
Program na prikazu prejetega računa opozarja, da manjka številka konta
  
  Slika 300: Program na prikazu prejetega računa opozarja, da manjka številka konta

Če kliknemo na klikmanjka01.gif, se vrnemo na vnos podatkov za postavko [5.5] na prejetem računu, kjer lahko vstavimo manjkajoče podatke (konto) in odpravimo napako. S klikom na gumb V redu popravek potrdimo in prikaže se nam račun, kjer je popravek že razviden. Da spremembo shranimo, moramo to potrditi s klikom na shrani01.gif.


Ko je prejeti račun pravilno vnešen in kontiran ga lahko poknjižimo v glavno knjigo. Naenkrat lahko knjižimo več prejetih računov. Le-te najprej prikažemo v pregledu prejetih računov nato pa s klikom na gumb Več: v meniju PO-2001.gif izberemo opcijo |Knjiženje prikazanih prejetih računov.

Po zagonu knjiženja nam program prikaže seznam prejetih računov, ki se bodo knjižili.

  
Izbira prejetih računov za knjiženje
  
  Slika 301: Izbira prejetih računov za knjiženje

S klikom na gumb Knjiženje izbranih računov potrdimo, da želimo knjižiti prejete označene račune. Po kliku na ta gumb se nam prikaže poknjižena delovna temeljnica prejetih računov.

  
Avtomatsko knjiženje prejetih računov na temeljnico
  
  Slika 302: Avtomatsko knjiženje prejetih računov na temeljnico

S klikom na gumb Shrani shranimo temeljnico v glavno knjigo ter tako poknjižimo prejete račune.

Knjiženje prejetih računov poteka popolnoma avtomatsko. Pri izbiri konta za obveznost do dobavitelja se upoštevajo nastavitve avtomatskega knjiženja [13.1.3] ter vrsta dobavitelja. Pri izbiri konta za strošek se upošteva vnešeni konto na prejetem računu. Pri izbiri konta za DDV se upošteva nastavitev kontov v nastavitvah avtomatskega knjiženja [13.1.3].

 

5.18. Arhiviranje prejetih računov

Program nam omogoča, da lahko prejete račune arhiviramo v naš elektronski arhiv. Na orodni vrstici vnešenega računa imamo dodaten gumb priponka.gif. S klikom na ta gumb lahko uvozimo slikovno datoteko. Ko kliknemo na ta gumb, se nam odpre naslednja stran:

  
Iskanje slikovne datoteke
  
  Slika 303: Iskanje slikovne datoteke

S klikom na PO-24.gif lahko med svojimi dokumenti poiščemo iskani račun. Ko izberemo najdeni račun, uvoz datoteke potrdimo s klikom na gumb Prenesi datoteko, kot nam kaže slika:

  
Prenos datoteke v elektronski arhiv
  
  Slika 304: Prenos datoteke v elektronski arhiv

Ko smo potrdili uvoz slikovne datoteke, se nam na vnešenem računu prikažejo tudi vsi pripeti dokumenti, kot nam to prikazuje slika:

  
Prikaz vnešenega računa z vsemi pripetimi dokumenti
  
  Slika 305: Prikaz vnešenega računa z vsemi pripetimi dokumenti

 

5.19. Pregled in iskanje prejetih dobropisov

Ko v glavnem meniju Nabava->Prejeti dobropisi se nam odpre stran Prejeti dobropisi-pregled in iskanje:

  
Pregled in iskanje prejetih dobropisov
  
  Slika 306: Pregled in iskanje prejetih dobropisov

Ko najdemo prejeti dobropis, odpremo predogled le-tega tako, da kliknemo aktivno povezavo v koloni "Zap.št." oz. "Prejet", kot je to prikazano na sliki:klikprejet11.gif

Če želimo dodatno omejiti izpis, so na voljo možnosti v zgornjem delu spletne strani. Tako lahko prejete dobropise listamo v okviru omejitev, ki smo jih določili z vpisom iskalnih kriterijev. Iskalni kriteriji so podrobneje obrazloženi na strani pregled in iskanje prejetih računov [5.1]


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju prejetih dobropisov:

EnterIskanje
InsterVnos novega prejetega dobropisa

 

5.20. Vnos prejetih dobropisov

  
Vnosna maska prejeti dobropis
  
  Slika 307: Vnosna maska prejeti dobropis

Prejete dobropise vnesemo kot navaden prejet račun v evidenco prejetih računov. Dobropis se nanaša na prejeti račun, zato moramo z zneskom prejetega dobropisa zapreti prejeti račun, na katerega se dobropis nanaša (zmanjšate obveznost do dobavitelja).

 

5.21. OCR zajem podatkov iz prejetih računov

Program omogoča avtomatski zajem podatkov iz skeniranih prejetih računov oz. drugih dokumentov v obliki PDF ali JPEG. Dokumenti v formatu PDF oz. JPEG so lahko bodisi zajeti s pomočjo skenerja bodisi so to fotografije narejene z mobilnim telefonom. OCR zajem podatkov poteka v knjigi prejete pošte pri čemer se iz slikovnega dokumenta izločijo podatki o dobavitelju in zneskih računa ter se nato kot priloga dodajo k obstoječemu vnosu v knjigi prejete pošte.

  
Shema pretoka podatkov v knjigi prejete pošte
  
  Slika 308: Shema pretoka podatkov v knjigi prejete pošte

Obdelava OCR poteka v ozadju. Medtem, ko je zapis v obdelavi ga ni možno likvidirati.

5.21.1 Nastavitve knjige prejete pošte za OCR

  
Nastavitve knjige prejete pošte za OCR obdelavo
  
  Slika 309: Nastavitve knjige prejete pošte za OCR obdelavo

Razlaga nastavitev knjige prejete pošte za OCR:

Optično branje skeniranih dokumentov 

Možne izbire:

 • onemogočeno - OCR zajem podatkov se nikoli ne izvaja
 • OCR po predložitvi v obdelavo - OCR zajem se izvaja, ko ga izrecno zahtevamo
 • avtomatski OCR ob prejemu dokument - OCR se avtomatično izvede za vsak prejet račun
Izvajalec OCR zajema podatkov Tukaj lahko izberete svojega najljubšega izvajalca storitve OCR v kolikor niste zadovoljni s privzetim izvajalcem.

5.21.2 Kako predložimo dokument v obdelavo OCR

V kolikor nismo nastavili avtomatske OCR obdelave ob prejemu dokumentov v knjigo prejete pošte moramo dokumente izrecno poslati v OCR. Dokument lahko pošljemo v obdelavo OCR na dva načina:

 1. pri posredovanju dokumenta v knjigo prejete pošte uporabimo oznako +OCR. Primer: če je naslov naše knjige prejete pošte 12345679@e-racuni.com in želimo, da se ob prejemu izvede obdelava OCR, potem dokument pošljemo na e-mail naslov 12345679+OCR@e-racuni.com. To pomeni, da običajnemu naslovu elektronskega predala dodamo niz "+OCR".
 2. če je bil dokument prejet na običajen način, potem ga lahko izrecno posredujemo v OCR s klikom na opcijo |Pošlji v obdelavo OCR. Glej sliko:

  DocumentInboxSendToOCR.gif

5.21.3 Kaj naredimo, če OCR napačno prebere podatke iz računa

Optična razpoznava besedila (OCR) deluje na podlagi računalniških algoritmov, ki temeljijo na strojnem učenju in statistični obdelavi velikih količin podatkov. Pri branju skeniranih dokumentov lahko na določenih vrsta računov pride do napačne interpretacije oz. branja podatkov iz skeniranega dokumenta. V teh primerih svetujemo, da uporabite možnost pošiljanja povratne informacije ter kliknete na povezavo prikazano na sledeči ekranski sliki. Tako boste ponudnika OCR zajema podatkov obvestili, da je potrebno prepoznavo računov izboljšati na konkretnem primeru vašega računa. Za vašo pomočjo bo avtomatska prepoznava podatkov postajala vedno boljša in zanesljiva.

  
Javljanje napak v branju skeniranih dokumentov
  
  Slika 310: Javljanje napak v branju skeniranih dokumentov
 

5.22. Priprava oz. registracija računov za ePobot

Program omogoča izdelavo XML datoteke za izvoz podatkov v namen obveznega pobota.

Program za namene ePobota upošteva le račune prejete po 16.3.2011, ko je pričel veljati zakon oz. uredba. Upoštevajo se le računi za domače dobavitelje. Za pravilno registracijo računa je potrebno v podatkih dobavitelja vpisati ustrezno davčno številko.

V meniju |Nabava |Prejeti računi je v iskalnih kriterijih poiskati le račune, ki so primerni za izvoz v namen pobota. Prikazati moramo odprte oz. neplačane prejete račune in sicer po zapadlosti do najkasneje zadnjega dne pred zaključkom kroga pobota. Na ekranu se nam prikažejo le računi, ki ustrezajo zgoraj opisanim kriterijem, kot je to prikazano na spodnji sliki:

  
Seznam odprtih in zapadlih računov
  
  Slika 311: Seznam odprtih in zapadlih računov

Nad seznamom nato kliknemo na meni z dodatnimi možnostmi in izberemo obdelavo za registracijo računov v ePobot, kot to prikazuje spodnja slika:

  
Izbira obdelave za registracijo dokumentov za ePobot
  
  Slika 312: Izbira obdelave za registracijo dokumentov za ePobot

Po izbiri moram izbrati ustrezni krog za katerega pripravljamo podatke:

  
Izbira kroga za ePobot
  
  Slika 313: Izbira kroga za ePobot

Po izbranem krogu nam program prikaže le dokumente, ki ustrezajo predhodno izbranim kriterijem:

  
Izbira dokumentov za ePobot
  
  Slika 314: Izbira dokumentov za ePobot

Na seznamu nato odkljukamo katere račune bomo izvozili v ePobot (glej sliko zgoraj) in kliknemo na gumb Zaženi. Po končani obdelavi (počakamo, da program zaključi obdelavo) pa lahko v meniju |Poročanje |Vse obdelave |Računovodstvo |Poročanje za državne inštutucije |Izvoz podatkov v XML datoteko za ePobot poženete izdelavo datoteke XML za ePobot [5.22.3], jo shranite na računalnik in nato uvozite v ePobot na AJPESovi spletni strani.

Na vsakem prejetem računu, ki je že bil zajet v katerem koli pobotu se zabeleži tudi krog pobota in tip obveznosti. Na ta način se prepreči, da bi en račun bil avtomatsko zajet tudi v naslednjem pobotu. Seveda pa lahko po želji to referenco pobrišete in s tem omogočite ponovno registracijo dokumenta v ePobot [5.22.2].

 

5.22.1. Pregled in iskanje že zajetih računov v ePobot

Da slučajno ne bi podjetje računov pomotoma večkrat poslalo v pobot se na vsakem računu to posebej zabeleži (krog pobota in tip obveznosti). V kolikor nas zanima kateri računi so že bili zajeti v pobot si lahko le te prikažemo na ekran tako, da na pregldu računov izberemo ustrezni krog pobota:

  
iskanje računov že zajetih v pobotu
  
  Slika 315: iskanje računov že zajetih v pobotu

 

5.22.2. Registracija posameznega racuna za ePobot

Program omogoča tudi registracijo posameznega računa za ePobot.

To lahko naredimo tako, da na samem računu izberemo ustrezni krog, tip obveznosti in upoštevanje le prejetih računov, ki niso v celoti zaprti.

Prikaz na spodnjih slikah:

  
Izbira kroga za ePobot na samem računu
  
  Slika 316: Izbira kroga za ePobot na samem računu

  
Izbira tipa obveznosti na samem računu
  
  Slika 317: Izbira tipa obveznosti na samem računu

Tako, kot smo krog pobota in tip obveznosti dodali ju lahko tudi pobrišemo s klikom na brisiKrogInTipObveznosti.gif]

 

5.22.3. Priprava XML datoteke za ePobot

Po opravljeni registraciji dokumentov za ePobot lahko v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Poročanje za državne inštitucije |Izvoz podatkov v XML datoteko za ePobot poženemo obdelavo, ki nam bo pripravila XML datoteko za uvoz dokumentov v ePobot, kar lahko vidimo na spodnji sliki:

  
Izdelava datoteke XML za ePobot
  
  Slika 318: Izdelava datoteke XML za ePobot

Program nam izdela datoteko XML, ki jo lahko odpremo in shranimo na poljuben medij.

  
Izdelava datoteke XML za ePobot
  
  Slika 319: Izdelava datoteke XML za ePobot

 

6. Evidenca porabe časa

V modulu |Prodaja |Evidenca porabe časa, lahko ločeno vodimo evidenco porabe časa, na podlagi poslovnih partnerjev, zaposlenih in delovnih nalogov, glede na izbrano časovno obdobje.

