Skladišče

Modul skladišče je pomemben faktor pri načinu izstavljanja računov saj se v primeru, ko izstavimo prvo dobavnico ali prvo prevzemnico, oz. naredimo karkoli drugega v zvezi z artikli, implicitno kreira tudi skladišče.

Modul Skladišče nudi naslednjo funkcionalnost:

 

1. Pregled in iskanje skladišč

Pregled in iskanje skladišč je dostopno preko menija |Zaloge |Šifranti in nastavitve |Skladišča

Odpre se nam naslednja maska v kateri vodimo seznam vseh skladišč:

  
Seznam vseh skladišč
  
  Slika 1:  Seznam vseh skladišč

S klikom na ime skladišča se nam odpre maska v akteri lahko spremenimo podatke za to skladišče. Maska izgleda takole:

  
Podatki o skladišču
  
  Slika 2:  Podatki o skladišču

OznakaVpišemo oznako našega skladišča. Vnos podatka je obvezen
OpisVpišemo poljuben opis za to skladišče
Tip skladiščaIzberemo tip našega skladišča. Na podlagi tega podatka se spreminja način vnosa izdane fakture oz. izdanega računa.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto iz seznama vnešenih stroškovnih mest.
StatusV padajočem meniju izberemo status skladišča.

Podatke potrdimo s klikom na gumb V redu

 

2. Artikli

Do artiklov pridemo preko menija |Skladišče |Artikli.

Funkcionalnosti, ki jih vsebuje modul so:

 

2.1. Pregled in iskanje artiklov

Do artiklov dostopamo preko menija |Skladišče |Artikli. Prikaže se nam maska za Pregled in iskanje artiklov z vsemi iskalnimi kriteriji, kar lepo vidimo na spodnji sliki:

  
Maska za pregled in iskanje artiklov
  
  Slika 3:  Maska za pregled in iskanje artiklov

Maska za iskanje po kriterijih je standardna, tako kot v vseh ostalih modulih.

Če kliknemo na šifro poljubnega artikla v seznamu se nam odpre maska s podatki o tem artiklu.

  
Maska s podatki o artiklu
  
  Slika 4:  Maska s podatki o artiklu

Ko smo v maski za pregled podatkov o atiklu in bi radi podatke za ta artikel spremenili, pa kliknemo na gumb Spremeni, ki se nahaja zgoraj, v orodni vrstici programa. Odpre se nam maska za vnos oz. spreminjanje podatkov artikla [2.2] in izgleda takole:

  
  
Maska za vnos podatkov o artiklu
  
  Slika 6:  Maska za vnos podatkov o artiklu


Ko smo vnesli željene spremembe kliknemo na gumb Vredu in spremembe se bodo shranile!

 

2.2. Vnos podatkov o artiklu

Podatke o artiklu vnašamo tako, da kliknemo zavihek Skladišče in v levem meniju izberemo povezavo Artikli. Ko smo to naredili se nam odpre maska za pregled in iskanje artiklov [2.1]. Na desni strani te maske je gumb Vnos novega artikla in s pritiskom na ta gumb se nam odpre maska za vnos podatkov o artiklu, ki izgleda takole:

Šifra artiklaV prazno okence vpišite šifro, ki jo boste dodelili artiklu. Vnos podatka je obvezen.
Naziv artiklaV prazno okence vpišite, kakšen bo naziv za artikel. Vnos podatka je obvezen.
Opis artiklaArtikel lahko tudi na kratko opišete.
Enota mereIzberite enoto v kateri se bo ta artikel meril. Vnos podatka je obvezen.
Uporaba cenikaAli naj se uporabi cenik za ta artikel. V primeru, da se cenik ne uporabi kliknete na Ne, v nasprotnem primeru kliknete Da.
Nabavna cenaOdkljukate možnost z DDV v kolikor ta cena vsebuje DDV, v nasprotnem primeru tega ne odkljukate.
Maloprodajna cenaOdkljukate možnost z DDV v kolikor ta cena vsebuje DDV, v nasprotnem primeru tega ne odkljukate. Vnos podatka je obvezen.
Veleprodajna cenaOdkljukate možnost z DDV v kolikor ta cena vsebuje DDV, v nasprotnem primeru tega ne odkljukate.
Denarna valutaIzberite valuto za ceno artikla.
Stopnja DDVIzberite stopnjo DDV za artikel.
Osnovna valutaIzberite osnovno valuta za ceno artikla.
Primarna skupina artiklovIzberito primarno skupino za artikel.
Sekundarna skupina artiklovIzberite sekundarno skupino za artikel.
ZnamkaV prazno okence vpišete znamko artikla.
Garancijska dobaIzberite število mesecev za garancijo artikla.
Črtna kodaV prazno okence vpišete črtno kodo za artikel.
DobaviteljS klikom na gumb Poišči poiščete dobavitelja za artikel.
Za preračun v denarno valuto računa se uporabi tečajIzberete tečaj za preračun v denarno valuto računa.
Vrsta prodajeIzberite vrsto prodaje, ki se bo prenašala na dokumente. Privzeta vrsta prodaje je: Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji.
Dodatne možnostiOdkljukate željene možnosti.
Konto za knjiženje prihodkov od prodaje domačim kupcemIzberite konto za knjiženje prihodkov od prodaje domačim kupcem.
Konto za knjiženje prihodkov od prodaje kupcem v tujiniIzberite konto za knjiženje prihodkov od prodaje kupcem v tujini.
Komercialno tehnični pogoji oz. drugo besedilo, ki naj se izpiše na dnu dokumentaV prazno polje vpišete neko besedilo, ki se naj izpiše na dnu dokumenta.

