Elektronska trgovina WooCommerce

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi WooCommerce. Pravilno nastavljena povezava in delujoča izmenjava podatkov zagotavlja stalno sinhronizacijo naročil kupcev in zaloge med spletno trgovino in e-računi. Delujoča povezava je tudi predpogoj za namestitev in delovanje Woocommerce plugina, ki omogoča uporabo naprednih funkcij znotraj uporabniškega vmesnika Woocommerce (glej navodila za namestitev Woocommerce plugina [1.6]).

Podprte so verzije od 2.4. do 3.6, oziroma tudi vse nadaljne verzije, ki bodo še podpirale "Legacy v3" API.

1.1 Nastavitve v WooCommerce

Za vklop izmenjave podatkov z WooCommerce je potrebno najprej aktivirati WooCommerce REST API. Kako se to naredi je razvidno na naslednji povezavi:

https://docs.woothemes.com/document/woocommerce-rest-api/

1.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran WooCommerce REST API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. v nastavitvah za API v WooCommerce aplikaciji je potrebno generirati "consumer secret" in "consumer key"
 3. Consumer secret
 4. Consumer key

Če se uporablja WooCommerce verzije 2.6 ali novejše, je potrebno omogočiti še t.i. "legacy API" oz. API iz prejšnjih verzij WooCommerce. To lahko storimo pod "Nastavitve -> Napredno -> Zastarel API -> Omogoči zastarel API"

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu spodnjega primera. Levo so podatki iz uporabniškega vmesnika WooCommerce, katere vnesemo v našo spletno aplikacijo, kot prikazuje desna stran:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za WooComerce
  
  Slika 1: Nastavitve za izmenjavo podatkov za WooComerce

V kolikor uporabljamo WooCommerce 3.6+ je dovolj, da v polje za URL naslov strežnika vpišemo samo domeno trgovine v obliki https://www.sivalni-stroji.si

1.3 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo WooCommerce in WooCommerce 3.6+

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo WooCommerce je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi takojšnja sinhronizacija stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino in uvoz šifranta artiklov iz spletne trgovine v program e-racuni.com. Za platformo WooCommerce 3.6+ pa dodatno še izvoz šifranta artiklov iz programa e-racuni v spletno trgovino.

Ko smo vnesli nastavitve sinhronizacije in smo sinhronizacijo aktivirali bodo te dodatne sinhronizacije na voljo s klikom na gumb, kot kaže slika:

  
Dodatne možnosti sinhronizacije podatkov
  
  Slika 2: Dodatne možnosti sinhronizacije podatkov

Dodatna možnost "Uvozi šifrant artiklov iz spletne trgovine" ponuja še možnost, kjer si lahko obkljukamo ali želimo, da se podatki artikla, ki so trenutno v spletni aplikaciji e-racuni.com prepišejo z uvoženimi podatki iz trgovine (obkljukamo to možnost) ali ne (je ne obkljukamo)

izvozArtiklov_uvozArtiklov.gif


Dodatna obdelava pri sinhronizaciji s spletno trgovino: "Katere artikle sinhroniziramo" v WooCommerce 3.6+ izvozi vse aktivne artikle pod določenim pogojem:

 • vse artikle (izvoz vseh aktivnih artiklov)
 • artikle, vidne v online trgovini/katalogu (izvoz artiklov, ki so označeni kot vidni v online trgovini/katalogu)
 • artikle, dodane v spletno tržnico (izvoz artiklov, ki so dodani v spletno tržnico za posamezno spletno trgovino )

izvozArtiklov_pogoj3.gif

Dodatno pa imamo v tem sklopu izvoza artiklov še dve opciji:

 • "Dodan oz. spremenjen artikel izvozi/posodobi s spletno trgovino" - če označimo to možnost, se bodo artikli, ki jih spremenimo oz. dodamo v šifrantu artiklov avtomatsko v roku 10 minut posodobili s spletno trgovino
 • "Izvozi akcijske cene artikla" - če izberemo to možnost, se bo za posamezni artikel v spletno trgovino prenesla tudi akcijska cena artikla, ki jo določimo v meniju "Prodaja"->"Prodajne akcije in popusti"

izvozArtiklov3.gif

1.4 Nastavitve v WooCommerce: vtičnik za prenos davčne številke kupca

Podatki o kupcu (ime, priimek, naslov, mail, tel.) se nam samodejno prenesejo s podaki na naročilu kupca. Medtem, ko je potrebno za prenos davčne številke kupca, v WooCommerce akitivirati vtičnik za prenos. Vsa navodila za dodajanje vtičnika so dosegljiva na naslednji povezavi [1.7].