Porabo časa, lahko vežemo tudi na projekte [6.2], katere smo predhodno dodali v modulu |Finance Šifranti in nastavitve |Projekti.

Za vnos podatkov v evidenco porabe časa, kliknemo na željeni datum znotraj koledarja, izberemo delavca, projekt, delovni nalog, vrsto dela/tarife in vpišemo porabljen čas. Na podlagi določene urne postavke in porabe časa, se bo skupni strošek porabe časa izračunal avtomatsko.

  
Vnos podatkov v evidenco porabe časa
  
  Slika 320: Vnos podatkov v evidenco porabe časa


Za izpis poročila iz evidence porabe časa, kliknemo na gumb Več... in izberemo Generiranje in izpis poročila iz evidence porabe časa:

  
Izbira možnosti za generiranje poročila
  
  Slika 321: Izbira možnosti za generiranje poročila

  
Generiranje in izpis poročila iz evidence porabe časa
  
  Slika 322: Generiranje in izpis poročila iz evidence porabe časa

Podatki iz evidence porabe časa se avtomatsko prenesejo v modul Pregled in obračun ur [6.3].

 

6.1. Vnos, pregled in urejanje šifranta del/tarif


V modulu |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Vrste del/tarife je omogočeno vodenje pregledne evidence vseh vrst poslov/tarif.

  
Pregled vrste del/tarife
  
  Slika 323: Pregled vrste del/tarife


Za vnos podatkov v vrsto del/tarife kliknemo na gumb Vnos novega. Vpišemo oznako tarife, urno postavko in opis vrste del/tarife. Vnos potrdimo s klikom na gumb V redu:

  
Urejanje vrste del/tarife
  
  Slika 324: Urejanje vrste del/tarife


V primeru, da vrste del/tarife želimo vezati na projekte, je potrebno urediti šifrant projektov [6.2] v modulu |Finance |Šifranti in nastavitve |Projekti.

 

6.2. Evidenca projektov


V modulu |Finance |Šifranti in nastavitve |Projekti vnašamo in preglejujemo evidenco projektov. Za vnos podatkov o novem projektu kliknemo na gumb Vnos novega projekta. Pri dodajanju projekta vpišemo oznako in opis projekta ter določimo uporabnike, ki lahko administrirajo projekt.

  
Vnos podatkov o projektu
  
  Slika 325: Vnos podatkov o projektu


Projekti, ki smo jih vnesli v šifrant, lahko kasneje uporabimo pri evidenci porabe časa [6].

 

6.3. Pregled in obračun ur


V modulu |Prodaja |Pregled in obračun ur, lahko preglejujemo obračunano porabo časa, na podlagi podatkov vpisanih v evidenco porabe časa. S klikom na gumb Dodatne možnosti, lahko obračunamo porabo časa in jih prenesemo na izdani račun:

  
Obračun porabe časa in prenos na izdani račun
  
  Slika 326: Obračun porabe časa in prenos na izdani račun

Izberemo način fakturiranja in kliknemo na gumb  Obračunaj in prenesi na izdani račun.

  
Izbira načina fakturiranja
  
  Slika 327: Izbira načina fakturiranja

 

7. Potni nalogi

Modul Potni nalogi nudi naslednjo funkcionalnost:

 • Pisanje in evidenca potnih nalogov [7.3] ter obračun potnih stroškov, dnevnic in kilometrin za službena potovanja v Sloveniji in tujini.
 • Možnost izdelave elektronskega obračuna potnih stroškov t.j. vsak zaposleni lahko preko intraneta elektronsko izpolni obračun potnih stroškov, ga natisne in preda v potrditev in izplačilo.
 • Možnost, da ima vsak zaposleni vpogled v izplačila in obračune lastnih potnih nalogov.
 • Izplačilo potnih stroškov [7.8] na transakcijski račun ali preko blagajne.
 • Večnivojsko dodeljevanje uporabniških pravic s podporo internim poslovnim procesom.
 • Šifrant službenih vozil [7.10.1] ter šifrant relacij za ponavljajoča se potovanja.
 • Vodenje knjige voženj [7.10.2] za razmejitev davčno potrebnih in nepotrebnih stroškov pri uporabi službenih vozil v zasebne namene (boniteta).
 • Integracija obračuna potnih nalogov z evidenco službenih vozil [7.10.1] in s knjigo voženj [7.10.2]. Možnost vnosa službenih voženj [7.6.6] direktno iz potnega naloga.
 • Možnost pisanja poročila [7.6.8] o službenem potovanju, kot priloge potnemu nalogu.
 • Možnost oblikovanja izgleda potnih nalogov in določitev logotipa [7.2.7] podjetja.
 • Možnost obračuna dnevnic za več držav na enem potnem nalogu.
 • Avtomatske kontrole pravilnosti vnosa podatkov in obračuna potnih stroškov.
 • Avtomatski uvoz aktualnih podatkov o deviznih tečajih, višini kilometrine in zneskih dnevnic.
 • Uvoz podatkov o plačilih cestnine s kartico ABC s strani www.dars.si [7.6.7].
 • Izpis poročil o obračunanih potnih nalogih po vozilu, zaposlenemu in statusu PN.
 • Izvoz podatkov [7.3] v MS Excel.
 • Avtomatsko zapiranje potnih nalogov [7.1].

Modul potni nalogi je popolnoma integriran z drugimi moduli programa ter tako omogoča tudi avtomatsko knjiženje obračunov potnih stroškov, kakor tudi izplačilo potnih stroškov preko banke ali blagajne.

  
Povezave z drugimi moduli programa
  
  Slika 328: Povezave z drugimi moduli programa

 

7.1. Avtomatsko zapiranje potnih nalogov

Za avtomatsko zapiranje potnih nalogov imamo na voljo dve možnosti:

 1. avtomatsko zapiranje potnih nalogov vsak dan
 2. zapiranje potnih nalogov z našim zagonom

Za avtomatsko zapiranje potnih nalogov moramo pri podatkih o podjetju označiti polje za avtomatsko zapiranje nepredloženih potnih nalogov. To pomeni, da se bo zapiranje potnih nalogov izvedlo vsak dan.

  
Spremenljivke, ki jih nastavimo za avtomatsko zapiranje potnih nalogov pri podatkih za podjetje
  
  Slika 329: Spremenljivke, ki jih nastavimo za avtomatsko zapiranje potnih nalogov pri podatkih za podjetje

Če pa izberemo drugo možnost in polja za avtomatsko zapiranje nepredloženih potnih nalogov ne označimo potem imamo v meniju |Poročanje |Vse obdelave |Potni nalogi in obračun potnih stroškov |Avtomatsko zapiranje odprtih potnih nalogov po predpisanem roku za predložitev obračuna potnih stroškov. Ko kliknemo na avtomatsko zapiranje potnih nalogov moramo še nastaviti spremenljivki (Rok za predložitev obračuna odprtih potnih nalogov in Št. dni od opozorila do avtomatskega zapiranja p.n). Po zagonu avt. zapiranja potnih nalogov se nam generira Html poročilo v kateri se nahajajo podatki o poslanih obvestilih in zaprtjih potnih nalogov.

  
Obdelava poročila
  
  Slika 330: Obdelava poročila

 

7.2. Preden pričnete pisati potne naloge

Ob registraciji oziroma pred prvo uporabo se, v okviru programa, pojavijo navodila, ki vas vodijo skozi potrebne nastavitve [7.2.1] e-obračuna potnih nalogov.

Ko nastavite vse naštete podatke o vašem podjetju, je pred prvo uporabo potrebno vnesti še podatke o zaposlenih [11] in vozilih [7.10]. Ti podatki se kasneje samodejno vpisujejo v potni nalog. S tem odpade zamudno vnašanje podatkov o podjetju in osebi, ki se odpravlja na službeno pot oziroma imena in registracije vozila, kar pomeni manj porabljenega časa, manj možnosti za napake in manj bolečin v roki, ko vpisujete daljšo serijo nalogov.

Z dodeljevanjem različnih uporabniških dostopov [7.2.2] do modula Potni nalogi  lahko ločite vnos podatkov za izpis potnega naloga, od samega obračuna in povračila stroškov; tako npr. dodelite vsem zaposlenim uporabniški dostop, ki omogoča samo vnos podatkov za izpis potnega naloga. Po vrnitvi s poti potni nalog prevzame oseba odgovorna za obračun in povračila potnih stroškov, spet pa lahko druga oseba odobri izplačilo denarja. Se pravi, da zaposleni aktivno uporabljajo program.

POZOR! Če podatek ni vnešen oziroma ni vnešen kot je to zakonsko določeno, vas program ne spusti dalje in takšnega vnosa tudi ne morete potrditi oziroma vas na to opozarja z zvezdico oziroma s sporočilom ob podatku. S tem so v programu onomogočene formalne in tudi vsebinske napake ob izpolnjevanju potnih nalogov.

Primer opozorilnega napisa:

  
Datum izdaje je starejši od datuma odhoda
  
  Slika 331: Datum izdaje je starejši od datuma odhoda

Primer ob vnosu podatkov:

  
Obvezen podatek ni vnešen
  
  Slika 332: Obvezen podatek ni vnešen

Kako vpisujemo podatke in na kaj je treba paziti, da bodo davčni inšpektorji zadovoljni, je opisano v naslednjih poglavjih.

 

7.2.1. Osnovne nastavitve pred prvo uporabo

Vse nastavitve določimo v programu samem tako, da kliknemo na zavihek |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Potni nalogi in obračun potnih stroškov.

  
Nastavitve, ki se nanašajo na obračunavanje potnih nalogov
  
  Slika 333: Nastavitve, ki se nanašajo na obračunavanje potnih nalogov

Devizne dnevnice se obračunajo po tečaju na danPo kliku na dropDown.gif izberemo na kateri dan se vzame devizni tečaj pri tolarskem obračunu deviznih dnevnic. Privzeta nastavitev je, da se devizne dnevnice obračunajo v tolarje po tečaju veljavnem na dan obračuna potnih stroškov.

Od 3.7.2004 velja za službena potovanja v tujino nova uredba [7.11], ki natančno predpisuje po katerem tečaju se obračunajo dnevnice in po katerem drugi potni stroški

Povračilo dnevnic Program e-obračuni lahko uporabljamo za obračun dnevnic tako za gospodarstvo, kot tudi za negospodarstvo. Glede na vnešen čas odsotnosti program avtomatsko izračuna število dnevnic. Za službena potovanja, ki trajajo več dni, se v Sloveniji uporabljata dve različni metodi za izračun števila dnevnic. Zato tukaj izberite ali želite, da se dnevnice obračunavajo za gospodarstvo oziroma za negospodarstvo in v okviru tega: Za vsak dan službene poti se posebej izračuna število dnevnic. Skupno število dnevnic je seštevek dnevnic za vsak dan posebej. Za celoten čas službenega potovanja se izračuna število 24-urnih intervalov za katere se obračuna polna dnevnica. Za preostanek ur se obračuna dnevnica v skladu z uredbo.

Od 3.7.2004 velja za službena potovanja v tujino nova uredba [7.11], ki predpisuje metodo za izračun števila dnevnic zato program za službena potovanja v tujino po 3.7.2004 vedno uporablja metodo 24-urnega izračuna števila dnevnic ne glede na to nastavitev.

Delovni čas od/do V skladu z uredbo se zmanjšana dnevnica izplača le v primeru, ko se službeno potovanje prične vsaj dve uri pred pričetkom delovnega časa ali vsaj dve uri po koncu delovnega časa. Na tem mestu lahko vpišete delovni čas vašega podjetja.
Zaokroževanje obračuna pot. str.:V kolikor potne stroške izplačujete preko blagajne, je zaradi gotovinskega izplačila potrebno obračun zaokrožiti. Izberite željeno varianto zaokroževanja obračuna potnih stroškov. Znesek stotinske izravnave pri obračunu se bo tako knjižil med izredne prihodke oz. odhodke.
Rok za predložitev obračuna odprtih potnih nalogov Število dni po predvidenim povratkom s službene poti
Št. dni od opozorila do avtomatskega zapiranja p.n.Kolikšen čas program upošteva, da avtomatsko zapre potni nalog.
Obvezen vnos str. mesta na potnem naloguLahko izberemo in se zahteva vnos stroškovnega mesta (v kolikor jih uporabljamo) ali pustimo prazno in program ustvari potni nalog tudi brez tega vnosa.

 

7.2.2. Uporabniški dostop za potne naloge

Uporabniški dostop uporabnikom informacijskega sistema "e-računi" dodeljujemo v modulu |Zaposleni |Vnos novega, kjer določimo tudi pravice za uporabo [11.6] modula "Potni nalogi".