Ko smo vnesli vse podatke kliknemo na gumb Vredu in podatki o tem artiklu se bodo shranili.

 

2.3. Splošni ceniki

Za posamezne artikle lahko tudi naredite svoj cenik. Na pregledu artiklov kliknemo zavihek Cenik v orodni vrstici na vrhu maske za pregled artiklov kot kaže spodnja slika. Odpre se nam maska za pregled cenikov:

  
Cenik za artikel
  
  Slika 7:  Cenik za artikel

V kolikor pa želimo vnesti nov cenik pa kliknemo na gumb Dodaj novi cenik in odpre se nam naslednja maska:

  
Vnos novega cenika
  
  Slika 8:  Vnos novega cenika

Vnesemo vse potrebne podatke in kliknemo na gumb V redu

 

2.4. Ceniki po kupcih

Program omogoča, da si za določene kupce nastavimo ločene cene artiklov. To pomeni, da se bo pri izdelavi dokumenta za določenega kupca namesto splošnega cenika uporabljala cena artikla, kot je določena na kupcu.

Ločeno po kupcih lahko določamo tako veleprodajne cene brez DDV, kot tudi maloprodajne cene z vključenim ddv.

2.4.1 Vnos cenika za kupca

Cenik za kupca določimo tako, da iz programa izvozimo obstoječi splošni ali ločen cenik za izbranega kupca. Najprej v meniju |Partner |Kupci izberemo kupca in v orodni vrstici kliknemo na opcijo |Izvoz cenika za kupca.

  
Izvoz cenika za kupca v preglednico
  
  Slika 9:  Izvoz cenika za kupca v preglednico

Po opravljenem izvozu vam program pripravi tabelo, ki vsebuje po eno vrstico za vsak aktiven artikle in vključuje naslednje stolpce (glej sliko):

  
Izvoz cenika v preglednico
  
  Slika 10:  Izvoz cenika v preglednico

Stolpci v datoteki so naslednji:

stolpec AŠifra artikla
stolpec BNaziv artikla
stolpec CKataloška številka artikla
stolpec DPrimarna skupina oz. kategorija artikla
stolpec EVeleprodajna cena brez DDV
stolpec FMaloprodajna cena z DDV
stolpec GDenarna valuta v kateri je določena cena
stolpec HIndikacija ali je cena določena posebej za kupca (DA), ali pa gre za ceno iz splošnega cenika (NE)

Za ločen cenik za izbranega kupca je potrebno pripraviti cenik v preglednici v skladu z zgornjim formatom. Ko cenik pripravimo, ga uvozimo s klikom na opcijo |Uvoz cenika za kupca iz datoteke. Preden uvozimo datoteko nas program pozove, da vnesemo datum veljavnosti cenika. Vnese se datum od vključno katerega veljajo cene iz datoteke. V kolikor za katerikoli artikel že obstaja cenik za kasnejši datum, potem bo cena za dotični artikel veljala le do že vnesenega kasnejšega datuma.

 

2.5. Zaloga

Za vsak artikel lahko vodimo zalogo v kolikor to definiramo pri vnosu podatkov za vnos novega artikla [2.1].

Do zaloge za posamezen artikel pridemo tako, da kliknemo na željeni artikel v seznamu potem pa na zavihek "Zaloga", ki je lepo viden na spodnji sliki:

  
Na strani kjer so podatki o artiklu kliknemo na zavihek Zaloga
  
  Slika 11:  Na strani kjer so podatki o artiklu kliknemo na zavihek Zaloga

Po kliku se nam odpre naslednja maska:

  
Pregled in iskanje prevzemnic in dobavnic
  
  Slika 12:  Pregled in iskanje prevzemnic in dobavnic

Na tej strani lahko vidimo vse dobavnice oz. prejemnice in trenutno stanje zaloge za izbrani artikel.

 

2.6. Uvoz artiklov iz Excela

V primeru, da hočemo vnesti veliko število artiklov, lahko v programu uporabimo možnost Uvoz artiklov iz datoteke, ki je dostopna preko menija |Dodatne možnosti |Uvoz podatkov iz datoteke v maski za pregled in iskanje artiklov [2.1]

Datoteka za uvoz mora biti v pravilnem formatu zapisa. Najnovejšo strukturo datoteke dobimo tako, da si iz programa izvozimo obstoječ šifrant artiklov oz. se obrnemo na uporabniško podporo

V Excelu ali v programu OpenOffice Calc si uredimo preglednico s podatki o artiklih, kjer podatke uredimo na naslednji način (zaporedne številke so zaporedne številke stolpcev v preglednici na dan, ko so ta navodila bila napisana).