1.5 Uvoz naročil preko Webhookov

Po tem ko vklopite izmenjavo podatkov, se naročila v E-račune prenesejo na približno vsako 1 uro. Če želite, da se naročila v E-račune prenesejo takoj, ko so oddana v spletni trgovini, si lahko vključite sinhronizacijo preko webhookov.

 1. Zgenerirajte Unikatni identifikator "Web Hook URL" v nastavitvah spletne trgovine v E-računih.
 2. Dodajte webhooka v spletni trgovini. Nastavitve -> API -> Webhooki -> Dodaj webhook. (Slika 5) Uporabite spodnje nastavitve:

Ker se ob vklopu webhookov naročila preneseje takoj, se periodična sinhronizacija na 1 uro izklopi. Izvede se le še enkrat na dan (ponoči), da se lahko prenesejo manjkajoča naročila, ki se mogoče niso prenesla zaradi napake pri prenosu preko webhookov. Če webhooki v WooCommercu niso omogočeni, se naročila ne bodo prenašala.

Ob prvem neuspelem poskusu prenosa naročila preko webhooka, se v WooCommercu webhook onemogoči. To je mogoče spremeniti v programski kodi WooCommerca. Za ureditev spremembe povprašajte skrbnika vaše spletne trgovine. Kako je možno izvesti spremembe je opisano na sledeči povezavi:

https://wordpress.stackexchange.com/questions/214868/woocommerce-webhook-disabled-on-its-own/215482

Pri uporabi webhookov se sinhronizirajo tudi statusi. Tako se naročilom ob spremembi statusa v spletni trgovini ta takoj spremeni tudi v E-računih.


  
Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"
  
  Slika 3: Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"

V kolikor smo v nastavitvah sinhronizacije v programu izbrali, da trgovino poganja WooCommerce:

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce
  
  Slika 4: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WoocCommerce
  
  Slika 5: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WoocCommerce

V kolikor smo v nastavitvah sinhronizacije v programu izbrali, da trgovino poganja WooCommerce 3.6+:

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce 3.6+
  
  Slika 6: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce 3.6+

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WooCommerce 3.6+
  
  Slika 7: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WooCommerce 3.6+

  
 Primer pravilno nastavljenih webhookov v WooCommerce
  
  Slika 8:  Primer pravilno nastavljenih webhookov v WooCommerce

 

1.6. E-računi Wordpress Woocommerce razširitev (plugin)

Za uporabnike trgovine Woocommerce smo pripravili posebej Wordpress plugin, ki naredi funkcionalnosti ERP programa e-računi dostopne direktno znotraj uporabniškega vmesnika Wordpress-a.

To pomeni, da lahko znotraj Wordpress-a uporabljamo funkcije, kot so:

1.6.1 Namestitev

Pred namestitvijo plugina je potrebno urediti povezavo med Woocommerce in e-racuni.com ter aktivirati web hook za osveževanje naročil v skladu z navodili za povezovanje z Woocommerce.

 1. Prenos vtičnika (downlod Wordpress plugin)
 2. Prijava v nadzorno ploščo WordPressa in namestitev
 3. Pojdite v razdelek Vtičniki.
 4. Dodaj nov vtičnik.
 5. Naložite vtičnik.
 6. Izberite datoteko.
 7. Namestite vtičnik.
 8. Aktivirajte vtičnik.

  
Dodajnje .zip datoteke vtičnika
  
  Slika 9: Dodajnje .zip datoteke vtičnika

  
Aktivacija vtičnika
  
  Slika 10: Aktivacija vtičnika

  
Uspešna aktivacija
  
  Slika 11: Uspešna aktivacija

1.6.2 Vzpostavitev povezave

Ob aktivaciji se preveri povezava na e-račune. Če obstaja povezava, se vtičnik avtomatsko poveže. V primeru, da obstaja več aktivnih povezav, boste morali povezavo izbrati ročno. To lahko storite tako, da sledite naslednjim korakom:

