Naročila kupcev

S klikom na |Prodaja |Naročila kupcev, se nam odpre stran Naročila kupcev:

  
Pregled in iskanje naročil kupcev
  
  Slika 1:  Pregled in iskanje naročil kupcev

S klikom na gumb Novo naročilo kupca ustvarite novo naročilo kupca.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019