Možnosti dostave

Za vsak online katalog lahko nastavimo različne možnosti dostave blaga. Npr. v Sloveniji imamo na voljo več možnosti dostave, kot v tujini. Temu primerno je portebno urediti šifrant možnosti dostave v posameznem online katalogu s klikom na gumb Možnosti dostave. Po kliku na ta gumb, se nam odpre šifrant možnosti dostave, kot kaže slika:

  
Šifrant možnosti dostave
  
  Slika 1: Šifrant možnosti dostave

V kolikor želimo dodati novo možnost dostave lahko na tem pregledu kliknemo na gumb Dodaj novo možnost dostave in odpre se nam vnosna maska, kot kaže slika:

  
Vnos nove možnosti dostave blaga, ki jo bomo ponudili v online katalogu
  
  Slika 2: Vnos nove možnosti dostave blaga, ki jo bomo ponudili v online katalogu

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024