Obračun tujega DDV

Davčni zavezanci, identificirani za namene DDV v Sloveniji, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve ali prodajajo blago na daljavo v države članice EU kupcem, ki niso davčni zavezanci, morajo v programu nastaviti vse potrebno za pravilno izdajanje računov in obračun tujega ddv-ja.

V ta namen je v programu potrebno urediti naslednje nastavitve:

V kolikor nismo registrirani za poročanje OSS oz. IOSS, smo pa registrirani v posamezni državi članici EU, ker smo presegli prag prodaje v tej državi pa je potrebno urediti naslednje nastavitve:

Davčni zavezanec, ki se namerava vključiti v posebno ureditev OSS, bo moral to ureditev uporabljati za vse dobave blaga na daljavo in opravljene storitve končnim potrošnikom v drugih državah članicah. To pa ne velja, če zavezanec zapade ravno v eno izmed izjem, kjer je še vedno dolžan poročati obračun tujega DDV v kateri izmed držav članic EU.

Davčni zavezanec, ki bo želel uporabljati posebno ureditev OSS (in ne zapade v eno izmed izjem), se bo moral v drugih državah članicah odregistrirati, če se je identificiral samo zaradi preseženega limita od dobav blaga na daljavo. Odregistrirati ne pomeni, da se tuja ID za DDV pobriše iz šifranta registracij za tuji davek ampak se na vneseni registraciji za tuji ddv vpiše datum veljavnosti do dneva pred aktiviranjem registracije za OSS oz. IOSS.

deregistracija001.gif

V primeru, da ste se odregistrirali za poročanje obračuna DDV v drugih državah članicah in ste na svojih dokumentih navajali ID za DDV pridobljen v drugi državi članici, je potrebno ob prijavi v sistem OSS in/ali IOSS urediti tudi to spremembo. Obračun tujega ddv se namreč v sistemu OSS in IOSS poroča pod slovensko ID za DDV in ne več tujo.

Vse nastavitve za pravilno izdajanje računov in poročanje o obračunanem tujem ddv-ju so na voljo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Obračun tujega DDV, kot kaže slika:

  
Nastavitve za obračun tujega DDV
  
  Slika 1: Nastavitve za obračun tujega DDV

V kolikor poslujemo s tujino na daljavo in imamo spletno trgovino povezano s programom preko Avtomatske sinhronizacije s spletnimi trgovinami je potrebno v nastavitvah trgovine nastaviti pravilne vrste prodaje po posameznih državah za čim bolj avtomatizirano izdajanje računov iz naročil kupca uvoženih iz spletne trgovine.

Za lažje razumevanje in pravilne nastavitve smo pripravili tudi stran z najbolj pogostimi praktičnimi primeri izbire pravilne vrste prodaje na dokumentih za poročanje v sistemu OSS [2.6] in najbolj pogostimi praktičnimi primeri izbire pravilne vrste prodaje na dokumentih za poročanje v sistemu IOSS

 

1. Obračun DDV (MOSS)

Davčni zavezanci, identificirani za namene DDV v Sloveniji, ki opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, lahko za te storitve, ki jih opravijo v drugi državi članici, uporabijo posebno ureditev - obračun DDV (MOSS)

V obračun DDV (MOSS) bodo zajeti vsi izdani računi, na katerih smo izbrali vrsto prodaje "Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (Obračun tujega DDV)":

  
Izbira vrste prodaje na računu
  
  Slika 2: Izbira vrste prodaje na računu

Ta vrsta prodaje in posledično tudi obračun DDV (MOSS) je na voljo v programu le uporabnikom, ki imajo aktiviran modul za obračun tujega davka na izdanih računih. Za aktivacijo modula kontaktirajte našo uporabniško podporo.

Do tega modula dostopamo preko menija |Finance |Obračun DDV (MOSS), kjer se nam odpre stran za pregled in iskanje vseh že izdelanih obračunov, kot kaže spodnja slika:

  
Pregled obračunov
  
  Slika 3: Pregled obračunov

Neposredno na tem seznamu obračunov tudi zaženemo izdelavo novega obračuna s klikom na gumb Novi obračun, ki ga najdemo skrajno desno nad seznamom prikazanih obračunov.

Po kliku na gumb za izdelavo novega obračuna se nam odpre stran kjer izberemo kriterije za zagon obračuna in obračun zaženemo:

  
Izberemo poslovno leto in obdobje za katerega želimo pripraviti obračun
  
  Slika 4: Izberemo poslovno leto in obdobje za katerega želimo pripraviti obračun

Po končani obdelavi nam program pripravi obračun v katerem imamo potem možnost pregleda knjižb zajetih v obračun [1.1].