1.Šifra artikla.
2.Naziv artikla.
3.Maloprodajna cena(MPC) z DDV.
4.Veleprodajna cena(VPC) brez DDV.
5.Nabavna cena brez DDV.
6.Denarna valuta.
7.Enota mere.
8.Stopnja ddv.
9.Bar koda.
10.Kataloška številka.
11.Šifra dobavitelja.
12.Naziv dobavitelja.
13.Vrsta artikla. (0-prodaja storitev, 1-prodaja blaga zaloga se ne vodi, 2-prodaja blaga - evidenca zaloge, 3-prodaja licence,4-material, 5-polizdelek, 6-izdelek)
14.Šifra primarne skupine artikla.
15.Dovoljena sprememba cene.
16.Dovoljena spremeba opisa.
17.Dovoljena sprememba DDV.
18.Artikel je naprodaj.
19.Uporaba serijske številke.
20.Opis artikla.
21.Angleški naziv artikla.
22.Angleški opis artikla.
23.Nemški naziv artikla.
24.Nemški opis artikla.
25.Sekundarna skupina.
26.Znamka.
27.Konto prihodkov od domačih kupcev.
28.Konto prihodkov od tujih kupcev.
29.Konto za knjiženje nabave.
30.Šifra stroškovnega mesta.
31.Teža artikla
32.Zaloga se vodi po LOT številkah.
33.Minimalna zaloga.
34.Garancijska doba.
35.Količina pakiranja.
36.Uporaba cenika.
37.Blokiraj dodajanje artikla na dobavnico, če je zaloga artikla na skladišču na ničli.
38.Blokiraj dodajanje artikla na dobavnico, če je skupna zaloga artikla na nič.
39.1. dodatni atribut definiran v meniju Nastavitve->Nastavitve podjetja->Poslovanje
40.2. dodatni atribut definiran v meniju Nastavitve->Nastavitve podjetja->Poslovanje
41.3. dodatni atribut definiran v meniju Nastavitve->Nastavitve podjetja->Poslovanje
42.4. dodatni atribut definiran v meniju Nastavitve->Nastavitve podjetja->Poslovanje

V program lahko uvozimo datoteko v formatu XLS. V datoteki morata biti izpolnjena vsaj stolpca s šifro artikla in nazivom artikla! Najnovejšo strukturo za uvoz dobimo tako, da si iz programa izvozimo obstoječ šifrant artiklov oz. se obrnemo na uporabniško podporo

Ko imamo datoteko shranjeno v ustreznem formatu lahko uporabimo možnost za uvoz podatkov iz datoteke. Spodnja slika nam lepo prikazuje, kako je dosegljiva ta možnost:

  
Meni z dodatnimi možnostmi
  
  Slika 13:  Meni z dodatnimi možnostmi

Ko izberemo to možnost se nam odpre maska za uvoz podatkov o artiklih iz vnaprej pripravljene datoteke v pravilnem formatu.

Kot vidimo na spodnji sliki lahko v tej maski določimo v kakšnem formatu je naša datoteka za uvoz in:

  
Maska z nastavitvami pri uvozu iz datoteke v formatu XLS
  
  Slika 14:  Maska z nastavitvami pri uvozu iz datoteke v formatu XLS

Ko smo nastavili vse potrebno, poiščemo še našo datoteko s klikom na gumb Prebrskaj(Browse). Ko datoteko najdemo jo označimo in kliknemo na gumb Odpri(Open).

Primer iskanja datoteke:

  
Poiščemo in kliknemo na iskano datoteko
  
  Slika 15:  Poiščemo in kliknemo na iskano datoteko


Na koncu je potrebno je le še klikniti na gumb Uvozi podatke in podatki o artiklih se bodo uvozili v naš program!

 

2.7. Izpis nalepk s cenami

Za izbrane artikle je možen izpis nalepk s cenami. Sprva si izberemo v nastavitvah Privzet standard črtne kode.

Standard si izberemo v |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Splošne nastavitve |Poslovanje

Izbiramo lahko med:

V meniju Artikli Tiskamo tako, da izberemo:

  
Izpis nalepk s cenami
  
  Slika 16:  Izpis nalepk s cenami

Odpre se nam okno, kjer izbiramo med različnimi nastavitvami tiska:

  
Izbirni obrazec
  
  Slika 17:  Izbirni obrazec

ArtikelIzbiramo artikle za tisk nalepk. Dodamo ga z gumbom
  
Seznam artiklov za tiskanje nalepkTukaj lahko še vedno odstranimo kateri artikel iz seznama. Imamo pregled nad opisom artikla in lahko spremenimo količino nalepk
Nastavitve straniTukaj nastavimo vse možne nastavitve, ki se nanašajo na stran:
 • Stran
  • Oblika: Format lista (A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4 IN B5)
  • Širina in višina strani
  • Število kolon in vrstic (koliko vrstic in kolon nalepk želimo na eden list)
 • Robovi (odmik tiska od roba papirja)
  • Zgoraj
  • Levo in desno
  • Spodaj
 • Nalepka (dimenzija nalepke same)
  • Širina in višina
  • Razmik med vrsticami
  • Razmik med kolonami

  
Nastavitve izpisaTukaj nastavimo vse nastavitve, ki se nanašajo na izpis na nalepki.
 • Izpis: Izpis postavke, ki jo želimo imeti na nalepki
 • Velikost črk: Velikost pisave za izpis posameznih postavk
 • Krepki izpis: Ali želimo poudarjen izpis postavke
 • Poravnava: Katero poravnavo za določeno postavko (levo, sredinsko, desno)

  

S klikom V redu Potrdimo željene nastavitve in dobimo izpis.

Nalepke lahko prav tako tiskamo na posamezni Prevzemnici. Več si lahko preberete na: Izpis nalepk s cenami za prevzemnice [4.4].
 

3. Dobavnice

Do dobavnic pridemo preko menija |Prodaja |Dobavnice. Vnašamo lahko nove dobavnice [3.2], preko menija |Dodatne možnosti pa lahko natisnemo celoten seznam dobavnic.

