Poročila

Modul omogoča naslednje izpise:

Podrobnejše razlage najdete v podpoglavjih.

 

1. Stanje zaloge nekurantnega (neidočega) blaga

Poročilo prikazuje količinsko in vrednostno stanje zaloge blaga z datumom zadnje nabave. Z izpisom ugotavljamo oz. popisujemo zalogo blaga, ki ga ni mogoče prodati.

  
Vnos stanja zaloge nekurantnega blaga
  
  Slika 1: Vnos stanja zaloge nekurantnega blaga

Vnos zahtevanih podatkov:

 

2. Poročilo o prodaji artiklov za obdobje

Poročilo o prodaji artiklov v določenem obdobju lahko izpišemo preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Prodaja |Poročilo o prodaji artiklov za obdobje

Odpre se nam maska za vnos podatkov, ki so pomembni za zagon oz. obdelavo poročila:

  
Vnesemo podatke za zagon poročila
  
  Slika 2: Vnesemo podatke za zagon poročila

Šifra artiklaV kolikor želimo le za določen artikel izpis prodaje, na tem mestu vpišemo šifro artikla.
Opis artiklaV kolikor želimo le za določen artikel izpis prodaje, na tem mestu vpišemo opis artikla.
Skupina artiklovLahko izpisujemo prodajo le za določeno skupino artiklov.
Združi po skupinah ali pa si za vse skupine označimo s kljukico, da nam izpisuje vse artikle sortirane po skupinah in ne po vrstnem redu, neglede na skupino.
Datum od: do:Vpišemo obdobje za katero želimo izpisati prodane artikle. Vnos podatka je obvezen.
SkladiščeIzberemo skladišče za katerega želimo izpisati seznam prodanih artiklov.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto za katerega želimo izpisati poročilo.
Vrsta artiklaNa poročilu lahko sortiramo artikle tudi po vrsti (izdelek, material, polizdelek...).
Podatke o prodaji jemlji iz:Izpišujemo lahko poročilo za račune, dobropise in bremepise ALI za dobavnice.
Znesek prodaje se izpiše kotV padajočem meniju izberete kako se bo izpisal znesek prodaje v poročilu.
Den. valuta Izberemo si valuto, v kateri bodo vrednosti v poročilu.
Tip datotekeV padajočem meniju izberete tip datoteke v katerem se bo poročilo izpisalo.

Obdelavo poročila poženemo s klikom na gumb Zaženi

Primeri poročil:

  
Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju
  
  Slika 3: Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju

  
Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju
  
  Slika 4: Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju

  
Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju
  
  Slika 5: Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju

 

3. Seznam najbolj prodajanih artiklov

Seznam najbolj prodajanih artiklov lahko izpišemo preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Prodaja |Seznam najbolj prodajanih artiklov

Odpre se nam maska za vnos podatkov, ki so pomembni za zagon oz. obdelavo poročila:

  
Vnesemo podatke za zagon poročila
  
  Slika 6: Vnesemo podatke za zagon poročila

Šifra artikla:Če želimo izpis artiklov s to šifro npr.: 10*.
Opis artikla:Artikli s takšnim opisom.
Datum od: do:Vpišemo obdobje za katero želimo izpisati najbolje prodajane artikla. Vnos podatka je obvezen.
SkladiščeIzberemo za katero skladišče želimo izpisati seznam najbolje prodajanih artiklov.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto za katerega želimo izpisati seznam najbolj prodajanih artiklov.
Vrsta artiklaLahko izberemo, da so na poročilu le npr. izdelki.
Seznam najbolj prodajanih artiklov v časovnem obdobjuIzpišemo po prodajnosti padajoče.
Znesek prodaje se izpiše kotV padajočem meniju izberemo kako se naj znesek prodaje izpiše.
Število artiklov na listiVpišemo koliko najbolj prodajanih artiklov želimo izpisati v seznamu.
Odstotek prodajeVpišemo odstotek prodaje (npr. artikli, ki predstavljajo 50% prodaje).
Den. valutaValuta, v kateri bi bile denarne vrednosti na poročilu.
Tip datotekeV padajočem meniju izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati poročilo.

Obdelavo poročila poženemo s klikom na gumb Zaženi

Po končani obdelavi dobimo poročilo v takšni obliki:

  
Najbolje prodajani artikli
  
  Slika 7: Najbolje prodajani artikli

Artikli so sortirani po znesku od največjega proti manjšemu.