  
Večnivojsko dodeljevanje uporabniških pravic
  
  Slika 334: Večnivojsko dodeljevanje uporabniških pravic

Uporabniške pravice dodeljujete glede na odgovornosti, ki jih ima zaposleni:

 • Polje vnos podatkov za obračun in evidenca lastnih potnih nalogov  potrdite, ko naj zaposleni potne naloge sami pripravijo za obračun. Ta pravica zaposlenim omogoča tudi evidenco lastnih potnih nalogov.
 • Polje odpiranje lastnih potnih nalogov  potrdite, ko zaposleni sami vnašajo podatke za izpis potnega naloga. Po vrnitvi s poti potni nalog prevzame oseba odgovorna za obračun potnega naloga.
 • Ko želite, da zaposleni sami odpirajo svoje potne naloge in ko se vrnejo s poti, tudi sami vnesejo podatke, ki so potrebni za obračun potnega naloga in imajo pregled nad lastnimi potnimi nalogi, odkljukate checkBox.gif obe možnosti.
 • Polje obračun lastnih potnih nalogov  potrdite zaposlenim, ki si svoje potne naloge tudi obračunavajo. Ta možnost se navezuje na prvo in drugo uporabniško pravico, saj zaposleni, ki sam obračunava lastne potne naloge, običajno tudi odpira in vnaša podatke ter ima vpogled v evidenco lastnih potnih nalogov. V tem primeru odkljukate checkBox.gif vse tri možnosti.
 • Polje odpiranje in obračun potnih nalogov za ...  potrdite, ko je v podjetju ena ali več oseb zadolženih za izstavljanje in obračun potnih nalogov za zaposlene, kot tudi za potne naloge na dodeljenih stroškovnih mestih.
 • Polje odpiranje, obračun, brisanje potnih nalogov za vse zaposlene  potrdite, ko je uporabniku dovoljeno tudi brisanje (poleg odpiranja in obračuna).
 • Polje uporabnik prejme obvestilo po e-mailu vsakič, ko se odpre novi potni nalog  potrdimo v koliko želimo, da uporabnik prejema obvestila na mail vnešen ob uporabniškem dostopu.
 • Polje urejanje splošnega šifranta relacij (za vse uporabnike)  potrdimo, ko želimo, da vidi: |Potni nalogi |Relacije
 • Polje  nastavitve obračuna potnih nalogov in logotipa za izpis  potrdimo, da lahko ureja uporabniik izpise potnih nalogov (uvoz logotipa) in nasatvitve obračuna.
 • Polje  urejanje knjige voženj za dodeljeno službeno vozilo  potrdimo ko lahko uporabnik pri |Potni nalogi | Vozila lahko ureja knjigo voženj za posamezno vozilo s klikom na knjigica.gif.
 • Polje  samo pregled potnih nalogov  potrdimo, ko uporabniku dovolimo le pregled PN. V tem primeru ostalih privilegiji za urejanje ne smejo biti označeni.

 

7.2.3. Nastavitve internetnega brskalnika

e-obračuni nudijo več možnosti tiskanja dokumentov. Za tiskanje dokumentov direktno iz brskalnika Internet Explorer priporočamo, da si v meniju |File |Page Setup (|Datoteka |Nastavitve strani v slovenski verziji) nastavite tiskanje brez izpisa glave in noge strani.

Z nastavitvami, kot so prikazane v poglavju Tiskanje dokumentov HTML iz brskalnika [3.13], boste zagotovili lepši in pravilen izpis dokumentov.

 

7.2.4. Vnos podatkov pred prvo uporabo

Preden začnemo s prvim vnosom podatkov v obrazec za prvo stran potnega naloga, moramo vnesti podatke, ki se navezujejo na modul Zaposleni  in |Potni nalogi |Vozila, saj se ti podatki samodejno vpisujejo v potni nalog.

 • Zaposlenega vnesete pod |Partnerji |zaposleni z gumbom Vnos novega. Zaposleni [11.3] - povezava s kadrovsko evidenco za izognitev večkratnemu vnosu podatkov o zaposlenih, kot tudi večnivojsko dodeljevanje uporabniških pravic, ki se nanašajo na uporabo modula Potni nalogi .
 • Vozila [7.10] Integracija obračuna potnih nalogov z evidenco službenih vozil in s knjigo voženj. Omogočen je tudi vnos službenih voženj direktno iz službenega naloga, s tem odpade zamudno vnašanje imena in reistracije vozila.

 

7.2.5. Sistem številčenja potnih nalogov

Potni nalogi se lahko številčijo ročno z vsakokratnim vpisom številke potnega naloga [7.4], lahko pa se številčijo tudi avtomatsko.

Avtomatsko številčenje nastavimo v osnovnih nastavitvah [7.2.1]. Izberemo lahko številčenje po stroškovnih mestih ali pa številčenje po enotnem zaporedju.

Pri avtomatskem številčenju program samodejno ugotovi sistem številčenja in nato vodi številke od zadnjega vnosa potnega naloga naprej.

Primer za enotno številčenje:

 1. Vnesemo prvi potni nalog [7.4] s številko 25/2004
 2. Ob vnosu naslednjega potnega naloga nam program sam ponudi številko 26/2004 saj je bila zadnja izdana številka 25.

V prehodu poslovnega leta nam program do 31.3. še vodi in nudi zaporedno številko za prejšnje poslovno leto.

V primeru številčenja po stroškovnih mestih program samodejno ugotavlja sistem številčenja za vsako stroškovno mesto posebej.

 

7.2.6. Šifrant relacij

Svoj šifrant relacij ustvarimo tako, da v meniju izberemo |Relacije |Vnos nove relacije.

  
Vnesemo željeno relacijo
  
  Slika 335: Vnesemo željeno relacijo

Opis relacije: Opišemo relacijo, ponavadi se napiše začetek in konec poti
Razdalja (km): Vnesemo razdaljo za določeno relacijo
Status: V kombiniranem polju določimo status, ki je lahko: aktiven ali neaktiven.
Privatna relacija: Če s klikom v potrditveno polje    relacijo označimo, kot privatno, jo bo program ponudil samo takrat, ko smo prijavljeni v program. Relacije, ki niso privatne pa program ponudi tudi drugim uporabnikom v podjetju. Uporabniki, ki nimajo privilegija dostopa [7.2.2] do potnih nalogov vseh zaposlenih lahko vnašajo samo privatne relacije.

 

7.2.7. Nastavitev logotipa za izpis potnih nalogov

V programu lahko določimo, da se na prvi strani na potnem nalogu avtomatsko izpiše logotip našega podjetja. Za izpis logotipa potrebujemo datoteko z logotipom v formatu GIF ali JPG. Logotip je lahko poljubnih dimenzij saj ga bo program avtomatsko normiral na širino in dolžino, ki je na razpolago pri izpisu. Priporočamo pa, da datoteka z logotipom ni prevelika saj lahko to povzroči počasnejše tiskanje potnih nalogov.

Pred uvozom logotipa v program lahko najlažje zmanjšate velikost datoteke tako, da logotip spremenite iz barvnega v črnobelega ali pa reducirate število barv v logotipu. Pri tem si lahko pomagate tudi z zastonj programi, kot je npr. IrfanView [http://www.irfanview.com].

Določeni programi shranjujejo datoteke JPEG v formatu, ki ga program ne razume. Če vašega logotipa oz. datoteke JPEG ne morete naložiti v program, vam svetujemo, da datoteko najprej konvertirate v obliko GIF z uporabo programa IrfanView [http://www.irfanview.com].

7.2.7.1 Uvoz logotipa

Logotip uvozimo kot kaže slika.

  
Obrazec za določitev logotipa.
  
  Slika 336: Obrazec za določitev logotipa.

Datoteko prenesemo v program tako, da kliknemo gumb Browse/Prebrskaj. Nakar poiščemo datoteko z logotipom in kliknemo gumb Open/Odpri.

  
Okno operacijskega sistema Windows, kjer poiščemo datoteko z logotipom.
  
  Slika 337: Okno operacijskega sistema Windows, kjer poiščemo datoteko z logotipom.

Ko se nam datoteka izpiše v okencu, jo prenesemo v program s klikom na gumb Prenesi datoteko, kot kaže slika.

  
Po izbiri datoteke lahko le-to uvozimo v program.
  
  Slika 338: Po izbiri datoteke lahko le-to uvozimo v program.

 

7.3. Pregled in iskanje potnih nalogov

Stran "Potni nalogi-pregled in iskanje" odprete tako, da kliknete na zavihek PNzavihek.gif.

  
Stran za pregled in iskanje potnih nalogov
  
  Slika 339: Stran za pregled in iskanje potnih nalogov

 • S klikom na gumb Odpiranje novega potnega naloga odprete novi potni nalog oziroma prazno vnosno masko.
 • Če potne naloge pišete sproti oziroma vnašate podatke o predvideni službeni poti že pred odhodom na pot, boste po končani službeni poti želeli vnesti še podatke o nastalih potnih stroških, zato morate najprej poiskati potni nalog, ki ga želite pripraviti za obračun. Potni nalogi, ki še niso obračunani imajo Status: odprt [7.3.2]. Potem, ko ste določili status potnega naloga, kliknete na gumb Iskanje, kot je to vidno na sliki spodaj.
 • Predogled potnega naloga, ki ga želite pripraviti za obračun, odprete tako, kot kaže slika:PNlinkVseznamu.gif
 • Vsak potni nalog je možno tudi natisniti [3.13], kopirati in brisati neposredno iz seznama potnih nalogov. S klikom na simbol aktivirate ali tiskanje, ali kopiranje, ali brisanje posameznega potnega naloga.PNTisKopDel.gif
 • Če kliknete na gumb dodatne ali puščico, ki je v gumbu, se vam prikaže meni z dodatnimi možnostmi, ki omogočajo masovno obdelavo ali prikaz potnih nalogov v seznamu potnih nalogov.Vsako od naštetih možnosti izberemo tako, da kliknemo nanjo, kot kaže slika.PNdodmoznosti.gif

7.3.1 Kaj pomenijo posamezne možnosti v meniju?

 1. PNvsiPotNal.gif - Izberete takrat, ko želite seznam vseh najdenih potnih nalogov na eni strani.
 2. PNseznamVsehExc.gif - Izberete takrat, ko želite izpis potnih nalogov odpreti v Microsoftovem Excelu (oziroma Open Office preglednici), kjer lahko podatke še dodatno obdelujete oziroma dodate kot priponko po elektronski pošti.
 3. PNknjizIzbranih.gif - Izberete potem, ko ste s kriteriji iskanja [7.3.2] že omejili izpis potnih nalogov, ki jih želite knjižiti.
 4. PNmasovniIzpis.gif - Izberete takrat, ko želite natisniti več potnih nalogov naenkrat. Po kliku na to opcijo sem vam bodo v novem oknu odprli vsi prikazani potni nalogi vključno z obračuni pripravljeni za tiskanje. To opcijo uporabljamo npr. takrat, ko preštevilčimo potne naloge [13.12.4] in jih je potrebno ponovno natisniti.
 5. PNmasIzpWord.gif - Enako, kot prejšno opcijo, to opcijo izberemo takrat, ko masovno tiskamo vse prikazane potne naloge z uporabo urejevalnika MS Word.

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju potnih nalogov:

EnterIskanje
InsterVnos novega potnega naloga

 

7.3.2. Kriteriji iskanja

Če želite dodatno omejiti izpis, so na voljo možnosti v zgornjem delu spletne strani, ki vsebuje masko za vnos iskalnih kriterijev. Tako lahko potne naloge listate v okviru omejitev, ki ste jih določili z vpisom iskalnih kriterijev.

  
Kriteriji iskanja potnih nalogov.
  
  Slika 340: Kriteriji iskanja potnih nalogov.

Št. naloga V primeru, ko poznate točno številko potnega naloga, jo vpišete v vnosno polje.
Išči poIskanje lahko omejite glede na datume, ki nastopajo v posameznem potnem nalogu. Privzeta izbira je datum prva stran, s klikom na gumb dropDown.gif oziroma, če kliknete v samo polje, zlistate dane možnosti.
  
Izbrano možnost potrdite s klikom.
  
  Slika 341: Izbrano možnost potrdite s klikom.
od dne, do dnePotem, ko ste določili kriterij iskanja v zgornjem kombiniranem polju, mu je potrebno še dodati časovno obdobje za katerega želimo pregled potnih nalogov. S klikom na gumbcalendar.gif, aktivirate priročni koledarček v katerem izberete željeni datum. Datume lahko tudi vpišete, če se vam to zdi bolj ugodno od izbiranja datumov s priročnega koledarčka. PNzvito1.gif Izberite bližnjico in vpišite samo dan ter pritisnete tipko Enter. Če vpišete število npr. 9, bo program to razumel kot 9-ti v tekočem mesecu in letu.
  
