Povezava rezervacije s prejetim računom

Prejeti račun, ki ga dobimo za izdano rezervacijo ga vnesemo kar med prejete račune. Povezavo pa naredimo na naslednji način. Pri vnosu nove postavke imamo gumb "Poišči rezervacijo" (slika 1) in kliknemo nanj. Pokaže se nam seznam vseh rezervacij med katerimi poiščemo tisto, za katero vnašamo prejeti račun oz. postavko.

  
Izbira rezervacije
  
  Slika 1: Izbira rezervacije

Ko smo na postavki izbrali rezervacijo se pri opisu postavke izpiše link z opisom podatkov rezervacije.

Po vnosu takega računa, kjer je vnešena veza ba rezervacijo se na rezervaciji tudi izpišejo vsi prejeti računi, ki imajo vezo na ta račun. Kot vidite na spodnji sliki, se nam v primeru, ko so vnešeni izdani računi in prejeti računi vezani na rezervacijo izračuna tudi dobiček za posamezno rezervacijo.

  
Seznam prejetih računov in dobiček
  
  Slika 2: Seznam prejetih računov in dobiček

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024