 

4. Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje

Poročilo najdemo pod |Poročanje |Vsa poročila |Prodaja |Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje

Odpre se nam spodnja vnosna maska:

  
Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje
  
  Slika 8: Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje
,

in poročilo:

  
Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje
  
  Slika 9: Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje

 

5. Stanje zaloge artiklov

Stanje zaloge vseh artiklov lahko izpišemo preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Zaloge |Stanje zaloge artiklov

Prikaže se nam maska za zagon poročila:

  
Vnesemo podatke za zagon poročila
  
  Slika 10: Vnesemo podatke za zagon poročila

Poročilo omogoča izpis stanja zaloge ločeno po skladiščih ali pa za več izbranih skladišč hkrati in sicer po nabavni, maloprodajni ali veleprodajni ceni.

Preden izpišemo poročilo je mogoče izbrati tudi dodatne možnosti:

Izpis opisa artikla poleg nazivaOznačimo v kolikor želimo poleg kratkega naziva artikla izpisati tudi dolgi opis artikla.
Prikaži črtno kodo artiklaOznačimo v kolikor želimo izpisati tudi črtno kodo artikla v ločenem stolpcu.
Prikaži kataloško številko artiklaOznačimo v kolikor želimo izpisati kataloško številko artikla v ločenem stolpcu.
Prikaži samo skladišča z zalogoOznačimo v kolikor naj program pri izpisu upošteva le skladišča na katerih ima vsaj en ali izbrani artikel pozitivno zalogo.
Prikaži vse artikle s prometi v obdobju (tudi tiste, ki trenutno niso na zalogi)Označimo v kolikor želimo izpisati stanje zaloge tudi za artikle, ki trenutno nimajo zaloge, so pa bili na zalogi v preteklosti.
Prikaži samo aktivne artikleOznačimo v kolikor želimo izpisati stanje zaloge samo za aktivne artikle.
Prikaži vse artikle za katere se vodi zalogaOznačimo v kolikor želimo izpisati stanje zaloge za vse artikle, ki so označeni, da se za njih vodi zaloga.
Prikaži cene/vrednosti za artikel v valuti artiklaOznačimo v kolikor želimo izpisati vrednost stanja zaloge artikla v denarni valuti, ki je določena na artiklu.
Prikaži podatek o zadnjem prevzemu (datum in št. prevzema)Označimo v kolikor želimo v ločenem stolpcu izpisati tudi datum in številko prevzemnice s katero je bil artikel prevzet na zalogo.
Prikaži podatek o zadnji medskladiščnici (datim in št. medskladiščnice)Označimo v kolikor želimo v ločenem stolpcu izpisati tudi datum in številko medskladiščnice s katero je bil artikel prevzet na zalogo.
Prikaži skupno stanje zaloge v vseh/izbranih skladiščihOznačimo v kolikor želimo v poročilu izpisati dodatno, ločeno tabelo s stanjem zaloge na vseh izbranih skladiščih skupaj. Privzeto program izpiše stanje zaloge samo ločeno po vseh ali izbranih skladiščih.
Prikaži težo posameznega artiklaOznačimo v kolikor želimo v ločenem stolpcu izpisati tudi težo posameznega artikla, kot je ta določena v šifrantu artiklov.

Obdelavo poročila poženemo s klikom na gumb Zaženi, lahko pa si tudi nastavimo periodično avtomatsko izdelavo poročila

Po končani obdelavi bo program pripravil in glede na nastavitve periodičnega izvajanja obdelave tudi posredoval poročilo na email prejemnika. Poročilo vo pripravljeno v obliki, kot kaže slika:

  
Stanje zaloge artiklov
  
  Slika 11: Stanje zaloge artiklov

 

6. Inventurni zapisnik za popis zalog

Inventurni zapisnik za popis zalog lahko izpišemo preko menija |Skladišče |Poročila |Inventurni zapisnik za popis zalog. Poročilo se kreira na podlagi predhodno vnešenih začetnih zalog artiklov in vseh dobavnic, ter prevzemnic, ki so bile izstavljene.

Odpre se nam maska za vnos podatkov, ki so pomembni za zagon oz. obdelavo poročila:

  
Vnesemo podatke za zagon poročila
  
  Slika 12: Vnesemo podatke za zagon poročila

Kreira se nam zapisnik, ki ga potem ustrezno izpolnimo in preverimo ali se stanje ujema s stanjem v programu, ki se nahaja na dnu zapisnika, kar lahko vidimo na sliki:

  
Inventurni zapisnik zalog
  
  Slika 13: Inventurni zapisnik zalog

 

7. Izpis cenika artiklov

V primeru, da želimo izpisati cenik artiklov lahko to storimo preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Izpis cenika artiklov.Odpre se nam maska za zagon poročila:

  
Vnesemo podatke za zagon poročila
  
  Slika 14: Vnesemo podatke za zagon poročila

Po zagonu se nam kreira cenik, ki izgleda takole:

  
Cenik artiklov
  
  Slika 15: Cenik artiklov

 

8. Statistika prodaje

Poročilo najdemo pod |Poročanje |Vsa poročila |Prodaja |Statistika prodaje

  
Statistika prodaje
  
  Slika 16: Statistika prodaje

 

9. Stanje zalog artiklov vključno z izstavljenimi ponudbami

Poročilo najdemo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Nabava |Naročanje |Stanje zalog artiklov vključno z izstavljenimi ponudbami

  
Stanje zalog artiklov vključno z izstavljenimi ponudbami
  
  Slika 17: Stanje zalog artiklov vključno z izstavljenimi ponudbami

 

10. Navodila za intrastat poročanje

Sprva je potrebno v |Nastavitve |nastavitve podjetja |poslovanje pod poljem "poročanje intrastat za prejeme" in "poročanje intrastat za odpreme" določiti prag poročanja (vključitveni prag ali posebni prag).

  
Polja "poročanje intrastat za prejeme" in "poročanje intrastat za odpreme" kjer se določi prag poročanja
  
  Slika 18: Polja "poročanje intrastat za prejeme" in "poročanje intrastat za odpreme" kjer se določi prag poročanja

Pri vnosu artikla je potrebno še izpolniti atributa carinska tarifa in država porekla, saj gre za obvezne podatke za Intrastat poročanje.

  
Polja "Carinska tarifa" in "Država porekla" katera morejo biti izpolnjena
  
  Slika 19: Polja "Carinska tarifa" in "Država porekla" katera morejo biti izpolnjena

Na dobavnicah in prevzemnicah so 3 intrastat atributi in sicer vrsta posla, vrsta transporta in pogoji dobave. Ti podatki imajo že privzete vrednosti (za vključitveni prag), lahko pa se jim določijo drugačne vrednosti. Polja se lahko urejajo na sami prevzemnici oz. dobavnici s klikom na Spremeni v desnem zgornjem kotu dokumenta in nato na [+] prikaži intrastat polje

  
Postopek urejanja polj na dokumentu za intrastat
  
  Slika 20: Postopek urejanja polj na dokumentu za intrastat

Ko imate vse zgoraj razloženo nastavljeno, lahko greste izvažati datoteke za Intrastat. Pod modulom poročanje boste pod |Poročila |vsa poročila |zaloge |Izvoz za intrastat našli to poročilo. Tukaj najprej nastavite poljubno oznako sporočila in oznako deklaracije. Nato določite za kateri tok blaga boste izvažali.

  
Izvoz poročila za intrastat
  
  Slika 21: Izvoz poročila za intrastat

Oznaka sporočilaOznaka sporočila je pomožni podatek za interno evidenco pošiljateljev zato je poljuben podatek.
Oznaka deklaracijeUporabnikova oznaka deklaracije (evidenčna številka dokumenta). Declaratijska oznaka mora biti enolična na nivoju poročevalske enote za vse izvirne deklaracije. Priporočena sestava za delklaracijske oznake je: osemmestna identifikacijska oznaka za DDV brez oznake države: npr. „11111111‟, trimestna šifra organizacijske enote: npr „000‟, Datum v formatu LLMMDD: npr „060812‟ ali trimestna zaporedna številka deklaracije v okviru dneva. Npr: „001‟
PrejemiIntrastat podatki za prejeme (vrsta posla, transporta in pogoji dobave) se jemljejo iz prevzemnic. Ostali podatki (zneski, podatki o artiklih...) se privzeto prav tako jemljejo iz prevzemnic, razen če obkljukate, da jih želite dobiti iz prejetih računov. Zraven poročanja za prejeme se še izvozijo podatki o stornih (izdanih) računih(veza na dobavnico) in dobropisih(veza na storno dobavnico).
OdpremeIntrastat podatki za odpreme (vrsta posla, transporta in pogoji dobave) se jemljejo iz dobavnic. Ostali podatki (zneski, podatki o artiklih...) se jemljejo iz (izdanih) računov. Tukaj se še izvozijo tudi storno prevzemnice.
Obdobje poročanjaV polju se določi za katero obdobje (posamezen mesec) bomo kreirali poročilo
Oznaka poročevalske enoteNapišemo oznako poročevalske enote(privzeta vrednost 000)
Tip datotekeTip datoteke za uvoz v Intrastat sistem je XML. Tip datoteke Excel pa je namenjen samo preverjanju podatkov, ki se izvozijo.

Intrastat poročanje ne morate zagnati za obdobje pred aktivacijo funkcionalnosti za intrastat poročanje, ampak samo za obdobje po aktivaciji.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024