 

1.1. Pregled knjižb zajetih v obračunu DDV (MOSS)

Ko se zaključi izdelava obračuna, se nam bodo v obračunu pojavile knjižbe izdanih računov, ki so bile zajete v obračun:

  
Pregled knjižb v obračunu
  
  Slika 5: Pregled knjižb v obračunu

S klikom na številko posameznega dokumenta (knjižbe) dobimo vpogled v podatke o sami knjižbi:

  
Pregled podatkov o knjižbi
  
  Slika 6: Pregled podatkov o knjižbi

Na predogledu posamezne knjižbe lahko kliknemo na številko dokumenta (na zgonji sliki modro obarvana) in bo program odprl oz. prikazal dotični izdani račun.

V kolikor ima davčni zavezanec poleg stalne poslovne enote v Sloveniji eno ali več drugih poslovnih enot, iz katerih opravlja storitve in takšne račune izdaja v drugih programih, želi pa jih poročati na istem obrazcu, mora v tem obračunu navesti še za vsako državo članico, v kateri ima poslovno enoto, skupno vrednost opravljenih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev po posebni ureditvi ter identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno številko te poslovne enote, razčlenjeno po državah članicah potrošnje.

Navodila za ročni vnos so na voljo tukaj [1.2].

 

1.2. Ročni vnos knjižb v obračun DDV (MOSS)

V sam obračun lahko tudi ročno dodamo knjižbe. Nad seznamom prikazanih knjižb v obračunu imamo v ta namen desno zgoraj na voljo gumb [button:Dodaj knjižbo]] s katerim lahko dodamo knjižbo neposredno v obračun.Po kliku na ta gumb se nam odpre maska za izbiro države kupca kateremu smo izdali račun za opravljeno storitev:

  
Izbira države za katero vnašamo knjižbo
  
  Slika 7: Izbira države za katero vnašamo knjižbo

Po izbiri države kupca se odpre maska za vnos podatkov o sami knjižbi:

  
Vnos podatkov o knjižbi
  
  Slika 8: Vnos podatkov o knjižbi

Če imamo, kot davčni zavezanec poleg stalne poslovne enote v Sloveniji eno ali več drugih poslovnih enot, iz katerih opravljamo tovrstne storitve in takšne račune izdajamo v drugih programih, želeli pa bi jih poročati na istem obrazcu, moramo v tem obračunu navesti še za vsako državo članico, v kateri imamo poslovno enoto, skupno vrednost opravljenih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev po posebni ureditvi ter identifikacijsko številko za DDV ali davčno sklicno številko te poslovne enote, razčlenjeno po državah članicah potrošnje. To lahko storimo na način, da pri vnosu podatkov o knjižbi izberemo vrsto dobave Dobave, opravljene iz PE v drugih državah članicah, kot kaže spodnja slika:

  
Vnos podatkov PE v drugi državi članici
  
  Slika 9: Vnos podatkov PE v drugi državi članici

Ko smo knjižbo vnesli se bo ta pojavila na seznamu knjižb v obračunu, skrajno desno pa bo na voljo tudi ikona za brisanje te knjižbe:

  
Ročna knjižba v obračunu ddv
  
  Slika 10: Ročna knjižba v obračunu ddv

Iz obračuna je mogoče pobrisati le ročno dodane knjižbe!

 

1.3. Korektivni obračun

V kolikor smo spreminjali vrednost dobave v preteklem obdobju, npr., če smo izdali kak dobropis ali storno račun za opravljene telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, je potrebno zagnati in oddati korektivni obračun DDV (MOSS) za to obdobje poročanja.

To pomeni, da poiščemo že zaključen obračun za obdobje v katerem smo naredili popravek vrednosti dobav in na obračunu na vrhu v orodni vrstici kliknemo na meni z dodatnimi možnostmi ter izberemo možnost zagona korektivnega obračuna, kot kaže slika:

  
Zagon korektivnega obračuna DDV (MOSS)
  
  Slika 11: Zagon korektivnega obračuna DDV (MOSS)

Program bo naredil novi obračun za to isto obdobje in ga označil, kot korektivnega, kar se potem tudi vidi na seznamu obračunov v stolpcu "Vrsta obračuna":

  
Seznam obračunov
  
  Slika 12: Seznam obračunov

Korektivni obračun lahko prav tako izpišemo [1.4] in izvozimo iz programa v datoteko XML [1.5] na enak način, kot navadni obračun.

