Dopust

S klikom na urejanje podatkov o dopustih v kadrovski evidenci lahko urejamo podatke o dopustu, ki zaposlenemu še ostane iz preteklega leta in pa tudi saldo novega dopusta.

  
Pregled in urejanje dopusta
  
  Slika 1: Pregled in urejanje dopusta

Dnevi dopusta se nato vidni tudi na uvodni strani kadrovske evidence za zaposlenega in so v povezavi z obračunom plače oz. evidenco in obračunom delovnih ur.

V kolikor za zaposlenega vodimo evidenco prisotnosti in vpišemo porabo dopusta in ga obračunamo na plači, se nam ta zniža tudi na začetni strani kadrovske evidence.

  
Pregled nad porabo dopusta za zaposlenega
  
  Slika 2: Pregled nad porabo dopusta za zaposlenega

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024