Dobavitelj

Dobavitelj je poslovni partner in pomembni člen nabavnega procesa. V spletni aplikaciji e-racuni.com si lahko le te vodimo v meniju |Partnerji |Dobavitelji. Vnos dobavitelja je lahko direktno v meniju ali pa se ta shrani na podlagi vnosa nabavnih dokumetov (naročilo dobavitelju, prevzem, prejeti račun...). Pri pregledu dobavitelja imamo sprva pregled pomembnih podatkov:

dobavitelj001.gif

Na levo strani pa se lahko pomaknemo še po prikazu in urejanju vseh podatkov, ki se navezujejo na dobavitelja. Vsako možnost lahko pregledamo oz urejamo, v kolikor izberemo gumb Spremeni

1.1 Osnovni podatki

Osnovni podatki so podatki, katere vnašamo, ko dobavitelja ustvarjamo. Že v začetku imamo možnost "Prikaži več:", katera nam omogoča še vnos detaljnih informacij, katere potrebujemo za poslovanje (ID za DDV, matična številka...). Osnovne podatke opazimo že na samemu pregledu dobavitelja.

dobavitelj002.gif

1.2 Kontaktne osebe

Kontaktne osebe si lahko informativno in po funkciji vnesemo v seznam kontaktov dobavitelja. Tako imamo lahko primer kontakt na nabavo, kontakt za prejem računa, kontakt za transport...

dobavitelj003.gif

1.3 Pogoji poslovanja

V pogojih poslovanja lahko uredimo status dobavitelja (lahko je običajen, nezanesljiv, blokada prodaje ali zanesljiv). Na ta način že pri iskanju dobaviteljev le te išpčemo po statusu. Nastavimo lahko še plačilni rok, privzeti popust in pa jezikovno varinato za tisk dokumentov, ki se nanašajo na dobavitelja (primer: naročilo dobavitelju)

dobavitelj004.gif

1.4 Elektronska izmenjava podatkov

Za dobavitelja si lahko dodatno vključimo, da zanj velja elektronska izmenjava dokumentov.

dobavitelj005.gif

1.5 Beležke

Rumene beležke so ročne beležke in zelene barve so beležke katere so vpisane na dokumentu za dobavitelja.

dobavitelj0006.gif

1.6 Bančni računi

Vnos bančnega računa za dobavitelja, kateremu bomo plačali na TRR. Nato se privzetu pri vnosu prejetega računa označi nakazilo na TR in je mogoče izdelati iz prejetega računa plačilni nalog za uvoz v banko.

dobavitelj007.gif

1.7 Računovodstvo

V izbiri "Računovodstvo" lahko vnesemo za dobavitelja privzet konto za stroške (na prejetih računih), konto nabave in pa stroškovno mesto.

dobavitelj008.gif

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024