Sinhronizacija s spletnim programom Bokun

Za uporabnike, ki za vodenje rezervacij uporabljajo program Bokun, ki pa v osnovi ne podpira zalednih funkcionalnosti v računovodstvu, je za potrebe izdaje računov in obračuna ddv od razlike v ceni ter vodenja glavne knjige na voljo avtomatiziran prenos podatkov o rezrvacijah v program e-racuni.com

Sinhronizacija je namenjena zgolj uvozu rezervacij za namen izdaje računov in obračuna DDV od razlike v ceni ter knjiženja.

Sinhronizacijo dodamo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Procesi in integracija |Elektronske trgovine - Sinhronizacija s klikom na Dodaj elektronsko trgovino, kot kaže slika.

platformaBokunDodaj.gif

Po kliku na ta gumb za vnos nove sinhronizacije se nam dopre forma za vnos podatkov za vzpostavitev povezave s spletno platformo Bokun, od koder bomo uvažali podatke o rezervacijah.

Pri nastavitvi Trgovino poganja izberemo Bokun ter izpolnimo naslednje obvezne podatke:

nastavitveSinhronizacijeBokun.gif

Podatke za dostop do trgovine oz. programa Bokun, kot so Access key, Secret key in URL naslov strežnika pridobimo s strani Bokun.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024