Spletne storitve (web services), avtomatizacija postopkov in integracija programa s programi drugih ponudnikov

Program e-računi je mogoče povezati z drugimi spletnimi in običajnimi poslovnimi programi preko uporabe spletnih storitev. Preko spletnih storitev program omogoča dostop do podatkov, ki jih določen uporabnik vodi v programu ter avtomatsko izvajanje določenih funkcionalnosti programa. Primeri uporabe spletnih storitev so npr.:

Za uporabo spletnih storitev je potrebna programska komponenta, ki omogoča povezovanje preko protokola HTTPS (SSL + HTTP).

Poglavje o spletnih storitvah je namenjeno programerjem. Specifikacije spletnih storitev so napisane v angleškem jeziku.


Na naslednji povezavi je na voljo vsa dokumentacija in podatki za testno bazo podakov:

https://e-racuni.com/obracuni/index.html?St=APIDeveloper&action=reLogin&username=micka&hash=ddb43e9f119c6805f4770ecc4f6466ba

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023