 

1.4. Izpis evidenc obračuna DDV (MOSS)

V samem obračunu lahko tudi izpišemo različne evidence, kot so:

Vsi ti izpisi so na voljo preko menija |Tiskanje, kot kaže slika:

  
V meniju za tiskanje najdemo tako izpis obrazca DDV (MOSS), kot tudi evidenco zajetih izdanih računov
  
  Slika 13: V meniju za tiskanje najdemo tako izpis obrazca DDV (MOSS), kot tudi evidenco zajetih izdanih računov

Obrazec DDV MOSS (Posebna ureditev Unije):

  
Obrazec DDV (MOSS)
  
  Slika 14: Obrazec DDV (MOSS)

V kolikor smo v obdobju, ki smo ga že poročali, izdali kak dobropis ali storno račun, lahko izpišemo tudi Obrazec DDV MOSS (Posebna ureditev Unije) - vključno s popravki:

  
Obrazec DDV (MOSS) - vključno s popravki
  
  Slika 15: Obrazec DDV (MOSS) - vključno s popravki

Če smo obračun za določeno obdobje že oddali je potrebno v primeru popravkov izdelati še korektivni obračun in oddati tudi tega [1.3]

Evidenca DDV MOSS izpiše vse v obračun zajete izdane račune:

  
Evidenca v obračun zajetih izdanih računov
  
  Slika 16: Evidenca v obračun zajetih izdanih računov

 

1.5. Izvoz datoteke XML za uvoz v portal eDavki

Ko smo obračun DDV (MOSS) izdelali, preverili in zaključili, nam program ponudi možnost izvoza datoteke XML, ki si jo shranimo na računalnik in jo lahko potem tudi uvozimo v eDavke. Izvoz datoteke je na voljo preko menija za izmenjavo podatkov v orodni vrstici v samem obračunu:

  
Izvoz obračuna v datoteko XML za uvoz v eDavke
  
  Slika 17: Izvoz obračuna v datoteko XML za uvoz v eDavke

V kolikor smo obračun popravljali oz. smo za že poročano obdobje naredili korektivni obračun, nam program v meniju za izmenjavo podatkov ponudi tudi možnost izvoza datoteke XML vključno s popravki:

  
Izvoz obračuna v datoteko XML za uvoz v eDavke vključno s popravki
  
  Slika 18: Izvoz obračuna v datoteko XML za uvoz v eDavke vključno s popravki

 

2. Obračun DDV v EU sistemu OSS

Za poenostavitev obveznosti poslovnih subjektov, ki delujejo v državah članicah, kjer nimajo sedeža, je vzpostavljena elektronska ureditev »vse na enem mestu« oz. VEM ali OSS. Gre za identifikacijo in predložitev posebnega obračuna DDV, ki ga bodo poročali davčni zavezanci s sedežem v EU in tisti, ki nimajo sedeža v EU pa opravljajo čezmejne storitve in dobave blaga, za katere je kraj obdavčitve v namembni državi članici.

Za unijsko ureditev se lahko registrirajo davčni zavezanci, ki:

  • opravljajo čezmejne storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, v državi članici, v kateri navedeni davčni zavezanec nima sedeža,
  • opravljajo prodajo blaga na daljavo znotraj Skupnosti;
  • kot domnevni dobavitelj opravljajo prodajo blaga na daljavo znotraj Skupnosti,

Dosedanjo opcijsko ureditev mini VEM (MOSS) je tako nadomestila opcijska ureditev VEM (OSS).

Za pravilen obračun tujega DDV (OSS) je v programu na voljo naslednje:

V obračun OSS bodo zajeti vsi izdani računi, na katerih smo izbrali eno od naslednjih vrst prodaje [2.2]:

  
Izbira vrste prodaje na računu za poročanje v sistem OSS
  
  Slika 19: Izbira vrste prodaje na računu za poročanje v sistem OSS

Zgoraj naštete vrste prodaje in posledično tudi obračun tujega DDV v sistemu OSS je na voljo v programu le uporabnikom, ki imajo aktiviran modul MULTI VAT za obračun tujega davka na izdanih računih. Za aktivacijo modula kontaktirajte našo uporabniško podporo.

Do samega obračuna dostopamo preko menija |Finance |Obračun DDV v EU sistem OSS, kjer se nam odpre stran za pregled in iskanje vseh že izdelanih obračunov, kot kaže spodnja slika:

  
Pregled obračunov za poročanje v sistem OSS
  
  Slika 20: Pregled obračunov za poročanje v sistem OSS

Neposredno na tem seznamu obračunov tudi zaženemo izdelavo novega obračuna s klikom na gumb Novi obračun, ki ga najdemo skrajno desno nad seznamom prikazanih obračunov.

