Elektronska trgovina Shopify

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Shopify.

Trenutno uporabljamo 2020-04 verzijo Shopify API-ja.

1.1 Nastavitve v Shopify

Za vklop izmenjave podatkov s Shopify je potrebno najprej aktivirati "private app" v kateri ustvarite API key in API password. Kako se to naredi je razvidno iz navodil na naslednji povezavi:

http://tinyurl.com/jy7abto

1.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Shopify private app moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

  1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika. V URL naslovu ne smeta biti vključena geslo in API ključ, kot je to prikazano na primeru v nastavitvah API-ja v Shopify-ju.
  2. API uporabniško ime (pustite prazno, podatek se izpolni kadar je sinhronizacija z drugo platformo)
  3. Geslo (Admin API access token)
  4. API ključ (API key)

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za Shopify
  
  Slika 1: Nastavitve za izmenjavo podatkov za Shopify

1.3 Pravice za dostop

V Shopify-ju je za dostop preko API-ja potrebno omogočiti naslednje pravice:

1.4 Uvoz naročil preko Webhookov

Po tem ko vklopite izmenjavo podatkov, se naročila v E-račune prenesejo na približno vsako 1 uro. Če želite, da se naročila v E-račune prenesejo takoj, ko so oddana v spletni trgovini, si lahko vključite sinhronizacijo preko webhookov.

  1. Zgenerirajte Unikatni identifikator "Web Hook URL" v nastavitvah spletne trgovine v E-računih.
  2. Dodajte webhooka v spletni trgovini. Settings -> Notifications -> Webhook. (Slika 5) Uporabite spodnje nastavitve:

Ker se ob vklopu webhookov naročila preneseje takoj, se periodična sinhronizacija na 1 uro izklopi. Izvede se le še enkrat na dan (ponoči), da se lahko prenesejo manjkajoča naročila, ki se mogoče niso prenesla zaradi napake pri prenosu preko webhookov. Če webhooki v spletni trgovini niso omogočeni, se naročila ne bodo prenašala.

V Shopify se sinhronizacija preko webhooka samodejno izklopi, če prenos preko webhooka večkrat zapored ne uspe. Če imate omogočene webhooke in se naročila ne prenašajo v E-račune, preverite, ali so webhooki v Shopify še aktivni.

Pri uporabi webhookov se sinhronizirajo tudi statusi. Tako se naročilom ob spremembi statusa v spletni trgovini ta takoj spremeni tudi v E-računih.


  
Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"
  
  Slika 2: Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v Shopify
  
  Slika 3: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v Shopify

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v Shopify
  
  Slika 4: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v Shopify

  
 Primer pravilno nastavljenih webhookov v Shopify
  
  Slika 5:  Primer pravilno nastavljenih webhookov v Shopify

1.5 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo Shopify

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo Shopifyje poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi:

  • Takojšnja sinhronizacija stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino Shopifyin
  • Uvoz šifranta artiklov iz spletne trgovine.

Obe možnosti najdemo v pregledu elektronskih trgovin tako, da izberemo Prenesi stanje zaloge v spletno trgovino ali Uvozi šifrant artiklov iz spletne trgovine:

  
Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali uvoz artiklov iz spletne trgovine
  
  Slika 6: Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali uvoz artiklov iz spletne trgovine

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2022