Datum potrdite tako, da kliknete nanj.
  
  Slika 342: Datum potrdite tako, da kliknete nanj.
StatusPotne naloge lahko poiščete tudi po statusu oziroma glede na to v kateri fazi se nahaja potni nalog od takrat, ko ste ga odprli, pa vse do končne knjižbe obračuna oziroma izplačila potnega naloga. S klikom na gumb dropDown.gif oziroma, če kliknete v vnosno polje zlistate statuse. Status potnega naloga izberete tako, da kliknete nanj, kot je to prikazano na spodnji sliki.

  
Pregled potnih nalogov glede na status PN
  
  Slika 343: Pregled potnih nalogov glede na status PN

Kaj pomenijo posamezni statusi potnega naloga?

 1. odprt  Je tisti potni nalog, ki vsebuje podatke za prvo stran potnega naloga, lahko tudi podatke za vračilo stroškov zaposlenemu, vendar še ni bil predložen v obračun oziroma obračunan. Vsi potni nalogi, ki imajo tak status, so označeni z lučko PNlucka.gif.
 2. predložen v obračun  Je tisti potni nalog, ki vsebuje podatke za prvo stran potnega naloga in tudi podatke za vračilo stroškov zaposlenemu in je predložen v obračun. Tak status imajo lahko samo potni nalogi zaposlenih, katerim ste v modulu |Zaposleni |Uporabniški dostop dodelili le možnost, kot je vidna na sliki PNupoDostop.gif.
 3. obračunan  Je vsak potni nalog, ki je bil že obračunan, se pravi, da to zajema tudi tiste potne naloge, ki so bili bodisi izplačani, bodisi knjiženi.
 4. pripravljen za knjiženje  Je tisti obračunan potni nalog, ki še ni bil knjižen, seveda je pa lahko tudi ta že izplačan.
 5. knjižen  Je vsak potni nalog, ki je že bil knjižen.
 6. pripravljen za izplačilo  Je tisti obračunan potni nalog, ki lahko da je bil že tudi knjižen, vendar še ni bil izplačan.
 7. izplačan  Je vsak potni nalog, ki je že bil izplačan.
 8. storniran  Je tisti potni nalog, ki je že bil izstavljen (natisnjena prva stran, podpisana in žigosana), vendar ni bil uporabljen (npr. zaradi bolezni zaposleni ni mogel na službeno pot).
 9. obračunan - SIT  Je vsak potni nalog, ki je obračunan v domači valuti (SIT).
 10. obračunan - devizni obračun  Je vsak potni nalog, ki je bil obračunan v tuji valuti. POZOR! Če ste potovali v tujino izberete ob obračunu potnega naloga [7.7] v kateri valuti želite obračunati potne stroške, kot je to vidno na sliki: PNdevObracun.gif.
Vozilo Potne naloge lahko razvrstite tudi po vozilu [7.10.1], ki je bilo uporabljeno na službeni poti. Vozilo izberemo iz seznama, ki ga aktivirate, tako da kliknete v kombinirano polje, kot je to vidno na sliki. Izbiro potrdite tako, da kliknete nanjo. PNkrIskVozilo.gif
Zaposleni S seznama potnih nalogov lahko določite potne naloge po zaposlenih [11.3], za katere ste izstavili potni nalog, kot kaže spodnja slika. Zaposlenega določite tako, da kliknete v kombinirano polje in pritisnete na tipko s prvo črko priimka, nato ga poiščete v seznamu. Izbiro potrdite tako, da kliknete nanjo.

PNkrIskZaposleni.gif

Stroškovno mesto Ko zaposleni nastopajo na večih stroškovnih mestih, ali pa službeno vozilo uporablja več zaposlenih in je vozilo vodeno kot stroškovno mesto, je smiselni pregled potnih nalogov po stroškovnem mestu [13.1.4]. Stroškovno mesto določite tako, da kliknete v kombinirano polje in ga izberete s seznama. Izbiro potrdite tako, da kliknete nanjo.
išči po arhivuČe označite to možnost, bo program iskal potne naloge tudi med arhiviranimi potnimi nalogi. Ko je ta možnost izključena išče podatke samo med potnimi nalogi, ki niso arhivirani.

Ko omejite kriterije iskanja, kliknite na gumb Iskanje.

 

7.4. Novi potni nalog

Podatke o predvideni službeni poti bi naj vnašali že pred odhodom na pot; izpolniti in natisniti je treba prvo stran potnega naloga. Ko je potni nalog natisnjen, ga podpiše direktor ali pooblaščena oseba, nakar ga žigosanega in podpisanega prejme zaposleni. Potni nalog pa lahko izpolnite tudi po vrnitvi s službene poti, vendar po zakonu, mora biti pisni nalog izstavljen najpozneje v dveh dneh, ko je upravičenec odšel na pot.

S klikom na gumb Odpiranje novega potnega naloga, ki ga najdete na strani |Potni nalogi |Pregled in iskanje, odprete novi potni nalog oziroma vnosno masko za prvo stran potnega naloga. Podatke, ki so označeni z zvezdico star1.gif, je treba obvezno vpisati.

Številka naloga Program vam avtomatsko predlaga naslednjo številko potnega naloga, ki pa jo lahko po potrebi spremenite, na primer: če že obstajajo potni nalogi, ki pa niso vnešeni v program oziroma, če začnete uporabljati program za obračun potnih nalogov sredi koledarskega leta.
Datum Vnesite datum izdaje potnega naloga, tako da ga izberete v koledarčku, ki vam ga program ponudi, ko kliknete na gumb calendar.gif. Datum lahko tudi vpišete [3.10] v skrajšani obliki ali celoten datum.
Zaposleni V tem kombiniranem polju [3.10] določite ime in priimek zaposlenega, za katerega se izdaja potni nalog. Ostali podatki (delovno mesto in prebivališče), ki se v potnem nalogu nanašajo na zaposlenega, se kasneje samodeno vpisujejo iz modula za urejanje kadrovske evidence [11]. POZOR! Za uporabnike, ki lahko vnašajo in preglejujejo samo svoje potne naloge, je ta izbira onemogočena.
Potovanje v/na V vnosno polje vpišete predvideno relacijo oziroma kraj kamor se potuje. SVETUJEMO: Vpišite točno relacijo poti, na primer za relacijo Koper-maribor, s postankom pri stranki v Ljubljani, je potrebno na potni nalog napisati relacijo Koper-Ljubljana-Maribor-Koper.
Naloga V vnosno polje vpišite namen službene poti. Če gre za poslovni obisk, je pomembna tudi navedba poslovnih strank, ki se jih obišče. V primeru, ko je šlo za obisk sejma/izobraževanja, naj se navede kateri sejem/izobraževanje se je obiskalo. Ko gre za predajo materiala/izdelkov/pošiljke, naj se navede, kaj se predalo in komu.
Veza na dokument, odločbo, spis Vpišite oznako ustreznega dokumenta, na katerega se navezuje potni nalog. SVETUJEMO: Potrebno je zagotoviti povezavo med izdanimi potnimi nalogi in spremno dokumentacijo, ki se na zahtevo lahko vsak trenutek predloži davčnemu organu.
Potovanje bo trajalo ... V vnosni polji od dne - do dne  vnesete predviden datum pričetka in konca službenega potovanja. V polje ura  vnesete točen čas pričetka službene poti.
Višina dnevnice V polju najprej določite ali je dnevnica za Slovenijo ali za tujino s tem, da kliknete v izbirni gumb radioButton.gif, nato vnesete višino dnevnice, tako da znesek vpišete v vnosno polje. Program pri obračunu [7.7], glede na trajanje potovanja inglede na veljavne predpise, avtomatsko ugotovi višino dnevnic in izračuna pravilno število dnevnic. PNvnosVisinaZaTujino.gif Za tujino morate še določiti za katero državo gre in v kateri valuti se določi dnevnica, kot kaže slika. To določite tako, da kliknete v izbirni gumb radioButton.gif ob polju dnevnica za tujino , nato pa določite državo in valuto tako, da kliknete na puščico dropDown.gif. Za valuto vam ni potrebno vpisovati višine, ker je že določena, s tem ko izberete valuto. Če gre za potovanje v tujini, vam e-obračuni avtomatsko izvedejo pravilno pretvorbo valut po vsakokrat veljavnem srednjem tečaju Banke-Slovenije.
Odstotek zvišanja V kombiniranem polju določite ustrezen odstotek zvišanja ali znižanja dnevnic za tujino. Podjetje lahko namreč vodstvenim delavcem, ki potujejo v tujino izplačuje 10% oziroma 20% višje dnevnice. Pozor! Ta del uredbe je veljal do 3.7.2004. Zaradi sprememb uredbe od 3.7.2004 zvišanja dnevnic niso več neobdavčena. Prav tako jih lahko zniža, če podjetje delavcem samo zagotovi prehrano na službeni poti.

 

7.4.1. Predogled podatkov za prvo stran

Na strani, ki vsebuje predogled vnešenih podatkov za prvo stran potnega naloga, lahko do sedaj vnešene podatke prekontroliramo in jih spremenimo, če z vnosom nismo zadovoljni.

  
Predogled vnešenih podatkov za potni nalog
  
  Slika 344: Predogled vnešenih podatkov za potni nalog

Če predhodno vnešenih podatkov ne shranimo, jih bomo izgubili, zato moramo vedno najprej klikniti na gumb PNshrani.gif, kot nam to kaže slika zgoraj.

Podatke, ki smo jih vnesli za posamezen potni nalog, lahko tudi spreminjamo. tako da kliknemo na gumb GumbSpremeni.gif. Odpre se nam obrazec "Popravek potnega naloga", kjer nato v poljih za vnos podatkov spremenimo oziroma popravimo podatke.

PN-PopravekPotniNalog.gif

Kaj pomenijo ostali gumbi v orodni vrstici, pa si lahko podrobneje pogledamo na strani orodna vrstica [3.9].

 

7.4.2. Predujem

V kolikor bo zaposleni prejel predujem, ga pred odhodom na službeno pot vnesemo v potni nalog. Znesek in datum vpišemo v obrazec "Vnos predujma".

Obrazec za vnos predujma aktiviramo tako, da kliknemo na gumb Predujem:

  
Obrazec za vnos predujma
  
  Slika 345: Obrazec za vnos predujma

Ko smo vnesli podatke, pritisnemo na gumb V redu. Vnos predujma pa potrdimo s klikom na rumeno obravani gumb Shrani.gif.

Izpis in obračun predujma

 • Dani predujem se izpiše na prvi strani potnega naloga in vnese v obračun povračila potnih stroškov zaposlenemu.

PN-IzpisPredujma.gif

Spremembe podatkov

 • Če se pred obračunom odločimo predujem brisati, to storimo tako, da kliknemo na bt-delete.gif.
 • Podatke za predujem pa lahko tudi spremenimo, če kliknemo na povezavi v stolpcu "Datum" oziroma "Opis".

V primeru, da je zaposleni že prejel predujem na drugem potnem nalogu, ki še ni obračunan vas bo program na to opozoril.

Seveda moramo potni nalog po kateri koli spremembi ali brisanju predujma še enkrat shraniti in ga ponovno natisniti.

 

7.4.3. Tiskanje potnega naloga

Dokler potni nalog ni shranjen, tiskanje le-tega ni možno. Da je potrebno potni nalog shraniti, nas opozarja rumeno obarvani gumb Shrani.gif, ki utripa dokler dokument ni shranjen. Ko je potni nalog shranjen, lahko natisnemo prvo stran potnega naloga, ki se ožigosana in podpisana izroči zaposlenemu. Podatki za prvo stran potnega naloga so shranjeni, ko se gumb ShraniSivo.gif obarva sivo in postane neaktiven. Takrat se tudi pojavi gumb Tiskanje.gif.

Prvo stran potnega naloga natisnemo tako, da :

1. Kliknemo dropDown.gif, ki se nahaja v gumbu in s tem aktiviramo seznam, ki vsebuje načine izpisa za potni nalog.

2. Izberemo način izpisa in ga kliknemo, kot je prikazano na sliki:

TiskanjeNaloga.gif

Seznam za tiskanje omogoča dva načina izpisa:

 • HTML izpis potnega naloga, če ga odpremo v internetnem brskalniku in ga nato natisnemo,
 • potni nalog odpremo v MS Wordu in ga natisnemo kod Wordov dokument.

Potni nalog lahko pošljemo tudi po elektronski pošti. To storimo tako, da ga najprej shranimo lokalno na naš računalnik, nato pa ga kot priponko pošljemo po elektronski pošti.

