Registracija za DDV v drugi državi in obračun tujega DDV

Podjetje tako prejme ID DDV številko tuje države in mora obračunavati DDV tako, kot ostali zavezanci v dotični državi.

V programu imamo podporo za obračun tujega DDV. Prav tako program podpira poročanje za namene DDV v tujih državah.

Za obračun tujega DDV moramo najprej v nastavitvah podjetja vnesti ID številke, ki smo jih prejeli v tujini. Primer:

  
Nastavitve za obračun tujega DDV
  
  Slika 1: Nastavitve za obračun tujega DDV

V primeru, da se registriramo za poročanje tujega obračun DDV za Madžarsko, je v spletni aplikaciji urejena tudi podpora za NAV sistem [1].

Davčni zavezanec, ki se namerava vključiti v posebno ureditev OSS, bo moral to ureditev uporabljati za vse dobave blaga na daljavo in opravljene storitve končnim potrošnikom v drugih državah članicah. To pa ne velja, če zavezanec zapade ravno v eno izmed izjem, kjer je še vedno dolžan poročati obračun tujega DDV v kateri izmed držav članic EU.

Davčni zavezanec, ki bo želel uporabljati posebno ureditev OSS (in ne zapade v eno izmed izjem), se bo moral v drugih državah članicah odregistrirati, če se je identificiral samo zaradi preseženega limita od dobav blaga na daljavo. Odregistrirati ne pomeni, da se tuja ID za DDV pobriše iz šifranta registracij za tuji davek ampak se na vneseni registraciji za tuji ddv vpiše datum veljavnosti do dneva pred aktiviranjem registracije za OSS oz. IOSS.

deregistracija001.gif

V primeru, da ste se odregistrirali za poročanje obračuna DDV v drugih državah članicah in ste na svojih dokumentih navajali ID za DDV pridobljen v drugi državi članici, je potrebno ob prijavi v sistem OSS in/ali IOSS urediti tudi to spremembo. Obračun tujega ddv se namreč v sistemu OSS in IOSS poroča pod slovensko ID za DDV in ne več tujo.

 

1. Posebnosti pri obračunu tujega DDV Madžarska

Madžarska od 1.7.2020 od vseh zavezancev za DDV zahteva elektronsko registracijo vseh izdanih računov in vseh spremememb na računih. Online poročanje se izvaja preko sistema Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home].

Zavezanci za DDV na Madžarskem se morajo registrirati na portalu Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home] in pridobiti dostopne podatke za elektronsko registracijo računov.

Podatki za dostop do sistema NAV Online Számla se vnesejo s klikom na dodatne nastavitve.

  
Kliknete na povezavo "Nastavitve za NAV..."
  
  Slika 2: Kliknete na povezavo "Nastavitve za NAV..."

Nato se odpre okence za vnos podatkov za dostop do NAV:

  
Dostopni podatki za NAV Online Számla
  
  Slika 3: Dostopni podatki za NAV Online Számla


Madžarski računovodje ponavadi zahtevajo predhodno testiranje elektronskega poročanja računov. To pomeni, da se najprej registrirate na testnem portalu in šele nato na produkcijskem. V kolikor imate podatke za dostop do testnega portala, potem vpišete uporabniško ime s predpono "test:".

V kolikor izstavljate račune v valuti EUR in obračunavate madžarski DDV morate ob prijavi davčnega zavezanca na Madžarskem vpisati, da za pretvorbo v Forinte uporabljate srednji tečaj Evropske Centralne Banke (ECB).

Na računih, ki jih izstavljate davčnim zavezancem na Madžarsko morate obvezno izpisati obračunani znesek DDV-ja v valuti HUF.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024