Vnos in pregled podatkov o partnerju

Novega partnerja vnesemo v meniju |Partnerji |Vsi partnerji kjer kliknemo na gumb Vnos novega, kot kaže spodnja slika:

  

Po kliku na gumb se nam odpre maska z izbiro za vnos končnega potrošnika ali poslovnega subjekta:

  

Glede na izbiro med končnim potrošnikom se odpre naslednja maska za vnos osnovnih podatkov o partnerju. Po vnosu osnovnih podatkov si lahko razširimo pregled s "Prikaži več" in vpisujemo še podrobne informacije, kot so: ID za DDV, matična številka itd.. Za pregled osnovnih nastavitev lahko izberemo "Prikaži manj":

noviPartner001.gif

Nato potrdimo vnešene podatke s klikom na gumb Potrdi vnos in smo vnesli partnerja, kateremu lahko dodamo razne oznake in ga dodamo med kupce, dobavitelje, uporabnike...

Primer opozorila, ko je partner s podobnimi podatki že vnešen in nas program opozori, da je naš nov vnos lahko podvojitev:partPodvojen.gif

V primeru podvojitev katere smo ustvariili ravnokar ali že v preteklosti se lahko poslužimo: združevanja podvojenih zapisov istega partnerja.

Partnerju lahko določimo razne oznake (Interno, pomembno, zasebno...), kot kaže slika:

noviPartner002.gif

Ali partner predstavlja kupca, dobavitelja, zaposlenega ali pa celo vse troje pa se določi na način, da partnerja vnesemo neposredno med kupce, dobavitelje ali zaposlene (lahko je tudi kombinacija omenjenih ali vsi hkrati) ali pa ga najprej dodamo med partnerje, ki ga nato dodatno označimo še, kot kupca, dobavitelja ali zaposlenega na način, kot prikazano na spodnji sliki:

noviPartner003.gif

Na podoben način, kot dodajanje partnerja med kupce, ga lahko dodamo še med:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024