7.4.3.1 Tiskanje potnega naloga v okviru internetnega brskalnika:

1. Najprej v okviru programa kliknemo povezavo, kot je to prikazano na sliki:

PotniNalog.gif

2. S tem ko smo kliknili na povezavo, se bo potni nalog odprl v okviru internetnega brskalnika.

PN-PotniNalogExplorer1.gif

Za tiskanje kliknemo ikono "Print", kot nam kaže slika.

7.4.3.2 Izpis logotipa na prvi strani potnega naloga:

PN-IzpisLogotip.gif

Datoteko lahko tudi prenesemo v program. To storimo tako, da kliknemo na gumb Browse.gif in jo poiščemo, nato pa kliknemo Open.gif. Ko se nam datoteka izpiše v okencu, jo prenesemo v program s klikom na gumb Prenesi datoteko.

7.4.3.3 Potni nalog lahko natisnemo tudi kot Wordov dokument:

1. Najprej kliknemo povezavo, kot je to prikazano na sliki:

TiskWord.gif

2. S tem, ko smo kliknili povezavo, se bo potni nalog odprl v MS Wordu, kjer ga nato lahko natisnemo.

PN-PotniNalogWord.gif

S klikom na ikono "Print", kot je vidno na sliki, lahko potni nalog natisnemo.

V MS Wordu lahko tudi vpišemo oziroma popravimo vse podatke, vendar POZOR-podatki v bazi podatkov s tem niso spremenjeni!

 

7.5. Priprava potnega naloga za obračun

Ob povratku s službene poti, je potrebno vnesti v e-račune potnih nalogov vse podatke za obračun kilometrin, dnevnic in potnih stroškov; v tej fazi se obračuna tudi predujem, ki je bil dan zaposlenemu pred odhodom na službeno pot.To storimo tako, da odpremo potni nalog, na podlagi katerega je zaposleni odšel na službeno pot. Poiščemo ga v seznamu potnih nalogov, na strani "Potni nalogi-pregled in iskanje" [7.3]. Ko odpremo stran za predogled podatkov na potnem nalogu, se prikažejo že vnešeni podatki za prvo stran potnega naloga. Pod prikazom podatkov so gumbi, ki omogočajo pripravo potnega naloga za obračun in kasneje povračilo stroškov zaposlenemu ter knjiženje potnega naloga.

7.6. Vnos podatkov za obračun potnih stroškov

Za vnos teh podatkov je treba pritisniti na ustrezen istoimenski gumb, nakar se odpre obrazec za vnos podatkov.

  
Za vsakim vnosom pritisnemo gumb PNshrani.gif.

 

7.6.1. Vnos dnevnic

Dnevnice vnašamo tako, da kliknemo gumb Dnevnice, nakar vnesemo podatke v obrazec, kot kaže slika:

  
Obrazec za vnos dnevnic
  
  Slika 347: Obrazec za vnos dnevnic

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

DržavaS klikom na dropDown.gif izberemo državo, v katero bo zaposleni potoval. Glede na to, katero državo bomo izbrali in glede na veljavne predpise za izbrano državo, nam bo program avtomatsko ugotovil višino dnevnic. Privzeta izbira je vedno država, ki smo jo določili na prvi strani potnega naloge. V primeru potovanja skozi več držav lahko z večkratnim vnosom vnesemo dnevnice za vsako posamezno državo.
Datum odhoda/obVnesemo datum in uro odhoda na službeno pot.
Datum vrnitve/obVnesemo datum in uro vrnitve s službene poti. Program nam glede na čas, ki ga je zaposleni prebil na službeni poti, sam določi, ali je dnevnica zmanjšana ali polovična oziroma nam za izbrano državo avtomatsko izračuna pravilno število dnevnic.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu.

Od dne 1.1.2005 velja nova uredba za povračilo dnevnic v Sloveniji, ki določa, da se dnevnica zmanjša za 10% v primeru, ko je zagotovljeno prenočišče z zajtrkom.

Vnosna maska za dnevnice v Sloveniji se prilagodi ustrezno z uredbo, ki velja za določen potni nalog.

7.6.1.1 Posebnosti pri vnosu dnevnic za tujino

Pri izračunu dnevnic za tujino program v skladu z uredbo upošteva ali ima zaposleni na službeni poti zagotovljeno brezplačno prehrano. Ob vnosu dnevnic nam tako program ponudi dodatna vnosna polja:

  
Obrazec za vnos dnevnic za tujino.
  
  Slika 348: Obrazec za vnos dnevnic za tujino.

S klikom na    lahko označimo brezplačne obroke med službeno potjo.

Pogosto se dogaja, da zaposleni potuje več dni in nima vsak dan zagotovljenih enakih brezplačnih obrokov. V tem primeru moramo za vsak dan posebej klikniti gumb Dnevnice in posebej določiti brezplačne obroke za vsak posamezen dan med službenim potovanjem.

Od dne 1.1.2005 velja nova uredba, ki določa, da se dnevnica zmanjša samo v primeru, če je zagotovljeno prenočišče z zajtrkom.

Odločitev ali boste odkljukali vnosna polja za kosilo in večerjo ter s tem izplačali zmanjšano dnevnico je prepuščena uporabniku.


Program e-obračuni vsebuje tudi razpredelnico, kjer najdete višine dnevnic za skoraj vse države na svetu, ki so razporejene glede na trajanje potovanja. Do razpredelnice pridete preko vstopne strani e-obračuni [http://www.e-obracuni.com], tako da kliknete povezavo, ko te je prikazano na sliki:

VstopDnevnice.gif

 

7.6.2. Načini obračunavanja dnevnic

Vsako podjetje ima v okviru zakonskih določil svoj pristop do obračunavanja in izplačevanja dnevnic, zato je možno v okviru programa e- obračuni [http://www.e-obracuni.com] potnih nalogov nastaviti vse parametre, ki določajo obračun in končno izplačilo dnevnic zaposlenemu.

7.6.2.1 Višina dnevnice ter zvišanja dnevnic v odstotkih

V obrazcu "Odpiranje novega potnega naloga" ima podjetje možnost samo določiti višino dnevnice za Slovenijo oziroma ostale države, ko gre za dnevnice za tujino. Za vsak potni nalog lahko prav tako določimo odstotek zvišanja oziroma znižanja  dnevnic za službeno potovanje (npr. za vodstvene delavce).

PN-DolocitevDnevnice.gif

Za podrobnejši opis vnosa podatkov lahko pogledamo na strani Novi potni nalog [7.4].


Če je zaposleni vodstveni delavec oziroma član uprave, mora to biti v modulu |Zaposleni |Podatki o zaposlitvi tudi ustrezno označeno, kot kaže slika:

PN-NazivZaposlenega.gif

Z novo uredbo o povračilu potnih stroškov za službena potovanja v tujino, ki velja od 3.7.2004 so ukinjena zvišanja dnevnic za vodstvene delavce.

7.6.2.2 Potnih nalog z znižanimi dnevnicami ali brez izplačila dnevnic

Če se za službeno potovanje izplačilo dnevnic ne odobri , to označimo s klikom v potrditveno polje, kot kaže slika:

PN-NiIzplacilaDnevnic

Ko gre za potovanje v tujino, to označimo s klikom v izbirni gumb ob polju dnevnica za tujino . Če je na službeni poti zagotovljena brezplačna prehrana, lahko to označimo tudi v polju Odstotek zvišanja oz. znižanja dnevnic .

PN-BrezplacnaHrana.gif

V primeru, ko gre za znižanje dnevnic zaradi zagotovljene brezplačne prehrane in se odstotek znižanja razlikuje po dnevih, lahko število obrokov določimo za vsak dan posebej s kliki na ustrezna polja v obrazcu Vnos podatkov za obračun dnevnic [7.6.1], ki se odpre, ko vnašamo dnevnice za tujino.

  
Možnost izbire zagotovljenih brezplačnih obrokov pri vnosu podatkov z izračun dnevnic
  
  Slika 349: Možnost izbire zagotovljenih brezplačnih obrokov pri vnosu podatkov z izračun dnevnic

7.6.2.3 Postopek za izračun števila dnevnic

Program avtomatsko izračuna število dnevnic glede na vnešen čas odsotnosti.Za službena potovanja, ki trajajo več dni, se v Sloveniji uporabljata dve različni metodi za izračun števila dnevnic.

V obrazcu "Sprememba podatkov o vašem podjetju" v modulu |Moj profil ima podjetje možnost samo določiti ali želi, da se dnevnice obračunavajo za gospodarstvo oziroma za negospodarstvo in v okviru tega: ali želi obračun dnevnic po dnevih ali v 24-urnih intervalih.

  

Primer izračuna števila dnevnic za oba načina obračunavanja:

Potovanje se začne v ponedeljek ob 9.00 in traja do srede, ko se konča ob 14.00.

 • 24 urni intervali: 15 ur + 14 ur + 14 ur = 53 ur/24; to znese 2 celi dnevnici + 5 ur (znižana dnevnica =od 6 do 8 ur).
 • Po dnevih: ponedeljek (15 ur) = cela dnevnica + torek (24 ur) = cela dnevnica + sreda (14 ur) = cela dnevnica; to znese 3 cele dnevnice.

Z novo uredbo o povračilu potnih stroškov za službena potovanja v tujino, ki velja od 3.7.2004 je predpisan postopek za izračun števila dnevnic zato se ta izbira pri potnih nalogih za službena potovanja v tujino po 3.7.2004 ignorira

 

7.6.3. Vnos drugih stroškov

Stroške s službene poti vnašamo tako, da kliknemo gumb Drugi stroški, nakar vnesemo podatke v istoimenski obrazec, kot kaže slika:

  
Obrazec za vnos drugih stroškov
  
  Slika 351: Obrazec za vnos drugih stroškov

7.6.4. Vnos podatkov:

Datum računa Vnesemo datum potnega stroška oziroma prejetega računa, ki dokazuje nastale stroške. Program nam bo avtomatsko predlagal začetni datum službene poti.
Znesek Vpišemo znesek iz računa, ki ga uveljavljamo za potne stroške. Če gre za potne stroške nastale v tujini, lako v sosednjem kombiniranem polju PNvaluta.gif izberemo valuto, s katero smo poravnali račun.

Zneske lahko vnašamo tudi v obliki seštevanja ali odštevanja, kot kaže slika. PNsestevanje.gif

Način plačila Izberemo način plačila. POZOR! Če je zaposleni potne stroške med službeno potjo že poravnal s službeno kreditno kartico, se mu ti stroški ne bodo izplačali
PNnacinPlacila.gif
Št. računa oz. veznega dokumenta Vnesemo številko računa oz. veznega dokumenta.
Opis Opišemo za kakšne potne stroške gre.

 

7.6.5. Vnos kilometrine

S klikom na Kilometrina se nam odpre obrazec, kamor lahko vnesemo podatke:

  
Obrazec za vnos kilometrine
  
  Slika 352: Obrazec za vnos kilometrine

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

RelacijaVpišemo relacijo, kamor zaposleni potuje. Če smo predhodno vnesli relacije v šifrant relacij [7.2.6], lahko relacijo izberemo s klikom na dropDown.gif, po izbiri nam program avtomatično ponudi število prevoženih kilometrov za izbrano relacijo.
StrankaVpišemo k kateri stranki potujemo...
Številka delovnega nalogaVpišemo št. delovnega naloga, v kolikor ga imamo.
Datum odhoda/obIzberemo datum in uro odhoda na službeno pot. Vnos podatka ni obvezen.
Datum prihoda/obIzberemo datum in uro vrnitve s službene poti. Vnos podatka ni obvezen.
Razdalja(kmV polje vnesemo prevožene kilometre. Lahko jih vnašamo tudi kot seštevanje ali odštevanje, saj program prepozna ti dve aritmetični operaciji in sešteje zneske.
Vrsta kilometrineIzberemo vrsto kilometrine iz padajočega menija
  

V prazno polje lahko vpišemo ali dopolnimo besedilo, ki opisuje priloge k obračunu potnih stroškov.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Program e-obračuni vsebuje tudi razpredelnico, kjer najdemo zneske za kilometrino po Sloveniji ter tujini in zneske za prevoz na delo od začetka leta 2001 dalje. Razpredelnico najdemo na vstopni strani e-obračuni [http://www.e-obracuni.com].

KilometrineSlo.gif

Opomba: pri izračunu kilometrine se upošteva vrednost kilometrine veljavna na datum, ki se pri vnosu posamezne poti vnese kot datum povratka s poti.

