Vnos prejetih dobropisov

  
Vnosna maska prejeti dobropis
  
  Slika 1: Vnosna maska prejeti dobropis

Prejete dobropise vnesemo kot navaden prejet račun v evidenco prejetih računov. Dobropis se nanaša na prejeti račun, zato moramo z zneskom prejetega dobropisa zapreti prejeti račun, na katerega se dobropis nanaša (zmanjšate obveznost do dobavitelja).

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023