Sinhronizacija s spletnim programom Metakocka

Za uporabnike, ki za spletno prodajo uporabljajo program Metakocka, ki pa v osnovi ne podpira zalednih funkcionalnosti v računovodstvu je za potrebe obračuna ddv in vodenja glavne knjige na voljo avtomatiziran prenos podatkov iz programa Metakocka v program e-racuni.com

Sinhronizacija je namenjena zgolj uvozu izdanih računov in dobropisov za namene obračuna DDV in knjiženja.

Sinhronizacijo aktiviramo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Procesi in integracija |Elektronske trgovine - Sinhronizacija''' s klikom na Dodaj elektronsko trgovino, kot kaže slika.

metakocka1.png

metakocka2.png

Podatke za dostop do trgovine oz. programa Metakocka, kot so ID, API ključ in URL naslov strežnika pridobimo s strani Metakocke. V kolikor vam pri Metakocki niso sporočili drugače, se naj za URL naslov strežnika uporabi naslov https://main.metakocka.si/rest/eshop/v1/

Predhodno ustvarimo novo stroškovno mesto posebej za to sinhronizacijo:

Tako bomo lahko:

  • kar na pregledu izdanih računov oz. dobropisov le te filtrirali tudi po stroškovnem mestu
  • in hitreje preverili uvožene podatke oz. izpisali poročila vezana samo na račune iz Metakocke

Pri uvozu se upoštevajo tudi nastavitve vrste prodaje na osnovi podatkov na dokumentih, ki se uvozijo iz Metakocke.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024