 

7.6.6. Vpis poti v knjigo voženj

V primeru, da zaposleni na službeno potovanje potuje s službenim vozilom in ne z lastnim, ne izplačamo kilometrine pač pa vpišemo potovanje v knjigo voženj.

Ko vnašamo novi potni nalog, določimo, da bo zaposleni potoval s službenim vozilom, kot nam to kaže slika:

  

Nato pa na potnem nalogu kliknemo gumb Vpis poti v knjigo voženj in odpre se nam naslednji obrazec:

  
Obrazec za vpis poti v knjigo voženj
  
  Slika 355: Obrazec za vpis poti v knjigo voženj

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

RelacijaPrivzeta izbira je relacija, ki smo jo vpisali v potni nalog, s klikom na dropDown.gif pa lahko izbiramo med relacijami, ki smo jih v preteklosti prevozili s tem službenim vozilom in med drugimi relacijami iz šifranta relacij.
Datum odhoda/obVpišemo datum in uro odhoda na službeno pot.
Datum prihoda/obVpišemo datum in uro vrnitve s službene poti.
Razdalja(km)Vpišemo prevoženo razdaljo v km.
Začetno stanje števca(km)Vpišemo stanje števca pred odhodom na pot. Program nam avtomatsko posreduje podatke, kakšno je bilo končno stanje števca pri zadnji vpisani vožnji.
Končno stanje števca(km)Vpišemo stanje števca po vrnitvi s poti.

Pri vnosu stanja števca kilometrov in prevožene razdalje zadostuje, da vnesemo samo delne podatke, na primer:

 • Vnesemo samo razdaljo. Program bo začetno in končno stanje števca izračunal avtomatsko tako, da bo glede na druge vnešene vožnje ugotovil začetno stanje števca ter nato izračunal končno stanje števca.
 • Vnesemo bodisi začetno stanje števca bodisi končno stanje števca. Program bo glede na prevoženo razdaljo sam izračunal manjkajoči podatek.
 • Vnesemo začetno in končno stanje števca. Program bo sam izračunal število prevoženih kilometrov.

V prazno polje lahko tudi vpišemo ali dopolnimo besedilo, ki opisuje priloge k obračunu potnih stroškov ter se izpiše na obračunu potnih stroškov.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu.

 

7.6.7. Uvoz plačil cestnine s kartico ABC

Na portalu družbe DARS d.d. na naslovu http://www.dars.si lahko lastniki kartic ABC za avtomatsko brezgotovinsko plačevanje cestnine, pridobijo vstopno geslo za vpogled v plačevanje cestnine in stanje dobroimetja.

V modulu potni nalogi obstaja možnost, da se podatki o plačilih cestnine s kartico ABC avtomatsko uvozijo v obračun potnih stroškov. Temu je namenjen gumb Cestnina ABC, ki je viden ob vnosu podatkov za obračun potnih stroškov.

  
Gumbi za vnos podatkov za obračun na predogledu potnega naloga
  
  Slika 356: Gumbi za vnos podatkov za obračun na predogledu potnega naloga

Po kliku na gumb Cestnina ABC se prikaže naslednji obrazec:

  
Vnosna polja na strani za prenos podatkov o plačilih s kartico ABC
  
  Slika 357: Vnosna polja na strani za prenos podatkov o plačilih s kartico ABC

Za avtomatski prenos podatkov je potrebno vnesti številko kartice ABC in vstopno geslo, ki ste ga predhodno pridobili na portalu http://www.dars.si.

V polje Cestnine od dne/do dne  vpišete obdobje za katero želite uvoziti podatke o plačilih cestnine. Program vam za obdobje avtomatsko predlaga obdobje za katero je bil izdan potni nalog.

V izbiri Lastnik kartice  določite ali gre za službeno ali privatno kartico ABC. Lastništvo kartice določa način knjiženja plačila cestnine in vplačila dobroimetja:

 1. Službena kartica ABC:
  • Plačilo cestnine s službeno kartico ABC se ne povrne zaposlenemu.
  • Vplačani zneski dobroimetja na službeno kartico se povrnejo zaposlenemu.
 2. Privatna kartica ABC:
  • Plačila cestnine s privatne kartice se povrnejo zaposlenemu.
  • Vplačilo dobroimetja na privatno kartico se ne šteje kot potni strošek zaposlenega in se mu ne povrne.

V polju Dodatne možnosti  lahko določimo naslednje:

 •  Uvoz izpiska prehodov v formatu PDF  če obkljukamo to možnost se bo v obračun potnih stroškov prenesel tudi izpisek prehodov cestninskih postaj, ki ga je sicer možno dobiti tudi direktno na strani www.dars.si [http://www.dars.si]. V modulu potni nalogi lahko na ta način prihranite na času saj se vam ni potrebno posebej prijaviti na strani www.dars.si [http://www.dars.si].
 •  Shrani številko kartice ABC za drugič  če obkljukamo to možnost se bo številka kartice ABC shranila v programu in jo bomo lahko naslednjič znova uporabili.
 •  Shrani geslo za drugič  če obkljukamo to možnost se bo shranilo tudi geslo za dostop do portala www.dars.si [http://www.dars.si]. V nasprotnem primeru se geslo za dostop do podatkov na portalu www.dars.si [http://www.dars.si] ne shrani nikamor. Številka kartice ABC in vstopno geslo se shranita tako, da sta naslednjič vidni samo tistemu uporabniku programa, ki ju je prvič vnesel v program. Noben drug uporabnik ne more videti vaše številke kartice ali gesla.

Po kliku na gumb Uvoz podatkov s strežnika www.dars.si se izvede avtomatska prijava in prenos podatkov s portala www.dars.si [http://www.dars.si]. Po kliku na gumb za prenos podatkov je včasih potrebno na prikaz naslednje strani počakati malo dlje kot običajno, zato po kliku na gumb počakajte, da se prenos zaključi.

Ko je prenos podatkov zaključen, bodo na obračunu potnih stroškov vidni plačani stroški cestnine v danem obdobju ter prehodi cestninskih postaj. Ko boste potni nalog shranili se vam bo ob kliku na gumb Tiskanje prikazala dodatna možnost direktnega tiskanja izpiska prehodov cestninskih postaj s kartico DARS (glej spodaj). Izpisek ABC se priloži k obračunu potnih stroškov.

  
Tiskanje izpiska prehodov s kartico ABC
  
  Slika 358: Tiskanje izpiska prehodov s kartico ABC

 

7.6.8. Poročilo k potnemu nalogu

K obračunu potnega naloga lahko priložimo tudi poročilo, ki še bolj natančno opredeljuje samo službeno pot in je neke vrste zapis dogajanja.

Na strani, kjer so prikazani podatki za potni nalog, kliknemo na gumb PNPorocilo.gif in odpremo obrazec za vnos poročila:

  

Vnešeno besedilo se izpiše na strani za predogled potnega naloga:

  

Če kliknemo na povezavo PNPovezava.gif, ki se nahaja ob poročilu potnega naloga, ponovno odpremo obrazec, kamor lahko vnesemo spremembe besedila.

 

7.6.9. Priloge k potnemu nalogu

Opis prilog najbolj enostavno vnesemo, ko vnašamo podatke o nastalih potnih stroških [7.6.3], kilometrino [7.6.5] in dnevnice [7.6.1]. Vsakemu vnosu podatkov za obračun potnega naloga je možno dodati še opis prilog, kot je to prikazano na sliki:

  

Vnešeno besedilo se izpiše na predogledu potnega naloga:

  

 

7.6.10. Predogled vnešenih podatkov

Preden zaženemo obračun potnega naloga oziroma potnih stroškov, lahko na strani za predogled podatkov na potnem nalogu vidimo vnešene podatke.

  

Predogled podatkov za obračun potnega naloga se izpiše na tak način, da z lahkoto popravite ali brišete napačno vnešene podatke.

Za brisanje vnešenih podatkov kliknemo križec bt-delete.gif, ki se nahaja na skrajni desni strani vsake vrstice v ustrezni tabeli s podatki. Za popravljanje vnešenih podatkov izberemo povezavo jkj.gifna prikazanih podatkih.

 

7.7. Obračun potnega naloga

Ko vnesemo vse podatke za obračun potnega naloga, pritisnemo gumb Obračun potnih stroškov, ki se nahaja na strani za predogled podatkov na potnem nalogu.

V primeru, da smo vnesli podatke za potovanje znotraj države, torej samo valuta SIT, se nam odpre naslednji obrazec:

  
Obračun potnega naloga za Slovenijo.
  
  Slika 364: Obračun potnega naloga za Slovenijo.

Obvezen je vnos datuma obračuna, lahko pa dopolnimo tudi besedilo, ki opisuje priloge k obračunu potnih stroškov.

Ko so vnešeni vsi podatki za obračun, jih potrdimo s klikom na gumb Obračun.

V primeru, da smo vnesli podatke za potovanje v tujino in je vključena tudi tuja valuta, se nam odpre naslednji obrazec:

  
Obračun potnega naloga za tujino.
  
  Slika 365: Obračun potnega naloga za tujino.

Vnesemo naslednje podatke:

Datum obračunaObvezno vpišemo datum obračuna ali ga izberemo s klikom na priročni koledarček Koledarcek.gif.
Želim obračun potnih stroškov v SITOznačimo, če želimo obračun potnih stroškov v SIT.
Želim devizni obračun potnih stroškovOznačimo, če želimo, da se potni stroški obračunajo za vsako valuto posebej (seveda v primeru, da imamo več tujih valut na enem potnem nalogu).
Želim devizni obračun potnih stroškovOznačimo, če želimo, da se potni stroški povrnejo v točno določeni valuti. Valuto izberemo s klikom na dropDown.gif.

Ko so vnešeni vsi podatki za obračun potnega naloga, jih potrdimo s klikom na gumb Obračun.

 

7.7.1. Predogled obračunanega potnega naloga

Ko smo s klikom na gumb Obračun zagnali obračun, se nam prikaže predogled obračunanega potnega naloga:

  
Predogled obračunanega potnega naloga.
  
  Slika 366: Predogled obračunanega potnega naloga.

Sedaj lahko s klikom na Tiskanje natisnemo obračun potnih stroškov [7.7.2].

S klikom na Knjiženje lahko knjižimo [7.9.1] potne stroške na temeljnico.

S klikom na Izplačilo potnih stroškov lahko izplačamo [7.8] potne stroške na transakcijski račun [7.8.1] zaposlenega ali preko blagajne v gotovini [7.8.2].

 

7.7.2. Tiskanje obračuna potnih stroškov

Ko smo potni nalog že obračunali, lahko obračun tudi natisnemo tako, da:

1. Kliknemo na dropDown.gif, ki se nahaja v gumbu in s tem aktiviramo seznam, ki vsebuje načine izpisa za potni nalog.

2. Izberemo način izpisa in ga kliknemo, kot je to prikazano na sliki:

PN-TiskanjeObracun1.gif

Kako natisnemo dokument v internetnem brskalniku [3.13] ali v MS Wordu, je opisano na strani tiskanje potnega naloga [7.4.3].

 

7.7.3. Ponovno odpiranje potnega naloga

  
Gumbi na predogledu obračunanega potnega naloga
  
  Slika 367: Gumbi na predogledu obračunanega potnega naloga

Ko je potni nalog že obračunan, ga lahko še vedno popravimo, če kliknemo na gumb Ponovno odpri potni nalog.

Vrnemo se nazaj na predogled potnega naloga in tukaj lahko spreminjamo obstoječe podatke. S klikom na gumb Spremeni.gif lahko popravljamo oziroma spreminjamo tudi podatke na prvi strani potnega naloga..

Če je potni nalog že poknjižen, ga ni več možno ponovno odpreti.

Če bi kljub temu želeli ponovno odpreti potni nalog, lahko to storite na naslednji način:

 1. Izbrišite temeljnico na katero je knjižen potni nalog.
 2. Poiščite potni nalog in kliknite na Ponovno odpri potni nalog

 

7.8. Izplačilo obračunanih potnih stroškov

Program omogoča izplačilo potnih stroškov preko blagajne ali z nakazilom na transakcijski račun. Potne naloge, ki so obračunani v tuji valuti, je zaenkrat v programu možno izplačati samo preko blagajne.

Izplačilo je mogoče izvesti le na že obračunanih potnih nalogih. Program omogoča, da izplačamo potne stroške za več obračunanih potnih nalogov naenkrat z enim nakazilom na TR ali z enim blagajniškim izdatkom. Pri izplačilu na TR je možno tudi natisniti obvestilo zaposlenemu o izplačanih potnih stroških.

Izplačilo potnih stroškov pričnemo tako, da na predogledu potnega naloga kliknemo na gumb Izplačilo potnih stroškov.