 

3.1. Pregled in iskanje dobavnic

Preko menija |Prodaja |Dobavnice pridemo do seznama vseh dobavnic:

  
Seznam vseh dobavnic
  
  Slika 21:  Seznam vseh dobavnic

 

3.2. Izdelava nove dobavnice

Ko smo na strani za pregled in iskanje dobavnic [3.1] lahko s klikom na gumb Izdelava nove dobavnice izdelamo novo dobavnico.Po kliku na ta gumb se nam odpre osnutek dobavnice, ki izgleda takole:

  
Izdelava nove dobavnice
  
  Slika 22:  Izdelava nove dobavnice

Najbolje, da osnutek dobavnice takoj shranimo s klikom na gumb shrani, ki utripa tako dolgo dokler tega ne storimo.

S klikom na gumb Dodajanje artiklov lahko na dobavnico dodamo artikel iz skladišča, na katerega je vezana dobavnica. Odpre se nam seznam artiklov, ki jih lahko dodamo na dobavnico:

  

S klikom na gumb Dodaj dodamo artikel na našo dobavnico.

V kolikor smo na artiklu odkljukali, da se za artikel vodijo serijske številke ali LOT številke, bo program uporabnika na dobavnici to tudi opozoril, kot je prikazano na sliki spodaj:

  

Dobavnico shranimo.

Ko je dobavnica sestavljena jo izstavimo s klikom na gumb Izstavi dobavnico

Ko je dobavnica izstavljena lakho iz nje kar direktno izstavimo račun ali pa storno dobavnico. Račun izstavimo iz dobavnice s klikom na gumb Izstavi iz dokumenta in izberemo možnost Izstavi račun kot to kaže spodnja slika:

  
Izstavimo račun neposredno iz dobavnice
  
  Slika 25:  Izstavimo račun neposredno iz dobavnice

Dobavnico lahko tudi natisnemo preko menija Tiskanje kot to kaže spodnja slika:

  
Tiskanje dobavnice
  
  Slika 26:  Tiskanje dobavnice

 

4. Prevzemnice

Do prevzemnic pridemo preko menija |Nabava |Prevzemi blaga kjer lahko izdelamo novo prevzemnico [4.2], preko menija |Dodatne možnosti pa lahko natisnemo celoten seznam prevzemnic.

 

4.1. Pregled in iskanje prevzemnic

Preko menija |Nabava |Prevzemi blaga pridemo do seznama vseh prevzemnic:

  
Seznam vseh prevzemnic
  
  Slika 27:  Seznam vseh prevzemnic

 

4.2. Izdelava nove prevzemnice

Ko smo na strani za pregled in iskanje prevzemnic [4.1] lahko s klikom na gumb Izdelava nove prevzemnice izdelamo novo prevzemnico. Po kliku na ta gumb se nam odpre maska za vnos podatkov, ki izgleda takole:

  
Izdelava nove prevzemnice
  
  Slika 28:  Izdelava nove prevzemnice

Na prevzemu je možno obkljukati v kolikor želimo koristiti tečaj na drugi dan oz. kar vpisati vrednost tečaja. Dodatna možnost pri vnosu tečaja je preračun postavk v tuji valuti v EUR, kar pomeni, da nam za celotni prevzem avtomatsko preračunajo postavke nazaj v EUR po izbranemu tečaju.


Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu

Najbolje, da osnutek prevzemnice takoj shranimo s klikom na gumb shrani, ki utripa tako dolgo dokler tega ne storimo.

S klikom na gumb Dodajanje artiklov lahko na prevzemnico dodamo artikel iz našega šifranta artiklov. Odpre se nam seznam artiklov, ki jih lahko dodamo na prevzemnico:

  

S klikom na gumb V redu dodamo artikel na našo prevzemnico.

V kolikor dodajamo že obstoječ artikel, nam program pri vnosu šifre artikla oz. opisa ali EAN kode artikla ponudi in predizpolni obstoječo kalkulacijo prodajne cene, ki jo vzame iz samega artikla. Predlagano kalkulacijo seveda po potrebi popravimo glede na aktualne vrednosti našega prevzema:

  
Vnos kalkulacije prodajne cene artikla
  
  Slika 30:  Vnos kalkulacije prodajne cene artikla

Ko smo artikel dodali na prevzemnico lahko s klikom na povezavo [+] Prikaži zaloge, prikažemo trenutno zalogo artikla, ki ga imamo dodanega na prevzemnici.

  

V kolikor smo na artiklu dodatno odkljukali, da se za artikel vodijo zaloge po serijskih številkah ali LOT številkah, bo program uporabnika na prevzemnici na to tudi opozoril, kot je prikazano na sliki spodaj:

  

Ob prevzemu velikokrat nastanejo tudi različni odvisni stroški, kot je strošek prevoza, strošek carine, itd. V kolikor želimo te stroške vkalkulirati v našo nabavno ceno artikla moramo te zneske vnesti v kalkulacijo posameznega artikla.

To je relativno zamudno (v kolikor moramo to sami preračunavati) in ker so v večini primerov ti stroški obračunani na celotno vrednost prevzema, nam program omogoča, da lahko te stroške vnesemo na celotni znesek prevzema. Program nam bo v tem primeru sam porazdelil te stroške po posameznih artiklih, ki smo jih pred tem dodali na ta osnutek prevzemnice.

