Naročila kupcev

Če kliknemo na zavihek |Naročila kupcev se prikaže stran Naročila kupcev - pregled in iskanje, kot je prikazana na spodnji sliki.

  
Pregled izdanih naročil kupcev
  
  Slika 1: Pregled izdanih naročil kupcev

Omenjena stran nam omogoča iskanje izdanih naročil po različnih kriterijih, prikaz seznama izdanih računov, dodajanje, tiskanje, kopiranje ter brisanje naročil in sicer: po številki dokumenta, kupcu, Datumu dokumenta od - do in po Statusu dokumenta. Ob prvi prijavi oz. kliku na omenjeno stran se nam prikažejo vsa naročila kupcev. Prikaz omejimo z izbiro enega od omenjenih parametrov. Npr. če želimo prikaz samo izstavljenih naročil v okencu status izberemo ustrezen status "izstavljen dokument" ter kliknemo na gumb Iskanje.

V kolikor redno preglejujemo naročila kupcev po točno določenih kriterijih si lahko za hitrejše iskanje prednastavimo nabor iskalnih kriterijev [1] in jih shranimo, kot bližnjico za v bodoče, ko bomo naročila ponovno iskali po istih kriterijih.

Na tej strani so na voljo naslednje funkcionalnosti:

Novo naročilo kupca: Novo naročilo vnesemo tako, da kliknemo na gumb Novo naročilo kupca!

Kopiranje: Novo naročilo lahko ustvarimo tudi tako, da skopiramo obstoječe naročilo ter nato ta novo naročilo ustrezno popravimo oz. spremenimo. Kopiramo tako, da v vrstici ob ustreznem računu kliknemo na gumb GumbKopiranje1.

Tiskanje: Naročilo natisnemo tako, da kliknemo na ikono (slikico) tiskalnika GumbTiskanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dokumenta.

Brisanje: Naročilo brišemo tako, da kliknemo na ikono GumbBrisanje.gif, ki se nahaja v isti vrstici kot številka dokumenta, ki ga želimo izbrisati.

Prikaz seštevka izbranih dokumentov: Vsoto zneskov izbranih dokumentov lahko prikažemo tako, da poklikamo vrstice z dokumenti in kliknemo na gumb GumbVsota. Po kliku na ta gumb, se bo odprlo novo okno z rekapitulacijo izbranih vrstic oz. dokumentov. Kako to storimo, je opisano tukaj.

Pomen različnih barv za posamezne statuse naročil najdete tukaj.

Dodatne možnosti: Pregled naročil kupcev omogoča dodatne akcije nad prikazanimi izdanimi naročili oz. dokumenti. Na sliki spodaj je prikazan izgled menija, ki se odpre ob kliku na gumb Več....

  
Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi naročili kupca
  
  Slika 2: Dodatne možnosti oz. operacije nad izdanimi naročili kupca

Preveri zalogo potrebno za izvedbo naročil in nastavi status glede na zalogo:Ob izbiri te opcije nam program prikaže seznam naročil, katera lahko izberemo in jim spremenimo status glede na razpoložljivo zalogo. Več o tem lahko preberemo tukaj [3]Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na tej strani

EnterIskanje
InsertVnos novega naročila kupcev

 

1. Iskanje naročil kupcev z uporabo bližnjice s prednastavljenimi iskalnimi kriteriji

V kolikor v programu dnevno obdelujemo večjo količino naročil kupcev, ki jih iščemo po točno določenih kriterijih, si lahko nastavimo tudi nabor iskalnih kriterijev v različne namene in si jih shranimo, kot bližnjico v orodno vrstico nad tabelo iskalnih kriterijev.

To uredimo tako, da v meniju |Prodaja |Naročila kupcev na strani Naročila kupcev - pregled in iskanje najprej izberemo iskalne kriterije po katerih želimo poiskati naročila kupcev in kliknemo na gumb Iskanje tako, da se nam prikažejo le naročila, ki ustrezajo danim kriterijem. Nato lahko te kriterije shranimo v obliki bližnjice s klikom na opcijo Shrani iskanje kot..., kot kaže slika:

  
Bližnjice iskalnih kriterijev
  
  Slika 3: Bližnjice iskalnih kriterijev

Odpre se nam stran z izbranimi iskalnimi kriteriji kamor vnesemo naziv bližnjice za izbrane kriterije in to tudi potrdimo:

  
Dodajanje bližnjice za standarden nabor iskalnih kriterijev
  
  Slika 4: Dodajanje bližnjice za standarden nabor iskalnih kriterijev

Po potrditvi se bližnjica pojavi v orodni vrstici nad iskalnimi kriteriji, kot kaže slika:

  
Bližnjice do iskalnih kriterijev
  
  Slika 5: Bližnjice do iskalnih kriterijev

Na tak način lahko ob naslednjem iskanju dokumentov po točno teh določenih kriterijih kliknemo kar na gumb za bližnjico, ki smo si jo pripravili v točno določen namen iskanja naročil kupcev ter s tem pohitrimo iskanje dokumentov.