Po kliku na gumb za izdelavo novega obračuna se nam odpre stran kjer izberemo kriterije za zagon obračuna in obračun zaženemo:

  
Izberemo poslovno leto in kvartal za katerega želimo pripraviti obračun
  
  Slika 21: Izberemo poslovno leto in kvartal za katerega želimo pripraviti obračun

Obračun DDV (OSS) se poroča kvartalno in sicer od 1.7.2021 naprej. Pred tem datumom to ni mogoče in nas program na to tudi opozori.

Po končani obdelavi nam program pripravi obračun v katerem imamo možnost izpisov in prenosa na eDavke [2.5].

V kolikor poslujemo s tujino na daljavo in imamo spletno trgovino povezano s programom preko Avtomatske sinhronizacije s spletnimi trgovinami je potrebno v nastavitvah trgovine nastaviti pravilne vrste prodaje po posameznih državah za čim bolj avtomatizirano izdajanje računov iz naročil kupca uvoženih iz spletne trgovine.

 

2.1. Potrebne začetne nastavitve za poročanje v obračun DDV v sistem OSS

V primeru, da želimo aktivirati poročanje v sistem OSS [2] je potrebno aktivirati OSS v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Obračun tujega DDV:

  
Nastavitve OSS registracije
  
  Slika 22: Nastavitve OSS registracije

S klikom na gumb Nastavitve OSS registracije se nam odpre okno z naslednjimi nastavitvami:

  
Nastavitve OSS registracije veljavnost
  
  Slika 23: Nastavitve OSS registracije veljavnost

Obkljukamo poročanje za OSS in vpišemo datum veljavnosti od katerega želimo poročati. Tako imamo pripravljene nastavitve za izstavitev izdanih računov za sistem OSS in kasneje obračun DDV v EU sistem OSS.

 

2.2. Izstavljanje računov, ki bodo zajeti v sistem OSS

Izdani račun, se bo zajel v obračun DDV v EU sistem OSS [2] le v primeru, da bo izbrana pravilna vrsta prodaje na izdanemu računu.

Vrste prodaje za OSS so prikazane na spodnji sliki:

2.2.1 Katero vrsto prodajo izbiramo in kako se poroča

Na voljo imamo naslednjo izbire za poročanje v obračun DDV (OSS):

Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (Obračun tujega DDV)Vrsto prodaje izberemo za dobavo elektronskih storitev končnemu potrošniku v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.
Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v EU (OSS)Vrsto prodaje izberemo za prodajo blaga končnim potrošnikom v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.
Prodaja storitev končnim potrošnikom v EU (OSS)Vrsto prodaje izberemo za prodajo storitev končnim potrošnikom v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.

 

2.3. Pregled knjižb zajetih v obračunu DDV v EU sistem OSS

Ko se zaključi izdelava obračuna, katero zaženemo s klikom na gumb Novi obračun:

Se nam bodo v obračunu pojavile knjižbe izdanih računov, ki so bile zajete v obračun:

  
Pregled knjižb v obračunu
  
  Slika 24: Pregled knjižb v obračunu

S klikom na številko posameznega dokumenta (knjižbe) dobimo vpogled v podatke o sami knjižbi:

  
Pregled podatkov o knjižbi
  
  Slika 25: Pregled podatkov o knjižbi

Na predogledu posamezne knjižbe lahko kliknemo na številko dokumenta (na zgonji sliki modro obarvana) in bo program odprl oz. prikazal dotični izdani račun.

Navodila za ročni vnos so na voljo tukaj [2.4].

 

2.4. Ročni vnos knjižb v obračun DDV v EU sistem OSS

V sam obračun lahko tudi ročno dodamo knjižbe. Nad seznamom prikazanih knjižb v obračunu imamo v ta namen desno zgoraj na voljo gumb Dodaj knjižbo s katerim lahko dodamo knjižbo neposredno v obračun. Po kliku na ta gumb se nam odpre maska za izbiro države kupca kateremu smo izdali račun za opravljeno storitev/blago:

  
Izbira države kupca za katero vnašamo knjižbo
  
  Slika 26: Izbira države kupca za katero vnašamo knjižbo

Po izbiri države kupca se odpre maska za vnos podatkov o sami knjižbi:

  
Vnos podatkov o knjižbi
  
  Slika 27: Vnos podatkov o knjižbi

Ko smo knjižbo vnesli se bo ta pojavila na seznamu knjižb v obračunu, skrajno desno pa bo na voljo tudi ikona za brisanje te knjižbe:

  
Ročna knjižba v obračunu ddv (OSS)
  
  Slika 28: Ročna knjižba v obračunu ddv (OSS)

Iz obračuna je mogoče pobrisati le ročno dodane knjižbe!

