Obračun poslovne uspešnosti ali božičnica

V kolikor imamo v podjetju izplačilo poslovne uspešnosti naredimo v ta namen ločeno vrsto dohodka.

Sprva je potrebno vnesti novo postavko za obračun plače v meniju |Plača |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna , ki ima vrsta izplačila: bruto stimulacija

poslovnaUspesnost01.gif

Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1)-izplačilo v višini 100% povprečne mesečne plače v RS, kot neobdavčeno z dohodnino.če je znesej izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati in če so v splošnem aktu delodajalca določeni kriteriji in upravičenost vseh delavcev do dela plače za poslovno uspešnost, ali pa če niso upravičeni vsi delavci, pod pogojem, da je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost.

Za namene poročanja o izplačilih za poslovno uspešnost, sta uvedeni 2 vrsti dohodka (obračun plač - REK1)

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019