Dodamo lahko več bližnjic za različne kombinacije iskalnih kriterijev, ki jih uporabimo v različne namene:

  
Dodamo lahko več bližnjic s kombinacijo različnih iskalnih kriterijev
  
  Slika 6: Dodamo lahko več bližnjic s kombinacijo različnih iskalnih kriterijev

V kolikor smo v orodno vrstico dodali vsaj eno kombinacijo iskalnih kriterijev oz. bližnjico se nam na gumbu Iskanje pojavi tudi možnost urejanja teh bližnjic. Funkcionalnost je na voljo preko ločene opcije, kot kaže slika:

  
Nastavitve bližnjic iskalnih kriterijev
  
  Slika 7: Nastavitve bližnjic iskalnih kriterijev

S klikom na to opcijo lahko bližnjicam zamenjamo barvo gumba ali pa bližnjico enostavno tudi odstranimo.

  
Urejanje nastavitev bližnjic z iskalnimi kriteriji
  
  Slika 8: Urejanje nastavitev bližnjic z iskalnimi kriteriji

 

2. Vnos / Spreminjanje izdanih naročil kupca

V meniju |Prodaja |Naročila kupcev na strani Naročila kupcev - pregled in iskanje s klikom na gumb Novo naročilo kupca odpremo masko za vnos novegaga naročila:

  
Vnos novega naročila kupcu
  
  Slika 9: Vnos novega naročila kupcu

Kliknimo na gumb Spremeni v zgornjem desnem kotu, nad datumi naročila in pred nami je naslednja stran, na kateri lahko vnesemo podatke za glavo naročila.

  
Vnos podatkov za glavo naročila kupca
  
  Slika 10: Vnos podatkov za glavo naročila kupca

KrajObvezno moramo vpisati kraj, ki bo viden v glavi računa. Kraj izstavitve lahko vpišemo privzeto pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje.
Datum dokumentaObvezen je tudi datum dokumenta, zato ga vpišemo. NASVET!S klikom na calendar01.gif aktiviramo priročni koledarček v katerem izberemo željeni datum.
Dobava/izvedba do dneDatum do katerega bo naročilo kupca izvedeno, zaključeno.
NaročilnicaVpišemo oznako naročilnice.
Prejema naročilaDatum, ko smo naročilo prejeli.
Naročilo oddalOseba, ki je naročilo ustvarila.
Način dostave Način dostave, v kolikor obstaja.
PogodbaVnos št. pogodbe.
Naša št. pogodbeVnos naše št. pogodbe.
Način plačilaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano polje, kjer lahko izberemo ustrezen način plačila. V primeru, da ustrezen način plačila ni na voljo, ga dodamo pod |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Možni načini plačila.
Stroškovno mestoIzbira stroškovnega mesta v kombiniranem oknu s klikom na dropDown01.gif. V kolikor ne uporabljamo stroškovnih mest, se nam možnost ne prikaže.
Poslovna enotaV kolikor jih je na voljo več, se nam nastavi privzeta, s klikom na dropDown01.gif, si jo lahko spremenimo.
Denarna valutaS klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano okno, v katerem lahko izberemo ustrezno denarno valuto, tako da kliknemo nanjo.
Vrsta prodaje (DDV)S klikom na dropDown01.gif se nam odpre kombinirano okno, kjer lahko izberemo ustrezno vrsto prodaje. Vrsta prodaje se izbira za celoten račun in se lahko prenese na postavke. V kolikor se izbor ne potrdi ostaja izbrana vrsta prodaje Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji. Več o temu katero vrsto prodaje je potrebno izbrati s klikom na povezavo.
SkladiščeIzberemo skladišče iz padajočega menija.
Jezikovna variantaVpišemo ustrezen jezik oz. ga izberemo s klikom na dropDown01.gif. V kolikor ne spreminjamo ničesar, se uporabi domači jezik - slovenščina.
Dokumentna predlogaV padajočem meniju izberemo predlogo na katero bomo natisnili račun, v kolikor imamo pred tem že vnešeno katero predlogo. V nasprotnemu primeru, se nam možnost ne pokaže. Izbira ni obvezna, v kolikor pustimo prazno, se uporabi privzeta možnost tiska.
Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumentaV prazen prostor vpišemo besedilo, za katerega želimo, da se izpiše na dnu dokumenta.