 

2.5. Izpis in poročanje na eDavki obračun DDV (OSS)

V samem obračunu DDV (OSS) lahko lagko izpišeno preko menija |Tiskanje naslednja izpisa:

2.5.1 Izpis obrazca DDV v EU sistemu OSS

Obrazec nosi podatke o referenčni številki, obdobju, podatkih zavezanca (naše podjetje) ter knjižbah - dokumentih, ki so bili zajeti v določeno trimesečje za katerega izpisujemo podatke.

Primer obrazca izpisanega obrazca:

  
PDF izpis Izpis obrazca DDV v EU sistemu OSS
  
  Slika 29: PDF izpis Izpis obrazca DDV v EU sistemu OSS

Posebni obračun bo treba predložiti do konca meseca po poteku obračunskega obdobja (po poteku trimesečja), na katero se obračun nanaša, in sicer v elektronski obliki prek portala eDavki, z obrazcem »Obračun DDV v EU sistem OSS«. V spletni aplikaciji e-racuni.com lahko izvažamo datoteko *.XML, katero se nato uvaža na portalu eDavki. Izvoz najdemo v meniju |Izmenjava podatkov označen s simbolom izmenjavaPodatkovNEW.gif, kakor prikazuje slika spodaj:

  
Izvoz datoteke *.XML
  
  Slika 30: Izvoz datoteke *.XML


2.5.2 Evidenca obračuna DDV (OSS)

Evidenca obračun DDV (OSS) nam prikaže seznam vseh zajetih dokumentov, njihove osnove, stopnje DDV in pa zneski DDV, ki bodo poročani v sistem OSS v danemu obdobju. Primer izpisa takšne evidence prikazujemo spodaj:

  
Evidenca obračuna DDV (OSS)
  
  Slika 31: Evidenca obračuna DDV (OSS)

 

2.6. Splošni primeri uporabe različnih vrst prodaje za poročanje OSS

Za lažje razumevanje in pravilno izbiro vrste prodaje za poročanje v sistemu OSS na izdanih dokumentih, smo pripravili nekaj najbolj pogostih primerov uporabe teh vrst prodaje v praksi. Primeri so opisani v nadaljevanju.

Spodnji primeri so namenjeni izključno uporabnikom oz. podjetjem, ki so registrirani v sistemu OSS!

Takšni račun bodo poročani v obračunu DDV v EU sistemu OSS in ne bodo poročani v obračunu domačega DDV!

Primer 1 - Prodaja elektronskih oz. katerih koli storitev končnemu potrošniku iz druge države članice EU

V kolikor moramo končnemu potrošniku iz druge države članice EU (npr. Nemčija) izstaviti račun za opravljeno elektronsko storitev (telekomunikacije, internetne storitve, ... ), bomo na računu izbrali vrsto prodaje "Prodaja storitev končnim potrošnikom v EU (OSS)" in državo obdavčitve, kot kaže slika:

  
Vrsta prodaje v primeru obračuna elektronskih ali katerih drugih storitev končnemu potrošniku v Nemčiji
  
  Slika 32: Vrsta prodaje v primeru obračuna elektronskih ali katerih drugih storitev končnemu potrošniku v Nemčiji

V kolikor bi morali izstaviti račun zavezancu za ddv iz druge države članice EU za enako opravljeno storitev pa bi izbrali vrsto prodaje "Oproščen promet - storitve v EU, od katerih plača DDV prejemnik"

Tak račun bi potem bil poročan v obračunu slovenskega DDV!

Primer 2 - Prodaja blaga končnemu potrošniku iz druge države članice EU

V kolikor moramo končnemu potrošniku iz druge države članice EU (npr. Nemčija) izstaviti račun za blago dobavljeno na daljavo (e-trgovina,...), bomo na računu izbrali vrsto prodaje "Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v EU (OSS)" in državo obdavčitve, kot kaže slika:

  
Vrsta prodaje v primeru obračuna dobave blaga končnemu potrošniku v Nemčiji
  
  Slika 33: Vrsta prodaje v primeru obračuna dobave blaga končnemu potrošniku v Nemčiji

V kolikor bi morali izstaviti račun zavezancu za ddv iz druge države članice EU za enako opravljeno dobavo blaga pa bi izbrali vrsto prodaje "Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU"

Tak račun bi potem bil poročan v obračunu slovenskega DDV!

 

3. Obračun DDV v EU sistemu IOSS

Za poenostavitev obveznosti poslovnih subjektov, ki delujejo v državah članicah, kjer nimajo sedeža, bo vzpostavljena elektronska ureditev »uvoz vse na enem mestu«, med drugim tudi za VEM (IOSS), in sicer za identifikacijo in predložitev posebnega obračuna DDV. Oprostitev plačila DDV pri uvozu majhnih pošiljk do 22 EUR bo odpravljena. Za prodajo na daljavo iz tretjih držav bo uvedena nova posebna ureditev za uvoženo blago z vrednostjo do 150 EUR. Če se ta sistem ne uporabi, pa bodo veljali ukrepi za poenostavitev v zvezi s prodajo uvoženega blaga na daljavo (posebna ureditev).

