Elektronska trgovina Shopify

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi Shopify.

Trenutno uporabljamo 2020-04 verzijo Shopify API-ja.

1.1 Nastavitve v Shopify

Za vklop izmenjave podatkov s Shopify je potrebno najprej aktivirati "private app" v kateri ustvarite API key in API password. Kako se to naredi je razvidno iz navodil na naslednji povezavi:

http://tinyurl.com/jy7abto

1.2 Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran Shopify private app moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika. V URL naslovu ne smeta biti vključena geslo in API ključ, kot je to prikazano na primeru v nastavitvah API-ja v Shopify-ju.
 2. API uporabniško ime (pustite prazno, podatek se izpolni kadar je sinhronizacija z drugo platformo)
 3. Geslo (Admin API access token)
 4. API ključ (API key)

URL naslov trgovine zapišemo v obliki https://imeNaseTrgovine.myshopify.com

URL naslov trgovine najdemo tako, da se prijavimo v Shopify račun in v meniju "Settings"->"Domains" poiščemo naziv domene naše spletne trgovine.

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu spodnjega primera. Levo so podatki iz uporabniškega vmesnika Shopify, katere vnesemo v našo spletno aplikacijo, kot prikazuje desna stran:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za Shopify
  
  Slika 1: Nastavitve za izmenjavo podatkov za Shopify

1.3 Pravice za dostop

V Shopify-ju je za dostop preko API-ja potrebno omogočiti naslednje pravice:

1.4 Uvoz naročil preko Webhookov

Zatem, ko vključite izmenjavo podatkov, se naročila v E-račune prenesejo na približno vsako 1 uro. Če želite, da se naročila v E-račune prenesejo takoj, ko so oddana v spletni trgovini, si lahko vključite sinhronizacijo preko webhookov.

 1. Zgenerirajte Unikatni identifikator "Web Hook URL" v nastavitvah spletne trgovine v E-računih.
 2. Dodajte webhooka v spletni trgovini v meniju Apps -> Notifications -> Webhook (Slika 6) kjer uporabite spodnje nastavitve:

Ker se ob vklopu webhookov naročila preneseje takoj, se periodična sinhronizacija na 1 uro izklopi. Izvede se le še enkrat na dan (ponoči), da se lahko prenesejo manjkajoča naročila, ki se mogoče niso prenesla zaradi napake pri prenosu preko webhookov. Če webhooki v spletni trgovini niso omogočeni, se naročila ne bodo prenašala.

Pri uporabi webhookov se sinhronizirajo tudi statusi. Tako se naročilom ob spremembi statusa v spletni trgovini ta takoj spremeni tudi v E-računih.

Webhook URL generiramo v programu po kliku na gumb Generiraj, ki se nahaja v nastavitvah sinhronizacije:

  
Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"
  
  Slika 2: Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"

Nato se prijavimo v spletno platformo Shopify kjer v nadzorni plošči izberemo meni Apps, kot kaže slika:

  
Za kreiranje webhookov kliknemo na meni Apps
  
  Slika 3: Za kreiranje webhookov kliknemo na meni Apps

V nastavitvah aplikacije kliknemo na meni Notifications:

  
Izberemo nastavitve obveščanja oz. Notifications
  
  Slika 4: Izberemo nastavitve obveščanja oz. Notifications

Nato izberemo možnost Webhooks kjer kreiramo novi webhook s klikom na gumb, kot kaže slika:

  
Generiranje novega webhook-a za kreiranje in posodobitev naročil
  
  Slika 5: Generiranje novega webhook-a za kreiranje in posodobitev naročil

Odpre se nam naslednja vnosna maska:

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v Shopify
  
  Slika 6: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v Shopify

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v Shopify
  
  Slika 7: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v Shopify

  
Primer pravilno nastavljenih webhookov v Shopify
  
  Slika 8: Primer pravilno nastavljenih webhookov v Shopify

V Shopify se sinhronizacija preko webhooka samodejno izklopi, če prenos preko webhooka večkrat zapored ne uspe. Če imate omogočene webhooke in se naročila ne prenašajo v E-račune, preverite, ali so webhooki v Shopify še aktivni.

1.5 Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo Shopify

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo Shopify je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi:

 • Takojšnja sinhronizacija stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino Shopify in
 • Uvoz šifranta artiklov iz spletne trgovine. Dodatno ta izbira ponuja še možnost, kjer si lahko obkljukamo ali želimo, da se podatki artikla, ki so trenutno v spletni aplikaciji e-racuni.com prepišejo z uvoženimi podatki iz trgovine (obkljukamo to možnost) ali ne (je ne obkljukamo).

izvozArtiklov_uvozArtiklov.gif


Obe možnosti najdemo v pregledu elektronskih trgovin tako, da izberemo Prenesi stanje zaloge v spletno trgovino ali Uvozi šifrant artiklov iz spletne trgovine:

  
Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali uvoz artiklov iz spletne trgovine
  
  Slika 9: Prenos stanja zalog iz e-racuni.com v spletno trgovino ali uvoz artiklov iz spletne trgovine

V Shopify se uporabljata dva tipa statusov naročil in sicer "fulfillment status" in "financial status". V programu tako lahko v nastavitvah sinhronizacije sami nastavimo kateri tip statusa naročila naj program preverja za ustrezne prenos statusa naročila v program in posledično tudi za avtomatsko fakturiranje naročil v programu e-racuni.com:

  
Izbira tipa statusa za ustrezen uvoz in avtomatsko fakturiranje naročil
  
  Slika 10: Izbira tipa statusa za ustrezen uvoz in avtomatsko fakturiranje naročil

Dodatna obdelava pri sinhronizaciji s spletno trgovino: "Katere artikle sinhroniziramo" v Shopify izvozi vse aktivne artikle pod določenim pogojem:

 • vse artikle (izvoz vseh aktivnih artiklov)
 • artikle, vidne v online trgovini/katalogu (izvoz artiklov, ki so označeni kot vidni v online trgovini/katalogu)
 • artikle, dodane v spletno tržnico (izvoz artiklov, ki so dodani v spletno tržnico za posamezno spletno trgovino )

izvozArtiklov_Shopify.gif

Dodatno pa imamo v tem sklopu izvoza na voljo opcijo:

 • "Izvozi akcijske cene artikla" - če izberemo to možnost, se bo za posamezni artikel v spletno trgovino prenesla tudi akcijska cena artikla, ki jo določimo v meniju "Prodaja"->"Prodajne akcije in popusti"

izvozArtiklov_Shopify_actPr.gif

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024