Skladišče

Modul skladišče je pomemben faktor pri načinu izstavljanja računov saj se v primeru, ko izstavimo prvo dobavnico ali prvo prevzemnico, oz. naredimo karkoli drugega v zvezi z artikli, implicitno kreira tudi skladišče.

Modul Skladišče nudi naslednjo funkcionalnost:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019