  
Za izplačilo potnih stroškov kliknemo na gumb Izplačilo
  
  Slika 368: Za izplačilo potnih stroškov kliknemo na gumb Izplačilo

Po kliku na gumb se dodatno prikaže seznam vseh drugih še neizplačanih potnih nalogov za zaposlenega.

  
Izplačilo potnih stroškov
  
  Slika 369: Izplačilo potnih stroškov

Program prikaže vsoto vseh še neizplačanih potnih nalogov glede na izplačila evidentirana v programu. Prikaže tudi stanje obveznosti in terjatev do zaposlenega iz glavne knjige zato, da lahko primerjate stanje v glavni knjigi z izplačili, ki so šla preko programa.

V spodnjem seznamu so našteti vsi potni nalogi, ki v programu še niso bili izplačani. V primeru, da so se izplačila v preteklosti izvajala mimo programa je možno, da seznam ne kaže dejanskega stanja zato je potrebno izplačilo preveriti s stanjem v glavni knjigi.

V seznamu potnih nalogov lahko s kljukico    označite vse potne naloge, ki jih želite izplačati. Vsota označenih potnih nalogov se nato prenese v plačilni nalog ali na blagajniški izdatek.

Če želite označene potne naloge izplačati zaposlenemu na transakcijski račun kliknete na Izplačilo na TR, za izplačilo preko blagajne pa na Izplačilo preko blagajne.

 

7.8.1. Izplačilo potnih stroškov na TR

V primeru, da smo s klikom na gumb Izplačilo na TR izbrali plačilo potnih stroškov na TR, se nam odpre naslednja vnosna maska:

  
Izplačilo potnih stroškov na TR
  
  Slika 370: Izplačilo potnih stroškov na TR

Privzeta izbira je, da se nalog za plačilo uvrsti v enega izmed že odprtih paketov plačil in s klikom na dropDown.gif izberemo ustrezen paket. Če pa želimo, da se ta plačilni nalog uvrsti v nov paket plačil, označimo drugo možnost in v prazen prostor vpišemo oznako paketa.

Nalogodajalec

Nalogodajalca nam program avtomatsko izpiše sam.

Prejemnik

NazivPrejemnika nam program avtomatsko izpiše sam. s klikom na daljnogled lahko v registru BS poiščemo račun prejemnika.
Sedež/MestoVse podatke o prejemniku program vpiše avtomatsko.
Številka računa/ReferencaRačun nam program izpiše avtomatsko, s klikom na daljnogled pa lahko poiščemo imetnika tega računa v registru BS.
NamenProgram nam izpiše namen avtomatsko, lahko pa ga tudi spremenimo.
ZnesekObvezno moramo vnesti znesek potnih stroškov.
ValutaProgram avtomatsko izpiše datum, ko se izplačilo opravlja.
Vrsta poslaS klikom na dropDown.gif izberemo, za katero vrsto posla gre.

S klikom na gumb Dodaj plačilni nalog plačilni nalog dodamo v paket, ki smo ga izbrali.

 

7.8.2. Izplačilo potnih stroškov preko blagajne

V primeru, da smo s klikom na gumb Izplačilo preko blagajne izbrali izplačilo potnih stroškov preko blagajne, se nam odpre naslednja vnosna maska:

  
Izplačilo potnih stroškov preko blagajne
  
  Slika 371: Izplačilo potnih stroškov preko blagajne

BlagajnaS klikom na dropDown.gif izberemo blagajno, ki jo bomo bremenili s tem blagajniškim izdatkom.
Stroškovno mestoČe želimo, lahko s klikom na dropDown.gif izberemo tudi stroškovno mesto.
DatumPrivzeta izbira je datum, na katerega se opravlja izplačilo.

Prejemnik

Veza partnerProgram nam avtomatsko izpiše, na katerega partnerja se veže to izplačilo. S klikom na gumb Briši lahko vezo na partnerja izbrišemo.
Priimek, ime/NazivVse podatke o prejemniku nam program izpiše avtomatsko. S klikom na daljnogled lahko izberemo drugega partnerja v šifrantu partnerjev.
UlicaPodatek se izpiše avtomatsko, ko izberemo partnerja.
Poštna št./KrajPodatek se izpiše avtomatsko, ko izberemo partnerja.
DržavaS klikom na dropDown.gif izberemo državo, ki je stalno prebivališče prejemnika.

Postavka blagajniškega izdatka

OpisOpis nam program izpiše avtomatsko, po želji pa ga lahko tudi spremenimo oziroma popravimo.
KontoProgram avtomatsko izpiše konto, ki je vezan na stroške izplačila.
Način plačilaS klikom na dropDown.gif izberemo ustrezen način plačila. Pri izplačilu potnih stroškov gre praviloma za izplačilo v gotovini.
ZnesekProgram avtomatsko izpiše znesek stroškov, s klikom na dropDown.gif pa izberemo ustrezno valuto.

S klikom na Izstavitev blag. izdatka se izstavi blagajniški izdatek, ki ga lahko poknjižite v glavno knjigo.

 

7.9. Knjiženje potnih nalogov

Ko smo potne naloge obračunali in izplačali, jih knjižimo. Na voljo imamo dve možnosti:

 • posamično knjiženje potnega naloga [7.9.1]
 • knjiženje izbranih potnih nalogov [7.9.2]

Pri avtomatskem knjiženju potnih stroškov se upoštevajo nastavitve avtomatskega knjiženja [13.1.3] v glavni knjigi [13].

 

7.9.1. Posamično knjiženje

Posamično knjiženje potnih nalogov pa pričnemo tako, da s klikom na aktivno povezavo AktivnaPovezava.gif odpremo izbrani potni nalog. Nato kliknemo na gumb Knjiženje, kot kaže slika in tako pričnemo knjiženje.

  
Knjiženje posameznega potnega naloga
  
  Slika 372: Knjiženje posameznega potnega naloga

Nadaljni postopek je popolnoma enak, kot pri knjiženju izbranih potnih nalogov [7.9.2].

 

7.9.2. Knjiženje izbranih potnih nalogov

Knjiženje potnih nalogov pričnemo tako, da na strani |Potni nalogi- pregled in iskanje s klikom na Dodatne možnosti izberemo "Knjiženje izbranih PN", kot lahko vidimo na sliki:


KnjizenjePN.gif

Odprejo se nam potni nalogi in med njimi izberemo potrditvenoPolje.gif tiste, ki jih želimo knjižiti:

  
Izberemo potne naloge, ki jih želimo knjižiti
  
  Slika 373: Izberemo potne naloge, ki jih želimo knjižiti

S klikom na gumb Knjiženje izbranih PN zaženemo knjiženje in potni nalogi se poknjižijo na temeljnico:

  
Knjiženi potni nalogi na temeljnici
  
  Slika 374: Knjiženi potni nalogi na temeljnici


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju potnih nalogov:

Enter ali InsertDodajanje nove knjižbe
EscIzhod iz knjiženja

 

7.10. Vozila

Modul Potni nalogi vsebuje samostojno evidenco službenih vozil [7.10.1] ter dodatno funkcionalnost za vodenje knjige voženj [7.10.2].

 

7.10.1. Šifrant službenih vozil

V šifrant službenih vozil vpišemo podatke o službenih vozilih, ki se uporabljajo za službene vožnje s potnimi nalogi. Prav tako lahko v šifrant vpišemo podatke o službenih vozilih, ki jih zaposleni uporabljajo za boniteto [10.1.21.3.4] ter podatke o zasebnih vozilih zaposlenih za uporabo katerih podjetje izplačuje kilometrino.

Šifrant službenih vozil je na voljo v podsistemu Vozila. Ob pričetku uporabe programa se nam izpiše naslednje obvestilo:

  
Sporočilo ob pričetku uporabe programa s praznim šifrantom
  
  Slika 375: Sporočilo ob pričetku uporabe programa s praznim šifrantom

Po kliku na gumb Vnos novega se vam prikaže naslednja vnosna maska:

  
Vnos podatkov o vozilu.
  
  Slika 376: Vnos podatkov o vozilu.

Vnosna polja v šifrantu imajo naslednji pomen:

Inv.št. vozilaVpiše se inv.št. vozila iz registra OS. Vnos ni obvezen. Pri avtomatskem knjiženju potnih nalogov se številka vpiše v besedilo knjižbe pri stroških vezanih na službeno vozilo.
Znamka in tip vozilaVpišemo poljubno besedilo.
Registrska št. vozilaVpišemo registrsko številko vozila.
Vrsta vozilaIzberemo ali gre za osebno ali tovorno vozilo. Nastavitev ima vpliv na avtomatsko knjiženje potnih nalogov.
Začetek uporabe vozilaVpišemo datum nabave, začetek uporabe oz. datum aktivacije osnovnega sredstva. Podatek se uporablja za izračun višine bonitete pri obračunu plač [10.1].
Začetno stanje števcaVpišemo začetno stanje števca. Podatek se uporablja za začetno stanje v knjigi voženj [7.10.2], ki jo lahko vodimo za vsako službeno vozilo.
Nabavna vrednost vozilaVpišemo nabavno vrednost vozila, ki je osnova za izračun višine bonitete [10.1.21.3.4] pri obračunu plač [10.1].
Status uporabe vozilaIzberemo ali gre za privatno vozilo za katerega se izplačuje kilometrina ali gre za službeno vozilo za katerega se kilometrina ne obračunava, možno pa je voditi knjigo voženj [7.10.2].

Po kliku na gumb Shrani se prikaže pregled vseh vozil v šifrantu.

  
Pregled vozil v šifrantu.
  
  Slika 377: Pregled vozil v šifrantu.

Za spreminjanje podatkov o vozilu kliknemo na povezavo z imenom vozila. Za urejanje knjige voženj [7.10.2] kliknemo na bt-KnjigaVozenj.gif. Za brisanje vozila iz šifranta bt-remove.gif.


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu službenih in zasebnih vozil:

EnterIskanje
InsterVnos novega vozila
EscIzhod iz vnosa vozila

 

7.10.2. Knjiga voženj

Knjiga voženj je prvenstveno namenjena vodenju evidence službenih voženj za službena vozila, ki jih zaposleni uporabljajo kot boniteto. Knjigo voženj je v tem primeru potrebno voditi tudi za razmejitev davčno potrebnih in nepotrebnih stroškov povezanih s službenim vozilom.

V knjigo voženj preidemo tako, da kliknemo na bt-KnjigaVozenj.gif v pregledu šifranta službenih vozil.

  
Pregled vozil v šifrantu.
  
  Slika 378: Pregled vozil v šifrantu.

Po kliku se nam prikaže naslednja stran:

  
Pregled knjige voženj
  
  Slika 379: Pregled knjige voženj

Knjiga voženj omogoča beleženje in urejanje evidence službenih poti. Pri tem vam program pomaga z avtomatskim razvrščanjem službenih poti po vnešenih datumih in stanjih števca oz. razdaljah. Obenem vas program opozarja na manjkajoče vožnje ali druge nepravilnosti v evidenci.

Program omogoča poljubne preglede knjige voženj v različnih časovnih obdobjih ter tiskanje knjige voženj in izvoz podatkov v programe iz zbirke Office.

Posamezne vožnje lahko v knjigo voženj dodajamo s klikom na gumb Vnos nove vožnje ali pa že direktno pri vnosu potnega naloga. Vsako vožnjo lahko povežemo s potnim nalogom, sicer pa jo bo program štel med privatne vožnje.

  
Vnos podatkov v knjigo voženj
  
  Slika 380: Vnos podatkov v knjigo voženj

Pri vnosu posamezne vožnje vnesemo naslednje podatke:

RelacijaVpišemo prevoženo relacijo. Če smo na isti relaciji vozili že prej, jo lahko izberemo tudi s pritiskom na dropDown.gif izberemo eno od že shranjenih relacij s čimer nam bo program avtomatsko predlagal tudi prevoženo število kilometrov.
Po potnem nalogu št.Če gre za službeno pot, vpišemo številko potnega naloga. Potni nalog mora biti predhodno vnešen. Če potni nalog z vnešeno številko ne obstaja, lahko vnosno polje pustimo prazno in številko vnesemo kasneje, ko smo vnesli še potni nalog.
Datum odhoda, obVpišemo datum in uro odhoda na pot. Podatek se uporablja za časovno razvrščanje voženj v knjigi voženj.
Datum prihoda, obVpišemo datum in uro prihoda s poti.
RazdaljaVpišemo skupno število prevoženih kilometrov. Če vpišemo število prevoženih kilometrov nam ni več potrebno vpisovati stanja števca, saj bo program sam v knjigi voženj izpisoval stanje števca, kot je bilo nazadnje pri predhodnji vožnji.
Začetno stanje števca (km)Vpišemo začetno stanje števca. Vnos ni obvezen. Če vpišemo začetno stanje bo program preverjal ali se ostale vnešene poti ujemajo.
Končno stanje števca (km)Vpišemo stanje števca ob povratku s poti. Vnos ni obvezen. Če vpišemo ta podatek, bo program preverjal ali se ostale vožnje ujemajo z vnešenim stanjem števca.

