Uporabniški dostop za prejete dobropise

V modulu Partner izberite stran "zaposleni" kot vam to kaže slika:

ZapsleniPartner.gif

Odpre se vam stran "Zaposleni-pregled in iskanje". S klikom na gumb Vnos novega pridete na stran, kjer lahko zaposlenemu omogočite dostop do uporabe programa, ter določite katere funkcije programa lahko uporablja in do katerih podatkov ima dostop.

V primeru prejetih dobropisov pridejo v poštev naslednje možnosti:

DostopPrejetiDobropisi.gifPooblaščenec lahko samostojno vnaša prejete dobropise.
DostopPregledDobropisi.gifPooblaščenec ima pregled nad prejetimi dobropisi.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024