Potni nalogi

Modul Potni nalogi nudi naslednjo funkcionalnost:

Modul potni nalogi je popolnoma integriran z drugimi moduli programa ter tako omogoča tudi avtomatsko knjiženje obračunov potnih stroškov, kakor tudi izplačilo potnih stroškov preko banke ali blagajne.

  
Povezave z drugimi moduli programa
  
  Slika 1: Povezave z drugimi moduli programa

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023