Avtomatsko knjiženje in zapiranje odprtih knjižb obračuna DDV

Pri knjiženju obračuna DDV lahko hkrati tudi avtomatsko zapremo odprte knjižbe obračunskega obdobja DDV.

Pred zagonom obdelave je potrebno v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Kontni načrt vse konte za knjiženje DDV nastaviti kot saldokonto:

  
Nastavitve konta ddv, kot saldakonto
  
  Slika 1: Nastavitve konta ddv, kot saldakonto

Ta funkcionalnost je na voljo na zaključenem obračunu DDV s klikom na gumb Knjiženje kjer v padajočem meniju izberemo funkcijo Knjiženje z avtomatskim zapiranjem knjižb za DDV, kot kaže slika:

  
Knjiženje z avtomatskim zapiranjem knjižb za DDV
  
  Slika 2: Knjiženje z avtomatskim zapiranjem knjižb za DDV

V kolikor izberemo to možnost, se bo tako, kot pri navadnem knjiženju pripravila temeljnica za knjiženje obračuna DDV in po kliku na gumb Shrani se bo avtomatsko izvedla tudi obdelava za zapiranje odprtih postavk obračunskega obdobja DDV.:

  
Temeljnica za knjiženje obračuna ddv
  
  Slika 3: Temeljnica za knjiženje obračuna ddv

Odprte postavke obračunskega obdobja DDV lahko zapremo tudi z obdelavo Avtomatsko zapiranje odprtih postavk v saldakonto karticah.

Program po končani obdelavi pripravi tudi poročilo z izpisom rezultata uspešnosti avtomatskega zapiranja postavk:

  
Poknjižen obračun DDV in zaključeno poročilo o uspešnosti zapiranja odprtih postavk obračunskega obdobja DDV
  
  Slika 4: Poknjižen obračun DDV in zaključeno poročilo o uspešnosti zapiranja odprtih postavk obračunskega obdobja DDV
Po kliku na povezavo do poročila se nam odpre izpis v obliki:

  
Poročilo o rezultatu uspešnosti zapiranja odprtih postavk obračunskega obdobja DDV
  
  Slika 5: Poročilo o rezultatu uspešnosti zapiranja odprtih postavk obračunskega obdobja DDV

Obračun DDV lahko poknjižimo tudi po običajnem postopku brez obdelave zapiranja odprtih postavk za obračunsko obdobje DDV saj lahko avtomatsko zapiranje odprtih postavk poženemo kadarkoli tudi neposredno iz knjiženega obračuna ddv s klikom na gumb Avtomatsko zapiranje knjižb za DDV, kot kaže slika:

  
Avtomatsko zapiranje odprtih postavk obračunskega obdobja DDV poženemo s klikom na gumb
  
  Slika 6: Avtomatsko zapiranje odprtih postavk obračunskega obdobja DDV poženemo s klikom na gumb

Avtomatsko zapiranje je na voljo na knjiženem obračunu ddv tudi v primeru, ko program ni uspel zapreti vseh odprtih postavk obračunskega obdobja DDV ob knjiženju obračuna DDV.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024