Za uvozno ureditev se lahko registrira vsak davčni zavezanec s sedežem v EU, ki opravlja prodajo na daljavo s tretjega ozemlja ali iz tretje države uvoženega blaga (mogoče preko posrednika) v pošiljkah v vrednosti največ 150 EUR!

Za sistem IOSS pridobi davčni zavezanec posebno identifikacijsko številko DDV v formatu IMxxxyyyyyyz, kjer

xxxpredstavlja ISO kodo države
yyyyyy predstavlja šest mestno številko, ki jo dodeli država članica identifikacije za namene poročanja
zpredstavlja kontrolno številko

DDV obveznost nastane v trenutku dobave v državi članici potrošnje in po stopnji te države, mesečni obračun DVV (IOSS) poročamo v državi članici identifikacije. Ta članica nakaže DDV vsaki državi članici potrošnje najkasneje 20 dni po koncu meseca, v kateremu je prejeto plačilo.

Obračun DDV (IOSS) aktiviramo na naslednji način:

V obračun IOSS bodo zajeti vsi izdani računi, na katerih smo izbrali posebno vrsto prodaje [2.2]:

  
Izbira vrste prodaje na računu za poročanje v sistem IOSS
  
  Slika 34: Izbira vrste prodaje na računu za poročanje v sistem IOSS

Zgoraj našteta vrsta prodaje in posledično tudi obračun DDV v EU sistem IOSS je na voljo v programu le uporabnikom, ki imajo aktiviran modul MULTI VAT za obračun tujega davka na izdanih računih. Za aktivacijo modula kontaktirajte našo uporabniško podporo.

Do tega modula dostopamo preko menija |Finance |Obračun DDV (IOSS), kjer se nam odpre stran za pregled in iskanje vseh že izdelanih obračunov [3.3], kot kaže spodnja slika:

  
Pregled obračunov za poročanje v sistem IOSS
  
  Slika 35: Pregled obračunov za poročanje v sistem IOSS

Neposredno na tem seznamu obračunov tudi zaženemo izdelavo novega obračuna s klikom na gumb Novi obračun, ki ga najdemo skrajno desno nad seznamom prikazanih obračunov.

Po kliku na gumb za izdelavo novega obračuna se nam odpre stran kjer izberemo kriterije za zagon obračuna in obračun zaženemo:

  
Izberemo poslovno leto in mesec za katerega želimo pripraviti obračun
  
  Slika 36: Izberemo poslovno leto in mesec za katerega želimo pripraviti obračun

Obračun DDV (IOSS) zaganjamo mesečno od 1.7.2021 naprej, pred tem to ni mogoče in dobimo opozorilo, da obdobje ni veljavno.

Po končani obdelavi nam program pripravi obračun v katerem imamo potem možnost izpisov in prenosa na eDavke [3.5].

V kolikor poslujemo s tujino na daljavo in imamo spletno trgovino povezano s programom preko Avtomatske sinhronizacije s spletnimi trgovinami je potrebno v nastavitvah trgovine nastaviti pravilne vrste prodaje po posameznih državah za čim bolj avtomatizirano izdajanje računov iz naročil kupca uvoženih iz spletne trgovine.

 

3.1. Potrebne začetne nastavitve za poročanje v obračun DDV v sistem OSS

V primeru, da želimo aktivirati poročanje v sistem IOSS [3] je potrebno aktivirati IOSS v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Obračun tujega DDV:

  
Nastavitve IOSS registracije
  
  Slika 37: Nastavitve IOSS registracije

S klikom na gumb Nastavitve IOSS registracije se nam odpre okno z naslednjimi nastavitvami:

  
Nastavitve IOSS registracije veljavnost
  
  Slika 38: Nastavitve IOSS registracije veljavnost

Obkljukamo poročanje za IOSS in vpišemo posebno identifikacijsko številko DDV formata IN datum veljavnosti od katerega želimo poročati. Tako imamo pripravljene nastavitve za izstavitev izdanih računov za sistem IOSS in kasneje obračun DDV (IOSS).

 

3.2. Izstavljanje računov, ki bodo zajeti v sistem IOSS

Izdani račun, se bo zajel v obračun DDV (IOSS) [3] le v primeru, da bo izbrana pravilna vrsta prodaje na izdanemu računu.