Ta funkcija je na voljo preko menija z dodatnimi možnostmi Več... v orodni vrstici nad dodanimi postavkami oz. artikli na prevzemnici, kot kaže slika:

  
Dodajanje odvisnih stroškov nabave na celoten prevzem
  
  Slika 33:  Dodajanje odvisnih stroškov nabave na celoten prevzem


Na osnutek prevzemnice lahko v primeru, kadar gre za večje število artiklov le te tudi uvozimo iz Excel preglednice [4.3]

Ko je prevzemnica dokončana, jo izstavimo s klikom na gumb Izstavi prevzemnico

Prevzemnico natisnemo preko menija |Tiskanje kot to kaže spodnja slika:

  
Tiskanje prevzemnice
  
  Slika 34:  Tiskanje prevzemnice

 

4.3. Uvoz artiklov v osnutek prevzemnice iz Excel datoteke

Kadar imamo večje število artiklov oz. postavk, ki jih moramo vnesti ob prevzemu si lahko pomagamo tudi z uvozom iz Excel datoteke.

Najprej kreiramo osnutek prevzemnice [4.2] in ko ga shranimo se nam v orodni vrstici dokumenta pojavi meni za izmenjavo podatkov izmenjavaPodatkov.gif

Po kliku na ta meni se nam pojavi možnost izvoza postavk prevzema, kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Izvoz postavk prevzema
  
  Slika 35:  Izvoz postavk prevzema

Na ta način se nam kreira datoteka z nazivi stolpcev v katere lahko nato vnesemo podatke:

  
Struktura datoteke za uvoz artiklov oz. postavk v osnutek prevzemnice
  
  Slika 36:  Struktura datoteke za uvoz artiklov oz. postavk v osnutek prevzemnice

Ko smo datoteko uredili in vnesli vse potrebne podatke artiklov za prevzem, jo shranimo ter preko enakega menija za izmenjavo podatkov uvozimo:

  
Uvoz postavk prevzema iz Excel datoteke
  
  Slika 37:  Uvoz postavk prevzema iz Excel datoteke

Po kliku na možnost za uvoz (glej sliko zgoraj), poiščemo ustrezno datoteko ter potrdimo uvoz s klikom na gumb v redu.

  
Poiščemo ustrezno datoteko in potrdimo uvoz
  
  Slika 38:  Poiščemo ustrezno datoteko in potrdimo uvoz

Prevzemnico shranim s klikom na gumb shrani.gif .

 

4.4. Izpis nalepk s cenami

Iz posamezne prevzemnice je možen izpis nalepk. Odprete prevzemnico, ki jo najdete pod: |Nabava |Prevzemi blaga.

Na odprti prevzemnici izbere možnost Več

  
Izbira tiska nalepk
  
  Slika 39:  Izbira tiska nalepk

Odpre se vam podobno okno z nastavitvami, kot pri izpisu nalepk artiklov.Za več podrobnosti o nastavitvah najdete na Izpis nalepk s cenami [2.7].

 

5. Reverzi in kosignacija

Pred začetkom dela z reverzi je potrebno odpreti ustrezno skladišče [1] v ta namen. Tip skladišča, kateri se bo uporabljal za reverze/konsignacije naj bo: komisijsko/konsignacijsko skladišče (reverzi), kot prikazuje slika spodaj:

  
Tip skladišča za reverz/konsignacijo
  
  Slika 40:  Tip skladišča za reverz/konsignacijo
.

Pregled dokumentov reverz je na voljo v meniju |Zaloge |Reverzi/konsignacije, kot je razvidno na spodnji sliki:

  
Pregled in iskanje reverzov
  
  Slika 41:  Pregled in iskanje reverzov

Na tem mestu lahko nato s klikom na gumb Novi reverz tudi izdelamo nov reverz.

 

5.1. Izdelava novega reverza/konsignacije

Z gumbom Novi reverz ustvarimo nov dokument za prenos zaloge iz maloprodajnega ali veleprodajnega skladišča na skladišče reverzov/konsignacije.

  
Vnos novega reverza
  
  Slika 42:  Vnos novega reverza

To blago nato na skladišču kupca čaka na prodajo. Po prodaji se za prodano blago izstavi račun ali dobavnica, kar lahko naredimo kar iz reverza:

  
Izstavitev računa/dobavnice za prodano.
  
  Slika 43:  Izstavitev računa/dobavnice za prodano.

Tako razknjižimo prodano blago. Preostanek nato vrnemo na naše prvotno skladišče z dokumentom storno reverz, katerega ustvarimo z gumbom Storniraj dokument.

  
Storno reverz/konsignacija.
  
  Slika 44:  Storno reverz/konsignacija.

 

5.2. Uvoz artiklov v osnutek reverza/konsignacije iz Excel datoteke

Kadar imamo večje število artiklov oz. postavk, ki jih moramo vnesti ob prevzemu si lahko pomagamo tudi z uvozom iz Excel datoteke.

Najprej kreiramo osnutek reverza in ga shranimo. V orodni vrstici dokumenta se pojavi meni za izmenjavo podatkov izmenjavaPodatkov.gif

Po kliku na ta meni se nam pojavi možnost izvoza postavk prevzema, kot je prikazano na spodnji sliki:

Na ta način se nam kreira datoteka z nazivi stolpcev v katere lahko nato vnesemo podatke:

  
Struktura datoteke za uvoz artiklov oz. postavk v osnutek reverza
  
  Slika 45:  Struktura datoteke za uvoz artiklov oz. postavk v osnutek reverza

Ko smo datoteko uredili in vnesli vse potrebne podatke artiklov za prevzem, jo shranimo ter preko enakega menija za izmenjavo podatkov uvozimo:

Po kliku na možnost za uvoz (glej sliko zgoraj), poiščemo ustrezno datoteko ter potrdimo uvoz s klikom na gumb v redu.


Reverz shranim s klikom na gumb Shrani .

