Vozila

Modul Potni nalogi vsebuje samostojno evidenco službenih vozil ter dodatno funkcionalnost za vodenje knjige voženj.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023