Vrste prodaje za IOSS so prikazane na spodnji sliki:

3.2.1 Katero vrsto prodajo izbiramo in kako se poroča

Na voljo imamo naslednjo izbire za poročanje v obračun DDV (OSS):

Prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga končnim potrošnikom v EU (IOSS)Vrsto prodaje izberemo za prodajo blaga na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga z vrednostjo do 150 EUR oziroma t. i. “sistem vse na enem mestu za uvoz” (sistem VEM za uvoz). Obračunamo DDV po stopnji države članice končnega potrošnika (prejemnika blaga).V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.

 

3.3. Pregled knjižb zajetih v obračunu DDV (IOSS)

Ko se zaključi izdelava obračuna, se nam bodo v obračunu pojavile knjižbe izdanih računov, ki so bile zajete v obračun:

  
Pregled knjižb v obračunu
  
  Slika 39: Pregled knjižb v obračunu

S klikom na številko posameznega dokumenta (knjižbe) dobimo vpogled v podatke o sami knjižbi:

  
Pregled podatkov o knjižbi
  
  Slika 40: Pregled podatkov o knjižbi

Na predogledu posamezne knjižbe lahko kliknemo na številko dokumenta (na zgonji sliki modro obarvana) in bo program odprl oz. prikazal dotični izdani račun.

Navodila za ročni vnos so na voljo tukaj [3.4].

 

3.4. Ročni vnos knjižb v obračun DDV v EU sistem IOSS

V sam obračun lahko tudi ročno dodamo knjižbe. Nad seznamom prikazanih knjižb v obračunu imamo v ta namen desno zgoraj na voljo gumb Dodaj knjižbo s katerim lahko dodamo knjižbo neposredno v obračun. Po kliku na ta gumb se nam odpre maska za izbiro države kupca kateremu smo izdali račun za opravljeno storitev/blago:

  
Izbira države kupca za katero vnašamo knjižbo
  
  Slika 41: Izbira države kupca za katero vnašamo knjižbo

Po izbiri države kupca se odpre maska za vnos podatkov o sami knjižbi:

  
Vnos podatkov o knjižbi
  
  Slika 42: Vnos podatkov o knjižbi

Ko smo knjižbo vnesli se bo ta pojavila na seznamu knjižb v obračunu, skrajno desno pa bo na voljo tudi ikona za brisanje te knjižbe:

  
Ročna knjižba v obračunu DDV (IOSS)
  
  Slika 43: Ročna knjižba v obračunu DDV (IOSS)

Iz obračuna je mogoče pobrisati le ročno dodane knjižbe!

 

3.5. Izpis in poročanje na eDavki obračun DDV (IOSS)

V samem obračunu DDV (IOSS) lahko izpišeno preko menija |Tiskanje naslednji izpis:

3.5.1 Evidenca obračuna DDV (IOSS)

Evidenca obračun DDV (IOSS) nam prikaže seznam vseh zajetih dokumentov, njihove osnove, stopnje DDV in pa zneski DDV, ki bodo poročani v sistem IOSS v danemu obdobju. Primer izpisa takšne evidence prikazujemo spodaj:

  
Evidenca obračuna DDV (IOSS)
  
  Slika 44: Evidenca obračuna DDV (IOSS)

3.5.2 Izvoz XML (uvozna ureditev IOSS) za davčno upravo

Posebni obračun bo treba predložiti do konca meseca po poteku obračunskega obdobja (po poteku meseca), na katerega se obračun nanaša, in sicer v elektronski obliki prek portala eDavki, z obrazcem »Obračun DDV v EU sistem IOSS«. V spletni aplikaciji e-racuni.com lahko izvažamo datoteko *.XML, katero se nato uvaža na portalu eDavki. Izvoz najdemo v meniju |Izmenjava podatkov označen s simbolom izmenjavaPodatkovNEW.gif, kakor prikazuje slika spodaj:

  
Izvoz datoteke *.XML
  
  Slika 45: Izvoz datoteke *.XML

 

3.6. Splošni primer uporabe vrste prodaje za poročanje IOSS

Za lažje razumevanje in pravilno izbiro vrste prodaje za poročanje v sistemu IOSS na izdanih dokumentih, smo pripravili primer uporabe te vrste prodaje v praksi. Sprva pa pojasnimo pojme, ki bodo nastopili v spodaj opisanemu primeru:

Spodnji primer je namenjen izključno uporabnikom oz. podjetjem, ki so registrirani v sistemu IOSS!

Takšni račun bodo poročani v obračunu DDV v EU sistemu IOSS in ne bodo poročani v obračunu domačega DDV!

Primer 1 - Vaše podjetje kot domnevni dobavitelj omogoča prodajo preko spletne platforme dejanskemu dobavitelju izven EU, blago se odpremi izven EU končnemu potrošniku v EU in ne presega vrednosti 150 EUR.

