Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 
Natisni stranNatisni stran  
Proizvodnja, servis in ...  >  Pred pričetkom uporabe ...

Pred pričetkom uporabe delovnih nalogov


V modulu |Zaloge |Šifranti in nastavitve |Skladišča po potrebi ločeno odpremo skladišče materiala, skladišče polproizvoda in skladišče dokončanih proizvodov. Na delovnem nalogu, lahko izberemo skladišče iz katerega dodajamo material in izberemo skladišča v katero prenašamo dokončane proizvode.

  
Odpiranje skladišča
  
  Slika 1:  Odpiranje skladišča


Šifrant artiklov uredimo preko modula |Zaloge |Šifranti in nastavitve |Artikli. Na kosovnice in delovne naloge, lahko dodamo samo artikle, kateri so označeni kot materiali, polproizvodi ali proizvodi:

  
Določitev vrste artikla na maski za vnos podatkov o artiklu
  
  Slika 2:  Določitev vrste artikla na maski za vnos podatkov o artiklu


Za dodajanje porabe časa na delovni nalog, je potrebno predhodno urediti vrsto del/tarife. Za vnos nove vrste dela/tarife kliknemo na modul |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Vrste del/tarife na gumb Vnos novega.

  
Vrste del/tarife
  
  Slika 3:  Vrste del/tarife


Stanje zalog in kalkulacije cen materiala prenesemo na željeno skladišče z vnosom prevzemnice (|Nabava |Prevzemi blaga)

  
Izbira skladišča pri vnosu nove prevzemnice
  
  Slika 4:  Izbira skladišča pri vnosu nove prevzemnice


Pri dodajanju artiklov na prevzemnico lahko izberemo avtomatski prenos artikla na obstoječi delovni nalog ali odpremo nov delovni nalog s klikom na gumb Vnos novega:

  
Direktni prenos artikla iz prevzemnice na delovni nalog
  
  Slika 5:  Direktni prenos artikla iz prevzemnice na delovni nalog


V šifrant artiklov materiala je potrebno vnesti nabavno ceno, katera se bo prikazala kot strošek proizvodnje pri obračunu delovnih nalogov. Nabavno ceno materiala, lahko vnesete direktno pri prevzemnici.

Pri vnosu artiklov proizvoda v šifrant artiklov, ni obvezen vnos nabavne cene ampak je obvezen vnos prodajne cene. Nabavno cena (strošek proizvodnje) lahko prenesete v šifrant preko obračuna delovnega naloga.

---
Zadnja sprememba 16.07.2012 11:18:27
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019