Ko smo nastavili podatke za glavo naročila kupca in jih shranili, kliknemo na gumb Dodaj postavko in odpre se nam nslednja maska za vnos podatkov za postavko.

  
Vnesemo novo postavko na naročilu
  
  Slika 11: Vnesemo novo postavko na naročilu

Vrsta blaga-storitevV prazen prostor vpišemo za katero vrsto blaga oz. za katero storitev gre.
Cena brez DDV/Maloprodajna cena z DDVVnesemo ceno brez DDV/ceno z DDV v prvi okvirček, v drugem pa s klikom na dropDown01.gif izberemo ustrezno denarno valuto.
KoličinaVpišemo ustrezno količino.
Enota mereS klikom na dropDown01.gif izberemo ustrezno enoto mere (kg, l,kos...)
Popust %Privzeta izbira je 0,00. Če je popust, potem vpišemo ustrezno stopnjo.
Stopnja DDVPrivzeta izbira je 22%, s klikom na dropDown01.gif pa lahko izberemo tudi drugo. Pomembno za obračun DDV. V kateri stolpec v obračunu DDV, se bo vpisala vrednost. V kolikor se izbor ne potrdi ostaja izbrana vrsta prodaje Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji.

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos podatkov in pred nami je vnosna maska naročila oz. izdanega dokumenta, ki ima v splošnem naslednji izgled:

  
Slika vnešenega naročila
  
  Slika 12: Slika vnešenega naročila

Naročilo je potrebno shraniti s klikom na gumb Shrani, ki utripa tako dolgo, dokler tega ne storimo.

S klikom na gumb Dodajanje artiklov pridemo na stran Dodajanje artiklov na naročilo kupca, kjer lahko izberemo željeni artikel in ga avtomatsko dodamo na naročilo tako, da kliknemo na gumbDodaj zraven šifre artikla (1). Artikel se bo premaknil v zgornjo tabelo, kjer lahko artikel spreminjamo tako, da kliknemo na opis artikla (2), kar lepo vidimo na spodnji sliki:

  
Dodajanje artiklov na naročilo kupca
  
  Slika 13: Dodajanje artiklov na naročilo kupca

Ko smo kliknili na opis artikla, se odpre novo okno, kjer lahko spreminjamo podatke o artiklu:

  
Spreminjanje podatkov artikla
  
  Slika 14: Spreminjanje podatkov artikla

S klikom na gumb Izstavitev dokumenta pa se nam odpre naslednja stran:

VnosNovegaNaročiloIzstavitev.gif

Izstavljenemu naročilu kupca se po izstavitvi spremeni status iz osnutek v odprto naročilo. Status je zasenčen z rdečo barvo.

Vsak status ima lastno barvo, v večini so statusi samodejni. Ti se spreminjajo glede na izstavljene dokumente iz naročila kuca ali nastavijo glede na spletno trgovino s katero imamo lahko vzpostavljeno samodejno sinhronizacijo. Lahko pa jih spremenimo tudi ročno z dvoklikom na status, kjer naslednjega izberemo iz spustnega seznama:

izbiraStatusaNarocilo.gif

Pomagajo nam pri orientaciji na pregledu in iskanju naročil kupcev, kjer želimo imeti na pregled točno določeni status oz. nam sporočajo ali je že naročilo obdelano, zaključeno, stornirano itd.

Seznam in pomen vseh statusov:

Pomen statusov pa ni le za našo lažjo orientacijo ampak tudi za rezervacijo zaloge. V spletni aplikaciji lahko pod stanjem zalog preverjamo tudi rezervirano zalogo.

Primer: Izstavili smo novo naročilo kupca. Ta dobi status: statusNar1.gif. Iz tega naročila še nismo izstavili ne dobavnice, ne računa (delno ali v celoti), kar pomeni, da je blago le naročeno - torej rezervirano. Ni pa statusNar1.gif edini status, ki drži rezervacijo.