 

6. Sprememba cene

Tu vodite spremembe prodajnih cen, med katerimi lahko pregledno iščete željene spremembe s pomočjo različnih filtrov.

 

6.1. Zapisniki o spremembi cen

Zapisnik o spremembi cen je dokument, s katerim uporabnik lahko spremeni vse prodajne cene artiklov, ki so navedeni v dokumentu.

  
Iskanje obstoječega dokumenta
  
  Slika 46:  Iskanje obstoječega dokumenta

Skozi filter iščemo željeno spremembo cene.

Z izbiro: |Več |Izpis nalepk s cenami dostopamo do novega pojavnega okna, ki nam omogoča tisk nalepk. Izberemo si artikel (po opisu), ter število nalepk, ki jih želimo za tisk.

Z gumbom Dodaj, pa dodamo več različnih artiklov.

 

7. Popis zalog

Popis zalog artiklov se uporablja lahko kot inventurni list ali kot orodje, da preverimo trenutno realno stanje zalog.

Lahko naredimo vnos novega popisa zalog [7.1] ali pa uvoz popisa na obstoječi nov popis [7.2] iz Excel dokumenta.

 

7.1. Popis zalog

Pogoj za kreiranje popisa so že vnešeni artikli v šifrantu artiklov [2].

Novi popis zalog najdemo pod |Zaloge |Popis zalog. Izberemo Novi popis zalog, kot prikazuje slika spodaj:

  
Novi popis zalog
  
  Slika 47:  Novi popis zalog

Program nas opozori, naj si izberemo skladišče v katerem bo izveden popis

  
Popisni list
  
  Slika 48:  Popisni list

izberemo še poslovno leto v katerem smo in možnost, da nam program doda tudi tiste vrstice na popisu, ki vsebujejo artikle z ničelno zalogo.

Po kliku na V redu, nam program pripravi popisni list, ki vsebuje artikle iz izbranega skladišča. Na tem mestu imamo možnost, da ročno vpišemo zalogo za artikle v stolpec inventurna zaloga, kot prikazuje spodnja slika:

  
Vnos zalog na popisni list
  
  Slika 49:  Vnos zalog na popisni list

Ko vnesemo vso inventurno zalogo in smo končali, to zaključimo z gumbom Zaključi popis.

V kolikor v programu v okviru paketa RAČUNOVODSTVO knjižite:Pri popravljanju inventurnih zalog nastanejo inventurni viški ali inventurni manjki, oz. popisne razlike, ki jih je potrebno v računovodstvu knjižiti glede na izbrani način vrednotenja zalog blaga.

Popis zalog knjižimo samo v primeru, ko smo spreminjali količino na skladišču, v kolikor ni sprememb, ga le izpišemo in NE knjižimo.

 

7.2. Uvoz popisa na obstoječi nov popis

Pogoj za kreiranje popisa so že vnešeni artikli v šifrantu artiklov [2].

Če želimo uvoziti nov popis zalog, naredimo to iz datoteke Excel, ki jo predhodno pripravimo in dopolnimo z zalogo.

Vzorčno datoteko si lahko prenesete na spodnji povezavi in jo dopolnite s svojimi artikli in njihovimi vrednostmi.

Popis_zalog.xls
Velikost: 10,00 kB
Vzorec za uvoz popisa zalog.

Ko imate zgornjo datoteko pripravljeno za uvoz v program e-racuni.com, izberete modul Zaloge kot kaže spodnja slika:

  
Pot do popisa zalog
  
  Slika 50:  Pot do popisa zalog

Uvoz naredimo že na obstoječ oz. na nov popis zalog v programu, zato je potrebno izbrati gumb Novi popis zalog. Ob kliku, se nam pojavi okno:

Program nas opozori, naj si izberemo skladišče v katerem bo izveden popis, izberemo še poslovno leto v katerem smo in možnost, da nam program doda tudi tiste vrstice na popisu, ki vsebujejo artikle z ničelno zalogo.

Po kliku na V redu, nam program pripravi popisni list, ki vsebuje artikle iz izbranega skladišča. Na tem mestu imamo možnost, da ročno vpišemo zalogo za artikle in lahko po vpisu to datoteko tudi izvozimo v Excelu (slika spodaj) ali pa se odločimo za uvoz že pripravljene datoteke, ki vsebuje pravilne zaloge.

  
Uvoz/izvoz
  
  Slika 51:  Uvoz/izvoz

V našem primeru se odločimo za uvoz popisnega lista, zato tudi izberemo Uvoz popisnih količin iz Excel-a. Pojavi se nam spodnje okno:

  
Dodajanje popisnega lista
  
  Slika 52:  Dodajanje popisnega lista

Na tem mestu nas še program opozori na strukturo stolpcev v datoteki, ki jo moramo uvoziti. Struktura dokumenta je zelo pomembna, saj lahko le tako program pravilno prepozna artikle in podatke o njih, ter jih tudi v programu umesti v pravilne stolpce.

Ko imamo datoteko izbrano in izberemo Uvozi podatke, se nam začne uvoz. Trajanje uvoza je odvisno od števila artiklov. Ob koncu nas še program obvesti še o številu uvoženih artiklov (slika spodaj) in o vrsticah, ki so bile preskočene. Preverimo v Excel datoteki, če smo pozabili na vpis podatka ali je polje z razlogom prazno.

  
Obvestilo ob koncu uvoza
  
  Slika 53:  Obvestilo ob koncu uvoza

Sedaj imamo uvožen popis zalog in ga le preverimo (ujemanje zalog v stolpcu "inventurna zaloga"), ter zaključimo popis z gumbom Zaključi popis.