 1. Po aktivaciji vtičnika v WordPressu pojdite v nadzorno ploščo WooCommerce.
 2. V levem meniju WooCommerce izberite razdelek "Nastavitve".
 3. Med razdelkom z nastavitvami boste našli možnost povezave z e-računi ali eurofakturo. Kliknite na to možnost.
 4. Na strani z nastavitvami boste videli seznam obstoječih povezav in izberite željeno
 5. Shranite nastavitve

  
Vtičnik je uspešno povezan
  
  Slika 12: Vtičnik je uspešno povezan

  
Povezava ni uspela
  
  Slika 13: Povezava ni uspela

1.6.3 Uporaba

Funkcije plugina so na voljo za posamezna naročila.

Za prikaz razdelka z e-računi funkcijami je potrebno:

 1. Premakniti se pod meni WooCommerce -> Naročila
 2. Izbrati željeno naročilo

  
Razdelek z fukcijami
  
  Slika 14: Razdelek z fukcijami

1.6.4 Sinhronizacija naročila

Sinhroniziramo naročilo s z e-računi.

 1. Naročilo se prenese v e-račune
 2. Če imamo aktivno avtomatsko fakturiranje se izvede avtomatska iztavitev fakture

1.6.5 Iztavitev Računa ali Dobavnice

Če avtomatskega fakturiranja nimamo vklopljenega lahko ročno iztavimo željen dokument.Ob kliku na opcijo bomo preusmerjeni v novo okno, kjer se nam bo prikazal osnutek željenega dokumenta

  
Ustvarjanje dokumenta
  
  Slika 15: Ustvarjanje dokumenta

1.6.6 Prenos PDF vezanih dokumentov na naročilo

Direkten prenos PDF datoteke željenega dokumenta

  
Funkcija za direkten prenos PDF
  
  Slika 16: Funkcija za direkten prenos PDF

1.6.7 Pošiljanje veznega dokumenta na Email

Preusmerjeni smo v e-račune, kjer sem nam pokaže tablica za pošiljanje emaila za željen dokument

  
Funkcija za pošiljanje Email
  
  Slika 17: Funkcija za pošiljanje Email

1.6.8 Pošiljanje veznega dokumenta na SMS

Preusmerjeni smo v e-račune, kjer sem nam pokaže tablica za pošiljanje SMS za željen dokument

  
Funkcija za pošiljanje SMS
  
  Slika 18: Funkcija za pošiljanje SMS

1.6.9 Urejanje veznega dokumenta

Preusmerjeni smo v e-račune, direktno na željen dokument

  
Funkcija za urejanje dokumenta
  
  Slika 19: Funkcija za urejanje dokumenta

1.6.10 Iztavitev storno računa

Če imamo na naročilo že vezan račun, lahko ta račun storniramo

  
Funkcija za stornacijo računa
  
  Slika 20: Funkcija za stornacijo računa

1.6.11 Iztavitev dobropisa

Preusmerjeni smo v e-račune, kjer se nam prikaže osnutek dobropisa za izbrano naročilo

  
Funkcija za izstavitev dobropisa
  
  Slika 21: Funkcija za izstavitev dobropisa

1.6.12 Preverjanje zaloge artiklov na naročilu

Iz vtičnika lahko z enim klikom preverimo stanje zaloge artiklov na naročilu. Odpre se nam okno s stanjem zaloge.

  
Funkcija za pregled zaloge
  
  Slika 22: Funkcija za pregled zaloge

  
Pojavno okno z zalogo
  
  Slika 23: Pojavno okno z zalogo

1.6.13 Masovne obdelave

Na pregledu vseh naročil so na voljo masovne obdelave na podlagi izbranih naročil.

Seznam masovnih obdelav je prikazan dinamično glede na pravice Operaterja za izstavljanje/pošiljanje računov, ki je nastavljen v nastavitvah avtomatskega fakturiranja.

Ob vsaki izbiri masovne akcije, se najprej sinhronizirajo izbrana naročila. To pomeni, da se vsa izbrana naročila prenesejo v e-račune in so avtomatsko fakturirana na podlagi nastavitev avtomatskega fakturiranja.


