Dobavnice z nepravilno obračunano nabavno vrednostjo

Pri knjiženju dobavnic se lahko zgodi, da program pripravi temeljnico brez knjižb ali pa z nepravilnimi nabavnimi vrednostmi.

  
Prazna temeljnica pri knjiženju dobavnice
  
  Slika 1: Prazna temeljnica pri knjiženju dobavnice

Takšna temeljnica je rezultat knjiženja vrednosti dobave, kjer program v ozadju na osnovi vrednotenja zaloge po metodi FIFO ali AVCO (povprečna nabavna vrednost) ne uspe ovrednotiti odpremljeno zalogo blaga glede na datum dobave na dobavnici.

Za raziskovanje nastale situacije tako predlagamo sledenje naslednjim korakom, skozi katere zagotovimo pravilno vodenje zaloge po izbranem načinu vrednotenja zalog FIFO/AVCO v programu e-racuni.com oz. na to opozorite vašo stranko:

(Spodaj našteti koraki in prikazani primer opisujejo reševanje težav pri podjetjih, ki vrednotijo zalogo po metodi FIFO, saj je ta način vrednotenja zaloge najbolj pogost in hkrati tudi privzeto nastavljen v programu. Velja pa podoben postopek tudi v kolikor se vrednoti zalogo po metodi tehtanih povprečnih cen AVCO.)

1. Osredotočimo se na artikel, skladišče ter datum dobave, ki so izbrani na problematični dobavnici.

dobavnice_neg_vrednosti1.gif

2. Pri knjiženju prve dobavnice je smiselno potrditi predlagano obdelavo FIFO ter tako poskrbeti za pravilne vrednosti na dobavnicah in v nadaljevanju pri knjiženju na temeljnico. Obdelava se bo istočasno zagnala za vse artikle v programu od zadnjega popisa zalog naprej ter tako le te ni potrebno ponovno zaganjati pri knjiženju naslednjih dobavnic, v kolikor ni bilo v vmesnem času sprememb na skladišču oz. na stanju zaloge.

dobavnice_neg_vrednosti2.gif

3. Po obdelavi obračuna dobav po metodi FIFO lahko raziščemo zakaj ima artikel, na datum dobave, na skladišču za katero je bila izdana dobavnica, vrednost 0. Najbolj primerna za analizo je kartica artikla, kjer imamo vpogled v vse transakcije zaloge samega artikla na točno določenem skladišču. Preverimo kartico artikla za točno določeno skladišče, kjer bomo našli odgovor/rešitev naše težave. V zgoraj prikazanem testnem primeru, kar je istočasno tudi pogosta situacija pri uporabnikih aplikacije e-racuni.com, je bil artikel odpremljen na dan (datum dobave) pred datumom prevzema blaga na zalogo. V praksi bi to pomenilo, da smo artikel dobavili kljub temu, da ga nismo imeli na zalogi. Program tako po metodi FIFO ne more izračunati vrednosti za to dobavo, saj je na datum dobave še ni.

dobavnice_neg_vrednosti3.gif

Zgoraj navedeni trije koraki so torej ključni za analizo dobave oz. razknjiženja zaloge artiklov, ki ob odpremi in posledično pri knjiženju dobavnice nimajo vrednosti ali pa je ta morebiti napačna.

To ni edini način kako najti napako pri delu, je pa vsekakor priporočljiva in nam bo pomagala pri odpravljanju takšnih anomalij.

Za analizo sledi reševanje same težave.

Rešitev je takšna, da bo treba poskrbeti, da bodo artikli na takšnih dobavnicah dejansko imeli v programu na voljo zalogo na skladišču pred datumom dobave. Po posvetu s stranko je potrebno ugotoviti ali kakšen prevzem manjka ali pa je bil vnesen z napačnim datumom prevzema. Temu ustrezno bo treba urediti datume dobave oz. prevzema, da bo blago dejansko na zalogi pred samo dobavo blaga po dotični dobavnici.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023