Preverjanje in odkrivanje najbolj pogostih napak pri sinhronizaciji s spletno trgovino

Pri vzpostavljanju povezave s spletno trgovino lahko pride do različnih težav zaradi napak pri vnosu podatkov v nastavitvah povezave ali konfiguraciji strežnika na katerem teče spletna trgovina. Posledično to pomeni nedelovanje sinhronizacije pri prenosu naročil v program e-racuni.com, pri sinhronizaciji zaloge, itd. Za lažje reševanje napak, ki jih v veliki večini lahko odpravimo uporabniki ali administratorji spletnih trgovin sami, so na voljo napotki kdaj in kje lahko uporabniki preverimo morebitne napake.

V primeru napake se v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija na spletni trgovini pokaže gumb za testiranje povezave s strežnikom na katerem teče spletna trgovina.

  
Testiraj povezavo s spletno trgovino
  
  Slika 1: Testiraj povezavo s spletno trgovino

Gumb za preverjanje delovanja sinhronizacije se pojavi le v primeru, ko je pri sinhronizaciji prišlo do napake.

S klikom na gumb, kot kaže slika zgoraj se odpre okno v katerem se vidi potek preverjanja povezave. V kolikor pride do napake pri preverjanju je mogoče opaziti ikono v obliki klicaja:

  
Izpis statusne kode in nasvet kako odpraviti napako
  
  Slika 2: Izpis statusne kode in nasvet kako odpraviti napako

S klikom na [+] Več... dobimo na vpogled HTTP statusno kodo napake in nasvet kako le to odpraviti.

  
Preverjanje povezave - napaka
  
  Slika 3: Preverjanje povezave - napaka

Za standardni protokol HTTP je na spletu dostopen seznam statusnih kod, kjer lahko najdemo bolj podroben opis in pomen določene kode. Ena izmed spletnih strani, kjer so opisi na voljo je https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024