Posamezne vožnje pa lahko v knjigo voženj dodamo tudi s klikom na gumb Vrstični vnos voženj ki nam odpre meni v katerem izberemo mesec za katerega želimo vpisati vožnje, kot to prikazuje spodnja slika:

  
Meni za vrstični vnos voženj
  
  Slika 381: Meni za vrstični vnos voženj

Ko smo kliknili na željeni mesec se nam odpre maska za vnos novih voženj, ki izgleda takole:

  
Maska za vnos voženj
  
  Slika 382: Maska za vnos voženj

Pri vrstičnem vnosu posamezne vožnje pa vnesemo naslednje podatke:

RelacijaVpišemo prevoženo relacijo. Če smo na isti relaciji vozili že prej, jo lahko izberemo tudi s klikom na dropDown.gif izberemo eno od že shranjenih relacij s čimer nam bo program avtomatsko predlagal tudi prevoženo število kilometrov.
Po potnem nalogu št.Če gre za službeno pot, vpišemo številko potnega naloga. Potni nalog mora biti predhodno vnešen. Potni nalog lahko izberemo s klikom na dropDown.gif Če potni nalog z vnešeno številko ne obstaja, lahko vnosno polje pustimo prazno in številko vnesemo kasneje, ko smo vnesli še potni nalog.
obVpišemo samo uro odhoda na pot. Podatek se uporablja za časovno razvrščanje voženj v knjigi voženj. Uro lahko izberemo s klikom na dropDown.gif
obVpišemo uro prihoda s poti. Uro prihoda lahko izberemo s klikom na dropDown.gif
RazdaljaVpišemo skupno število prevoženih kilometrov. Če vpišemo število prevoženih kilometrov nam ni več potrebno vpisovati stanja števca, saj bo program sam v knjigi voženj izpisoval stanje števca, kot je bilo nazadnje pri predhodnji vožnji.
Začetno stanje števca (km)Vpišemo začetno stanje števca. Vnos ni obvezen. Če vpišemo začetno stanje bo program preverjal ali se ostale vnešene poti ujemajo.
Končno stanje števca (km)Vpišemo stanje števca ob povratku s poti. Vnos ni obvezen. Če vpišemo ta podatek, bo program preverjal ali se ostale vožnje ujemajo z vnešenim stanjem števca.

Ko smo končali z vrstičnim vnašanjem voženj v knjigo voženj, je potrebno le še klikniti na gumb Potrdi vnos, ki se nahaja v spodnjem levem delu tabele kot to kaže spodnja slika:

  
Tabela za vrstični vnos voženj v knjigo voženj
  
  Slika 383: Tabela za vrstični vnos voženj v knjigo voženj

Ko kliknemo na gumb Potrdi vnos se podatki o vožnjah shranijo v knjigo voženj.

 

7.10.3. Uvoz vozil iz Excela

Program omogoča, da pred pričetkom uporabe uvozimo podatke o službenih in zasebnih vozilih iz drugega vira preko datoteke, ki jo predhodno preuredimo v programu Excel.

V Excelu ali v programu OpenOffice Calc si uredimo preglednico s podatki o vozilih, kjer podatke uredimo na naslednji način (zaporedne številke so zaporedne številke stolpcev v preglednici).

1.Inventarna številka vozila
2.Registrska številka vozila.
3.Znamka in tip vozila.

V program lahko uvozimo samo podatke v formatih TAB delimited ter CSV, ki sta podprta tako v Excel-u, kot tudi v OpenOffice Calc.

Izberemo meni |File/Save As... oz. |Datoteka/Shrani kot... ter preglednico shranimo v formatu CSV oz. Tab delimited. Označimo tudi, da naj se datoteke shranijo z uporabo kodne strani (charset) Windows CP1250 oz. WIN LATIN2.

Primer datoteke CSV:

Vozila.csv
Velikost: 0,32 kB

Primer datoteke Tab delimited:

Vozila.txt
Velikost: 0,32 kB

Do vozil pridemo preko zavihka Potni nalogi, kjer v meniju na levi strani kliknemo na povezavo Vozila in prikaže se nam maska za pregled službenih in zasebnih vozil [7.10.4].

Uvoz podatkov o vozilih je dostopen preko menija v maski za pregled in iskanje vozil kot kaže spodnja slika(podatki so testni):

  
Meni za uvoz podatkov o vozilih iz datoteke
  
  Slika 384: Meni za uvoz podatkov o vozilih iz datoteke

Ko smo izbrali to možnost se nam odpre nova maska kjer lahko podatke o vozilih uvozimo:

  
Maska za uvoz vozil iz datoteke
  
  Slika 385: Maska za uvoz vozil iz datoteke

Preden podatke uvozimo je potrebno izbrati v katerem foramtu je datoteka shranjena. Kot vidimo na zgornji sliki lahko izbiramo med:

 • CSV
 • Tab delimited

Izberemo pravilen format naše datoteke in jo poiščemo s klikom na gumb Prebrskaj(Browse). Odpre se nam maska za iskanje datoteke v raziskovalcu(spodnja slika).Ko smo našli željeno datoteko, jo izberemo in pritisnemo na gumb Odpri(Open).

  
Maska za iskanje datoteke v raziskovalcu
  
  Slika 386: Maska za iskanje datoteke v raziskovalcu

Potrebno je le še klikniti na gumb Uvozi podatke in uvoz podatkov je končan.

V primeru, da kliknemo na gumb Prekliči se celoten postopek konča in program nas vrže na pregled službenih in zasebnih vozil [7.10.4].

 

7.10.4. Pregled službenih in zasebnih vozil

Do pregleda službenih in zasebnih vozil pridemo preko zavihka Potni nalogi, kjer v levem meniju izberemo povezavo Vozila. Odpre se nam maska kot jo prikazuje slika:

  
Maska za pregled vozil - podatki so testni
  
  Slika 387: Maska za pregled vozil - podatki so testni

Če kliknemo na eno izmed vozil v seznamu se nam odpre maska za vnos in spreminjanje podatkov o tem vozilu [7.10.1], ki izgleda takole:

  
Maska za vnos podatkov o vozilu
  
  Slika 388: Maska za vnos podatkov o vozilu

Ko smo vnesli vse željene spremembe, je potrebno klikniti še na gumb Shrani in spremembe se bodo shranile.

 

7.11. Spremembe v programu e-obračuni zaradi sprejetja nove uredbe o povračilu potnih stroškov za službena potovanja v tujino

Dne 18.6.2004 je bila v Uradnem listu [http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200466&dhid=70312] objavljena nova Uredba o povračilu potnih stroškov za službena potovanja v tujino. Na tej strani so opisane spremembe v programu, ki so posledica novih pravil, ki jih vsebuje uredba.

Vse spremembe se nanašajo samo na potne naloge za tujino ter službena potovanja, ki se pričnejo na dan 3.7.2004 ali kasneje. Potni nalogi za potovanja, ki se pričnejo pred 3.7.2004 se še vedno obračunavajo po starem.

Pomembno: Še vedno je mogoče izpolnjevanje in obračun potnih nalogov za nazaj v skladu s staro uredbo!

7.11.1 Obračun dnevnic

 • V programu so vnešene nove višine dnevnic [http://www.e-racuni.com/racuni/Dnevnice.html].
 • Pri vnosu podatkov za prvo stran [7.4] potnega naloga se višine dnevnic nastavijo avtomatsko glede na vnos v polju Potovanje bo trajalo od dne . Če je odhod pred 3.7.2004 se po izbiri države izpišejo stare dnevnice, od dne 3.7.2004 pa nove dnevnice.
 • Pri tolarskem obračunu dnevnic se le-te vedno obračunajo po srednjem tečaju Banke Slovenije na zadnji dan potovanja ne glede na morebitne drugačne nastavitve (npr. obračun po tečaju NLB d.d. [7.2.1] ni več mogoč).
 • Za izračun števila dnevnic se po novem vedno uporablja metoda 24-urni intervalov. Izbira izračun dnevnic po dnevih [7.2.1] za potne naloge po 3.7.2004 ni več mogoča.
 • Člani uprave in višji strokovni delavci si v skladu z novo uredbo ne morejo več obračunavati 20% oz. 10% višjih dnevnic. V programu je tako spremenjena opomba pri izbiri dodatkov.

7.11.2 Izplačilo predujma

 • Ob izplačilu predujma program preveri ali za zaposlenega obstaja potni nalog s predujmom, ki še ni obračunan. V kolikor le-ta obstaja program izpiše opozorilo, da se predujem za potne stroške v skladu z uredbo ne sme izplačati.

7.11.3 Drugi stroški

 • Pri tolarskem obračunu potnih stroškov se stroški v tujih valutah preračunajo v SIT po srednjem tečaju BS na dan nastanka stroška (le-ta datum se je že dosedaj vnašal pri vnosu drugih stroškov).

7.11.4 Kilometrine

 • Za službene vožnje nad 500 km se po novem za razliko nad 500 km ne povrne več 40% cene bencina temveč le 30% cene neosvinčenega bencina 95 oktanov.

 

8. Banka

Modul Banka je namenjen oblikovanju plačilnih nalogov za prenos v banko ter zajemu elektronskih izpiskov prometa na transakcijskem računu za avtomatsko knjiženje prometa na temeljnico.

Funkcije, ki jih nudi modul Banka so naslednje:

 • Vnos in ažuriranje bančnega računa ali elektronskega računa [8.1] z drugim namenom (plačilni sistemi, dostavne službe).
 • Vnos in oblikovanje paketov [8.2.1] s plačilnimi nalogi.
 • Integracija z drugimi moduli programa (plačevanje prejetih računov [5.16], izplačila potnih stroškov, izplačila plač in drugih prejemkov,...).
 • Izvoz in prenos [8.2.6] paketov s plačilnimi nalogi v aplikacije za elektronsko bančništvo.
 • Tiskanje plačilnih nalogov [8.2.5] na obrazec BN01.
 • Pregled in evidenca opravljenih plačil.
 • Elektronski uvoz izpiskov [8.8] prometa na transakcijskem računu.
 • Pregled in arhiviranje prometa na TR.
 • Avtomatsko knjiženje [8.6] prometa na TR v glavno knjigo.

 

8.1. Vnos bančnih in drugih plačilnih računov podjetja

Preden vnašate plačilne naloge ali knjižite izpiske je potrebno vnesti podatke o vaših bančnih oz. plačilnih računih. To naredimo v meniju |Banka |Bančni računi

Če še nismo vnesli nobenih podatkov o plačilnih računih se nam v modulu |Banka izpiše naslednje obvestilo:

  
Obvestilo, da je potrebno vnesti bančni račun
  
  Slika 389: Obvestilo, da je potrebno vnesti bančni račun

Po pritisku na gumb Dodaj novi bančni račun se nam prikaže naslednja vnosna maska:

  
Vnos bančnega računa
  
  Slika 390: Vnos bančnega računa

Po vnosu osnovnih podatkov (ime banke, številka TR) lahko pritisnemo na gumb V redu ter pričnemo vnašati plačilne naloge.

Poleg bančnih računov lahko na tej strani vnesemo podatke o drugih plačilnih oz. elektronskih računih za katere obstaja v programu prilagojena funkcionalnost:

  
Izbira bančnega računa
  
  Slika 391: Izbira bančnega računa

 • PayPal [8.9.1]
 • SumUp [8.9.3]
 • Stripe [8.9.2]
 • Barion [8.9.4]
 • Braintree
 • VivaWallet
 • Wise

Elektronski računi za dostavne/kurirske službe:

 • Packeta
 • DPD [8.1.1]
 • GLS [8.1.2]
 • Pošta Slovenije
 • Overseas Express

 

8.1.1. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe DPD

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo DPD:

  
Dodajanje DPD računa
  
  Slika 392: Dodajanje DPD računa

DPD račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

 • da iz pregleda naročil kupca ali računov izvažamo datoteko za tisk nalepk DPD ali
 • avtomastko kreiranje in tiskanje nalepke iz DPD [21.6.1].

Datoteko, ki jo izvozimo iz pregleda in iskanja računov v meniju |Prodaja |Računi ali naročil kupcev v mjeniju |Prodaja |Naročila kupcev, nato uvozimo v aplikaciji DPD, kjer se nam natisnejo nalepke.

S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v DPD in v meniju |Več: in izberemo izvoz.

 • Izvoz na pregledu in iskanju izdanih računov