V temu primeru je dejanski dobavitelj podjetje izven EU (primer: kitajsko podjetje), lokacija blaga je Kitajska in prodaja preko vašega elektronskega vmesnika in je v temu primeru vaše podjetje domnevni dobavitelj. Blago naroči končni potrošnik iz Nemčije. Vrsta prodaje bo "Prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga končnim potrošnikom v EU (IOSS)" in državo obdavčitve, kot kaže slika:

  
Vrsta prodaje v primeru obračuna dobave blaga na daljavo končnemu potrošniku v Nemčiji, ko blago dopošljemo iz države izven EU
  
  Slika 46: Vrsta prodaje v primeru obračuna dobave blaga na daljavo končnemu potrošniku v Nemčiji, ko blago dopošljemo iz države izven EU

V kolikor bi morali izstaviti račun zavezancu za ddv iz druge države članice EU za enako opravljeno storitev oz. dobavo blaga pa bi izbrali vrsto prodaje "Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU"

Tak račun bi potem bil poročan v obračunu slovenskega DDV!

 

4. Registracija za DDV v drugi državi in obračun tujega DDV

Podjetje tako prejme ID DDV številko tuje države in mora obračunavati DDV tako, kot ostali zavezanci v dotični državi.

V programu imamo podporo za obračun tujega DDV. Prav tako program podpira poročanje za namene DDV v tujih državah.

Za obračun tujega DDV moramo najprej v nastavitvah podjetja vnesti ID številke, ki smo jih prejeli v tujini. Primer:

  
Nastavitve za obračun tujega DDV
  
  Slika 47: Nastavitve za obračun tujega DDV

V primeru, da se registriramo za poročanje tujega obračun DDV za Madžarsko, je v spletni aplikaciji urejena tudi podpora za NAV sistem [4.1].

Davčni zavezanec, ki se namerava vključiti v posebno ureditev OSS, bo moral to ureditev uporabljati za vse dobave blaga na daljavo in opravljene storitve končnim potrošnikom v drugih državah članicah. To pa ne velja, če zavezanec zapade ravno v eno izmed izjem, kjer je še vedno dolžan poročati obračun tujega DDV v kateri izmed držav članic EU.

Davčni zavezanec, ki bo želel uporabljati posebno ureditev OSS (in ne zapade v eno izmed izjem), se bo moral v drugih državah članicah odregistrirati, če se je identificiral samo zaradi preseženega limita od dobav blaga na daljavo. Odregistrirati ne pomeni, da se tuja ID za DDV pobriše iz šifranta registracij za tuji davek ampak se na vneseni registraciji za tuji ddv vpiše datum veljavnosti do dneva pred aktiviranjem registracije za OSS oz. IOSS.

deregistracija001.gif

V primeru, da ste se odregistrirali za poročanje obračuna DDV v drugih državah članicah in ste na svojih dokumentih navajali ID za DDV pridobljen v drugi državi članici, je potrebno ob prijavi v sistem OSS in/ali IOSS urediti tudi to spremembo. Obračun tujega ddv se namreč v sistemu OSS in IOSS poroča pod slovensko ID za DDV in ne več tujo.

 

4.1. Posebnosti pri obračunu tujega DDV Madžarska

Madžarska od 1.7.2020 od vseh zavezanceh za DDV zahteva elektronsko registracijo vseh izdanih računov in vseh spremememb na računih. Online poročanje se izvaja preko sistema Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home].

Zavezanci za DDV na Madžarskem se morajo registrirati na portalu Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home] in pridobiti dostopne podatke za elektronsko registracijo računov.

Podatki za dostop do sistema NAV Online Számla se vnesejo s klikom na dodatne nastavitve.

  
Kliknete na povezavo "Nastavitve za NAV..."
  
  Slika 48: Kliknete na povezavo "Nastavitve za NAV..."

Nato se odpre okence za vnos podatkov za dostop do NAV:

  
Dostopni podatki za NAV Online Számla
  
  Slika 49: Dostopni podatki za NAV Online Számla


Madžarski računovodje ponavadi zahtevajo predhodno testiranje elektronskega poročanja računov. To pomeni, da se najprej registrirate na testnem portalu in šele nato na produkcijskem. V kolikor imate podatke za dostop do testnega portala, potem vpišete uporabniško ime s predpono "test:".

V kolikor izstavljate račune v valuti EUR in obračunavate madžarski DDV morate ob prijavi davčnega zavezanca na Madžarskem vpisati, da za pretvorbo v Forinte uporabljate srednji tečaj Evropske Centralne Banke (ECB).

Na računih, ki jih izstavljate davčnim zavezancem na Madžarsko morate obvezno izpisati obračunani znesek DDV-ja v valuti HUF.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023