Urejanje dopusta za zaposlene

Dopust za zaposlene se lahko uredi prek menija |Partnerji |Kadrovska evidenca s klikom na zaposlenega se postavimo na vrstico Dopust in kliknemo na gumb Spremeni. V pojavnem oknu, ki je enako kot pri vnosu urejamo podatke o dopustu ki smo jih sprva vnesli.

  
Pojavno okno za urejanje podatkov o dopustu
  
  Slika 1:  Pojavno okno za urejanje podatkov o dopustu

Prenos dopusta in storno dopusta za preteklo leto lahko določite pod menijem |Plače |Dopusti s klikom na zaposlenega. Podatek v polju prenos dopusta se avtomatsko prenese v evidenco dopustov na podlagi vneženih podatkov pod zaposlenim.

  
Pojavno okno za urejanje prenosa dopusta in storna za preteklo leto
  
  Slika 2:  Pojavno okno za urejanje prenosa dopusta in storna za preteklo leto

To lahko postorimo tudi množično za vse zaposlene v evidenci dopustov s klikom na gumb Storniranje dop. pret. leta ali Prenos v prih. leto

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019