Statusi, zaradi katerih je artikel na rezervaciji:

Delno dobavljeno je naročilo, ki ni bilo izvedeno v celoti, zato drži delno zalogo. Za vsak artikel se preverijo zgoraj našteti statusi - od tega se odšteva zaloga, ki je že bila dobavljena po dobavnici.


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate pri dodajanju artiklov na račun:

EnterDodajanje artiklov brez spreminjanja podatkov artikla(prvo je potrebno klikniti na vrstico artikla)
Shift+EnterDodajanje in spreminjanje podatkov artikla
EscVrnemo se nazaj na dokument

 

3. Nastavitev statusa naročil kupcev na podlagi preverjanja zaloge

S klikom na Preveri zalogo potrebno za izvedbo naročil in nastavi status glede na zalogo se nam odprejo naročila in med njimi obkljukamo tiste, za katere želimo preveriti zalogo in jim nastaviti status na podlagi zaloge:

  
Izbira naročil kupcev za preverjanje zaloge
  
  Slika 15: Izbira naročil kupcev za preverjanje zaloge

Izberemo lahko:

Preveri naročila s statusomIzberemo statuse za naročila, katera naj se prikažejo za preverjanje zaloge
Zaloga v skladiščih:Izberemo skladišče, v katerem naj se zaloga preveri

Program bo preveril izbrana naročila glede na datum in čas ("time stamp") prihoda oz. vnosa naročila ter za vsako naročilo po vrsti preveril ali je na voljo dovolj zaloge za izvedbo naročila. Če je na voljo dovolj zaloge se bo naročilo postavilo v status "za izvedbo", v kolikor pa ni dovolj zaloge za artikle na posameznem naročilu pa se bo naročilo postavilo v status "ni zaloge". Za vsa naročila za katera ni dovolj zaloge je tako mogoče v nadaljevanju masovno kreirati naročila dobaviteljem, za naročila, ki so pripravljena za izvedbo pa lahko masovno odpremimo oz. fakturiramo (natisnemo nalepke za kurirske službe, izstavimo račune, itd.).

 

4. Privilegiji na uporabniku za izdana naročila kupcev

Novemu ali že obstoječemu uporabniku, ki bo delal v meniju |Prodaja |Ponudbe je potrebno dodeliti ustrezne privilegije za delo z izdanim dokumentom.

Privilegije dodamo v meniju |Partnerji |Uporabniki, kjer si uporabnika izberemo in odpremo ustrezni zavihek Privzeti uporabniški privilegiji:

  
Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev
  
  Slika 16: Uporabnik kateremu urejamo prodajne privilegije za naročila kupcev

4.1 Osnovni privilegiji za delo z naročili kupca

1. Za sam pregled in iskanje naročil kupca lahko uporabniku dodelimo naslednji privilegij:

 • pregled naročil kupcev - privilegij omogoča le pregled, brez urejanja.

2. Za pregled in izstavljanje naročil kupca pa obkljukamo še dodatno:

 • spreminjanje, vnos in brisanje naročil kupcev - privilegij omogoča spreminjanje in izstavljanje naročil kupca.

V primeru, ko imamo materialno poslovanje in razknjižbo blaga lahko dodamo še privilegij za dodajanje artiklov:

 • pregled in iskanje prodajnih artiklov - lahko dodamo na naročilo prodajni artikel za katerega lahko (ni pa nujno) vodimo zalogo

V primeru da naredimo naročilo kupcu, kjer želimo navesti kupca, sta priporočena nato še naslednja dva:

 • pregled kupcev - samo pregled kupcev in dodajanje na dokument.
 • vnos kupcev - vnos in spreminjanje novega kupca, v primeru, da ta še ne obstaja.

4.2 Dodatni privilegiji za delo z naročili kupca

Zgoraj našteti so osnovni privilegiji za delo z naročili kupca. Lahko pa uporabniku dodelimo dodatne, ki načeloma ne vplivajo samo na naročila kupcev ampak še na ostale prodajne dokumente:

 • pregled prodajnih dokumentov na vseh stroškovnih mestih (brez omejitve na stroškovno mesto)
 • izdaja storno dokumentov
 • spreminjanje izdanih neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje že poslanih in še neknjiženih dokumentov
 • spreminjanje, vnos in brisanje v šifrantu artiklov
 • prodajalec ima vpogled v nabavne cene in RVC
 • prikaz statistike prodaje na kartici kupca

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023