  
 Seznam masovnih obdelav
  
  Slika 24:  Seznam masovnih obdelav

 

1.7. Vtičnik na WooCommerce za prenos davčne številke kupca

Podatki o kupcu (ime, priimek, naslov, mail, tel.) se iz spletne trgovine samodejno prenesejo s podaki na naročilu kupca. V kolikor pa prodajamo tudi pravnim osebam pa je za prenos davčne številke oz. ID za DDV kupca potrebno v WooCommerce akitivirati vtičnik posebej v ta namen.

V kolikor želimo, da se davčna številka kupca oz. ID za DDV kupca prenese tudi v program e-racuni.com je potrebno v WooCommerce akitivirati vtičnik posebej v ta namen!

Sprva odpremo administracijski vmesnik in izberemo možnost za dodajanje vtičnika:

  
Dodajanje novega vtičnika v WooCommerce
  
  Slika 25: Dodajanje novega vtičnika v WooCommerce

Poiščemo vtičnik kar po ključni besedi, kjer vnesemo checkout field editor nato ga izberemo in kliknemo namestitev in nato še aktivacijo:

  
Iskanje in dodajanje novega vtičnika v WooCommerce
  
  Slika 26: Iskanje in dodajanje novega vtičnika v WooCommerce

Po aktivaciji vtičnika, imamo nato v WooCommerce na voljo meni Checkout Form:

  
Checkout Form meni v WooCommerce
  
  Slika 27: Checkout Form meni v WooCommerce

Odpremo meni Checkout Form in dodamo novo vnosno polje s klikom na dodajPoljeWooCom.gif.

Ime vnosnega polja v ta namen mora biti obvezno ena izmed navedenih:

 • _billing_davcna_stevilka
 • _billing_davcna_st
 • _billing_eu_vat_number
 • _billing_vat_number
 • _vat_number
 • vat_number
 • _tax_no

Podatke vnesemo, kot na spodaj prikazanem primeru:

  
Dodamo novo polje v WooCommerce
  
  Slika 28: Dodamo novo polje v WooCommerce

Ko smo polje dodali uredimo le še zaporedje vnosnih polj, kot jih želimo prikazati na vnosni maski pri zaključevanju naročila v spletni trgovini:

  
Pregled vnosnega polja za vnos davčne številke v WooCommerce
  
  Slika 29: Pregled vnosnega polja za vnos davčne številke v WooCommerce

Polje za vnos davčne številke kupca mora biti omogočeno, kljub temu, da ni nujno obvezno

Šele po aktivaciji teh dodatnih nastavitev bodo kupci pri naročanju v trgovini imeli na voljo tudi vnos davčne številke, katera se nato s preostalimi podatki o kupcu, prenese na naročilo kupca v program e-racuni.com:

  
Primer naročila kupca, kjer opazimo novo polje za vnos davčne številke v WooCommerce
  
  Slika 30: Primer naročila kupca, kjer opazimo novo polje za vnos davčne številke v WooCommerce

 

1.8. Woocommerce - večjezična trgovina

V kolikor imamo v Woocommerce večjezično trgovino je mogoče kupcem, ki naročajo na naši spletni trgovini v jeziku države dostavnega naslova kupca, poslati tudi izdani račun.

Na ta način bo tako kupec iz Anglije prejel račun v angleškem jeziku, kupec iz Italije v italijanskem in podobno.

Vse kar je potrebno je, da se v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija izbere ustrezno nastavitev znotraj parametra "Jezikovna varianta".

  
Izbira nastavitev spletne trgovine
  
  Slika 31: Izbira nastavitev spletne trgovine

  
Izbira jezikovne variante na trgovini
  
  Slika 32: Izbira jezikovne variante na trgovini

Pojasnilo kako točno izbira jezika vpliva na jezik uvoženih naročil kupca in posledično izstavljenega računa:

V primeru, da uporabljate dodatno na Woocommerce tudi Polylang vtičnik, so na voljo dodatne možnosti glede uvoza / izvoza artiklov in jezika naziva, opisa. Več o tem lahko preberete tukaj [1.9].

 

1.9. Woocommerce - Polylang vtičnik

Za spletne trgovce, ki uporabljajo platformo Woocommerce le ta ponuja tudi vtičnik Polylang: https://wordpress.org/plugins/polylang/ za večjezičnost.

Uporabnikom tega vtičnika je v povezavi s spletno aplikacijo e-racuni.com na voljo posodobitev naziva / opisa artikla glede na smer sinhronizacije uvoza oz. izvoza artiklov.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024