Materialno poslovanje

Program omogoča vodenje zaloge za materiale, polizdelke in izdelke ter za trgovsko blago na enem ali več ločenih skladiščih. Na nivoju artikla pa lahko dodatno vodimo zalogo tudi po serijskih številkah oz. LOT številkah. Pogoj za pravilno vodenje materialnega poslovanja oz. skladišča je urejen šifrant skladišč in šifrant artiklov ter ustrezno izbran način vrednotenja zaloge.

Program v sklopu vodenja materialnega poslovanja nudi naslednje funkcionalnosti:


Program omogoča vrednotenje zalog po nabavnih ali po maloprodajnih cenah. V primeru vrednotenja zalog po nabavnih cenah imamo na voljo dva načina in sicer po metodi FIFO ali po povprečnih nabavnih cenah (metoda AVCO). Privzeto se za vrednotenje zalog uporablja metoda FIFO v kolikor ne določimo drugače.

Kako nastavimo željeno metodo vrednotenja zaloge si lahko preberemo na strani

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023