7.3. Popravljanje ali izdelava novega popisa zalog

Ob naknadnem popravljanju popisa zalog ali dopolnjevanju, lahko uporabimo že obstoječi popis zalog. Torej v točno tem popisu najprej izvozimo datoteko Excel, ter jo popravimo/dopoljnimo in nato zopet uvozimo:

  
Popravljanje/dopolnjevanje popisnega lista
  
  Slika 54:  Popravljanje/dopolnjevanje popisnega lista

Ob kreiranju popolnoma novega popisa, pa lahko prav tako izvozimo Excel datoteko iz že obstoječega popisa (katerega smo prvič uvažali), spremenimo v Excelu stolpec "inventurna zaloga" in Excel datoteko ponovno uvozimo v novi popis zalog.

V kolikor v programu v okviru paketa RAČUNOVODSTVO knjižite:

Pri popravljanju inventurnih zalog nastanejo inventurni viški ali inventurni manjki, oz. popisne razlike, ki jih je potrebno v računovodstvu knjižiti glede na izbrani način vrednotenja zalog blaga.

Popis zalog knjižimo samo v primeru, ko smo spreminjali količino na skladišču, v kolikor ni sprememb, ga le izpišemo in NE knjižimo.

 

8. Vodenje zalog po LOT številkah

V programu e-računi je mogoče voditi zaloge tudi po LOT številkah in pripadajočem roku trajanja. Kaj je potrebno v programu nastaviti in upoštevati za pravilno razknjiževanje zaloge po LOT številkah preberite v naslednjih podpoglavjih:

 

8.1. Nastavitve artikla za uporabo LOT številk

V kolikor bi želeli za artikel voditi zalogo po LOT številkah je potrebno pri vnosu artikla v šifrant označiti dodatno možnost, kot je prikazano na sliki spodaj:

  
Na artikli označimo uporabo LOT številke
  
  Slika 55:  Na artikli označimo uporabo LOT številke

V kolikor to nastavitev na artiklu odkljukamo nam bo program pri vnosu prevzema [4.2] ali dobave za ta artikel ponudil tudi možnost vnosa ali izbire LOT številke.

 

8.2. Vnos LOT številke na prevzemu

V kolikor smo na artiklu v našem šifrantu predhodno odkljukali, da se za artikel vodi zaloga tudi po LOT številkah, nam bo program pri dodajanju artikla na prevzem prikazal ustrezno opozorilo in ponudil možnost vnosa le te:

  

S klikom na oznako LOT se nam ponudi možnost vnosa LOT številke in datuma roka uporabe za dotični LOT:

  

Za razliko od serijskih številk, je tukaj mogoče vnesti le eno LOT številko na posamezno postavko na prevzemu. V kolikor imamo torej na prevzemu en artikel z več različnimi LOT številkami, je treba ta artikel dodati na prevzem za vsako LOT številko in prevzeto količino ločeno.

 

8.3. Izbira ustrezne LOT številke artikla pri dobavi

V kolikor smo naredili prevzem zaloge artikla za katerega vodimo zalogo po LOT številkah in le tega želi prodati, je izbira LOT številke na dobavnici obvezna:

  

Po kliku na oznako LOT nam bo program tudi ponudil izbiro ustreznega LOT-a z rokom trajanja in ustrezno pripadajočo zalogo na skladišču:

  
Izberemo LOT številko in rok trajanja
  
  Slika 59:  Izberemo LOT številko in rok trajanja

Ko smo izbrali LOT številko se nam bo ta tudi prikazala neposredno pod dodanim artiklom na dobavnici:

  

 

9. Poročila

Modul omogoča naslednje izpise:

Podrobnejše razlage najdete v podpoglavjih.

 

9.1. Stanje zaloge nekurantnega (neidočega) blaga

Poročilo prikazuje količinsko in vrednostno stanje zaloge blaga z datumom zadnje nabave. Z izpisom ugotavljamo oz. popisujemo zalogo blaga, ki ga ni mogoče prodati.

  
Vnos stanja zaloge nekurantnega blaga
  
  Slika 61:  Vnos stanja zaloge nekurantnega blaga

Vnos zahtevanih podatkov:

 

9.2. Poročilo o prodaji artiklov za obdobje

Poročilo o prodaji artiklov v določenem obdobju lahko izpišemo preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Prodaja |Poročilo o prodaji artiklov za obdobje

Odpre se nam maska za vnos podatkov, ki so pomembni za zagon oz. obdelavo poročila:

  
Vnesemo podatke za zagon poročila
  
  Slika 62:  Vnesemo podatke za zagon poročila

Šifra artiklaV kolikor želimo le za določen artikel izpis prodaje, na tem mestu vpišemo šifro artikla.
Opis artiklaV kolikor želimo le za določen artikel izpis prodaje, na tem mestu vpišemo opis artikla.
Skupina artiklovLahko izpisujemo prodajo le za določeno skupino artiklov.
Združi po skupinah ali pa si za vse skupine označimo s kljukico, da nam izpisuje vse artikle sortirane po skupinah in ne po vrstnem redu, neglede na skupino.
Datum od: do:Vpišemo obdobje za katero želimo izpisati prodane artikle. Vnos podatka je obvezen.
SkladiščeIzberemo skladišče za katerega želimo izpisati seznam prodanih artiklov.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto za katerega želimo izpisati poročilo.
Vrsta artiklaNa poročilu lahko sortiramo artikle tudi po vrsti (izdelek, material, polizdelek...).
Podatke o prodaji jemlji iz:Izpišujemo lahko poročilo za račune, dobropise in bremepise ALI za dobavnice.
Znesek prodaje se izpiše kotV padajočem meniju izberete kako se bo izpisal znesek prodaje v poročilu.
Den. valuta Izberemo si valuto, v kateri bodo vrednosti v poročilu.
Tip datotekeV padajočem meniju izberete tip datoteke v katerem se bo poročilo izpisalo.

Obdelavo poročila poženemo s klikom na gumb Zaženi

Primeri poročil:

  
Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju
  
  Slika 63:  Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju

  
Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju
  
  Slika 64:  Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju

  
Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju
  
  Slika 65:  Seznam prodanih artiklov v izbranem obdobju

 

9.3. Seznam najbolj prodajanih artiklov

Seznam najbolj prodajanih artiklov lahko izpišemo preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Prodaja |Seznam najbolj prodajanih artiklov

Odpre se nam maska za vnos podatkov, ki so pomembni za zagon oz. obdelavo poročila:

  
Vnesemo podatke za zagon poročila
  
  Slika 66:  Vnesemo podatke za zagon poročila

Šifra artikla:Če želimo izpis artiklov s to šifro npr.: 10*.
Opis artikla:Artikli s takšnim opisom.
Datum od: do:Vpišemo obdobje za katero želimo izpisati najbolje prodajane artikla. Vnos podatka je obvezen.
SkladiščeIzberemo za katero skladišče želimo izpisati seznam najbolje prodajanih artiklov.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto za katerega želimo izpisati seznam najbolj prodajanih artiklov.
Vrsta artiklaLahko izberemo, da so na poročilu le npr. izdelki.
Seznam najbolj prodajanih artiklov v časovnem obdobjuIzpišemo po prodajnosti padajoče.
Znesek prodaje se izpiše kotV padajočem meniju izberemo kako se naj znesek prodaje izpiše.
Število artiklov na listiVpišemo koliko najbolj prodajanih artiklov želimo izpisati v seznamu.
Odstotek prodajeVpišemo odstotek prodaje (npr. artikli, ki predstavljajo 50% prodaje).
Den. valutaValuta, v kateri bi bile denarne vrednosti na poročilu.
Tip datotekeV padajočem meniju izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati poročilo.

Obdelavo poročila poženemo s klikom na gumb Zaženi

Po končani obdelavi dobimo poročilo v takšni obliki:

  
Najbolje prodajani artikli
  
  Slika 67:  Najbolje prodajani artikli

Artikli so sortirani po znesku od največjega proti manjšemu.

 

9.4. Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje

Poročilo najdemo pod |Poročanje |Vsa poročila |Prodaja |Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje

Odpre se nam spodnja vnosna maska:

  
Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje
  
  Slika 68:  Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje
,

in poročilo:

  
Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje
  
  Slika 69:  Skupna prodaja po stroškovnih mestih za obdobje

 

9.5. Stanje zaloge artiklov

Stanje zaloge vseh artiklov lahko izpišemo preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Zaloge |Stanje zaloge artiklov

Prikaže se nam maska za zagon poročila:

  
Vnesemo podatke za zagon poročila
  
  Slika 70:  Vnesemo podatke za zagon poročila

Obdelavo poročila poženemo s klikom na gumb Zaženi

Po končani obdelavi dobimo poročilo, ki izgleda takole:

  
Stanje zaloge artiklov
  
  Slika 71:  Stanje zaloge artiklov

 

9.6. Inventurni zapisnik za popis zalog

Inventurni zapisnik za popis zalog lahko izpišemo preko menija |Skladišče |Poročila |Inventurni zapisnik za popis zalog. Poročilo se kreira na podlagi predhodno vnešenih začetnih zalog [2.5] artiklov in vseh dobavnic [3], ter prevzemnic [4], ki so bile izstavljene.

Odpre se nam maska za vnos podatkov, ki so pomembni za zagon oz. obdelavo poročila:

  
Vnesemo podatke za zagon poročila
  
  Slika 72:  Vnesemo podatke za zagon poročila

Kreira se nam zapisnik, ki ga potem ustrezno izpolnimo in preverimo ali se stanje ujema s stanjem v programu, ki se nahaja na dnu zapisnika, kar lahko vidimo na sliki:

  
Inventurni zapisnik zalog
  
  Slika 73:  Inventurni zapisnik zalog

 

9.7. Izpis cenika artiklov

V primeru, da želimo izpisati cenik artiklov lahko to storimo preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Izpis cenika artiklov.Odpre se nam maska za zagon poročila:

  
Vnesemo podatke za zagon poročila
  
  Slika 74:  Vnesemo podatke za zagon poročila

Po zagonu se nam kreira cenik, ki izgleda takole:

  
Cenik artiklov
  
  Slika 75:  Cenik artiklov

 

9.8. Statistika prodaje

Poročilo najdemo pod |Poročanje |Vsa poročila |Prodaja |Statistika prodaje

  
Statistika prodaje
  
  Slika 76:  Statistika prodaje

 

9.9. Stanje zalog artiklov vključno z izstavljenimi ponudbami

Poročilo najdemo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Nabava |Naročanje |Stanje zalog artiklov vključno z izstavljenimi ponudbami

  
Stanje zalog artiklov vključno z izstavljenimi ponudbami
  
  Slika 77:  Stanje zalog artiklov vključno z izstavljenimi ponudbami

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019